Економічна теорія вивчаєДата конвертації13.02.2017
Розмір16,8 Kb.
 • Економічна теорія вивчає:
 • проблеми виробництва економічних благ, обміну, розподілу та споживання національного багатства в матеріальній та нематеріальній формах, економічні потреби, інтереси та цілі людини, а також закони, які управляють цими процесами .
 • Економічна теорія
 • це наука про використання людьми продуктивних ресурсів для виробництва різних товарів і розподілу їх між членами суспільства з метою споживання
 • Метою економічної теорії
 • є розробка економічних механізмів з допомогою яких досягатиметься раціональна організація суспільних відносин для забезпечення добробуту людей.

Етапи розвитку економiчної теорiї

 • Дохристиянський період
 • Ксенофонт 430-355 рр. до н.е.
 • Започаткував термін “економіка”
 • “ойкос” – дім, господарство, “номос” – закон.
 • Акцентував важливість суспільного поділу праці.
 • Платон 437-348 рр. до н.е.
 • «кожна людина має одержувати свою частку відповідно до власних здібностей, що є справедливим»
 • Арістотель 384-322 рр. до н.е.
 • розрізняв два види багатства: сукупність споживних вартостей (природне, істинне багатство) і як нагромадження грошей: економіку і хрематистику

Етапи розвитку економiчної теорiї

 • Політекономія як наука XVI - XIX
 • Меркантилізм
 • XVI - XVIII
 • Класична політекономія
 • А. Сміт
 • XVIII - XIХ
 • Фізіократи
 • XVIII
 • Марксизм
 • XIX - XX
 • Ортолоксальний марксизм
 • Соціал-демократія
 • Маржиналізм
 • XIX - XX

Меркантилізм

 • система поглядів і політика, що панувала в XV–XVII ст. Меркантилісти виходили з положення, що головну роль в економіці, у створенні прибутку відіграє сфера обігу, а багатство нації полягає в грошах і забезпечується активною зовнішньою торгівлею.
 • Спільність конкуруючих між собою підприємців може налагодити матеріальне забезпечення суспільства через саморегульований ринок;
 • Суспільство, прагнучи нагромадити капітал, збільшує обсяг виробництва, а водночас і багатство нації.
 • Прозорливість Адама Сміта

Етапи розвитку економiчної теорiї

 • Неокейсианство
 • Маржиналізм
 • XIX - XX
 • Кейсианство
 • Соціальльно орієнтована ринкова економіка
 • Неокласична
 • Політекономія
 • Монетаризм
 • Неолібералізм
 • Інституціоналізм

Етапи розвитку економiчної теорiї

 • засадничі принципі неолібералізму:
 • Якщо немає чинників, здатних до авто забезпечення нагромаджування капіталу, економіка буде залишатися в стані глибокої депресії доти, доки не буде знайдено якогось замінника виробничому капіталу.
 • Єдино можливе джерело стимулювання – втручання держави в економіку. Важливість теорії Кейнса полягає в тому, що він усвідомив те, що державні витрати можуть стати необхідним економічним заходом для відновлення життєдіяльності хворого на депресію капіталізму.
 • Висновки Кейнса:

Неокласицизм

 • Сучасні економічні теорії:

Неолібералізм

 • Сучасні економічні теорії:

Монетаризм

 • Сучасні економічні теорії:

Інституціоналізм

 • напрям сучасної економічної думки, об'єктами дослідження якого є певні інститути (корпорація, держава, профспілки), а також правові, психологічні та морально-етичні аспекти, які є рушійними силами розвитку суспільства.
 • Теоретики інституціоналізму критикували вади традиційної економічної школи за відрив від соціальних проблем, виступали за соціологізацію економічної науки.
 • Сучасні економічні теорії:
 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
 • Міжгалузеві економічні науки
 • Галузеві економічні науки
 • Фінанси
 • Кредит
 • Грошовий обіг
 • Статистика
 • Прогнозування
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Економічна географія
 • Демографія
 • Економіка природокористування
 • Теорія управління
 • Теорія регулювання
 • Економіка промисловості
 • Економіка охорони здоров’я
 • Економіка с/г
 • Економіка будівництва
 • Економіка транспорту
 • Основи економічної теорії
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Мезоекономіка
 • Мегаекономіка
 • Економікс

Функції економічної теорії:

Функції економічної теорії:

Функції економічної теорії:

Методологічна функція економічної теорії полягає:

 • Функції економічної теорії:

Методологічна функція економічної теорії полягає:

 • Функції економічної теорії:

Методологічна функція економічної теорії полягає:

 • Функції економічної теорії:
 • Продуктивні сили
 • Праця – робоча сила
 • Засоби виробництва
 • Предмети праці
 • Засоби праці
 • Структура матеріального виробництва

Структура продуктивних сил.

 •  
 •    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ПРОДУКТИВНІ СИЛИ
 • Засоби виробництва
 • Робоча сила
 • Засоби праці
 • Предмети праці
 • Розумова праця
 • Фізична праця
 • Обладнання, інструментарій, механізми, машини тощо
 • Технологічні процеси
 • АСУ, комп’ютерні центри тощо
 • Предмети, які пройшли попередню обробку
 • Природні ресурси
 • Патологічні зміни в організмі
 • Законодавці, державні службовці, керівники
 • Професіонали
 • Фахівці
 • Технічні службовці
 • Робітники сфери обслуговування
 • Кваліфіковані робітники с/г та рибоводства
 • Найпростіші професії
 • Кваліфіковані робітники з інструментом
 • Оператори та складальники устаткування та машин
 • Суспільно-економічна формаціяце історичний тип суспільства, в якому якісно визначеній економічній системі відповідають соціальні, політичні, правові, культурні, національні та інші відносини.

Суспільно-економічна формація

 • Виробничі відносини виступають базисом, на який спирається надбудова (соціально- економічна та політична структура суспільства). Усі ланки разом складають суспільно-економічну формацію.
 • Первісно-общинна.
 • Рабовласницька.
 • Феодальна.
 • Капіталістична.
 • Комуністична.

Неолітична революція

Промисловий переворот

Світове господарство

 • Економічні закони
 • внутрішньо –необхідні, сталі й суттєві зв’язки між протилежними сторонами , властивостями, ступенями розвитку явищ і процесів економічного життя, при яких відбувається зародження, функціонування і перехід даної суперечності в її розвинутіші форми.

Система економічних законів об’єднує чотири їх типи:

Економічні закони

 • Загальні економічні закони – властиві для всіх суспільних способів виробництва, коли процеси взаємодії людини з природою, взаємозв’язок між різними елементами в процесі праці однакові для всіх суспільних форм.

Економічні закони

 • Особливі закони діють у декількох суспільних способах виробництва і пов’язані перш за все з розвитком товарно-грошових відносин.

Економічні закони

 • Специфічні закони – діють лише у межах одного суспільного способу виробництва.
 • Це основний економічний закон, який виражає найглибинніші зв’язки між продуктивними силами та виробничими відносинами:

Економічні закони

 • Стадійні (одноосібні) закони - діють лише на одній із стадій суспільного способу виробництва.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка