Формат (стандарт) електронного документа звітності платників податківСкачати 417,01 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір417,01 Kb.
Додаток 1

до наказу ДПА України

від 03.05.06 № 242

(у редакції наказу ДПА України від 11.02.2011 № 90)


Формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків
Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків (далі - Стандарт). Стандарт призначений для формування та передачі звітності в електронному вигляді платником податків до органів Державної податкової служби України.
Звітність може подаватись в електронному вигляді за умови дотримання Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» та вимог цього наказу. Документ вважається поданим лише після отримання підписаного підтвердження з органів Державної податкової служби України.
З фізичної точки зору кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо. Документи можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом.
Пакет звітних документів – це певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються платником податків в одному звітному періоді. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності і подаються на одному носії або надсилаються одним електронним листом.
Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:


 • позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
 • позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
 • позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
 • позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
 • позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
 • позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
 • позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
 • позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
 • позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;

Наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml
Схему формування назви файла проілюстровано на рис.1.

Рис.1
З логічної точки зору кожний документ подається у вигляді XML-структури. Кожний поданий звітний документ повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного типу звіту додається файл, який містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance).

Файл з XML-схемою іменується за таким принципом: • позиції з 1 по 3 включно містять код документа і відповідають значенню елемента C_DOC;

 • позиції з 4 по 6 містять підтип документа і відповідають значенню елемента C_DOC_SUB;

 • позиції з 7 по 8 містять номер версії документа і відповідають значенню елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів;

 • файл має розширення xsd.


Наприклад: J0100109.xsd
Схему формування назви файла проілюстровано на рис 2.

Рис. 2
Всі XML-схеми поширюються Державною податковою службою України. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.


Структуру електронного документа податкової звітності наведено у додатку А .
Кожний документ починається з директиви XMLxml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".
Всі елементи документа іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем DECLAR, при оголошенні даного елемента вказується посилання на схему контролю даних (XML‑схему).

Наприклад: <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="J0100109.xsd">
Між елементами не допускаються знаки пробілів, табуляцій тощо.

Заголовок документа міститься в елементі DECLARHEAD. У заголовку розміщується інформація, що повністю ідентифікує тип документа, належність даного документа платникові, звітний період тощо. Детальний опис всіх його дочірніх елементів для DECLARHEAD наведено у таблиці 1.


Таблиця 1

Назва елемента

Зміст

КоментарКод платника

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)Код документа

Відповідає значенню елемента C_DOC з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Підтип документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Номер версії документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Номер нового звітного (уточнюючого) документа

Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницюНомер однотипного документа в періоді

Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються

REG>

Код області

Значенням цього елемента є код області, на території якої розташована податкова інспекція (відділення), до якої подається документ (оригінал або копія). Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_REG

RAJ>

Код адміністративного району

Значенням цього елемента є код адміністративного району, на території якого розташована податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ (оригінал або копія). Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_RAJ
Звітний місяць

Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців це порядковий номер місяця, для І,ІІ,ІІІ,ІV кварталів це 3,6,9,12 місяць відповідно,для І та ІІ півріч – 6 та 12 відповідно, для 9 місяців – 9, для року – 12)


TYPE>

Тип звітного періоду

1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік
Звітний рік

Формат рррр

<C_STI_ORIG>

Код ДПІ, до якої подається оригінал документа

Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі

значенню елемента C_REG*100+ значенню елемента C_RAJ.<C_DOC_STAN>

Стан документа

Приймає фіксовані значення:

 • 1-звітний документ

 • 2-новий звітний документ

 • 3-уточнюючий документ

<LINKED_DOCS>

Перелік пов’язаних документів.

Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий документ.

Елемент DOC має такі дочірні елемент, що співпадають з відповідними значеннями в елементі DECLARHEAD пов’язаного документа :


Містить відповідний перелік документів:

 • для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього;

 • для додатка – посилання на основний документ;

 • для квитанції – на документ, що квитується.

Елемент DOC має обов’язкові атрибути :

NUM - Номер пов’язаного документа в переліку

TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення :

1 – посилання на додаток,

2 – посилання на основний документ,

3 – посилання на документ, що квитувавсяКод документа

Пов’язаний документПідтип документаНомер версії документаНомер нового звітного (уточнюючого) документаНомер однотипного документа в періоді

<C_DOC_STAN>

Стан документа

<FILENAME>

Ім’я файлу, що містить пов’язаний документДата заповнення документа платником

Формат ддммррррСигнатура програмного забезпечення

Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ

Жодний з описаних вище елементів (крім елементів LINKED_DOCS та SOFTWARE), що входять до заголовка документа (елемент DECLARHEAD), не може мати пусте значення.


Тіло документа міститься в елементі DECLARBODY. Кожний його дочірній елемент будується за таким принципом: <Код показника> Значення показника . Кодування показників визначається шаблоном відображення, що додається до кожного документа. Всі шаблони вільно розповсюджуються ДПС України у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім'я файла з розширенням pdf.

Звітні форми умовно розподіляються на 2 групи: • таблиці, що мають заздалегідь відому кількість рядків;

 • таблиці, в яких кількість рядків змінна, хоча і має певне граничне значення.

У першому випадку кодування даних однозначне згідно з шаблоном документа, у іншому ж всі цифри, що містяться в одній колонці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута ROWNUM. <Код показника ROWNUM=”Номер рядка”> Значення показника .


Наприклад, у таблиці 2 наведено фрагмент шаблону, відповідно до якого ідентифікаційний номер має код RXXXXG02, а його належність до 10 рядка звіту визначиться як ROWNUM=”10”:
2222222222.
Відповідно сума нарахованого доходу з 12 рядка запишеться:
1000.32
Таблиця 2

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу

(грн.,коп.)1

2


RXXXXG02

RXXXXG03A

Х

Х

R01G03A

Основні вимоги до заповнення значень показників є такими: 1. Значення показників грошового типу заповнюються у гривнях або у гривнях з копійками залежно від вимог схеми даних та порядку заповнення відповідної форми. Роздільником десяткових розрядів обов'язково є крапка. Якщо значення показника дорівнює нулю, то воно записується як

<Код показника>0

(або <Код показника>0.00 залежно від схеми даних)

Наприклад: <R011G3>0.00</R011G3>


 1. Значення показників символьного типу не можуть містити символи:

> – більше;

< – менше

” – подвійні лапки;

’ – апостроф;

& – амперсанд;

Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені у таблиці 3.

Таблиця 3


>

>

<

<"'

&

&
 1. Значення показників типу “дата” зберігаються у форматі ддммрррр, де дд – день, мм – місяць, а рррр – рік . Наприклад: 15 грудня 2010 року запишеться у вигляді 15122010.
 1. Елементи, що мають пусте значення, записуються у вигляді <Код показника xsi:nil=”true”/> або <Код показника xsi:nil=”true”>Код показника>, причому атрибут xsi:nil=”true” є обов'язковим.

Наприклад: 11G3 xsi:nil=”true/> або xsi:nil=”true”></R011G3>.
Якщо елемент відсутній у тілі документа (елемента DECLARBODY), то його значення теж вважається пустим.


 1. При передачі електронного документа між різними рівнями податкової служби XML-документ може містити додаткові службові елементи та атрибути, що не описуються даним форматом (стандартом).

Приклад сформованого електронного документа наведено в додатку Б.

Директор департаменту

інформаційно-аналітичного М.С. Лаба

забезпечення процесів оподаткування
Додаток А

до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податківСтруктура електронного документа податкової звітності:


<DECLAR xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="ім”я файлу, що містить XML-схему">

<DECLARHEAD>

<TIN>КОД ПЛАТНИКА-->TIN>

<C_DOC>КОД ДОКУМЕНТА-->C_DOC>

<C_DOC_SUB>ПІДТИП ДОКУМЕНТА-->C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА-->C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>№ НОВОГО ЗВІТНОГО (УТОЧНЮЮЧОГО) ДОКУМЕНТА (0 - ЗВІТНИЙ)-->C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>№ ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ-->C_DOC_CNT>

<C_REG>КОД ОБЛАСТІ ДПІ ОТРИМУВАЧА-->C_REG>

<C_RAJ>КОД АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ДПІ ОТРИМУВАЧА-->C_RAJ>

<PERIOD_MONTH>ЗВІТНИЙ МІСЯЦЬ (ОСТАННІЙ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ)-->PERIOD_MONTH>

<PERIOD_ TYPE >ТИП ПЕРІОДУ-->PERIOD_ TYPE >

<PERIOD_YEAR>ЗВІТНИЙ РІК-->PERIOD_YEAR>

<C_DOC_STAN>СТАН ДОКУМЕНТА-->C_DOC_STAN>

<C_STI_ORIG>КОД ДПІ, ДО ЯКОЇ ВІДСИЛАЄТЬСЯ ОРИГІНАЛ ДОКУМЕНТА-->C_STI_ORIG>

<LINKED_DOCS>

ПОВ’ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ-->

<DOC NUM=”НОМЕР ПОВ’ЯЗАНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРЕЛІКУ-->TYPE=”ТИП ЗВ’ЯЗКУ-->>

<C_DOC>КОД ДОКУМЕНТА-->C_DOC>

<C_DOC_SUB>ПІДТИП ДОКУМЕНТА-->C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА-->C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>№ НОВОГО ЗВІТНОГО (УТОЧНЮЮЧОГО) ДОКУМЕНТА (0 - ЗВІТНИЙ) -->C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>№ ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ-->C_DOC_CNT>

<C_DOC_STAN>СТАН ДОКУМЕНТА-->C_DOC_STAN>

<FILENAME>-- ІМ’Я ФАЙЛУ--> FILENAME >DOC>

LINKED_DOCS>

<D_FILL>ДАТА ЗАПОВНЕНЯ ДОКУМЕНТА ПЛАТНИКОМ-->D_FILL>

<SOFTWARE>СИГНАТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-->SOFTWARE>

DECLARHEAD>
<DECLARBODY>

<КОД ПОКАЗНИКА> --Значення показника--> КОД ПОКАЗНИКА>DECLARBODY>

DECLAR>

Директор департаменту

інформаційно-аналітичного М.С. Лаба

забезпечення процесів оподаткування


Додаток Б

до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків


Приклад сформованого електронного документа:

<DECLAR xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="j0100109.xsd">

<DECLARHEAD>

<TIN>223816TIN>

<C_DOC>J01C_DOC>

<C_DOC_SUB>001C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>9C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>0C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>1C_DOC_CNT>

<C_REG>23C_REG>

<C_RAJ>1C_RAJ>

<PERIOD_MONTH>12PERIOD_MONTH>

<PERIOD_TYPE>5PERIOD_TYPE>

<PERIOD_YEAR>2010PERIOD_YEAR>

<C_DOC_STAN>1C_DOC_STAN>

<C_STI_ORIG>2301C_STI_ORIG>

< LINKED_DOCS >

< DOC NUM=”1” TYPE=”1>

<C_DOC>J01C_DOC>

<C_DOC_SUB>151C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>9C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>0C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>1C_DOC_CNT>

<C_DOC_STAN>1C_DOC_STAN>

<FILENAME>23010000223816J0115109100000000151220102301.xmlFILENAME>

</DOC >

< DOC NUM=”2” TYPE=”1>

<C_DOC>J01C_DOC>

<C_DOC_SUB>151C_DOC_SUB>

<C_DOC_VER>9C_DOC_VER>

<C_DOC_TYPE>0C_DOC_TYPE>

<C_DOC_CNT>1C_DOC_CNT>

<C_DOC_STAN>1C_DOC_STAN>

<FILENAME>23010000223816J0115309100000000151220102301.xmlFILENAME>

</DOC >

LINKED_DOCS >

<D_FILL>01022011D_FILL>

<SOFTWARE XSI:NIL=”true”></SOFTWARE>DECLARHEAD>

<DECLARBODY>

<R001G1S>24.15.0R001G1S>

<R002G1S>18014R002G1S>

<R003G1S>146317R003G1S>

<R010G3>710645400.00R010G3>

<R011G3>676231600.00R011G3>

<R012G3>393800.0R012G3>

<R014G3>578400.0R014G3>

<R016G3>33441600.00R016G3>

<R020G3>110613400.00R020G3>

<R023G3>110613400.00R023G3>

<R030G3>821258800.00R030G3>

<R040G3>803398500.00R040G3>

<R0410G3>16239600.00R0410G3>

<R0412G3>41513900.00R0412G3>

<R041G3>717296300.00R041G3>

<R043G3>18835300.00R043G3>

<R044G3>6962900.00R044G3>

<R046G3>2550500.00R046G3>

<R060G3>803398500.00R060G3>

<R070G3>15184100.00R070G3>

<R080G3>2676200.00R080G3>

<R110G3>2676200.00R110G3>

<R111G3>2676200.00R111G3>

<R120G3>802900.00R120G3>

<R121G3>802900.00R121G3>

<R140G3>802900.00R140G3>

<R150G3>625400.00R150G3>

DECLARBODY>

DECLAR>

Директор департаментуінформаційно-аналітичного М.С. Лаба

забезпечення процесів оподаткування


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка