Фактори, що визначають розвиток пенсійної системиСкачати 29,25 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір29,25 Kb.
 • © НІСД
 • КРИЗА РОЗПОДІЛЬЧОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
 • ТА НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ "ПЕНСІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ"

Фактори, що визначають розвиток пенсійної системи

 • Макроекономічні
 • темпи зростання та структура ВВП, частка в ньому оплати праці, індекс споживчих цін, кількісні характеристики стану ринку праці
 • Демографічні
 • народжуваність, смертність, тривалість життя, віково-статева структура населення
 • Соціально-трудові
 • ситуація на ринку праці, період трудової активності і структура трудового стажу, рівень оплати праці (доходи осіб, що сплачують внески, величина прожиткового мінімуму працездатного та непрацездатного населення
 • Власне пенсійні
 • нормативні вимоги до умов виходу на пенсію, пенсійні схеми та пенсійні програми, історично організаційна структура самої пенсійної системи, що склалася

Основні вади пенсійної системи України

 • Низький рівень пенсій
 • Незадовільний фінансовий стан ПФУ
 • © НІСД

Динаміка показників системи пенсійного забезпечення протягом дії пенсійної реформи (на початок року)

 • Показники
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010*
 • Середній розмір пенсії за віком (грн.)
 • 194,2
 • 323,8
 • 417,7
 • 497,0
 • 798,9
 • 942,7
 • 1 033
 • Середня заробітна плата (грн.)
 • 590,1
 • 806,3
 • 1041,0
 • 1351,4
 • 1806,2
 • 1906,0
 • 2110
 • Коефіцієнт заміщення
 • 0,33
 • 0,40
 • 0,40
 • 0,37
 • 0,44
 • 0,49
 • 0,48
 • 284,69
 • 332,0
 • 366,0
 • 411,0
 • 498,0
 • 573,0
 • 695,0
 • Відношення середньої пенсії до прожиткового мінімуму
 • 0,68
 • 0,98
 • 1,19
 • 1,31
 • 1,70
 • 1,64
 • 1,48
 • ВВП у фактичних цифрах (млн грн.)
 • 345113
 • 441452
 • 544153
 • 720731
 • 948056
 • 914720
 • -

Причини низького рівня пенсій

 • Низький рівень офіційної заробітної плати (що є наслідком низької продуктивність праці та високої тінізації економіки)
 • Зростання диспропорцій між кількістю працюючих та осіб непрацездатного віку

Низький рівень пенсій спонукає значну частину пенсіонерів до продовження трудової діяльності після виходу на пенсію. Подовження трудової діяльності у пенсійному віці більшою мірою є вимушеним заходом, спрямованим на подолання бідності.

Фінансовий стан ПФУ

Причини розбалансування бюджету ПФУ

 • Системне порушення принципу економічної залежності видатків споживання від отриманих доходів та ВВП;
 • Дисбаланс розвитку відносин учасників пенсійної системи в рамках дохідної і видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України;
 • Низька якість управлінських рішень;
 • Наявність пільг зі сплати страхових внесків;
 • Здійснення ПФУ низки невластивих йому видатків;
 • Високі темпи скорочення кількості застрахованих осіб і страхувальників

Порушення принципу економічної залежності видатків споживання від отриманих доходів та ВВП

Наявність пільг зі сплати страхових внесків

 • Законодавча невизначеність фіксованого розміру страхового внеску для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, з числа платників єдиного та фіксованого податків (1,5 млрд грн.);
 • Законодавче встановлення часткової сплати страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб (1,7 млрд грн.)
 • Наявність пільг зі сплати страхових внесків підприємствами всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих (2,1 млрд гривень).

Заходи щодо балансування бюджету ПФУ

 • Скасування обмеження щодо сум, на які нараховуються страхові внески (нині база нарахування обмежена п'ятнадцятьма розмірами прожиткового мінімуму)
 • 6 млрд грн
 • 5,3 млрд грн.
 • Скасування практики фінансування адміністративних витрат ПФУ з його власних коштів.
 • 1,9 млрд грн.
 • Скасування невластивих ПФУ виплат спеціальних пенсій
 • (порушення законодавства)
 • 5,2 млрд гривень
 • Обмеження максимального рівня пенсій обмеження максимальної пенсії десятьма або дванадцятьма мінімальними
 • 893 особи, що отримують пенсію за Законом України "Про статус народного депутата України" і середній розмір пенсії яких складає 15 443,23 грн.103 особи, що отримують пенсію за Законом України "Про Кабінет Міністрів України", і середній розмір пенсії яких складає 10404,85 грн.
 • 89,5 та 74,3 млн грн. на рік;
 • 4,1 та 2,3 млн грн. на рік.
 • Скасування практики дострокових пенсій
 • 817 млн грн. на рік
 • Звільнення ПФУ від невластивих функцій
 • 1,8 млрд грн
 • 4 млрд (радикальний варіант)
 • 2 млрд (поступовий варіант)

Порівняльні характеристики законодавчих норм щодо пенсійного забезпечення різних категорій громадян

 • Закон
 • Механізм
 • Джерело
 • Підстава
 • Закон України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування №1058
 • розрахунковий алгоритм
 • кошти ПФУ
 • пенсійний вік
 • Про державну службу
 • кошти ПФУ + кошти Держбюджету
 • Про прокуратуру
 • 80% заробітної плати
 • кошти ПФУ + кошти Держбюджету
 • страховий стаж + особливий стаж
 • Про статус народного депутата
 • 80% заробітної плати
 • кошти ПФУ + кошти Держбюджету
 • пенсійний вік + страховий стаж
 • Про статус суддів
 • 80% заробітної плати
 • кошти Держбюджету*
 • пенсійний вік + страховий стаж + особливий стаж
 • Про наукову та науково-технічну діяльність
 • 80% заробітної плати
 • кошти ПФУ + кошти Держбюджету**
 • пенсійний вік + страховий стаж + особливий стаж
 • Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
 • 50% сум грошового забезпечення
 • кошти Держбюджету
 • 45 років + страховий стаж + особливий стаж
 • Додаткова пенсія 5-30% прожиткового мінімуму для осіб що втратили працездатність
 • кошти Держбюджету
 • Пенсійний вік + особливий статус
 • Про підвищення престижності шахтарської праці
 • 80% заробітної плати, але не менше трьох прожиткових мінімумів
 • Кошти ПФУ
 • Пенсійний вік + особливий стаж

Засади пенсійного забезпечення, що потребують уніфікації

 • Ознака призначення (припинення або подовження трудової діяльності);
 • Механізмами розрахунку (за формулою або у відсотковому відношенні до певної бази розрахунку);
 • Наявність або відсутність обмежень на максимальний розмір;
 • Джерела фінансування;
 • Підстави, що дають право на отримання пенсії: настання пенсійного віку, наявність страхового стажу та стажу роботи на конкретних посадах

Основні показники діяльності НПФ у 2005-2009 рр

 • Показники
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • Кількість НПФ (на кінець періоду)
 • 54
 • 79
 • 96
 • 109
 • 108
 • Загальні активи НПФ (млн грн.)
 • 46
 • 142
 • 281
 • 612
 • 858
 • Загальна сума пенсійних внесків (наростаючим підсумком з початку діяльності) (млн грн.), з них:
 • 36,4
 • 114,4
 • 234,4
 • 582,9
 • 754,6
 • від фізичних осіб
 • 2,2
 • 5,3
 • 14,0
 • 26,0
 • 31,8
 • від фізичних осіб-підприємців
 • 0,01
 • 0,02
 • 0,04
 • 0,1
 • 0,1
 • 34,2
 • 109,1
 • 220,4
 • 556,8
 • 722,7
 • Кількість учасників за укладеними пенсійними контрактами (наростаючим підсумком з початку діяльності) (тис. осіб)
 • 88,4
 • 193,3
 • 278,7
 • 482,5
 • 497,1

Динаміка створення НПФ по роках

Динаміка приросту пенсійних внесків

Переваги накопичувальної пенсійної системи

 • не залежить від проблем демографічного плану;
 • - дає можливість використовувати грощі, що аккумулююються для проблем економічного розвитку (довгий інвестиційній ресурс);
 • - забезпечує диференціацію розмірів пенсій в залежності від того, скільки змогла накопичити

Порівняльна таблиця розподільчої та накопичувальної пенсійних систем

 • Крітерії порівняння
 • Розподільча
 • пенсійна система
 • Метод фінансування
 • Поточні страхові внески йдуть на поточні виплати
 • Страхові внкски акумулюються на особистих рахунках майбутніх пенсіонерів
 • Вплив демографічного фактору
 • Пряма залежність в наслідок базування на принципі солідарності поколінь
 • Мета функціонування
 • Забезпечення соціальної справедлівості
 • Досягнення економічної ефективності

Переваги та недоліки розподільчох та накопичувальної пенсійної моделі

 • Крітерії порівняння
 • Розподільча пенсійна система
 • Накопичувальна пенсійна система
 • Переваги
 • Недоліки
 • Переваги
 • Недоліки
 • Демографічний фактор
 •  
 • Працює тільки при сприятливих демографічних показниках
 • Демографічний фактор не впливає
 •  
 • Співвідношення державного та приватного компонентів
 •  
 • Функціонує тільки в рамках державної системи
 • Можливе використання державних, приватних або змішаних систем
 • Взаємозв’язок з національною економікою
 • Працює в нестабільній еконроміці
 • Вплив на економічну сферу
 •  
 • Може стати обтяжливою
 • Кошти, що акумулюються використовуються як інвестиційні
 •  
 • Інформованість населення
 • Не потребує
 • Необхідна висока поінформованість
 • Розмір пенсії
 • Відносно стабілен та визначається системою
 • Різниця у розмірі пенсій
 •  
 • Незначна, існують елементи зрівняловки
 • Високі доходи зумовлюють високі рівні пенсій
 • © НІСД


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка