Фізіологія як наука. Біоелектричні явища в збудливих тканинахСкачати 45,62 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір45,62 Kb.

 • IВизначення поняття "фізіологія". Фізіологічні дисципліни
 • Фізіологія – наука про закономірності життєдіяльності організму у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем.
 •  
 • Розрізняють такі фізіологічні дисципліни:
 •  
 • 1. Вікова фізіологія.
 • 2. Клінічна фізіологія.
 • 3. Фізіологія праці.
 • 4. Психофізіологія.
 • 5. Екологічна фізіологія.
 • 6. Фізіологія спорту.
 • 7. Авіаційна фізіологія.
 • 8. Космічна фізіологія.
 • 9. Патологічна фізіологія.
 • Рудольф Гейденгайн (1834-1897), видатний німецький фізіолог і гістолог. Основні роботи присвячені фізіології обміну речовин, процесам виділення і всмоктування, гістології нирок, шлунка, тепловому балансу організму.
 • Еміль Дюбуа-Реймон (1818-1896), німецький фізіолог, показав наявність "струму спокою" у нерві, першим виявив негативний потенціал пошкодженої ділянки кори півкуль мозку.
 • Клод Бернар (1813-1878), видатний французький фізіолог, академік французької АН. Вперше встановив значення функції підшлункової залози та її роль у процесах травлення; глікогеноутворюючої функції печінки та її ролі у регуляції цукру в крові.
 • Сєченов Іван Михайлович (1829-1905), видатний російський фізіолог. Всесвітню славу отримав завдяки його класичній праці "Реф­лекси головного мозку" (1863), в якій аналізує розумову діяльність, мислення людини, зводячи їх до найпростішого акту — рефлексу.

Англійський лікар Уільям Гарвей (1578-1657) на підставі своїх експериментів описав роботу серця, мале і велике кола кровообігу.

 • Англійський лікар Уільям Гарвей (1578-1657) на підставі своїх експериментів описав роботу серця, мале і велике кола кровообігу.
 • У 1791 р. професор Болонського університету Луїджі Гальвані написав "Трактат про електричні сили при м'язовому русі", що зробив його відомим у всьому світі завдяки дослідженню електричних явищ при м'язовому скороченні.
 • Видатний німецький фізіолог Карл Людвіг (1816-1895) у 1847 р. уперше застосував кімограф і ртутний манометр для запису кров'яного тиску. Разом з В. Ф. Овсянніковим К. Людвіг виявив у довгастому мозку наявність судинорухового центру.
 • Герман Гельмгольц (1821-1894) — німецький фізик, математик, фізіолог і психолог. Створив модель вуха, розробив математичну теорію взаємодії звукових хвиль з органом слуху, довів здатність слухового апарату аналізувати складні звуки, ввів поняття "тембр звуку."
 • Введенський Микола Євгенович (1852-1922), російський фізіолог. Уперше в 1884 році прослухав за допомогою телефонного апа­рата ритм збудження у нерві (біо­струми), відкрив наявність оптимуму і песимуму ("песимального гальмування") у нервах і м'язах залежно від частоти їх подразнення, з'ясував роль фактора часу у розвитку збудження.
 • Іван Петрович Павлов (1849-1936) — великий російський фізіолог, академік. За видатні роботи з фізіології травлення йому присуджена Нобелівська премія (1904). Створив нове оригінальне і перспективне вчення про вищу нервову діяльність і розробку методів дослідження ВНД — методу умовних рефлексів.
 • Леон Абгарович Орбелі (1882-1958 рр.). Його наукові роботи присвячені дослідженню вегетативної нервової системи, питанням адаптаційно-трофічної функції симпатичної нервової системи, фізіології спинномозкових координацій та мозочка.
 • Анохін Петро Кузьмич (1898-1974), фізіолог, академік, учень і послідовник І. П. Павлова.

Будова клітинної мембрани

Основні види транспорту

 • Основні види транспорту
 • 1. Пасивний транспорт:
 • Проста дифузія
 • Полегшена дифузія
 • Осмос
 • Фільтрація
 • 2. Активний транспорт:
 • Первинний
 • Вторинний
 • Везикулярний механізм транспортування (ендоцитоз, екзоцитоз)
 • Транспорт іонів

Основні механізми транспорту

 • Ворота білкового каналу забезпечують контроль іонної проникності
 • Активний транспорт
 • (Механізм роботи Na+ - K+ насоса )
 • Екзоцитоз та ендоцитоз

Мембранний потенціал спокою у нервових клітинах

 • Будь-яка нервова клітина організму обмежена ліпопротеїновою мембраною, яка є добрим електричним ізолятором. Якщо в середину клітини ввести мікроелектрод, а другий розмістити ззовні, то між мікроелектродами можна зареєструвати різницю потенціалів. Отже, клітинна мембрана поляризована, тобто має різний біоелектричний потенціал на внутрішній і зовнішній поверхні. Ця різниця потенціалів має назву мембранного потенціалу спокою.
 •  
 •  

Мембранний потенціал спокою – це різниця біоелектричних потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнею мембрани, яка існує в стані фізіологічного спокою. Його величина в нервових клітинах знаходиться в межах від - 60 до - 80 мв.

 • Мембранний потенціал спокою – це різниця біоелектричних потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнею мембрани, яка існує в стані фізіологічного спокою. Його величина в нервових клітинах знаходиться в межах від - 60 до - 80 мв.
 • Потенціал спокою виникає тому, що мембрана клітини в проникною для іонів. З внутрішнього боку мембрани іонів К+ більше, ніж зовні, то вони будуть пасивно проходити зсередини назовні.
 • Щодо іонів Сl-, то вони навпаки входять в клітину і їх проникність значно менша.
 • Крім того має значення пасивний вхід іонів Na+. Вхід Na+ в клітину зменшує величину електронегативності внутрішньої поверхні мембрани.
 • Таким чином, вихід іонів К+ і вхід іонів Сl- сприяє збільшенню величини мембранного потенціалу спокою, а вхід іонів Na+ – її зменшенню.
 • Зменшенню величини мембранного потенціалу, за рахунок пасивного входу іонів Na+, активно протидіє натрій-калієвий насос, який виводить Na+ з клітини і вводить К+. Цей процес є енергозалежним.
 • Отже, шляхом пасивного та активного перенесення іонів створюється і підтримується мембранний потенціал спокою.
 • Класичний потенціал дії, зареєстрований мікроелектродним методом(за Гайтоном і Холлом)

Види подразників (за природою):

 • Види подразників (за природою):
 • хімічні (розчини кислот, лугів, солей, органічних сполук),
 • механічні (удар, стиснення, укол),
 • температурні (нагрівання, охолодження);
 • електричні.
 •  
 • Види подразників (за силою):
 • допорогові,
 • порогові,
 • надпорогові.

Після дії допорогового подразника на мембрану, в місці її подразнення виникає деполяризація. Ці зміни називають місцевою або локальною відповіддю. Локальна відповідь – це не здатна до поширення деполяризація мембрани. В основному вона обумовлена переміщенням іонів Na+ в клітину. Рівень поляризації мембрани зменшується.

 • Після дії допорогового подразника на мембрану, в місці її подразнення виникає деполяризація. Ці зміни називають місцевою або локальною відповіддю. Локальна відповідь – це не здатна до поширення деполяризація мембрани. В основному вона обумовлена переміщенням іонів Na+ в клітину. Рівень поляризації мембрани зменшується.
 • Особливості локальної відповіді:
 • 1. Виникає при дії допорогових подразників.
 • 2. Градуально залежить від сили деполяризуючого подразника.
 • 3. Не здатна до розповсюдження.
 •   Якщо сила подразника викличе таке підвищення проникності для іонів Na+ і мембрана зможе деполяризуватися не місцево, а вся, без будь-яких додаткових впливів, то виникає потеніцал дії, а такий подразник, що його викликав, називається пороговим, а сила подразника – порогом.
 •   Величина мембранного потенціалу, з якої мембрана може продовжувати деполяризуватися автоматично називається критичним рівнем деполяризації.
 •  

Потенціал дії нейрона 1 – мембранний потенціал спокою; 2 – локальна відповідь; 3 – критичний рівень деполяризації; 4 – фаза деполяризації; 5 – фаза реполяризації; 6 – негативний слідовий потенціал (слідовий деполяризаційний потенціал); 7 – позитивний слідовий потенціал (слідовий гіперполяризаційний потенціал)

Співвідношення фаз потенціалу дії (А) та збудливості (В)

Умови і закони проведення збудження аксонами

 • Аксон
 • Мієлінова оболонка
 • Шваннівська клітина
 • Перехват Ранв`є
 • Ядро шваннівської клітини
 • Будова мієлінових волокон

Проведення збудження безмієліновими і мієліновими нервовими волокнами

 • Безмієліновими нервовими волокнами збудження розповсюджується безперервно, а міеліновими від перехвату Ранв'є до перехвату Ранв'є. Це можливо тільки тому, що мембрана перехвату має майже в 100 разів більше натрієвих каналів, ніж мембрана безмієлінових нервових волокон. Щодо швидкості поширення збудження, то вона більша в мієлінових волокнах.
 • Структури актинового міофіламента
 • Оточення міофібрил поперечними трубочками та саркоплазматичним ретикулумом
 • Кроки формування поперечних актино-міозинових містків у процесі скорочення-розслаблення м’яза
 • Послідовність процесів скорочення та розслаблення м'язів
 • Скорочення
 • Генерація ПД мотонейроном
 • Вивільнення ацетилхоліну в кінцевій пластинці
 • Зв'язування ацетилхоліну з нікотиновими ацетилхоліновими рецепторами постсинаптичної мембрани
 • Збільшення проникності постсинаптичної мембрани (мембрана м'язового волокна) до №+ і К+
 • Утворення потенціалу кінцевої пластинки
 • Утворення ПД м'язового волокна
 • Поширення деполяризації у Т-трубочках
 • Вивільнення Са2+ з термінальних цистерн саркоплазматичної сітки і дифузія його в ділянку актину
 • Зв'язування Са2+ з тропоніном С, оголення ділянок зв'язування міозину з актином
 • Утворення поперечних містків міозину з актином і ковзання їх, що спричиняє скорочення м'яза
 • Розслаблення
 • Са2+ повертається в саркоплазматичну сітку
 • Вивільнення Са2+, що був зв'язаний з тропоніном, приєднання тропоміозину до актину
 • Припинення взаємодії міозину з актином

Сумація скорочень і тетанус м'яза

 • У відповідь на одинокий імпульс відбувається скорочення, за яким спостерігається дещо повільне розслаблення.
 • Одинокі скорочення можуть сумуватись, і тоді розвивається тривале скорочення м'яза – тетанус.
 • Тетанічне скорочення виникає тоді, коли до м'яза надходить не одиноке подразнення, а їх серія. У цьому випадку хвилі скорочення накладаються одна на одну. Накладання хвиль скорочення можливе лише тому, що рефрактерний період збудливості м'язового волокна менший за латентний період його скорочення, і тому м'язове волокно, що не встигло ще відповісти на попереднє подразнення, сприймає наступне. Кожний наступний імпульс надходить у момент, коли ще не закінчилась хвиля попереднього скорочення. Залежно від частоти імпульсації тетанус може бути зубчастим (неповним) або суцільним (гладким, повним)

Нейромоторні фазні (а) і тонічні (б) одиниці

Одинокі скорочення (а), зубчатий (б) і гладкий (в) тетанус.   Зубчастий тетанус виникає при такій частоті, коли кожен наступний імпульс застає м'яз у періоді розслаблення. Суцільний тетанус спостерігається, коли нова хвиля скорочення починається до початку розслаблення. У природних умовах від рухових нейронів до м'яза надходить серія імпульсів. Тому тетанічний режим для скелетних м'язів є фізіологічним. Надзвичайно висока частота подразнень викликає зниження сили скорочень м'яза.

Швидкий потенціал дії кардіоміоцитів Фаза 0 – швидкий вхід Na+ в клітину; Фаза 1 – зменшується проникність для Na+, а підвищується вхід для Сl- і вихід К+ з клітини; Фаза 2 – у клітину входить Са2+; Фаза 3 – зменшується проникність для Ca+ і значно зростає вихід K+ з клітини; Фаза 4 – відновлення вихідних концентрацій іонів у клітині і зовні. 0 – фаза швидкої деполяризації; 1 – фаза швидкої початкової реполяризації; 2 – фаза повільної реполяризації; 3 – фаза швидкої кінцевої реполяризації; 4 – фаза спокою

Потенціал дії фазного м’язового волокна

Співвідношення між збудженням і скороченням фазного м’язового волокна

Синапс. Види синапсів. Їх класифікація

 • Синапс (гр. sinapsis – з'єднання, зв'язок) – це спеціалізована зона контакту між збудливими структурами, що забезпечує передачу біологічної інформації.
 • Класифікація синапсів.
 • За локалізацією:
 • 1. Периферійні (нервово-м'язові, нейро-секреторні);
 • 2. Центральні (нейро-нейрональні):
 • а) аксо-соматичні;
 • б) аксо-дендритні;
 • в) аксо-аксональні;
 • г) дендро-дендритні.
 • За функціональним значенням:
 • 1. Збуджуючі;
 • 2. Гальмівні.
 • За способом передачі сигнала:
 • 1. Електричні.
 • 2. Хімічні.
 • 3. Змішані (електро-хімічні).
 • Будова центрального синапсу
 • Кожне нервове закінчення,шо покрите пресинаптичною мембраною, містить міхурці із збуджувальним чи гальмівним медіатором

Будова нервово-м'язового синапсу.

Хімічні синапси

 • Хімічні синапси – це утвори, в яких збудження з клітини на клітину передається за допомогою хімічних речовин, які називаються медіаторами. Класифікація хімічних синапсів (за типом медіатора):
 • Холінергічні – медіатор ацетилхолін;
 • Адренергічні – медіатор норадреналін, адреналін;
 • Гістамінові – медіатор гістамін;
 • Серотонінові – медіатор серотонін;
 • Дофамінергічні – медіатор дофамін;
 • ГАМК-ергічні – медіатор ГАМК.
 • Механізм розвитку ЗПСП
 • на постсинаптичній мембрані
 • збуджувального синапсу та генерація ПД на мембрані аксонного горбика
 • Механізм передачі збудження в синапсі

Послідовність передачі збудження в хімічних синапсах.

 • 1 - надходження потенціалу дії до пресинаптичноі частини синапсу;
 • 2 - вхід іонів кальцію у кінцеву бляшку;
 • 3 - виділення у синаптичну щілину кванта медіатору (ацетилхоліну) і його дифузія через внутрішньощілинну речовину до постсинаптичної частини;
 • 4 - ацетилхолін діє на особливо чутливі до нього ділянки - рецептивну субстанцію каналу;
 • 5 - постси­наптична мембрана на короткий час стає проникною для іонів, насам­перед для натрію (дещо й для кальцію) і у постсинаптичній мембрані виникає деполяризація;
 • 6 - виникнення на постсинаптичній мембрані деполяризаційного потенціалу - збуджувальний постсинаптичний потенціал (ЗПСП);
 • 7 - руйнування ацетилхоліну холінестеразою; рецепто­ри повертаються у вихідний стан;
 • 8 - всмоктування продуктів розщеплен­ня медіатору в пресинаптичну мембрану
 • Однобічність проведення збудження. В аксоні збу­дження проходить в обох напрямках від місця його виникнення, у нервовому центрі - тільки в одно­му напрямку: від рецептора до ефектора.
 • Синаптична затримка проведення збудження. Збу­дження в нервовому центрі проводиться з меншою швидкістю, ніж в інших частинах рефлекторної дуги. Це пов’язано з часом, що витрачається на про­цеси виділення медіатору, з фізико-хімічними про­цесами, які відбуваються в синапсі, з виникненням ЗПСП і генерацією ПД.
 • Сумація нервових процесів - явище виникнення збудження за певних умов нанесення підпорогових подразнень. Сумацію описано І. М. Сєченовим. Ви­різняють два види сумації: часова сумація і просто­рова сумація
 • Трансформація ритму збудження - це невід­повідність частоти ПД в аферентній та ефе­рентній ланках рефлекторної дуги.
 • Післядія збудження - явище продовження збуджен­ня в ЦНС після припинення подразнення (реверберація).
 • Посттетанічна потенціація - явище появи або підсилення відповіді на поодинокі тестуючі сенсорні стимули протягом деякого часу після попереднього слабкого частого (100-200 імп/с) ритмічного по­дразнення.
 • Стомлюваність нервових центрів. При тривало­му повторному виконанні того ж самого рефлек­су через деякий час настає стан зменшення сили рефлекторної реакції і навіть повне її пригнічення, тобто настає втома.. Однією з причин є “звикан­ня” постсинаптичної мембрани до дії медіатора - габітуація.

Сумація збудження: А – часова сумація В – просторова сумація

ЧАСОВА СУМАЦІЯ

 • Часова сумація – це виникнення збудження під впливом послідовних допорогових подразнень.

Розвиток часової сумації збудження нейрона

ПРОСТОРОВА СУМАЦІЯ

 • Просторова сумація – це розвиток збудження внаслідок одночасної дії декількох допорогових подразнень.

Механізми виникнення просторової сумації збудження на нейроні ЦНС

ДИВЕРГЕНЦІЯ

 • Дивергенція – здатність встановлювати чисельні
 • синаптичні зв'язки з багатьма нервовими клітинами.

КОНВЕРГЕНЦІЯ

 • На кожному з нейронів центральної нервової системи можуть сходитися різні аферентні імпульси. Завдяки цьому в нейрон одночасно надходять чисельні й різноманітні потоки збуджень.

РЕВЕРБЕРАЦІЯ

 • Виникнувши, у відповідь на якийсь стимул, збудження циркулює, або реверберує в ланцюжку нейронів до того часу, поки якийсь зовнішній стимул не загальмує одної ланки або в ній не наступить втома.

ПРЕСИНАПТИЧНЕ ГАЛЬМУВАННЯ

 • Морфологічним субстратом цього гальмування є аксо-аксонні синапси, які утворюються аксонами гальмівних і збуджуючих нейронів. Медіатори викликають гіперполяризацію аксона, перешкоджають надходженню ПД до пресинаптичного закінчення і, як наслідок, недостатнє виділення медіатора для виникнення збудження в постсинаптичній клітині.

ПОСТСИНАПТИЧНЕ ГАЛЬМУВАННЯ

 • Збудження, яке надійшло до гальмівного нейрона сприяє виділенню гальмівного медіатора цією клітиною Під його впливом наступає активування калієвих каналів постсинаптичної мембрани, що веде до гіперполяризації. Це пригнічує натрієві канали і можливість розвитку деполяризації в збуджуючій клітині.

ЗВОРОТНЄ ГАЛЬМУВАННЯ

 • Коллатералі аксонів збуджуючих нервових клітин утворюють синаптичні сполучення із гальмівними нейронами. При збудженні збуджуючого нейрона активується гальмівний нейрон, що виділяє ГАМК. Внаслідок цього відбувається гіперполяризація мембрани збуджуючого нейрона і гальмується його діяльність.

ЛАТЕРАЛЬНЕ ГАЛЬМУВАННЯ

 • Якщо в ланцюгу нейронів, що забезпечують зворотнє гальмування, коллатералі аксонів гальмівних нейронів утворюють синаптичні зв'язки із сусідніми збуджуючими клітинами, то в них розвивається латеральне гальмування.

Схема центрального гальмування за І.М. Сєченовим

 • На схемі показано розповсюдження нервових імпульсів від гальмівних нейронів стовбура мозку при накладанні кристалика NaCl на ділянку зорових горбів
 •  Види рефлексів, їх фізіологічне значення.
 • Антагоністичні рефлекси. Рефлекторні скоро­чення м'язів-антагоністів покладені в основу локо­моторних актів і характеризуються, наприклад, тим, що при збудженні мотонейронів згиначів одночас­но відбувається гальмування мотонейронів м'язів- розгиначів. При цьому в нервових центрах кінцівок іншої сторони спостерігаються протилежні нервові процеси. У цілому це створює правильне чергування протилежних за функціональним значенням м'язових скорочень
 • .
 • Синергічні рефлекси здійснюються завдяки залу­ченню додаткових м'язів, однозначних за функцією (наприклад, цілої групи згиначів). Ілюстрацією таких рефлексів може бути рефлекс згинання кінцівки у со­баки, що викликано одночасним подразненням двох ділянок шкіри. При такому подразненні згинальний рефлекс підсилюється. Взаємне підсилення рефлексів можна спостерігати й при дії подразників на різні за природою рецептори.
 • Союзні, або алійовані рефлекси такі, що сприя­ють здійсненню цього рефлекторного акту. Наприклад, зручна поза для виконання певної робочої операції, передстартовий стан, розминка, що сприяє оптималь­ному виконанню спортивного навантаження.
 • Ланцюгові рефлекси — складні рефлекторні акти, в яких завершення одного рефлексу зумовлює ви­никнення наступного. Наприклад, рефлекторний акт жування змінюється рефлексом ковтання, у розвитку яких беруть участь структури стовбура мозку та кори великих півкуль. Особливістю ланцюгових рефлексів є те, що наступний із них може здійснюватися після попереднього.
 • Класифікація рецепторів
 • За будовою та фізіологічними властивостями :
 • первинні (первинночутливі);
 • вто­ринні (вторинночутливі).
 • 2. За розташуванням:
 • екстерорецептори - розташовані у шкірі та слизо­вих оболонках;
 • інтерорецептори - розміщені у внутрішніх органах (вісцерорецептори) та в структурах опорно-рухової системи - м’язах, сухожиллях, суглобах (пропріорецептори).
 • 3. За видом адекватного подразника, який сприймають ре­цептори:
 • механорецептори: тільця Фатера - Пачіні, м’язові веретена, рецептори сухожиль і суглобів та ін.
 • хеморецептори: смакові, нюхові та ін.
 • фоторецептори: палички, колбочки;
 • терморецептори: теплові, холодові.
 • 4. За віддаленістю від подразника:
 • дистантні (фоно- фоторецептори);
 • контактні (тактильні, смакові).
 • Механізм збудження первинних і вторинних рецепторів
 • Розвиток рецепторного потенціалу (I) в тільці Фатера-Пачіні та генерація потенціалу дії (II) у перехватах Ран’є аферентного нервового волокна
 • Схема рефлекторної дуги рухового спінального рефлексу
 • Рецептор
 • Аферентне(чутливе) нервове волокно
 • Нервовий центр
 • Еферентне(інформаційне) нервове волокно
 • Органи-ефектори
 • Канал зворотнього зв’язку
 • Головною частиною периферичного відділу сен­сорних систем є рецептори — "вікна" ЦНС. Рецептор — це спеціалізована клітина або її частина, які сприймають подразнення і перетворюють його в код. Таке визначення зумовлене тим, що в ряді випадків подразнення сприймає вся клітина (хеморецептори каротидного синуса), в інших — лише її частина — мікроворсинки (смакові, нюхові) або вільні нервові за­кінчення (больові, температурні).
 • Поняття про рецептор, рецепторну ділянку
 • Функції рецептора: сприйняття подразнення, його первинне розрізнення, формування коду.
 • Кодування інформації — це перетворення хімічного чи механічного подразнення у нервовий імпульс (ПД). Але у зв'язку з тим, що параметр ПД стандартний (од­накова амплітуда, тривалість і форма), то розрізняти їх можна тільки за частотою. Специфічність чуттєвого подразнення передається у вигляді груп або залпів імпульсів, які відрізняються кількістю імпульсів, їх час­тотою, тривалістю й інтервалами між ними.
 • Особливостями рецепторів є, по-перше, те, що дже­релом енергії для їх діяльності служить потенційна енергія, яка накопичена в них у результаті обмінних про­цесів. По-друге, вони вибірково чутливі до адекватних подразників, тобто володіють специфічністю. По-третє, на виході з них чи з рецепторної клітини виникає елек­трична активність у вигляді локального потенціалу, який у результаті перетворюється в потенціал дії (ПД).
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка