Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнської моралі



Скачати 32,86 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір32,86 Kb.

Духовно – моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнської моралі

Десь у найпотаємнішому куточку серця в кожної дитини є своя струна, вона звучить на свій лад, і щоб серце відгукнулося на моє слово, треба настроїтися самому на тон цієї струни.

Десь у найпотаємнішому куточку серця в кожної дитини є своя струна, вона звучить на свій лад, і щоб серце відгукнулося на моє слово, треба настроїтися самому на тон цієї струни.


В.О.Сухомлинський

В мальовничому куточку Вознесенська, в центрі житлового масиву «Зелений Гай» розташований КДНЗ № 15 «Горобинка». Ось уже 43 роки як він гостинно відчиняє свої двері для найменших мешканців нашого міста. Тут кожна група – це комфорт і затишок, неповторній куточок краси і природи, чарівний світ книг та іграшок, а найголовніше – це уміло створенні працівниками навчального закладу умови для становлення розвитку особистості.

В мальовничому куточку Вознесенська, в центрі житлового масиву «Зелений Гай» розташований КДНЗ № 15 «Горобинка». Ось уже 43 роки як він гостинно відчиняє свої двері для найменших мешканців нашого міста. Тут кожна група – це комфорт і затишок, неповторній куточок краси і природи, чарівний світ книг та іграшок, а найголовніше – це уміло створенні працівниками навчального закладу умови для становлення розвитку особистості.

Духовно – моральний розвиток особистості в умовах сучасного дошкільного закладу


М Е Т А:

В основу діяльності по вивченню проблемної теми поставити запровадження наукової організації праці педагогічних кадрів закладу, батьків, перспективне впровадження інноваційних технологій та сучасних методик. Підвищити якість навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогів на формування в дошкільників морально-етичних, правових норм і правил поведінки людського співжиття, зробити спробу зберегти в них не лише життя і здоров»я, але й душу молодого покоління українців.

З А В Д А Н Н Я:
 • Сприяти становленню вихователя-майстра, спонукати його до самовдосконалення, до готовності впровадження інноваційної технології в практику роботи з дошкільниками;
 • Створювати відповідні умови для самоосвіти вихователів, постійного підвищення їх професійного рівня;
 • Удосконалювати зміст, форми та методи роботи з педагогами, батьками;
 • Виховання в дошкільників морально-етичних, правових норм, духовність, формування в них культурної поведінки, вміння спілкуватись на основі добрих почуттів і взаємин, усвідомлення себе членом колективу і вміння добре поводитися в колективі, позитивна мотивація власної трудової діяльності, повага до природи, до речей, шанувати рідних та близьких їм людей, любити свій рідний край, батьківщину.

Е Т А П И реалізації науково-методичної проблеми КДНЗ № 15 «Горобинка»

Д У Х О В Н И Й Р О З В И Т О К О С О Б И С Т О С Т І

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП – І-ий РІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

2007-2008 навчальний рік


Актуальні завдання

Способи розв’язання завдань

Прогнозовані результати

Визначення проблеми

1. Планування методичної роботи.

2. Здійснення анкетування серед педагогічних працівників закладу.

 

3. Формування творчої групи по вивченню проблемної теми.

4. Засідання педагогічної ради:

«Про формування духовного світогляду дошкільника та етапи засвоєння дітьми моральних норм і сформованості духовних цінностей».

1. Вибір проблемної науково-методичної теми закладу.

2. Складання та вивчення плану роботи, у якому передбачено основні заходи з реалізації проблеми.

3. Обробка методичної інформаційної літератури з даного проблемного питання.

4. Опрацювання новітніх інноваційних методик та технологій з проблемного питання.

5. Створення банку інноваційних технологій по впровадженню проблемної теми.

І-й Е Т А П

І-й Е Т А П

ІІ-ий РІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

2008-2009 навчальний рік


Науково-теоретичне обґрунтування даної проблеми та шляхи її реалізації

1. Вивчення методичної, інформаційної літератури з проблеми.

2. Робота проблемного семінару.

3. Оперативно-методичні наради з проблемного питання.

4. Взаємо відвідування занять, свят та розваг педагогами закладу по вивченню досвіду роботи з проблемного питання.

5. Колективна та індивідуальна робота з батьками та вихованцями.

6. Методична декада (відкриті перегляди занять, свят та розваг).

7. Засідання педагогічних рад:

* Духовність – як основа формування найвищих гуманістичних ідеалів: правди, справедливості, добра, альтруїстичних почуттів.

* Взаємодія сім’ї і дошкільного навчального закладу щодо формування основ духовного, фізичного і психічного здоров’я дитини на засадах християнської культури.

1. Оформлення картотеки методичної, інформаційної літератури в методичному кабінеті з проблемного питання

2. Вироблення рекомендацій засідань семінару по проблемній темі.

3. Вибір проблемних тем, над якими працюватимуть вихователі.

4. Теоретичне вивчення педагогами даної проблеми.

5. Позитивні зміни в поведінці вихованців, свідоме ставлення до виконання правил поведінки, усвідомлення ними духовного, морального досвіду.

 

 



 

 

ІІ-й Е Т А П

ІІ-й Е Т А П

ІІІ – ІV-ий РІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

2009-2010 навчальний рік ; 2010-2011 навчальний рік


Науково практичне оволодіння даною проблемою

1.Форми методичної роботи з педагогічними кадрами:

* Інформаційно-педагогічні дні;

* Круглі столи;

* День творчої гри;

* Майстер-клас;

* Творчий портрет педагога.

2. Панорама відкритих занять та заходів.

3. Засідання педагогічних рад:

* Формування духовної культури у дітей дошкільного віку.

* Формування духовного та соціально-морального розвитку за Базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку « Я у Світі».

4. Діяльність роботи проблемного семінару.

5. Організація роботи по наставництву педагогів закладу.

1. Удосконалення форм методичної роботи закладу.

2. Розширення педагогічної майстерності.

3. Консультаційно-інформаційна допомога.

4. Підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу по вихованню в дошкільників духовно-моральних почуттів.

5. Активізація діяльності педагогічного колективу в напрямку вивчення інноваційних, інтерактивних технологій для підвищення рівня знань, умінь і навичок вихованців.

6. Розвиток творчості та ініціативи педагогічних працівників, формування творчого потенціалу.

7. Підвищення рівня самоосвіти педагогів.

ІІІ-й Е Т А П

ІІІ-й Е Т А П

V-ий РІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

2011-2012 навчальний рік


Узагальнення результатів упровадження досвіду в практику роботи

1.Ярмарок педагогічних знахідок.

2. Фестиваль педагогічної творчості педагогів закладу.

3. Творчий – звіт вихователів по завершенню вивчення проблемної теми.

4. Засідання педагогічних рад:
 • Виховання духовних, морально-етичних норм поведінки дітей – спільна справа батьків та педагогів.

 •  *Про підсумки роботи дошкільного закладу над реалізацією проблемного питання «Духовний розвиток особистості».

  5. Видання збірника за матеріалами вивчення проблемної теми закладу.

   

1. Вироблення практичних рекомендацій по проблемній темі закладу, шляхи використання їх у педагогічній практиці вихователів.

2. Узагальнення педагогічного досвіду по вивченню проблемної теми закладу.

3. Поширення передового педагогічного досвіду вихователів по вивченню проблемних тем в міській пресі.

4 Впровадження позитивних результатів у практику роботи закладу.

5. Застосування педагогами закладу сучасних методик. Вільне володіння.

 6.Банк даних.

Методична робота в дошкільному закладі спроектована і побудована за структурою:


прогнозування

програмування

планування

організація

регулювання

контроль

стимулювання

корекція і аналіз







Форма роботи вихователя та родини щодо формування духовних цінностей у дітей дошкільнят



Робота вихователя

З дітьми


З батьками

Освітньо-виховна: ігрові заняття, читання художньої літератури, бесіди, перегляд відеопередач

Робота клубу

«В гостях у Добрика»

Творча майстерня батьків: участь у святах, виставах, побутових справах

Ігрова діяльність: рухливі народні ігри

Мистецько-акторська діяльність: свята, розваги, фестивалі

Художня діяльність: виставки, вернісажі, майстерня умілих рук



Робота родини

Родинний етикет

Відродження духовності: родинні свята, читання художньої літератури

Вчіться робити добро (екскурсії містом, у природу, відвідування виставок, музеїв)


ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ДНЗ

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ДНЗ

З ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ:


З педагогами:

З вихованцями:

З батьками:

* анкетування

* заняття, бесіди, розповіді

* анкетування

* педагогічні ради

* дидактичні, сюжетно- рольові ігри

* бесіди

* семінари-практикуми

* читання художньої літератури

* рекламно-інформаційні заняття

* консультації

* ознайомлення з творами мистецтва

* дні відкритих дверей

* лекторії

* розваги, свята, тематичні вечори

* родинні свята

* школа передового педагогічного досвіду

* виставки малюнків

* виготовлення буклетів

* перегляд відкритих занять

* екскурсії, спостереження

* ведення відповідної рубрики в батьківському куточку

* педагогічні читання

* уроки доброти, милування

* ділові ігри

* ділові ігри

* уроки мислення

* аналіз проблемних ситуацій

* виставки літератури, посібників,

* Майстер - класи

* розв’язання проблемних ситуацій

* гурток «Шляхетності»



* консультації

* Дні добрих справ

* тощо

* тощо

* тощо

Завдання вивчення поведінки наших дошкільників у різних видах діяльності:

У грі:
 • діти ввічливо поводяться з однолітками (лагідно й ненав’язливо запрошують чи просять прийняти їх до спільної гри, тактовно відхиляють прохання тощо);
 • уміють домовлятися про тему спільної гри, враховуючи бажання одне одного;
 • знають, як справедливо розподілити ролі та іграшки, спільно будувати ігровий задум, приймаючи цікаві пропозиції, злагоджено втілювати його;
 • уміють гратися, не зважаючи іншим, запобігають конфліктам і самостійно розв’язують їх мирним шляхом;
 • здатні об’єктивно і доброзичливо оцінювати учасників гри;
 • уважні до сором’язливих та нерішучих однолітків, виявляють турботу про малюків.

У праці:

У праці:

 • діти навчені самостійно готувати й прибирати своє робоче місце, охоче допомагають це зробити товаришеві;
 • усі трудові доручення виконують старанно, не відволікаючись, досягаючи належного результату;
 • можуть працювати удвох – ушістьох, справедливо розподіляючи обов’язки, матеріал та обладнання, узгоджуючи спільні дії, допомагаючи одне одному.

На заняттях:

На заняттях:

 • діти уважно вислуховують завдання вихователя, самостійно і старанно виконують їх;
 • радіють успіхам товаришів і вміють поспівчувати в разі невдач;
 • уміють виконувати спільну роботу, самостійно розподіляючи її на частини з урахуванням здібностей, можливостей та інтересів кожної дитини;
 • дбають про якість спільного результату та узгоджують свої дії; допомагають, якщо треба, товаришеві показом, порадою тощо;
 • здатні об’єктивно й доброзичливо оцінювати роботу й поведінку однолітків та свою власну.

У повсякденному житті:

У повсякденному житті:

 • діти завжди помічають, кому потрібна допомога, й ненав’язливо пропонують її;
 • уважно й тактовно сприймають пропозиції однолітків, уміють справедливо розв’язувати конфлікти;
 • уміють знаходити морально виправданні способи протидії злу, схвалюють добро і засуджують зло;
 • діти розуміють необхідність дотримуватися прийнятих норм належної поведінки у дошкільному закладі, у сім’ї, транспорті, громадських місцях, на вулиці тощо;
 • хлопчики навчені виявляти увагу до дівчаток; поступатися місцем, пропускають поперед себе, допомагають, заступаються, якщо треба, дружать з ними, запрошують до гри, змагань, тощо;
 • дотримуються правил бережнього природокористування;
 • уміють бережно користуватися ужитковими речами, утримувати їх у порядку, завжди класти їх на певне місце.

У спілкуванні:

У спілкуванні:

 • розуміють мотиви поведінки інших людей; протидіяти неправильним вчинкам однолітків; розуміють вплив своєї поведіни та їх наслідків на інших людей, самого себе;
 • уміють дружити, мають почуття власної гідності, сорому, відповідальності справедливості;
 • майже зовсім відсутні такі негативні прояви, як зло втіха та заздрощі;
 • володіють правилами культури спілкування, мовленнєвого етикету як у спілкуванні з дорослими, так і з однолітками (розмовляють природним голосом, ввічливо, без окриків, зайвих і надмірних емоцій, жестів та міміки, лагідним тоном; вислуховують співрозмовників, не перебиваючи його; висловлюючи чітко, зрозуміло, у звичному темпі мовлення тощо).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 15 «Горобинка»

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОМУНАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 15 «Горобинка»

над вивченням науково-методичної проблеми

«ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ»

1.Підвищення педагогічної та методичної компетентності педагогів закладу.

2.Вдосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі з педагогічними кадрами.

3.Обґрунтоване науково-методичне забезпечення педагогічного навчально-виховного процесу в закладі.

4.Охоплення педагогів в роботі практичного семінару та педагогічних рад по вивченню проблемної теми.

5.Оволодіння педагогами закладу досягненнями сучасної науки і практики.

6.Поповнення банку методичних доробок з формування в дошкільників духовно-культурних та морально-етичних норм поведінки.

7.Задоволення потреб кожного педагога в оволодінні інноваційними методиками і технологіями навчально-виховного процесу.

8.Творче зростання ділових якостей педагогів закладу.

9.Сформованість в дошкільників свідомого ставлення до морально-етичних, правових, громадянських, духовних норм і правил поведінки людського співжиття.

10.Дошкільний навчальний заклад забезпечить різнобічний гармонійний розвиток, здобуття дитиною життєвого досвіду, адекватну реакцію на різні життєві ситуації, практичне забезпечення духовних та морально-етичних норм.

Компонентами духовної культури особистості є:

Компонентами духовної культури особистості є:

 • Інтелектуальна культура (знання, мислення);
 • Моральна культура (честь, гідність, культура почуттів, статева культура);
 • Культура спілкування(комунікативні здібності, духовні запити, культура мовлення)
 • Національна культура та національна самосвідомість;
 • Художньо – естетична культура;
 • Родинно – побутова культура.
 • Однією зі складових духовної культури особистості є християнська морально – етична культура. Вона лежить в основі української національної духовності та нині активно відроджується.


«Візьми промінь світла і спрямуй

його туди,де панує темрява ..

Візьми усмішку і подаруй її тому ,

хто її потребує..

Візьми доброту і дай її тому,

хто сам не вміє віддавати..

Візьми віру і віддай її кожному,

хто немає її.

Візьми любов і неси її світові…»


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка