Еталонна модель керівника навчального закладуСкачати 35,27 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір35,27 Kb.

Еталонна модель керівника навчального закладу

 • Кедис Лариса Анатоліївна, слухач на навчання кадрового резерву директорів ПТНЗ Хмельницької області, заступник директора з НВР ДНЗ”ВПУ № 11 м. Хмельницького”

Перетворення уніфікованого ПТНЗ на особистісно орієнтований професійно – технічний навчальний заклад вимагає пошуку нових підходів до формування змісту освіти, визначення її структури, а загалом –

 • Перетворення уніфікованого ПТНЗ на особистісно орієнтований професійно – технічний навчальний заклад вимагає пошуку нових підходів до формування змісту освіти, визначення її структури, а загалом –
 • до управління навчально-виховним процесом на нових методологічних і теоретичних засадах.

Забезпечення якості освіти на рівні навчального закладу

 • мета
 • (замовлення)
 • зміст
 • діяльність
 • педагога
 • діяльність
 • учня
 • результат
 • Суттєва модернізація системи освіти передбачає передусім оновлення управлінської діяльності керівників освітніх закладів.
 • Керівник навчального закладу відіграє в цьому процесі ключову роль.
 • Він знаходиться в центрі соціально-економічних та педагогічних перетворень, він координує, спрямовує працю педагогів, від його економічної грамотності, ініціативності, уміння приймати самостійні рішення стратегічного і тактичного характеру залежить ступінь успішної роботи закладу в цілому.

Ефективність управління

 • це здатність керівника забезпечити виконання поставлених стратегічних цілей у відповідності з заданою якістю.
 • Формування інтелектуальної еліти Харківського регіону

Вона повинна відбивати: - задачі, які вирішує керівник у своїй діяльності, - зміст основних функцій управління та посадові вимоги до керівника.

 • — це його узагальнений професійний образ.
 • Модель керівника навчального закладу

 • Керівник професійно – технічного навчального закладу має знати:
 • трудове право;
 • мікро- і макроекономіку;
 • адміністрування;
 • загальний, кадровий, фінансовий, інноваційний менеджмент;
 • філософію,
 • соціологію,
 • політологію;
 • психологію,
 • педагогіку;
 • екологію,
 • безпеку життєдіяльності;
 • зміст фахових дисциплін;
 • функціональні зв’язки своєї посади
 • www.themegallery.com

Керівник професійно – технічного навчального закладу має володіти державною мовою.

 • Для виконання професійних обов’язків керівнику ПТНЗ необхідні уміння:
 • розуміти та усвідомлювати сучасні проблеми менеджменту;
 • здатність продукувати нові ідеї,
 • управлінські рішення,
 • соціальні технології;
 • розвинуте аналітичне та економічне мислення,
 • навички роботи з людьми;
 • володіння технологією адміністративної роботи,
 • комп’ютерними технологіями,
 • правильним стилем (здоровим способом) життя,
 • культурою спілкування,
 • методами контролю;
 • www.themegallery.com
 • Керівник професійно – технічного навчального закладу має вміти:
 • вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі;
 • відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
 • проектувати діяльність закладу,
 • створювати модель,
 • виділяти організаційну структуру;
 • організовувати діяльність всіх структурних підрозділів та підсистем освітнього закладу;
 • організовувати реалізацію планів, завдань закладу;
 • структурувати таздійснювати моніторинг діяльності закладу;
 • управляти матеріально-технічними, фінансовими,трудовими ресурсами,
 • впровадженням інновацій,
 • внутрішніми та зовнішніми зв’язками закладу;
 • здійснювати маркетингову діяльність та елементи підприємницької діяльності.
 •  
 •  
 • www.themegallery.com

КОМПЕТЕНТНІСТЬ трактується як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.

 • Кожна компетентність побудована на поєднанні взаємовідповідних знань, умінь і практичних навичок, ставлень і цінностей, поведінкових компонентів,
 • усього того, що особистість може мобілізувати для активної дії

Співвідношення понять “ компетентність” і “компетенція”

 • І підхід
 • О.Пометун,
 • О. Проворов, О.Смолянинова, А.Хуторський та ін
 • ІІ підхід
 • О. Зєєр, Т.Гудкова,
 • А. Миролюбов та ін.
 • ІІІ підхід
 • К.Махмурян,
 • Е. Соловова, В.Софронова.,
 • І. Перестороніна
 • “Компетенція” -
 • коло повноважень, соціальна вимога
 • Поняття “компетенція”,
 • “компетентність”
 • є синонімами
 • “Компетенція” -складова компетентності
 • “Компетентність” - здатність
 • “Компетентність” - інтегрована якість особистості

Під час проведення семінарів для слухачів на навчання кадрового резерву

 • Слухачі висловили такі думки:
 • управління загальноосвітнім навчальним закладом потрібно розглядати як професійну діяльність, тому що керівниками ПТНЗ стають люди, які мають досвід у цій сфері та одержують спеціальну підготовку. Директор ПТНЗ – це не професія, а посада, тому він має володіти не професійною, а управлінською компетентністю
 • найважливішою характеристикою управлінської діяльності сучасного керівника є професіоналізм, компетентність, тому що керівник високого рівня – це, передусім, ефективний менеджер освіти.

Професіограма керівника ПТНЗ

 • www.themegallery.com

Професіоналізм розглядається як вершина майстерності в професії, як творча самореалізація спеціаліста.

 • Вирішальні фактори професіоналізму управління:
 • комплекс знань, що дозволяють розпізнавати проблеми та знаходити засоби їхнього рішення;
 • досвід управлінської діяльності, як комплекс знань та навичок, придбаних у процесах практичної діяльності, методом проб і помилок, оцінок та усвідомлення успіху, аналізу промахів і недоліків.
 • мистецтво управління, тому що управління – це завжди робота з людьми, це проблеми узгодження діяльності людей. Уміння налагоджувати комунікативні зв’язки і формувати позитивні стосунки в колективі – це справжнє мистецтво управління, яке спирається на індивідуальні здібності та якості керівника;
 • середовище, як оточення, що розкриває потенціал професіоналізму всієї системи управління: це і персонал управління, і професійні якості працівників системи управління, організація управління – розподіл функцій, ставлення до роботи, технологія рішення проблем, взаємодія ланок, інформаційне забезпечення

Основні якості і властивості менеджера освіти.

 • www.themegallery.com

Професійні якості, що мають бути притаманні директору навчального закладу як компетентному спеціалісту і професіоналу -  управлінцю (узагальнений результат по групах)

 • готовність до інноваційної діяльності,
 • здатність до самовдосконалення,
 • здатність працювати в нових умовах,
 • психологічна готовність бути керівником,
 • вміння визначати стратегічні завдання й розв’язувати їх,
 • здатність відчувати сучасність,
 • уміння створювати розвиваюче шкільне середовище,
 • уміння налагоджувати індивідуальну роботу з педагогами,
 • комунікабельність.
 • Результати самодіагностики рівня володіння професійними знаннями
 • Керівників
 • навчальних закладів України у 2011-2012 н.р.
 • 48%
 • 48%
 • 14%
 • 4%
 • 4%
 • 62%
 • 48%
 • 43%
 • 81%
 • 48%
 • 86%
 • 58%
 • 96%
 • 33%
 • 53%
 • 19%
 • 48%
 • 71%
 • 5%
 • 4%
 • 14%
 • 4%
 • 4%
 • 5%
 • 5%
 • 4%
 • 53%
 • 43%
 • 48%
 • 52%
 • 43%
 • 33%
 • 15%
 • 4%
 • 0%
 • 20%
 • 40%
 • 60%
 • 80%
 • 100%
 • 120%
 • Теоретичні основи
 • управління
 • (поняття,
 • принципи, підходи,
 • Головні функції
 • управління
 • Складові
 • навчально-
 • виховного процесу
 • Педагогічні
 • технології
 • Використання
 • інформаційно-
 • комунікативних
 • технологій у
 • Інноваційна
 • діяльність
 • (поняття,
 • організація,
 • Організаційна
 • культура
 • управління
 • Психологічні
 • основи управління
 • Система науково-
 • методичної роботи
 • Аналіз уроку
 • Визначення якості
 • навчально-
 • виховного процесу
 • Дослідно-
 • експериментальна
 • діяльність у ЗНЗ
 • Володію повністю
 • Володію частково
 • Не володію
 • Не можу визначитися

Модель розвитку управлінської компетентності керівника ПТНЗ

 • www.themegallery.com

Змістова характеристика структурних елементів моделі розвитку управлінської компетентності керівника ПТНЗ

 • Елементи
 • Характеристика
 • 1) Сукупне управлінське знання:
 • • знання;
 • • вміння;
 • • навички.
 • Знання, вміння, навички представлені у вигляді сукупного управлінського знання, що відображає зміст, обсяг і якість професійних знань, умінь і навичок, необхідних керівнику ПТНЗ для виконання функцій управління.
 • 2) Навчальний процес:
 • • мета;
 • • зміст;
 • • форми;
 • • засоби.
 • Навчальний процес розглядається як система організації навчально – виробничої діяльності, в основі якої – органічна єдність і взаємозв’язок викладання й учіння відповідно до мети, форм, засобів і змісту навчання в процесі підвищення кваліфікації.
 • 3) Управлінська діяльність керівника ПТНЗ:
 • • цілі;
 • • принципи;
 • • функції;
 • • методи.
 • Управлінська діяльність розглядається як вид високоефективної професійної діяльності керівника ПТНЗ з метою досягнення цілей, вирішення завдань, реалізації принципів, методів і функцій управління навчальним закладом.
 • 4) Професійно-особистісні якості керівника ПТНЗ:
 • • вибір;
 • • зміст;
 • • прояв;
 • • розвиток.
 • Сукупність професійно-особистісних якостей керівника ПТНЗ представлена як інтелектуальна основа його професійного росту в межах професії і встановлених рівнів управлінської кваліфікації, а вибір конкретних форм, методів, способів їх розвитку та якісного удосконалення виступає як оптимальний засіб досягнення передбачуваного (очікуваного) рівня управлінської компетентності в процесі підвищення кваліфікації.
 • www.themegallery.com

Р. ДАФТ, ВИДІЛЯЄ ТРИ ОСНОВНІ ГРУПИ НАВИКІВ УПРАВЛІНЦЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ, ЛЮДСЬКІ, ТЕХНІЧНІ.

 • Концептуальні навички – це когнітивні (пізнавальні) здібності керівника сприймати організацію як ціле й одночасно чітко виділяти взаємозв’язки, які існують між її частинами. Це мислення менеджера, його уміння обробляти інформацію, його здатність планувати, визначати перспективи діяльності організації, що він очолює.
 • Людські навички – здатність менеджера до роботи з людьми та за допомогою людей, а також уміння взаємодіяти як члена команди. Ці навички проявляються в тому, як менеджер ставиться до співробітників, як він їх мотивує, як сприймає їхню діяльність і координує її, який подає приклад, як спілкується і розв’язує конфлікти.
 • Технічні навички – це спеціальні знання і уміння, необхідні для виконання конкретних функцій (наявність професійних знань, аналітичних здібностей, а також умінь правильно використовувати різні засоби для рішення проблеми в конкретній ситуації). Встановлено, що за мірою просування менеджера по сходинках ієрархії в організації потреба в технічних навичках знижується, а значення людських та концептуальних навиків зростає .

Управлінська підготовка

 • Пропоную організувати спецкурси, наприклад:
 • «Модернізація підходів до управління якістю освіти»
 • «Управління розвитком сучасного ПТНЗ»
 • «Формування основ управлінської компетентності майбутнього керівника ПТНЗ»
 • «Особливості функціонування та розвитку ПТНЗ»
 • «Управління процесом формування дидактичної компетентності педагогічного колективу навчального закладу»
 • « Модернізація науково-методичної роботи в навчальному закладі на засадах компетентісного підходу »
 • « Технологія освоєння директивних освітніх інновацій в умовах внутрішньоучилищнох науково-методичної роботи »
 • « Методика проведення моніторингових досліджень якості освіти » тощо.

Сьогодні у ПТНЗ здебільшого працюють директори таких соціотипів:

 • *директор-господарник;
 • *директор, який має статус недоторканності;
 • *директор-науковець;
 • *директор-бюрократ;
 • *директор-громадський діяч;
 • *директор, якого не чекали;
 • * директор-менеджер.
 • www.themegallery.com

Так яким же має бути директор ХХІ століття?

 • Сучасній профтехосвіті потрібен директор-менеджер, який має бути не просто висококласним фахівцем у сфері освітнього менеджменту, а й людиною ідеї, з власним баченням мети й завдань ПТО та спроможною реалізувати ці ідеї, збудувавши технологічно продуману освітню систему. Це може бути директор, якого не чекали, молодий, енергійний, сміливий, можливо у чомусь жорсткий і безапеляційний, ерудований і креативний. Це людина, яка не боїться казати правду, яка не вміє гнути спину, живе весело, жадібно, розумно і, всупереч обставинам, радісно. Найголовніше, що вона несе в профтехосвіту неймовірний рівень свободи, свіжу стихію по-юнацьки зухвалого і водночас дуже тверезого ставлення до життя. Можливо, тому, що їй колись не змогли пояснити, що і як слід робити в навчальному закладі, вона самостійно формує свій стиль управління, свій простір і свою педагогіку, їй не треба довго й болісно руйнувати старі принципи і традиції устрою навчального закладу.
 • www.themegallery.com

Ідеал директора ПТНЗ нового тисячоліття, якому притаманні риси лідера інноваційних перетворень:

 • 1. Здатність приймати самостійні рішення та готовність їх відстоювати.
 • 2. Уміння інтегрувати воєдино три головні складники успіху будь-якої справи: ідеї,
 • технології і менеджмент.
 • 3. Готовність іти крок за кроком до нової якості ПТНЗ.
 • 4. Здатність до стратегічного мислення.
 • 5. Здатність до стратегічного планування.
 • 6. Прагнення зростити ініціативу знизу.
 • 7. Готовність до сприйняття нових вимог.
 • 8. Здатність стерпіти «біль» (попереду − злети і падіння, підтримка та опір, розчарування і
 • надії...).
 • 9. Прихильність до теорії «малих справ» (велика справа починається з малої).
 • www.themegallery.com

Отже, основними функціями керівника професійно – технічного навчального закладу можна вважати наступні : Бачення стратегії (обізнаність із філософією освіти, законодавчою та нормативною базою, особливостями розвитку місцевих освітніх систем, уміння прогнозувати розвиток закладу, використовувати надбання світової педагогічної думки, готовність до змін тощо). Керівництво освітнім процесом та його моніторинг (обізнаність із методичними основами, теорією та практикою навчально-виховного процесу, уміння організувати роботу персоналу, спрямовану на досягнення поставленої мети, готовність приймати управлінські рішення та здійснювати моніторинг якості управління навчальним закладом тощо). Мотивація та управління персоналом (обізнаність із теоретичними основами, психолого-педагогічними особливостями, формами і методами роботи з персоналом, уміння використовувати ті чи інші стимули, розв'язувати конфліктні ситуації, готовність до виправданого ризику, здатність толерантно ставитися до опонентів тощо). Управління розвитком та фінансами (обізнаність з основами економіки й маркетингу та відповідною законодавчою і нормативною базою, уміння ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси, здійснювати фандрайзинг і маркетинг, бути готовим до запровадження інновацій тощо). Внутрішня та зовнішня комунікація (загальні знання про комунікаційні процеси, володіння іноземними мовами; уміння організувати такі сучасні форми взаємодії, як робота в команді; готовність до управління навчальним закладом як відкритою педагогічною системою тощо).

 • www.themegallery.com

Саме тому директор ПТНЗ повинен:

 • Бути генератором ідей!!! Навіть найзухваліших!!
 • Бути лідером і гарним прикладом у колективі!!
 • www.themegallery.com
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка