Формування громадянської компетентностіСкачати 19,23 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір19,23 Kb.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 • Тернопіль - 2012

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • СТРУКТУРОВАНИЙ (ОРГАНІЗОВАНИЙ) НАБІР ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК І СТАВЛЕНЬ ЛЮДИНИ, ЩО ДАЮТЬ ЇЙ ЗМОГУ ЕФЕКТИВНО ЗДІЙСНЮВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО ВИКОНУВАТИ ПЕВНІ ФУНКЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ І ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНИХ СТАНДАРТІВ У ПОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
 • ЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ АКТИВНО, ВІДПОВІДАЛЬНО Й ЕФЕКТИВНО РЕАЛІЗОВУВАТИ ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 • Розвиток громадянської компетентності учнів забезпечує формування таких рис особистості:
 • поінформованість;
 • здатність до дослідження;
 • активність;
 • ініціативність;
 • комунікативність;
 • участь і відповідальна дія.
 • “Школи повинні допомагати молоді стати впевненими та активними громадянами; якщо ніхто не буде цікавитись політикою, вона стане сферою діяльності тих, хто найменш для цього підходить”
 • Вацлав Гавел

ФОРМУЄТЬСЯ НА РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ШКОЛИ:

 • ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
 • ФОРМУЄТЬСЯ НА РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ШКОЛИ:
 • початкова школа (1 – 4 класи)
 • основна школа (5 – 9 класи)
 • старша школа (10 – 11 класи)
 • СКЛАДОВІ
 • ГРОМАДЯНСЬКОЇ
 • КОМПЕТЕНЦІЇ
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ЗНАННЯ
 • на основі яких формуються
 • уявлення про форми і
 • способи життя й реалізації
 • потреб і інтересів
 • особистості в політичному,
 • соціальному та
 • культурному просторі
 • демократичної держави
 • взагалі та української
 • зокрема
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВМІННЯ ТА
 • ДОСВІД участі в
 • соціально-політичному
 • житті суспільства і
 • практичного застосування
 • знань
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ЦІННОСТІ,
 • норми, установки, й якості,
 • притаманні громадянинові
 • демократичного
 • суспільства

ЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 • СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ДЕРЖАВУ, ЗАКОНИ, ПРАВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА;
 • ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Й НОРМ ПОВЕДІНКИ;
 • РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОГО ВМІННЯ ДИТИНИ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЇЙ ІНТЕГРУВАТИСЯ В ОТОЧЕННЯ – СІМ’Ю, КЛАСНИЙ І ШКІЛЬНИЙ КОЛЕКТИВИ;
 • ФОРМУВАННЯ УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДІАЛОГ;
 • ЗАКЛАДАННЯ ОСНОВИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА
 • Зміст громадянської компетентності учнів початкової школи
 • Учень знає
 • Учень вміє
 • Учень виявляє у поведінці та оцінках
 • - про національні, та загальнолюдські цінності;
 • - про державу, закони, права людини, права і обов’язки людини громадянина;
 • - про правила спілкування з однолітками та дорослими і норми поведінки у різних ситуаціях.
 • - спілкуватися з однолітками та дорослими; колективно обговорювати проблеми;
 • - робити свідомий вибір;
 • - брати участь у колективній діяльності сім’ї та класу та прийнятті колективних рішень;
 • - залучатися до суспільно-корисної діяльності;
 • - висловлювати і пояснювати власну точку зору.
 • - повагу прав людини, до закону;
 • - прагнення до справедливості, чесність, відповідальність;
 • - визнання та сприйняття багатоманітності;
 • - патріотизм,
 • - повагу до національної історії, культури, мови, традицій.

ЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

 • ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАННЄВОЇ, ЦІННІСНОЇ, МОРАЛЬНО– ЕТИЧНОЇ СКЛАДОВИХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ;
 • АКЦЕНТУВАТИ РОБОТУ НА СОЦІАЛЬНІЙ СКЛАДОВІЙ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ УЧНІВ ЗНАННЯМИ І НАВИЧКАМИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ УЧАСТІ У ЖИТТІ КЛАСУ, ШКОЛИ, ГРОМАДИ (СПІВПРАЦЯ, СПІВРОБІТНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ, ПОВАГА ДО ІНШИХ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ПЛЮРАЛІЗМ, РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО)
 • Зміст громадянської компетентності учнів основної школи
 • Учень знає
 • Учень вміє
 • Учень виявляє у поведінці та оцінках
 • - про національні та загальнолюдські цінності;
 • - про права людини і механізми їх захисту, права і обов’язки громадянина;
 • - про громадянське суспільство;
 • - про процеси прийняття суспільних рішень і форми участі громадян у житті громади і суспільства в цілому;
 • - про основи співпраці та спілкування з іншими та розв'язання конфліктних ситуацій.
 •  
 • - взаємодіяти з вчителями, адміністрацією школи, дорослими членами місцевої громади
 • - реалізовувати та відстоювати свої права й законні інтереси;
 • - ефективно спілкуватися, розпізнавати стереотипи;
 • - свідомо обирати способи дії та поведінки і діяти відповідально;
 • - застосовувати демократичні процедури прийняття рішень;
 • - брати участь в діяльності органів учнівського самоврядування, волонтерській діяльності у громаді;
 • - критично сприймати інформацію, самостійно її досліджувати та застосовувати; формулювати, висловлювати та аргументувати власну позицію;
 • - брати участь у дискусії.
 • - відчуття власної гідності, шанування прав людини і свободи особистості, повагу до закону, свідоме ставлення до обов’язків і відповідальність за власні вчинки і поведінку;
 • - прагнення до справедливості, рівноправності;
 • - активну та відповідальну громадянську позицію;
 • - розуміння світу як багатоманітного, толерантність; патріотизм, повагу до національної історії, культури, мови, традицій.
 •  

ЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

 • КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ НА ПОЛІТОЛОГІЧНИХ, ПРАВОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ;
 • ФОРМУВАННЯ ГЛИБОКОГО РОЗУМІННЯ УЧНЕМ СУТНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ, ФОРМ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ;
 • ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ ВЛАСНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ, ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ;
 • ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ ФОРМ І ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НИМИ;
 • ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ СУТІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
 • ОСОБЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ УМІНЬ В СТАРШІЙ ШКОЛІ: ЗДАТНІСТЬ УЧНЯ СВІДОМО ЗАСТОСОВУВАТИ НАБУТІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ, ЖИТТЯ ГРОМАДИ, ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА, ОРІЄНТУЮЧИСЬ НА ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 • Зміст громадянської компетентності учнів старшої школи
 • Учень знає про
 • Учень вміє
 • Учень виявляє у поведінці та оцінках
 • - національні, європейські та загальнолюдські цінності;
 • - сутність демократії, демократичні цінності;
 • - права і свободи людини і громадянина і механізми їх захисту;
 • - громадянське суспільство, політичну систему і механізми її функціонування, процеси прийняття суспільних рішень і форми участі громадян у житті суспільства на місцевому, національному, європейському та світовому рівні, контроль громадян над владою;
 • - роль ЗМІ у суспільному житті;
 • - процеси європейської інтеграції та глобалізації;
 • - про суть ринкових відносин, економічні чинники розвитку демократичного суспільства;
 • - про основи ефективної комунікації, вибору конструктивних форм взаємодії з іншими та власної поведінки; стратегії розв’язання конфліктів.
 • - орієнтуватись у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі та визначати власну позицію щодо їх розв’язання;
 • - взаємодіяти з органами державної влади, місцевого самоврядування та використовувати засоби громадського впливу на владні структури;
 • - реалізовувати та послідовно обстоювати і захищати свої права й інтереси;
 • - ефективно спілкуватися, долати стереотипи, войовничий націоналізм, расизм та нетерпимість, робити свідомий вибір та діяти відповідально;
 • - застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших громадян; брати участь в діяльності органів самоврядування, волонтерській діяльності у громаді;
 • - реалізовувати та відстоювати свої права як суб'єкта ринкових відносин, споживача і платника податків; орієнтуватись в умовах вільного ринку;
 • - володіти способами отримання інформації з різних джерел, використовувати ЗМІ, Інтернет ресурси;
 • - критично мислити.
 • - усвідомлення цінності людини як вищої соціальної цінності, повагу до її прав і свобод, закону; прагнення до суспільної справедливості, рівноправності; активну та відповідальну громадянську позицію і розуміння громадянського обов’язку;
 • - плюралізм, міжкультурне взаєморозуміння і толерантність;
 • - усвідомлення глобальної взаємозалежності і особистої відповідальності;
 • - патріотизм, повагу до національної історії, культури, мови, традицій.
 •  

 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка