Двнз “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справиСкачати 28,58 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір28,58 Kb.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи


Суми - 2014

ВИТРАТИ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

Підготувала

студентка групи БС-12

Черноус Т. М.

Перевірила

ас. Малиш Г. А.

  • Полягає в тому, що склад та структура витрат баку змінюється і впливає на його ефективність. Тому важливо виявити витрати банку, які піддаються регулюванню і здійснити їх оптимізацію.

Актуальність
  • дослідити сутність поняття «витрати», види витрат, фактори, що на них впливають
  • здійснити аналіз витрат банків України

Мета роботи
  • організаційне, інформаційне забезпечення витрат банку
  • механізм контролю і аналізу витрат банку

Об’єкт дослідження

Завдання дослідження


 • визначити сутність поняття «витрати»;
 • провести класифікацію витрат;
 • визначити фактори, що впливають на обсяг і структуру витрат банку;
 • дослідити джерела інформації про витрати банку та організаційне забезпечення витрат;
 • визначити особливості контролю витрат банку;
 • дослідити методи аналізу витрат банку;
 • провести аналіз обсягів та структури витрат банку;
 • здійснити розподіл банків України за статтями витрат.

Підходи до визначення поняття «витрати»


Визначення

Підхід

Змістовий акцент

Витрати – це прямі і непрямі, фактичні і можливі виплати або упущена вигода, необхідні для того, щоб залучити й утримати ресурси в межах даного напрямку діяльності.

альтернативної вартості

Витрати визначаються з позиції їх раціонального використання на основі їх можливої економії як основного критерію ефективності діяльності підприємства.

Витрати – це виражені в грошовій формі витрати різних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів.

вартісний

Витрати розглядаються як сукупність грошових коштів, які були витрачені для здійснення виробництва продукції.

Витрати – це вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для отримання прибутку або досягнення інших цілей.

цільовий

Витрати визначаються як засіб досягнення певних цілей.

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

бухгалтерський

Основи формування інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються стандартом бухгалтерського обліку.

Витрати – це ресурси, витрачені на конкретні цілі, у вартісному вираженні.

ресурсний

Розмір витрат визначається виходячи з величини використаних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Класифікація витрат банку


Ознака класифікації

Вид витрат

Мета використання

Повнота здійснення витрат

Невичерпані витрати, вичерпані витрати

Для визначення фінансового результату

За функціональним виникненням

Виробничі витрати, допоміжні витрати, адміністративні витрати

Для контролю за діяльністю

За способом віднесення на собівартість

Прямі, непрямі

Для визначення собівартості банківського продукту, калькуляції ціни

Спосіб віднесення до певних видів продукції

Основні, накладні

Для визначення собівартості та ціни

Порядок формування фінансового результату

Операційні, фінансові. інвестиційні

Для визначення загального фінансового результату та за видами діяльності

Процес обліку

Одноелементні, комплексні

Для здійснення облікових процедур

Час здійснення витрат

Поточні, довгострокові

З метою рішення цілей, планування витрат

Залежно від зміни фактора витрат

Змінні, постійні, напівпостійні, напівзмінні

З метою оптимізації виробничого процесу, аналізу беззбитковості і вивчення моделей поведінки витрат

Порядок обчислення

Фактичні, планові, нормативні

З метою прогнозування, регулювання та контролю за нормами і рівнем витрат

Витрати банку

операційні


 • процентні
 • комісійні
 • витрати на формування спеціальних резервів банку
 • інші операційні витрати
 • загальні адміністративні витрати
 • податок на прибуток

інвестиційні

фінансові


Зовнішні (інструменти, які використовує НБУ)

Зовнішні (інструменти, які використовує НБУ)

 • процентна політика, що застосовується при міжбанківському кредитуванні
 • операції на відкритому ринку, які використовуються передусім для регулювання попиту на міжбанківський кредит;
 • операції на відкритому ринку, що використовуються передусім для регулювання попиту і пропозиції;
 • встановлення економічних показників діяльності комерційних банків.

Внутрішні

 • організаційна структура банку;
 • кваліфікація спеціалістів;
 • обсяг та параметри банківських продуктів;
 • якість маркетингової політики банку;
 • якість управлінням формування ресурсів банку

Фактори, що впливають на обсяг і структуру витрат банку

Підрозділи , що здійснюють управління витратамиТактичний рівень

Оперативний рівень
 • Казначейство
 • Фінансово-аналітичний відділ
 • Відділ фінансового планування
 • Служба внутрішнього аудиту
 • Відповідальні менеджери центрів фінансової відповідальності

Інформаційне забезпечення

Зовнішня інформація

Внутрішня інформація
 • правова
 • директивна
 • статистично-довідкова
 • діяльність конкурентів
 • макроекономічні показники
 • ринкове середовище
 • засоби масової інформації
 • рейтингові агенції
 • міжнародні фінансові організації
 • дані НБУ, Асоціації українських банків, Державного комітету статистики.

Етапи фінансового контролю


Вид аналізу

Сутність

Горизонтальний (трендовий) аналіз

Порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду

Порівняння показників за ряд попередніх періодівВертикальний (структурний) аналіз

Структурний аналіз за сферами діяльності

Структурний аналіз за видами операцій

Структурний аналіз податкових платежів


Порівняльний аналіз

Порівняльний аналіз показників банку та галузі в цілому

Порівняльний аналіз показників банку з банками-конкурентами

Порівняльний аналіз показників окремих структурних підрозділів та центрів відповідальності

Порівняльний аналіз звітних та планових показниківАналіз коефіцієнтів

Коефіцієнт дієздатності

Рентабельність за витратами

Аналіз точки беззбитковості

Середня процентна ставка сплаченаФакторний аналіз

Аналіз процентних витрат

Аналіз комісійних витратАналіз витрат на валютному ринку, ринку цінних паперів

Система аналізу витрат банку

Стаття витрат

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Витрати усього

159082

100,0

149875

100,0

150486

100,0

145550

100,0

167452

100,0

процентні витрати

61419

38,6

61409

41,0

59506

39,6

68204

46,8

80881

48,3

комісійні витрати

2694

1,7

2660

1,8

3072

2,0

3080

2,1

3975

2,4

інші операційні витрати

7382

4,6

10706

7,1

15861

10,5

13199

9,1

12319

7,3

загальні адміністративні витрати

24706

15,5

29058

19,4

34327

22,8

37265

25,6

40672

24,3

відрахування в резерви

64318

40,4

46171

30,8

36508

24,3

23423

16,1

27975

16,7

податок на прибуток

-1437

-0,9

-129

-0,1

1212

0,8

379

0,3

1630

1,0

Структура витрат банків України в 2009-2013 рр.

Порівняння доходів і витрат банків за 2009-2013 рр.

Банки, що протягом 2013 р. здійснили найбільші і найменші витрати
Банки, які здійснили найбільші витрати

Значення показника,

тис. грн.Банки, що здійснили найменші витрати

Значення показника,

тис. грн.1

ПриватБанк

24472737

«Гефест»

1482

2

Ощадбанк

12582626

Інвестиційно-трастовий банк

3141

3

Укрексімбанк

9630761

Банк Авангард

4440

4

Дельта Банк

7970401

Банк Портал

5437

5

Райффайзен Банк Аваль

7331742

Український банк реконструкції та розвитку

9538

6

Промінвестбанк

7241543

Альпарі Банк

11518

7

Укрсоцбанк

5426839

Держзембанк

13227

8

Альфа-Банк

4709450

Східно-промисл. Комерц. Банк

16918

9

ВТБ Банк

4440203

Банк Альянс

17652

10

Перший Укр. Міжнародний Банк

4210128

«Центр»

19167

11

УкрСиббанк

3665236

Банк Фамільний

21703

12

Сбербанк Росії

3613662

Банк Велес

26088

13

ОТП Банк

3478607

Фінанс Банк

26742

14

Банк Фінанси та Кредит

3129586

«Розрахунковий центр»

27163

15

Надра

2746766

Фінексбанк

27214

Банки, які сплатили до бюджету найбільше податку на прибуток
Назва банку

Сума, тис. грн.Назва банку

Сума, тис. грн.

1

ПриватБанк

278336

16

ПроКредит Банк

29795

2

Ощадбанк

278222

17

Банк Руский Стандарт

15476

3

Райффайзен Банк Аваль

245679

18

Платинум Банк

14636

4

Укрексімбанк

128800

19

ВіЕс Банк

14525

5

Креді Агріколь Банк

99498

20

«Південний»

12657

6

ОТП Банк

88770

21

ІНГ Банк Україна

12409

7

Перший Український Міжнародний Банк

88242

22

Всеукраїнський банк розвитку

11454

8

Сітібанк

76371

23

Укрбізнесбанк

10292

9

Укрсоцбанк

70866

24

«Кліринговий дім»

9749

10

ВіЕйБі Банк

67438

25

Ідея Банк

9373

11

Сбербанк Росії

65236

26

Індустріалбанк

8976

12

УкрСиббанк

49281

27

Банк Кіпру

8938

13

«Надра»

37554

28

Український Професійний Банк

8224

14

ВТБ Банк

33113

29

ДІВІ Банк

8120

15

Альфа-Банк

33047

30

Полтава-Банк

7952

Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка