Феноменологію, яка вивчає механізми пізнання, будову і властивості людської духовності, які дають змогу пізнавати дійсністьСкачати 15,64 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір15,64 Kb.

ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ

феноменологію, яка вивчає механізми пізнання, будову і властивості людської духовності, які дають змогу пізнавати дійсність;

 • феноменологію, яка вивчає механізми пізнання, будову і властивості людської духовності, які дають змогу пізнавати дійсність;
 • гносеологію, яка вивчає процес пізнання;
 • епістемологію, яка вивчає результат пізнання, тобто знання;
 • методологію, яка вивчає способи (методи) пізнання.
 • Філософію пізнання поділяють на:

1. Феноменологія

 • Родольф Ґокленій
 • (1547–1628)
 • Властивості духовності
 • Рівні духовності
 • Сфери духовності
 • Інтенціональ-ність
 • Чуття (сенсорність)
 • а) перцепція;
 • б) апперцепція;
 • 3. Сприймання.
 • 4. Сутнісне бачення.
 • 5. Мислення.
 • 6. Інтуїція
 • 7. Пам’ять.
 • 8. Уява.
 • 9. Фантазія.
 • 10. Емоції.
 • 11. Воля
 • Надсвідоме
 • Свідомість
 • Передсвідоме
 • Несвідоме
 • Пізнавальна
 • Емоційна
 • Мотиваційно-
 • Вольова

2. Гносеологія

 • Родольф Ґокленій
 • (1547–1628)
 • проблема
 • факт
 • гіпотеза
 • науковий факт
 • наукова теорія
 • наукова ідея
 • наукове вчення
 • науковий напрям
 • чуттєве – раціональне
 • інтелектуальне – ірраціональне
 • наукове творче
 • репродуктивне – творче
 • ненаукове творче
 • Пізнання

2. Епістемологія

 • Родольф Ґокленій
 • (1547–1628)
 • Пізнання
 • Типи знання:
 • Віра – знання отримані без доказів і сумнівів:
 • а) гносеологічна («епістемна»).
 • б) релігійна
 • Гадка (доксичне знання), від гр. d3xa – гадка) – знання отримане без доказів, але таке, що допускає сумнів.
 • Дискурсивне («епістемне») знання – знання отримане за допомогою доказів.
 • «Софійне» знаннямудрість») – найвищий тип знання, здо­бу­тий не тільки припущеннями і доказами, але й усім людським єс­твом (інтуїцією волею й ін.). Це – філософське знання.
 •  релігійна
 •  наукова
 • Істина
 • Обгрунована
 • Претендує на абсолютність

4. Методологія

 • 1. Діалектика – метод пізнання, що ґрунтується на інтересі до протиріч.
 • 2. Феноменологічний метод – метод, який ґрунтується на властивості свідомості вбачати сутність.
 • 3.  Метод категоріально-логічного аналізу – метод, що ґрунтується на законах людського мислення, які вивчає логіка.
 • 4. Метод системно-структурного аналізу разом із групою близьких до нього методів, куди входять:
  • а) системний підхід – розгляд предметів дійсності як систем – сукупносей частин (елементів) поєднаних між собою зв’язками (структура);
  • б) загальну теорію систем – загальнонаукове вчення про прин­ци­пи побудови і функціонування будь-яких систем;
  • в) синерґетику – теорію систем, що саморегулюються.
  • г) структурно-функціональний аналіз – метод дослідження внутрішньої бу­до­ви та ролі (функцій) елементів один відносно одного.
  • д) структуралізмметодологічний напрям, що ставить за мету виділення та дослідження структур дійсності й людського мислення.
    • е) семіотика – теорія знакових систем.
 • 5. Герменевтичний метод – метод, що розглядає ввесь світ як текст і намагається з’ясувати смисл цього тексту.
 • 6. Деконструкція – аналіз аксіом, на яких ґрунтується метафізика та намагання мислити поза ними (засновник напряму Деріда).

Лоренц відкрив цікаве явище притаманне живим організмам, яке полягає у генетично-вродженому очікуванні того чи іншого стимулу із зовнішнього світу. Вроджені очікування формуються у ході еволюції і є однаково притаманними як тваринам, так і людині, – «всім організмам від амеби до Ейнштейна», як пише з цього приводу Карл Поппер.

 • Лоренц відкрив цікаве явище притаманне живим організмам, яке полягає у генетично-вродженому очікуванні того чи іншого стимулу із зовнішнього світу. Вроджені очікування формуються у ході еволюції і є однаково притаманними як тваринам, так і людині, – «всім організмам від амеби до Ейнштейна», як пише з цього приводу Карл Поппер.
 • Корнад Лоренц
 • (1903–1989) –
 • видатний учений і філософ, засновник етології (зоопсихології)
 • та еволюційної епістемології

Приміром, гусенята, вирощені в інкубаторі, протягом кількох діб охоче слідують за першим-ліпшим рухомим предметом, вважаючи його своєю «матір’ю». Це відбувається тому, що їм притаманне «вроджене очікування» появи матері

 • Приміром, гусенята, вирощені в інкубаторі, протягом кількох діб охоче слідують за першим-ліпшим рухомим предметом, вважаючи його своєю «матір’ю». Це відбувається тому, що їм притаманне «вроджене очікування» появи матері
 • Лоренц ототожнює вроджені очікування із кантівськими трансцендентальними апріорними структурами, тобто вмонтованими у розум від природи інструментами пізнання світу. На його думку, ці структури сформовані еволюційним шляхом.
 • У праці
 • «Вчення Канта про апріорі у світлі сучасної біології»

Руперт Рідл (1925–2005), розвиваючи думки Лоренца, вважає, що людина від природи ще до народження має:

 • Руперт Рідл (1925–2005), розвиваючи думки Лоренца, вважає, що людина від природи ще до народження має:
 • уявлення про порівняння, тобто від природи передбачаємо, що подібні предмети мають подібні властивості;
 • уявлення про взаємозалежність, тобто від природи передбачаємо, що світ впорядкований;
 • уявлення про мету – вона від природи передбачає, що все у світі має свою мету, не тільки людина, але й будь-яка річ.
 • г) уявлення про причинність – людина від природи передбачає, що у всього у цьому світі є причина, причому лінійна.

Ідеї Лоренца викорстовує великий спектр сучасних некласичних теорій пізнання у межах когнітивної психології, когнітивної філософії, еволюційної епістемології, когнітивної лінгвістики, когнітології, теорії штучного інтелекту тощо.

 • Ідеї Лоренца викорстовує великий спектр сучасних некласичних теорій пізнання у межах когнітивної психології, когнітивної філософії, еволюційної епістемології, когнітивної лінгвістики, когнітології, теорії штучного інтелекту тощо.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка