Формування ціннісних орієнтацій учнів під час навчання математики бевзСкачати 16,35 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір16,35 Kb.

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

БЕВЗ

Валентина Григорівна

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки

Система освіти має забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно змінюваному і взаємозалежному світі.

Слід побудувати систему національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 

 • Одним із пріоритетів державної політики визнано формування національних і загальнолюдських цінностей, виховання покоління людей, здатних оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства.

Цінності

Цінності

узагальнені уявлення, які виступають у якості загальних ідеалів, стереотипів суспільної та індивідуальної свідомості, що функціонують як ідеальні критерії оцінки й орієнтації особистості та суспільства

Ціннісні орієнтації

відображення у свідомості людини цінностей, які визнаються нею як стратегічні життєві цілі та загальні світоглядні орієнтири, що формуються на базі співвіднесення особистісного досвіду з поширеними у соціумі зразками культури

Види цінностей:

 • загальнолюдські (людина, життя, добро, природа, людська гідність, мораль тощо);
 • національні (національна ідея, рідна мова, народні свята, традиції й звичаї, фольклор, національні символи тощо);
 • громадянські (демократичні права й обов'язки, повага до культурних і національних традицій інших народів тощо);
 • сімейні (любов, повага, вірність, взаємодопомога, сім'я, батьки тощо);
 • особистісні (повноцінна життєва самореалізація, творча активність, життєвий оптимізм, морально-вольові якості тощо).

Ціннісні орієнтації це:

 • цілі, прагнення, бажання, життєві ідеали, система певних норм;
 • установки на ті чи інші цінності матеріальної або духовної культури;
 • вияв потреби;
 • ставлення до навколишнього середовища;
 • детермінанти прийняття рішень;
 • основний канал перетворення культурних цінностей у стимули і мотиви практичної поведінки людини.

Компоненти ціннісних орієнтацій


Емоційно-мотивоційний

Когнітивний

Поведінковий

Мотивація, особистісний сенс цінності, який викликає та закріплює в учнів позитивні емоції, інтерес, бажання і наслідок, формує стійке прагнення дотримуватися певних норм і правил

Система засвоєння особистістю “соціальних знань”: понять, правил, оцінок, норм, переконань, поглядів, вірувань, цінностей

Готовність практично діяти у напрямку того ставлення до об’єктів, що пов’язане з емоційним та когнітивним компонентами і сукупністю відповідних прийомів діяльності, уміннями та навичками

І СТАДІЯ - емоційне оцінювання зовнішньої ситуації, явища-цінності.

ІІ СТАДІЯ - раціональне оцінювання, усвідомлення мотивів і вчинків.

ІІІ СТАДІЯ - практичне втілення ціннісних орієнтацій з урахуванням реальних

можливостей особистості у певній діяльності

Особливою, абсолютною цінністю є людина, яка при народженні отримує безцінний дар – життя.

 • У кожного учня потрібно повсякчас виховувати бережливе ставлення до життя та здоров’я (власних та оточуючих його людей).

Загальнолюдські цінності

Екологія – комплекс наук, який вивчає функціональні взаємозв'язки між організмами (включаючи людину і людське суспільство в цілому) і навколишнім їх середовищем, кругообіг речовин і потоків енергії, що уможливлюють життя

Екологічні задачі –

прикладні задачі, в яких міститься різного роду інформація про життєдіяльність людини і оточуюче середовище, на прикладі яких можна виховувати в дітях дбайливе ставлення до себе і навколишнього світу.

Природа - такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, а відновити неможливо


За 1 рік промисловістю на Землі поглинається стільки кисню, що його вистачило б для життя 45.000.000.000 людей.

Щорічно на Землі втрачається майже 20.000.000 га родючих земель, а утворюється 6.000.000 га пустель.За останні 100 років людство втратило кисню 240.000.000.000 тон, а в повітря надійшло вуглекислого газу 360.000.000.000 тон.

884.000.000 людей, тобто кожна 8 людина, не має доступу до безпечної питної води.

225 000 осіб щорічно вмирає в Європі від захворювань, пов'язаних з вихлопними газами. 

Задача 1. У березовому лісі 1м3 повітря містить приблизно 450 мікроорганізмів. На скільки відсотків це менше, ніж в операційній палаті, де допускається 500 мікроорганізмів на 1м3 повітря ?

Відповідь. На 10%

 •  

Людству необхідно якомога швидше вирішити дилему: або воно зробить так, що в біосфері буде менше забруднюючих речовин, або біосфера розвиватиметься таким чином, що в ній стане менше людей  (Дж.Баттон

Національні цінності (орнаменти і вишивки)

Національні цінності

Паралельне перенесення

Осьова симетрія

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ Композиції геометричних перетворень

 • Гомотетія і поворот
 • Ковзна симетрія

Національні та громадянські цінності

Громадянські цінності

способи і критерії, на базі яких здійснюється процедура оцінювання суспільних явищ, що закріплюється свідомості у вигляді таких структурних компонентів: соціальних надії та впевненості, громадянських мужності, самоповаги, самооцінки та довіри

Карл Фрідріх Гаусс (1777-1855)

Премія на честь учених, чиї математичні дослідження мали великий вплив поза математикою – у технологіях, у бізнесі, у повсякденному житті.

Сімейні цінності

Трагічними наслідками домінування ринкової орієнтації є те, що особистість не розвивається, втрачає свою індивідуальність, спрямовує свої зусилля на ринкові марки, зовнішні атрибути, культ нагромадження цінних речей, які створюють для неї престижну оболонку. Усе це веде до знеособлення людини, беззмістовності життя, втрати сенсу буття та індивідуальності, невдоволення, безцільності існування, відриву людини від природи, саморуйнування.

Світ досить великий, щоб задовольнити потреби будь-якої людини, але зовсім маленький, щоб задовольнити людську жадібність ( М. Ганді )  

Сімейні цінності


(640/624 – 548/545р. до н. е.)

Фалес Мілетський –

один із семи

мудреців світу

МИСТЕЦТВО

НАЖИВАТИ БАГАТСТВО.

Висловлювання Фалеса

 • Не збагачуйся нечесним шляхом.
 • Які послуги робиш батькам, такі і сам матимеш у старості від дітей.
 • Що важко? – пізнати самого себе.
 • Що легко? – наставляти інших.
 • Що приємно? – досягнення того, чого бажаєш.
 • Що шкідливо? – нестриманість.
 • Що стомливо? – неробство.
 • Що нестерпно? – невихованість.
 • Навчай і вчись кращому.
 • Дотримуйся міри.
 • Не довіряй всім підряд.
 • Знаходячись при владі, управляй самим собою.

З січня 2014 року журнал виходить під назвою

«МАТЕМАТИКА В РІДНІЙ ШКОЛІ»

з новим передплатним індексом

68834

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПЕРЕДПЛАЧУВАТИ ЖУРНАЛ І ДРУКУВАТИ СВОЇ ДОРОБКИ НА ЙОГО СТОРІНКАХБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка