Форматування текстуСкачати 22,29 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір22,29 Kb.

Інформатика - 10

 • ©Говорушко В.П. 2007р
 • Форматування тексту
 • (Word)

ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

 • Форматування текстового документу полягає у наданні йому потрібного вигляду, тобто встановлення параметрів шрифтів, відступів та інтервалів, форматування абзаців, додавання у документ таблиці тощо.

Шрифт має такі параметри:

 • Шрифт має такі параметри:
 • Вид шрифту
 • Накреслення шрифту.
 • Розмір шрифту.
 • Колір шрифту.
 • Параметри штифту можна встановити для одного або декількох символів, для одного або декількох слів, для одного або декількох речень, для одного або декількох рядків, для всього тексту.
 • Щоб встановити потрібний шрифт необхідно виконати команду: «Формат»  «Шрифт…» або у контекстному меню вибрати команду «Шрифт…» .
 • ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

Вид шрифту

 • Вид шрифту
 • У вікні “Шрифт” вибирають вид шрифту
 • Розмір шрифту
 • У вікні “Розмір” можна вибрати шрифту від 8 до 72 пт. Щоб вибрати розмір шрифту потрібно клацнути кнопкою . Можна встановити розмір від 1 до 1638 з точністю до 0,5. дробові числа пишуть через “кому”.
 • ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

Накреслення шрифту

 • Накреслення шрифту
 • У вікні “Шрифт” встановлюють накреслення шрифту: жирний, курсив, підкреслений або їх комбінації.
 • Кнопки для вибору накреслення шрифту також є на панелі інструментів
 • напівжирний
 • курсив
 • підкреслений
 • ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

 • Вирівнювання абзаців
 • Абзац можна вирівнювати по лівому краю, по центру, по правому та ширині. Для цього використовують кнопки на панелі інструментів, або діалогове вікно “Абзац”, яке викликається з меню “Формат”, або контекстного меню.

Інтервали між символами

 • Інтервали між символами
 • Щоб збільшити чи зменшити інтервал між символами потрібно:
 • Виконати команду “Шрифт”, відкрити вкладку “Интервал”.
 • Щоб збільшити інтервал між символами, треба у полі “Интервал” вибрати “Разреженный” і збільшити значення лічильника
 • Щоб зменшити інтервал між символами, треба у полі “Интервал” вибрати “Уплотнённый”” і зменшити значення лічильника
 • ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

 • Інтервали між рядками
 • В Word “за замовчуванням” встановлено одинарний інтервал. для того щоб встановити інший потрібно на панелі інструментів скористатися кнопкою “Межстрочный интервал”
 • Нумерація сторінок
 • Для щоб встановити нумерацію сторінок потрібно виконати команду:
 • “Вставка”  “Нумерация страниц”

1.Створення таблиць

1.1.Способи створення таблиць

 • Кнопка “Таблица” на ПІ “Стандартная” – вибір числа стовбців та рядків – швидке створення таблиць.
 • Команда меню “Таблица-Добавить-Таблица”- виводить діалогове вікно створення таблиці
 • Кнопка “Нарисовать таблицу” ПІ на ПІ “Таблицы и границы” – створення нестандартних таблиць

1.2.Маніпуляції з клітинками

 • Виділення елементів таблиці:
 • Виділення клітинки – КЛКМ біля лівої границі клітинки.
 • Виділення рядка – КЛКМ біля лівої границі рядка
 • Виділення стовпчика – розмістіть курсор миші на верхній границі стовпчика і КЛКМ.
 • Довільне виділення - КЛКМ і, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню.

1.2.Маніпуляції з клітинками

 • Добавлення клітинок – команда меню “Таблица-Добавить-” або кнопка на ПІ “Таблицы и границы”
 • Об’єднання клітинок - виділити клітинки – команда меню “Таблица-Объединить ячейки” або кнопка на ПІ “Таблицы и границы”
 • Розбиття клітинок - виділити клітинки – команда меню “Таблица-Разбить ячейки” або кнопка на ПІ “Таблицы и границы”.

1.3.Налаштування таблиці

 • Команда меню “Таблица-Свойства” викликає діалогове вікно налаштувань параметрів таблиці. Сторінки вікна:
 • Таблица – вирівнювання та обтікання текстом. Формат границь таблиці.
 • Строка – висота рядка та признак заголовку.
 • Столбец – ширина стовбця
 • Ячейка – розміри клітинки та положення тексту в ній

2.Робота з графікою

 • Створення графіків та діаграм.
 • Створення художніх написів.
 • Створення схем та малюнків.
 • Написання математичних формул.

2.1.Створення графіків та діаграм

 • Необов’язково: виділення таблиці з даними
 • Команда меню “Вставка – Рисунок - Диаграмма”.
 • Заповнити таблицю даних будь-яким способом (якщо не було виконано крок 1).
 • Задати параметри діаграми за допомогою меню
 • КЛКМ за межами поля діаграми.

2.2.Створення художніх написів

 • Команда меню “Вставка – Рисунок- Объект WordArt.
 • В діалоговому вікні вибрати тип ефекту.
 • В наступному діалоговому вікні вказати текст та його параметри.
 • Редагувати об’єкт WordArt можна за допомогою однойменної ПІ

2.3.Створення схем та малюнків

 • Графічні об’єкти добавляються в документ командою меню Вставка – Рисунок:
 • Картинки – зображення з колекції Microsoft Office.
 • Из файла – зображення з будь-якого графічного файлу.
 • Автофигуры – інструменти створення малюнків безпосередньо в документі.
 • Объект WordArt – художній текст. Обласні (регіональні).
 • Со сканера или камеры
 • Диаграмма - добавлення діаграм.

2.3.1.Автофігури

 • Добавлення та редагування здійснюється за допомогою кнопки з списком “Автофигуры” ПІ “Рисование”.

2.4.Написання формул

 • Добавлення здійснюється редактором формул.
 • При відсутності даної кнопки, її необхідно добавити на ПІ

3.Елементи автоматизації

 • Стилі форматування.
 • Автозаміна та автотекст.
 • Макроси.

3.1.Стилі форматування

 • Стилі – наперед задані поіменовані параметри форматування тексту.
 • Можливі типи: знаку (слова) та абзацу.
 • Вибір стилю здійснюється командою меню “Формат-Стиль” або з списку на ПІ “Форматирование”.
 • Створення новонго стилю або редагування існуючого здійснюється в діалоговому вікні, що викликається командою меню “Формат-Стиль

3.2.Автозаміна та автотекст

 • Автозамена - автоматично замінює одні фрагменти тексту іншими в процесі вводу тексту.
 • Автоформат при вводе – форматування елементів документу при вводі тексту.
 • Автотекст – вставка наперед заданих іменованих фрагментів тексту.
 • Автоформат – параметри форматування елементів документу при виконанні команди меню “Формат-Автоформат”.
 • Налаштування здійснюється командою меню “Сервис-Автозамена

3.3.Макроси

 • Це наперед задана послідовність команд по введенню та форматуванню тексту і інших об’єктів.
 • Способи створення: режим запису та написання коду на мові Visual Basic.
 • Перелік наявних макросів відображається в діалоговому вікні, що відкривається командою меню “Сервис-Макрос-Макросы
 • В цьому ж вікні присутні команди запуску, редагування, та знищення макросів.

3.3.1.Запис макросу

 • Запис починається командою меню “Сервис-Макрос-Начать запись.
 • В діалоговому вікні слід задати ім’я макросу.
 • В процесі запису на екрані відображається ПІ з кнопками “Остановить запись” та “Пауза
 • В процесі запису реєструються всі дїї користувача крім переміщення “миші”

Комп’ютерна графiка поступово перетворюється в новий вид мистецтва. Спецiалiзованi програмнi засоби дозволяють практично будь-якiйлюдинi створювати, редагувати, перетворювати графiчнi зображення.

 • Комп’ютерна графiка поступово перетворюється в новий вид мистецтва. Спецiалiзованi програмнi засоби дозволяють практично будь-якiйлюдинi створювати, редагувати, перетворювати графiчнi зображення.
 • Для роботи з графiчною iнформацiєю розроблене вiдповiдне програмне забезпечення: засоби перегляду, графiчнi редактори, фоторедактори та iншi.
 • Спробуємо розiбратися в цих поняттях бiльш детально.

Що таке «комп’ютерна графiка»?

 • Що таке «комп’ютерна графiка»?
 • Якi принципи побудови растрових i векторних зображень?
 • Як обчислити об’єм нестиснутого графiчного зображення?
 • Якi iснують формати графiчних файлiв?
 • Для чого призначений графiчний редактор?

Пiд термiном «графiка» звичайно розумiють вiзуальне (те, що сприймається зором) зображення будьяких реальних або уявних об’єктiв.

 • Пiд термiном «графiка» звичайно розумiють вiзуальне (те, що сприймається зором) зображення будьяких реальних або уявних об’єктiв.
 • Комп’ютерна графiка — це графiка, яка обробляється й вiдображається засобами обчислювальної технiки. Для вiдображення графiки використовують монiтор, принтер, плотер тощо.

Растровi зображення

 • Растровi зображення
 • Векторнi зображення
 • Тривимiрна графiка
 • Фрактальна графiка

це набiр пiкселiв, тобто кольорових точок, розташованих на правильнiй сiтцi.

 • це набiр пiкселiв, тобто кольорових точок, розташованих на правильнiй сiтцi.
 • Важливою характеристикою растра є його роздiльна здатнiсть,тобто кiлькiсть пiкселiв на одиницю довжини (вiдбиток
 • лазерного принтера — 600 dpi.)

Зображення розкладається на простi об’єкти — примiтиви. Основнi графiчнi примiтиви: лiнiї, елiпси, кола, многокутники, зiрки тощо.

 • Зображення розкладається на простi об’єкти — примiтиви. Основнi графiчнi примiтиви: лiнiї, елiпси, кола, многокутники, зiрки тощо.

Для створення об’ємних зображень використовують рiзнi графiчнi примiтиви (паралелепiпед, куб, кулю, конус та iншi) i гладкi (сплайновi) поверхнi.

 • Для створення об’ємних зображень використовують рiзнi графiчнi примiтиви (паралелепiпед, куб, кулю, конус та iншi) i гладкi (сплайновi) поверхнi.

Зображення, яке складається зподiбних мiж собою елементiв.

 • Зображення, яке складається зподiбних мiж собою елементiв.

Растровi формати

 • Растровi формати
  • BMP (скорочення вiд Bit Map Picture),
  • PCX
  • TIFF
  • GIF
  • JPG
  • PNG.
 • Векторнi формати
  • CDR
  • DXF

Office Picture Manager у складi пакета Microsoft Office

 • Office Picture Manager у складi пакета Microsoft Office

це прикладна програма, призначена для створення й обробки графiчних зображень на комп’ютерi.

 • це прикладна програма, призначена для створення й обробки графiчних зображень на комп’ютерi.
  • Adobe Photoshop,
  • Microsoft Paint
  • Corel-DRAW


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка