Енциклопедія дидактичних матеріалівСкачати 14,95 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір14,95 Kb.

Енциклопедія дидактичних матеріалів

 • Використання спеціальних засобів навчання на уроках української мови

Прізвище: Томашівська Ім'я: Олена По-батькові: Миколаївна

 • Педагогічний стаж: 10 років
 • Кваліфікаційна категорія: II
 • м. Миколаїв
 • Загальноосвітня школа I – III ступенів №17
 • Рідна мова - це музика й малювання душі людської .
 • Спосіб надання матеріалу в таблицях, схемах, картках, алгоритмах, пам'ятках дає змогу учням чітко уявити місце окремих понять у загальній темі.
 • 6-й клас
 • Розділ “Лексикологія” (7 год.)
 • Тема 1: “Лексикологія як розділ науки про мову. Походження слів: власне українські й запозичені слова. ”
 • Тема 2: “ Групи слів за лексичним значенням. ”
 • Тема 3: “ Групи слів за вживанням. Робота із тлумачним словником української мови.”
 • Тема 4: “ Групи слів за активністю вживання. ”
 • Тема 5: “ Групи слів за походженням. ”
 • Тема 6: “ Лексичний розбір слів. ”
 • Тема 7: “ Систематизація та узагальнення вивченого з розділу “Лексикологія”. Контрольна робота.

Методичний коментар: на початку вивчення теми вчитель роздає дітям своєрідну пам'ятку в якій зазначено визначення поняття “лексика” та мовний епіграф до всієї теми, що і буде виражати спільну соціокультурну лінію при вивченні даної теми.

 • Лексика (від гр. lexis - слово) – словниковий склад мови, сукупність усіх слів, що вживаються в мові. Лексикою також називають окремі шари або групи слів (наприклад, побутова лексика), сукупність слів, які вживаються письменником у його творах.
 • Лексикологія вивчає словниковий склад мови:
 • значення слів, їх походження та вживання.
 • Мово рідна! Ти ж – як море – безконечна,
 • могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі
 • своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю.

Тема 1. Методичний коментар: На першому уроці з розділу “Лексикологія” доцільно представити узагальнюючу схему. Дана таблиця заздалегідь підготовлена вчителем і пояснюється, а для перевірки усвідомлення матеріалу діти наводять власні приклади.

 • У лексиці всі слова поділяються:
 • За значенням
 • За походженням
 • За вживанням

Тема 2 Методичний коментар: дана схема роздається індивідуально кожній дитині, для полегшення сприйняття значної кількості матеріалу.

 • За значенням
 • За кількістю значень
 • За характером значень
 • За співвідношенням змісту і зовнішньої форми
 • Однозначні
 • Багатозначні
 • З прямим значенням
 • З переносним значенням
 • Синоніми
 • Антоніми
 • Омоніми
 • Пароніми

Тема 3 Методичний коментар: колективна робота. На дошці лише заготовка схеми, яку учні самостійно заповнюють протягом уроку.

 • За вживанням
 • За активністю вживання
 • За сферою вживання
 • За стилістичними властивостями
 • За емоційним забарвленням
 • Активна
 • Пасивна
 • Незагальновжи
 • вані
 • Загальновживані
 • - діалектизми
 • професійні слова
 • терміни
 • просторічні слова
 • жаргонізми
 • Нейтральні
 • Стилістично забарвлені
 • Нейтральні
 • Емоційні

Тема 4 Методичний коментар: дана схема полегшує засвоєння матеріалу, надає конкретність в систематизації нового матеріалу. При вивченні теми доцільно використовувати міжпредметні зв'язки (знаходження прикладів на основі вивчених творів з літератури)

 • За активністю вживання:
 • Активна
 • Пасивна
 • Застарілі слова
 • Неологізми
 • Історизми
 • Архаїзми
 • Вільно вживається в живому щоденному спілкуванні в усіх сферах людського суспільства в різних стилях і жанрах

Тема 5 Методичний коментар: узагальнений конспект уроку, що складався під час вивчення теми.

 • За походженням:
 • Незапозичені
 • Запозичені
 • Слова, успадковані з попередніх періодів розвитку мови
 • Власне українські
 • Старослов'янізми
 • З інших слов'янських мов
 • З неслов'янських мов

Тема 6 Алгоритм лексичного розбору у збільшеному вигляді (наочність) Лексичний розбір

 • Методичний коментар:
 • Зробити лексичний аналіз слова – це охарактеризувати його лексичне значення, походження, особливості вживання. Розбір здійснюється в межах обсягу відомостей, передбачених шкільною програмою. Оскільки більшість слів має не одне, а кілька значень, багатьом лексичним одиницям властива омонімічність, то матеріал для аналізу необхідно представляти в контексті – у складі речення чи, принаймні, словосполучення.
 • Алгоритм лексичного розбору слова:
 • 1. Вказати лексичне значення слова в даному контексті. Якщо слово багатозначне, назвати інші його значення.
 • 3. Назвати синоніми і антоніми даного слова (якщо такі є).
 • 4. Охарактеризувати стилістичні властивості слова.
 • 5. Якщо можливо, вказати на походження слова.
 • 6. Назвати, до якої групи лексики вживання і поширеністю в мові слово належить.

Зразки лексичного аналізу

 • Методичний коментар:
 • Надаються зразки лексичного розбору, для набуття та закріплення навичок учнів.
 • Розказую так, як чув од старих людей. (Т. Шевченко)
 • Лексичний аналіз слова:
 • Прикметник старий – слово багатозначне. У даному реченні воно вживається у значенні “який прожив багато років”. Інші значення: давній (старий знайомий), давно створений (старий проект), зношений (старий капелюх), колишній (стара фортеця) та ін. Слово вжите у прямому значенні. Синонім до нього літній, антоніми – молодий, юний. Слово загальновживане. Належить до спільнослов'янської лексики.
 • Зелен – клени у діброві по-кленовому шумлять.
 • Лексичний аналіз слова:
 • Прислівник по-кленовому означає: “так, як це властиво кленам”. Слово однозначне. Вжите у переносному значенні. Синонімів і антонімів не має. Належить до поетичної лексики, може вживатися лише в художньому стилі. Власне українське. В даному реченні – авторський неологізм.

Тема 7 Методичний коментар: при систематизації та узагальненні вивченого матеріалу з розділу “Лексикологія”, використовуються всі розробки з попередніх уроків (таблиці, схеми, узагальнюючі конспекти, алгоритми). Контрольна робота: різнорівневі тестові завдання.

Література:

 • 1. О.М. Бєляєв, В.Я. Мельничайко Методика вивчення української мови в школі.-Київ: Радянська шк.,1987.-246с.
 • 2. В.Я. Мельничайко Види мовного розбору.-Тернопіль: Навч. книга, 1998.-120с.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка