Формами навчанняСкачати 35,79 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір35,79 Kb.

 • ТА ОСОБЛИВОСТІ НАБОРУ КОНТИНГЕНТУ ЗА РІЗНИМИ
 • ФОРМАМИ НАВЧАННЯ
 • 29.11.2016
 • Розробник:
 • СИДОРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «УМО» НАПН України

За даними «НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» (2016), щороку понад 123 тис. педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти здійснюють підвищення кваліфікації у закладах ППО; системою методичної роботи в міжкурсовий період охоплено близько 400 тис. працівників галузі; упродовж 2000-2015 рр. інноваційними формами навчання були охоплені всі педагогічні та управлінські кадри (приблизно 500 тис.).

 • 29.11.2016

ВИКЛИКИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ (ВО)

 • ОСВІТНІ
 • ВИКЛИКИ
 • ДЛЯ СИСТЕМИ ППО
 • підготовка вмотивованого педагога, який має свободу творчості й розвивається професійно впродовж життя шляхом формальної, неформальної, інформальної освіти
 • зміст, результат,
 • ціннісна спрямованість
 • професійно-педагогічної
 • діяльності
 • ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ
 • чого навчився педагог протягом певного етапу акмепрофесіогенезу,
 • які компетентності розвинув, компетенції набув для виконання суспільних запитів
 • ДЛЯ БАТЬКІВ
 • готовність школи до підготовки компетентного й конкурентноспроможного в ХХІ ст. випускника
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ,
 • ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОСТІ
 • ОСВІТИ СУСПІЛЬНИМ ВИМОГАМ, ЗАПИТАМ І ПОТРЕБАМ ЗАМОВНИКІВ
 • ВИКЛИК 1
 • ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
 • 29.11.2016

ЯКІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Є ЗБАЛАНСОВАНОЮ ВІДПОВІДНІСТЮ УМОВ, ПРОЦЕСУ Й РЕЗУЛЬТАТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОТРЕБАМ ТА ЗАПИТАМ ЗАМОВНИКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

 • ЩО таке «запит» і ЯКІ типи запитів виокремлюють?
  • Запит — це формулювання своєї інформаційної потреби користувачем деякої бази даних або інформаційної системи, наприклад, пошукової системи
 • [які типи запитів існують?]
 • ТИПИ ЗАПИТІВ
 • ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ. Споживач (замовник) шукає певну інформацію, не піклуючись про те, за допомогою яких джерел він виявить її.
 • НАВІГАЦІЙНІ ЗАПИТИ. Споживач (замовник, користувач) шукає джерело (наприклад, сайт), де, за його припущенням, міститься цікава йому інформація.
 • (Приклад запиту: «офіційний сайт «УМО»,
 • платформа дистанційного навчання ).
 • ТРАНЗАКЦІЙНІ ЗАПИТИ. У формулюванні запиту споживач (замовник) висловлює свою готовність зробити якусь дію.
 • (Приклад запиту: «Підготовка до впровадження освітніх інновацій шляхом
 • проходження курсів ПК, опрацювання ЗМ на платформі).
 • 29.11.2016

У ХХ столітті швейцарський архітектор Ле Корбюзьє, говорячи про систему гармонійних пропорцій «Модулор», визначив загальну мету проектування: «Архітектори всіх часів бачили в проектуванні не містику, а інструмент, який у руках творців форм має просту мету: робити погане складним, а хороше легким». Перефразовуючи загальновідоме прислів’я, «що спроектуєш, те й матимеш», можна охарактеризувати позитивний вплив відкритої освіти на систему підвищення кваліфікації, процеси навчання і викладання, професійно-педагогічну діяльність

ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАПИТІВ І ПОТРЕБ -циклічний процес, оскільки супроводжує всі етапи міжкурсового періоду, що включає: планування, створення умов для реалізації процесу навчання, реалізація процесу навчання, оцінювання, корекцію, рефлексію

 • На основі порівняльних процедур, аналітичного аналізу отриманих відповідним чином діагностичних даних із певними параметрами прогностичної моделі вияскравлюються освітні потреби педагогів, позитивні і негативні тенденції, прогалини, які потребують компенсаторних дій у найближчій і подальшій перспективах
 • Поглиблена рефлексія створює умови для цілісного самовизначення педагогічних працівників в єдності різних аспектів:
 • УСВІДОМЛЕННЯ ТОГО, ЩО ВІН ХОЧЕ (мета, ідеали, плани),
 • ЩО ВІН МОЖЕ (здібності, схильності, можливості, обдарованість),
 • ЩО ВІД НЬОГО ЧЕКАЮТЬ\ЧЕКАЄ ВІД СЕБЕ
 • (як суб’єкта, який готовий до функціонування в системі)
 • Педагогічний працівник виступає своєрідним «замовником» освітніх послуг, пред’являючи при вивченні його запитів власну освітню програму – індивідуальну траєкторію, освітні потреби, пізнавальні та інші індивідуальні особливості
 • МЕСЕДЖ 3
 • МЕСЕДЖ 2
 • МЕСЕДЖ 1
 • 29.11.2016
 • Замовники освітніх послуг
 • (інформація про індивідуальні потреби, очікування, професійні настанови)
 • Обробка інформації, за результатами якої приймається відповідне управлінське рішення, персоналізований варіант вибору параметрів навчання потенційними слухачами
 • Виконавці освітніх послуг (нормативно-правова, соціально-ціннісна, професійно значуща інформація) у вигляді науково-методичного забезпечення (положення, освітньо-професійні програми, методичні рекомендації тощо)
 • ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАПИТІВ на основі ПРОГНОСТИЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ розвитку професійних компетентностей фахівців
 • ОЧІКУВАЛЬНО-НАСТАНОВЧИЙ БЛОК
 • ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ
 • БЛОК
 • ДЕТЕРМІНАЦІЙНО-РЕФЛЕКСІЙНИЙ
 • БЛОК
 • 29.11.2016

ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ І ПОТРЕБ СЛУХАЧІВ упродовж 2015-2016 рр.

 • ступінь урахування запитів слухачів під час навчання
 • рівень умотивованості педагогів до проходження курсів ПК за певною моделлю
 • форма і зміст, практична спрямованість навчання,
 • новизна отриманої інформації
 • можливість обирати час і форму
 • МЕТОДИ
 • ВИВЧЕННЯ ЗАПИТІВ І ПОТРЕБ
 • СЛУХАЧІВ
 • анкетування
 • консультаційні пункти (Moodle)
 • тестування
 • опитування
 • рефлексійні анкети
 • пропозиції слухачів щодо вдосконалення освітніх професійних програм
 • значення курсів ПК для професійного розвитку
 • 29.11.2016

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

 • Тематика освітньо-професійних програм
 • Імідж навчального закладу, що реалізує програми ПК
 • Вимоги керівництва
 • Бажання підвищити фаховий рівень
 • Необхідність пройти курси ПК як складник атестації
 • 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 0,1%
 • 9.2%
 • 3.4%
 • 23 %
 • 64.3%
 • Із 381 анкети, які надійшли у навчальний відділ , опрацьовано 170 анкет по кафедрі філософії і освіти дорослих
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2015-2016 рр
 • 64%
 • 35%
 • 50%
 • 29.11.2016

АНАЛІЗ ПОТРЕБ СЛУХАЧІВ ЩОДО ПРИЙНЯТИХ ФОРМ ПК

 • № з/п
 • Категорія, за якою планується підвищення кваліфікації
 • Прийнятна для слухача форма підвищення кваліфікації
 • Очна
 • Очно-дистанційна
 • Дистанційно-очна
 • 1.
 • Керівні, науково-педагогічні та педагогічні кадри університетів, інститутів, академій
 •  
 • 19,5%
 •  
 • 58,5%
 • 22,0%
 • 2.
 • Керівні та педагогічні кадри коледжів (технікумів)
 • 27,3%
 • 54,5%
 • 18,2%
 • 3.
 • Керівні та педагогічні кадри закладів післядипломної педагогічної освіти
 •  
 • 39,1%
 •  
 • 43,5%
 • 17,4%
 • 4
 • Керівні та педагогічні кадри позашкільних закладів освіти
 •  
 • 16,7%
 •  
 • 66,7%
 • 16,7%
 • 5
 • Керівні та педагогічні кадри професійно-технічних навчальних
 •  
 • 13,6%
 •  
 • 80,2%
 • 6,2%
 • 6
 • Працівники методичних служб
 • 20,3%
 • 74,6%
 • 5,1%
 • Усього
 • 20,9%
 • 69,3%
 • 9,8%

АНАЛІЗ ПОТРЕБ СЛУХАЧІВ ЩОДО ПРИЙНЯТНИХ МОДЕЛЕЙ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО ПК

 • № з/п
 •  
 •  
 • Категорія,
 • за якою планується підвищення кваліфікації
 • Прийнятна для слухача модель підвищення кваліфікації
 •  
 • 3-етапна, за якої 1-й і 3-й етап є очними та здійснюються на базі УМО
 • 3-етапна, за якої 1-й і 3-й етап є очними та здійснюються: 1-й етап на базі однієї з установ міста регіону проживання, 3-й етап – на базі УМО
 • 2-етапна, за якої 1-й етап - дистанційний, 2-й етап – очний – на базі УМО
 • 1. 
 • Керівні, науково-педагогічні та педагогічні кадри університетів, інститутів, академій
 •  
 • 53,8%
 •  
 • 12,8%
 •  
 • 33,3%
 •  
 • Керівні та педагогічні кадри коледжів (технікумів)
 • 36,4%
 • 18,2%
 • 45,5%
 •  
 • Керівні та педагогічні кадри закладів післядипломної педагогічної освіти
 •  
 • 10,0%
 •  
 • 50,0%
 •  
 • 40,0%
 •  
 • Керівні та педагогічні кадри позашкільних закладів освіти
 •  
 • 61,8%
 •  
 • 14,7%
 •  
 • 23,5%
 •  
 • Керівні та педагогічні кадри професійно-технічних навчальних
 •  
 • 84,6%
 •  
 • 11,5%
 •  
 • 3,8%
 •  
 • Працівники методичних служб
 • 67,4%
 • 15,6%
 • 17,0%
 • Усього
 • 62,5%
 • 17,5%
 • 20,0%

ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАПИТІВ І ПОТРЕБ СЛУХАЧІВ НА ПЛАТФОРМІ Moodle

 • 16. Що спонукало Вас обрати очно-дистанційну форму підвищення кваліфікації (50 респондентів):
 • А) самостійний вибір; Б) адміністрація закладу;
 • В) сучасні тенденції розвитку освіти; Г) атестація (46 %).
 • 29.11.2016
 • залікова книжка
 • кредитна книжка
 • проект професійного саморозвитку
 • індивідуальний план саморозвитку
 • щоденник міжкурсового періоду
 • 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 1%
 • 4%
 • 10
 • 24%
 • 34 %
 • 15 %
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СКЛАДАЮТЬ:
 • немає
 • індивідуальний план
 • щоденник
 • 34%
 • 15%
 • 24%
 • 29.11.2016

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАПИТІВ І ПОТРЕБ (50 респондентів %)

 • А – реалізували потреби на курсах ПК більше, ніж сподівалися
 • Б – реалізували в цілому
 • В – частково
 • Г – не реалізували
 • Д – не визначилися з оцінкою
 • 29.11.2016

Чого хочу навчитися на курсах підвищення кваліфікації за тією чи тією формою навчання, що нового здобути? ________________________________________________________________ Чого очікую від себе?__________________________________________

 • 29.11.2016

урахування запитів і потреб науково-педагогічних, педагогічних працівників у структуруванні змісту, доборі технологій та формуванні варіативних освітніх моделей підвищення кваліфікації (досягнення андрагогічного й аксіологічного ефектів прогностичної моделі) професійний розвиток через відкриті технології освіти дорослих, відкритий контент і відкриті знання, прозорість системи, взаємоузгоджуваність усіх її компонентів, а також спільне створення, експериментування, роздуми, обмін та застосування накопичених ідей і знань, досвіду всіх суб’єктів

 • РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СВІДЧАТЬ ПРО ТЕ,
 • ЩО ПРІОРИТЕТАМИ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • МАЮТЬ БУТИ:
 • 29.11.2016

право на вибір моделі, форми навчання, право на вибір змістового контенту освітньо-професійних програм пк

 • 29.11.2016

ПРОПОЗИЦІЇ 1. Створення Банку психолого-андрагогічних діагностик для перманентного моніторингу запиту й потреб замовників освітніх послуг (вхідне, поточне й вихідне діагностування, комп’ютерне діагностування, самооцінювання, бліц-опитування, інтерв’ювання рефлексійні/комплексні анкети, тести тощо). 2. Добір та обґрунтування актуальних методик для моніторингу акмединаміки професійного розвитку педагогічних працівників протягом усього міжкурсового періоду (зокрема для двохетапної дистанційно-очної форми ПК).

 • 29.11.2016

Розроблення комплексу моніторингових процедур, що дозволить вимірювати, відстежувати і діагностувати акмединаміку професійного розвитку за напрямами, зокрема: 1) визначення освітніх потреб дорослих учнів, тобто потреби в оволодінні знаннями, уміннями, навичками, якостями і ціннісними орієнтирами, що передбачені прогностичною функціональною моделлю компетентності та якими треба оволодіти для вирішення завдань, виконання певних соціальних ролей; 2) виявлення обсягу та характеру їх компетентнісного досвіду; 3) з’ясування фізіологічних і психологічних особливостей тих, хто навчається (енергетичний рівень, фізична активність, працездатність нервової системи, мотиваційно-креативні якості, тип темпераменту тощо), 4) виявлення когнітивного та навчального стилів дорослих учнів

БАНК ПСИХОЛОГО-АНДРАГОГІЧНИХ ДІАГНОСТИК

 • інформація 360
 • БАНК
 • ?
 • Курсовий етап
 • Післякурсовий
 • Діагностування
 • стартове
 • фінішне
 • проміжне
 • самотест
 • анкетування
 • діагностична
 • бесіда
 • реконструкція ППД
 • самооцінка
 • самомоніторинг
 • Бліц-
 • опитування
 • Комплексний
 • тест
 • бесіда
 • тестування

ПРОПОЗИЦІЇ 3. Модернізація підготовки науково-педагогічних, педагогічних працівників в актуальних варіативних освітніх моделях і формах курсів підвищення кваліфікації та міжкурсового періоду (авторські, тематичні, експрес-курси, із предметною підготовкою) відповідно до соціально-педагогічних запитів і особистісно-професійних потреб. 4. Зміцнення мережевої взаємодії всіх суб’єктів освітнього кластеру кафедри шляхом постійно діючої протягом міжкурсового періоду on-line студії (консультаційний пункт за різними напрямами науково-методичного супроводу).

 • 29.11.2016

5. Розроблення кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників із визначенням компетентностей, конкретизація професійно-кваліфікаційних вимог із переліком інноваційних ролей і функцій. 6. Розроблення співробітниками кафедри сучасного акметехнологічного навчально-методичного комплексу професійного розвитку науково-педагогічних, педагогічних працівників (відеолекції, експрес-лекції)

КОМПЕТЕНТНІСНОГО САМОРОЗВИТКУ!

 • Thank You!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка