Формування І ведення бази даних про нещасні випадки на підприємстві” Звіт з науково-дослідної роботиСкачати 91,96 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір91,96 Kb.
 • “АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. ФОРМУВАННЯ І ВЕДЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ”
 • Звіт з науково-дослідної роботи
 • №ДР 0112U004888 від 09.2012р.
 • 1
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКІ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Кафедра безпеки життєдіяльності
 • Головний виконавець
 • Євтушенко Ольга Володимирівна
 • ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
 • 2
 • ОП – охорона праці;
 • ХП – харчові підприємства;
 • ХГ – харчова галузь;
 • СУОП – система управління
 • охороною праці;
 • НПАОП – нормативно-правовий
 • акт з охорони праці;
 • ШВФ, НВФ – шкідливі та
 • небезпечні виробничі фактори;
 • Кч – коефіцієнт
 • частоти травматизму;
 • Кт – коефіцієнт
 • тяжкості травматизму.
 • ВТ – виробничий травматизм;
 • НВ – нещасний випадок;
 • Н-1 – форма акту
 • розслідування нещасного
 • випадку;
 • 7-тнв – форма державної
 • статистичної звітності
 • про травматизм на
 • виробництві;
 • МЕОметод експертних
 • оцінок;
 • РГ – робоча група;
 • ЕГ – експертна група.
 • Необхідність вдосконалення елементів СУОП на підприємствах ХП
 • Аналіз існуючих методів дослідження ВТ
 • Визначення залежності впливу причинно-наслідкових зв’язків на стан ОП під час технологічного процесу на підприємствах ХП
 • Недостатня автоматизація система обліку та аналізу НВ на підприємствах ХП.
 • Недостатня оперативність надходження інформації про НВ з підприємств ХП.
 • Недостатньо враховується взаємозв’язок причин та обставин НВ.
 • Недостатньо враховується ризик травмування що призводить до НВ.
 • Аналіз причин та обставин НВ на підприємствах ХП
 • Посилення контролю за станом ОП на підприємствах ХП
 • Своєчасне виявлення можливих причин виникнення НВ
 • Оперативне попередження НВ на підприємствах ХП
 • Вимоги Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієна праці та виробничого середовища
 • 3
 • Необхідність розробки сучасних рекомендацій зі зниження ВТ на підприємствах ХП для створення безпечних умов праці
 • ОБ`ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ :
 • МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 • ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ :
 • виробничий травматизм на підприємствах ХП
 • залежності впливу причинно-наслідкових зв’язків на стан ОП
 • Підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості за рахунок оперативного виявлення можливих причин травмування та адекватного реагування на них
 • СТРУКТУРА РОБОТИ
 • Результати досліджень
 • причин та обставин
 • виникнення НВ
 • на ХП
 • Аналіз стану ВТ
 • на
 • підприємствах ХП
 • АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
 • ВИСНОВКИ
 • 4
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
 • ЧАСТИНА
 • ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Розробка рекомендацій попередження
 • ВТ на ХП
 • Досліджуються підприємства харчової промисловості
 • (Моделювання впливу причин та обставин ВТ характерних для харчової галузі)
 • ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРІШЕНІ ТАКІ ЧАСТКОВІ ЗАВДАННЯ:
 • Характеристики фону дослідження
 • Експериментальні дослідження
 • причин НВ
 • на підприємствах
 • ХП.
 • Дослідження причинно-наслідкових зв'язків, що призводять до травмування на ХП та впливу на них профілактичних заходів
 • 5
 • Розрбка рекомендацій
 • щодо створення
 • безпечних
 • умов праці
 • на ХП
 • Стан ВТ для підприємств харчової галузі
 • Обмеження дослідження
 • Сучасний стан ВТ на
 • підприємствах ХП
 • Невідповідність інформації
 • щодо НВ на підприємствах ХП
 • поточному стану ВТ
 • Вимоги щодо підвищення
 • оперативності та достовірності
 • інформації про НВ на
 • підприємствах ХП
 • Усунення невідповідності та необхідність розробки рекомендацій з підвищення оперативності та
 • достовірності інформації про НВ на підприємствах ХП
 • Обґрунтування невідповідності існуючого математичного апарату щодо визначення
 • причинно-наслідкових зв’язків при виникненні НВ на підприємствах ХП
 • Аналіз існуючих методів
 • обліку та аналізу НВ на
 • підприємствах ХП
 • Неспроможність відомих методів
 • для отримання обґрунтованих
 • оперативних і достовірних
 • оцінок про НВ на підприємствах ХП
 • Постановка
 • наукового завдання
 • Удосконалення методу оцінки стану ОП
 • на основі прогнозування ризиків ВТ
 • Розробка рекомендацій з підвищення
 • оперативності та достовірності даних
 • стану ВТ на ХП
 • Оцінка ефективності рекомендацій
 • з попередження ВТ
 • на підприємствах ХП
 • Виявлення та аналіз факторів, що впливають на рівень ВТ на підприємствах ХТ
 • 6

Статистичний аналіз даних щодо причин виникнення НВ на підприємствах ХП

 • 7
 • Умови і фактори, які обумовлюють стан травматизму на підприємствах ХП
 • Недостатня автоматизація ІАС для обліку і аналізу НВ на підпрємствах ХП;
 • Недостатня оперативність надходження інформації про НВ з підприємств ХП
 • Недостатньо враховуються причинно-наслідкові зв'язки при аналізі НВ.
 • РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В М’ЯСНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ, 2003–2011 рр.
 • ПОКАЗНИКИ РІВНІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
 • РОКИ
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • Коефіцієнт частоти травматизму, Кч
 • 3,7
 • 2,8
 • 3,4
 • 2,7
 • 2,1
 • 1,9
 • 1,4
 • 1,4
 • 1,2
 • Коефіцієнт часткової втрати працездатності, Кчвп
 • 0,191
 • 0,069
 • 0,159
 • 0,052
 • 0,057
 • 0,038
 • 0,037
 • 0,044
 • 0,036
 • Коефіцієнт тяжкості травматизму, Ктт
 • 26,3
 • 28,1
 • 29,7
 • 29,4
 • 33,6
 • 36,8
 • 38,8
 • 39,1
 • 47,2
 • ДИНАМІКА ВТ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ, 2003–2011 рр.
 • 8
 • Статистичний аналіз даних щодо причин виникнення НВ на підприємствах ХП
 • РОЗПОДІЛ ЗА ГРУПАМИ ПРОФЕСІЙ ОСІБ, ЯКІ ДОПУСТИЛИ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОП НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХП, ЩО ПРИВЕЛО ДО НВ У 2003...2011 рр.
 • Вікові діапазони
 • Стаж роботи, роки
 • загальний
 • за професією
 • До 1 року
 • 4,4
 • 29,8
 • Вiд 1 до 3 рокiв
 • 3,6
 • 23,6
 • Вiд 3 до 5 рокiв
 • 3,6
 • 7,6
 • Вiд 5 до 10 рокiв
 • 10,2
 • 12
 • Вiд 10 до 15 рокiв
 • 12,7
 • 10,2
 • Вiд 15 до 20 рокiв
 • 14,2
 • 6,2
 • Понад 20 рокiв
 • 51,3
 • 10,5
 • РОЗПОДІЛ ПИТОМОЇ ВАГИ ТРРАВМОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 • НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХП
 • ЗА ПЕРІОД 2003...2011 рр.
 • РОЗПОДІЛ ТРАВМОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХП ЗА ВІКОМ З 2003 по 2011 рр.
 • 9
 • Питома вага травмованих за причинами (факторами) та видами подій, що призводять до травмування
 • Статистичний аналіз даних щодо причин виникнення НВ на підприємствах ХП

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ

 • 10
 • Рівняння множинної регресії, яке відображає залежність кількості НВ від причин-факторів
 • Рівняння множинної регресії, яке відображає залежність кількості НВ від видів подій
 • ПРИЧИНИ (ФАКТОРИ):
 • n1 – організаційний фактор;
 • n2 – кваліфікаційний фактор;
 • n3 – технічний фактор;
 • n4 – конструктивний фактор.
 • ВИДИ ПОДІЙ:
 • с1 – фактор, що призвів
 • до падіння потерпілого;
 • с2 – фактор дії екстремальних температур;
 • с3 – фактор дії предметів, що рухаються
 • обертаються, розлітаються;
 • с4 – фактор дії шкідливих і токсичних речовин;
 • с5 – фактор падіння, обрушення,
 • обвалів предметів, матеріалів
 • Дослідження причинно-наслідкових зв’язків на підприємствах ХП
 • 11
 • Причина нещасного випадку, Пi
 • Вид події, що призвів до травмування, Вj
 • Виробнича травма,
 • Rij
 • Схема виникнення НВ, що відображається статистичними даними про безпосередні причини ВТ
 • Діюча класифікація причин та видів подій, що призводять до травмування на виробництві (для форм статистичної звітності № 7-ТНВ)
 • 1. Конструктивні недоліки;
 • 2. Недосконалість технологічних
 • процесів;
 • 3. Незадовільний технічний стан
 • виробничих фондів
 • 4. Інші технічні причини;
 • 5. Недоліки з навчання;
 • 6. Порушення режиму праці
 • та відпочинку;
 • 7. Недоліки з медичним обстеженням
 • (профвідбором);
 • 8. Відсутність засобів
 • індивідуального захисту;
 • 9. Порушення технологічного
 • процесу;
 • 10. Порушення при експлуатації
 • виробничих фондів
 • 11. Порушення правил
 • дорожнього руху;
 • 12. Порушення трудової й
 • виробничої дисципліни;
 • 13. Інші організаційні причини;
 • 14. Алкогольне й наркотичне
 • сп’яніння;
 • 15. Інші психофізіологічні причини;
 • 16. Інші причини.
 • 1. Дорожньо-транспортні пригоди;
 • 2. Падіння потерпілого;
 • 3. У тому числі з висоти;
 • 4. Падіння предметів,
 • матеріалів, породи грунту;
 • 5. Деталі, що рухаються,
 • розлітаються, обертаються;
 • 6. Ураження електричним струмом;
 • 7. Дія шкідливих та токсичних речовин;
 • 8. Дія іонізуючих випромінювань;
 • 9. нервово-психічні перевантаження;
 • 10. Контакт з тваринами, комахами, іншим
 • 11. Утоплення;
 • 12. Навмисне вбивство;
 • 13. Стихійне лихо;
 • 14. пожежі;
 • 15. Інші види подій.
 • МЕТОДИКА ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТРАВМУВАННЯ ЗА ВИДАМИ ПОДІЙ ТА ПРИЧИНАМИ ТРАВМУВАННЯ ЩО ПРИЗВОДИЛИ ДО НВ
 • 12
 • Підготовка статистичної інформації для аналізу ризику травмування на виробництві
 • Причини травматизму та види подій, що призводили до нещасних випадків, полягає в тому, що виконується умова:
 • (1)
 • Кожному нещасному випадку відповідає лише одна причина і лише один вид травматичної події:
 • (2)
 • Для розрахунку умовної ймовірності використовується формула Байєса:
 • (3)
 • З урахуванням того, що статистична база побудована так, що мають виконутисся умова (1) і (2) одночасно, формула (3) набуває вигляду:
 • (4)
 • За формулою (4) виконується розрахунки матриці ризиків травмування на виробництві. Така матриця має вигляд:
 • Аналіз матриці 50 і 75% ризику травмування за видами подій, що призвели до НВ та причинами травмування на підприємствах ХП
 • 13
 • Зі смертельним наслідком
 • П1
 • П2
 • П3
 • П4
 • П5
 • П6
 • П7
 • П8
 • П9
 • П10
 • П11
 • П12
 • П13
 • П14
 • П15
 • П16
 • В1
 • 17
 • 27
 • 5
 • 28
 • 3
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 6
 • 1
 • 2
 • 4
 • 42
 • 43
 • 44
 • В2
 • 36
 • 51
 • 19
 • 53
 • 9
 • 23
 • 7
 • 8
 • 12
 • В3
 • 49
 • 29
 • 21
 • 32
 • 15
 • 13
 • 24
 • В4
 • 50
 • 60
 • 30
 • 22
 • 33
 • 16
 • 14
 • 25
 • В5
 • 38
 • 56
 • 26
 • 18
 • 31
 • 11
 • 10
 • 20
 • В6
 • 52
 • 37
 • 34
 • 35
 • 39
 • В7
 • В8
 • В9
 • В10
 • В11
 • В12
 • В13
 • В14
 • В15
 • 40
 • 41
 • 14
 • Аналіз матриці 50 і 75% ризику травмування за видами подій, що призвели до НВ та причинами травмування на підприємствах ХП
 • П1
 • П2
 • П3
 • П4
 • П5
 • П6
 • П7
 • П8
 • П9
 • П10
 • П11
 • П12
 • П13
 • П14
 • П15
 • П16
 • В1
 • 27
 • 49
 • 8
 • 25
 • 12
 • 1
 • 3
 • 9
 • 4
 • 26
 • 46
 • 17
 • В2
 • 48
 • 15
 • 44
 • 22
 • 2
 • 10
 • 16
 • 11
 • 45
 • 30
 • В3
 • 32
 • 41
 • 6
 • 20
 • 33
 • 21
 • В4
 • 37
 • 47
 • 7
 • 23
 • 39
 • 24
 • В5
 • 29
 • 40
 • 5
 • 18
 • 31
 • 19
 • В6
 • 28
 • В7
 • 13
 • 35
 • 38
 • В8
 • В9
 • 42
 • В10
 • В11
 • В12
 • В13
 • В14
 • 43
 • В15
 • 50
 • 14
 • 34
 • 36
 • Без смертельного наслідку
 • Основні різновиди бінарних співвідношень травмування зі смертельним наслідком на підприємствах ХП
 • 15
 • п/п
 • Назва “причина – вид травматичної події”
 • Позначення “причина – вид травматичної події”, ПіВj
 • Ризик (імовірність) травми, 10-5
 • Питома вага причин ризику, %
 • 1
 • “дорожньо-транспортна пригода внаслідок порушення правил дорожнього руху”
 • В1П11
 • 0,746
 • 5,28
 • 2
 • “дорожньо-транспортна пригода внаслідок порушення трудової й виробничої дисципліни”
 • В1П12
 • 0,746
 • 5,28
 • 3
 • “дорожньо-транспортна пригода внаслідок недоліків з навчання”
 • В1П5
 • 0,597
 • 4,22
 • 4
 • “падіння потерпілого внаслідок порушення правил дорожнього руху”
 • В2П12
 • 0,353
 • 2,50
 • 5
 • “падіння потерпілого внаслідок недоліків з навчання”
 • В2П5
 • 0,283
 • 2,00
 • 6
 • “ураження електричним струмом внаслідок порушення трудової й виробничої дисципліни”
 • В6П12
 • 0, 118
 • 0,08
 • 7
 • “падіння потерпілого внаслідок конструктивних недоліків”
 • В2П1
 • 0,106
 • 0,75
 • 8
 • “ураження електричним струмом внаслідок недоліків з навчання”
 • В6П5
 • 0,094
 • 0,67
 • 9
 • “дорожньо-транспортна пригода внаслідок алкогольного й наркотичного сп’яніння ”
 • В1П14
 • 0,075
 • 0,53
 • Рекомендації щодо створення безпечних умов праці на підприємствах ХП
 • 16
 • Фрагмент таблиці причин ризику травмування на підприємствах ХП та основні рекомендації з їх попередження
 • Ранг
 • Причина ризику
 • Вид ризику
 • Питома вага причин та видів ризику, %
 • Види порушень нормативно правових актів з охорони праці, які необхідно нейтралізувати та інші заходи з профілактики ризику
 • зі смертельним
 • наслідком
 • без смертельного наслідку
 • 3
 • Недоліки в навчанні безпечним прийомам праці
 • Дорожньо-транспортні пригоди
 • 4,22
 • 1,88
 • Забезпечення своєчасного та якісного навчання, перевірки знань з питань ОП та проведення інструктажів з першочерговим урахуванням найбільш небезпечних видів травматичних подій, наведених у колонці 3.
 • Падіння потерпілого (без падіння з висоти)
 • 2,00
 • 1,19
 • Падіння потерпілого у тому числі з висоти
 • 1,33
 • 0,70
 • Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо
 • 1,33
 • 0,65
 • Дія предметів та деталей що рухаються, розлітаються, обертаються
 • 1,56
 • 0,72
 • Ураження електричним струмом
 • 0,67
 • 0,24
 • Всього за причинами та видами ризику
 • 11,11
 • 5,38
 • 5
 • Незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів
 • Дорожньо-транспортні пригоди
 • 3,17
 • 2,27
 • 1. Дотримання вимог технічних регламентів, правил, інструкцій щодо технічного стану виробничих об’єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів, з першочерговим урахуванням найбільш небезпечних видів травматичних подій, наведених у колонці 3.
 • 2. Своєчасне проведення технічних оглядів, опосвідчень, випробувань, планово-попереджувальних ремонтів, дотримання норм розривів та габаритних розмірів, що забезпечують безпеку, правил складування.
 • Падіння потерпілого (без падіння з висоти)
 • 1,50
 • 1,44
 • Падіння потерпілого у тому числі з висоти
 • 1,00
 • 0,84
 • Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо
 • 1,00
 • 0,78
 • Дія предметів та деталей що рухаються, розлітаються, обертаються
 • 1,17
 • 0,87
 • Ураження електричним струмом
 • 0,50
 • 0,28
 • Всього за причинами та видами ризику
 • 8,34
 • 6,48
 • Рекомендації щодо створення безпечних умов праці на підприємствах ХП
 • 17
 • Схема вдосконаленої роботи функції “Планування заходів з ОП” СУОПхп
 • Система управління ОП на ХП
 • Планування заходів з ОП
 • (елемент функції)
 • Аналіз причин НВ
 • Визначення умов праці
 • Визначення і своєчасне коректування переліку факторів, що впливають на безпеку праці
 • Визначення необхідності в новій техніці, технології, інженерно-технічних засобах безпеки
 • База даних “ANALYSIS_OF_
 • ACCIDENTS 1.0”
 • Проведення експертної оцінки умов праці
 • Проведення експертної оцінки умов праці
 • Методика комплексної оцінки стану ОП на робочому місці
 • Банк інженерно-технічних рішень підтверджених патентами України
 • База даних щодо причин ризику травмування на підприємствах ХП та основні рекомендації з їх попередження.
 • Пріоритет факторів травматизму на підприємстві ХП.
 • Ідентифікація ШВФ робочих місць ХП.
 • Значущість заходів, які направлені на підвищення безпеки праці.
 • Банк інженерно-технічних рішень
 • Рекомендації щодо створення безпечних умов праці на підприємствах ХП
 • 18
 • Алгоритм програми “Контроль знань з ОП виробничого персоналу”
 • Робочий (ФІО, професія та т.п.)
 • Знання ОП на РМ
 • Кзі
 • підсумковий бал/100
 • Кзр
 • підсумковий бал/100
 • Кзп
 • підсумковий бал/100
 • Кзіз
 • підсумковий бал/100
 • Ксм
 • підсумковий бал/100
 • Кзм
 • Ксо
 • підсумковий бал/100
 • Кгп
 • підсумковий бал/100
 • Ксіп
 • підсумковий бал/100
 • Санітарія та гігієна на РМ
 • Ксгм
 • Виробнича санітарія на РМ
 • Ком
 • підсумковий бал/100
 • Кмкм
 • підсумковий бал/100
 • Квсм
 • Копм
 • 19
 • Рекомендації щодо створення безпечних умов праці на підприємствах ХП
 • КАРТА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗНАННЯ ІНСТРУКЦІЇ (КЗІ)
 • КАРТА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (КЗІЗ)
 • Фрагменти програми “Контроль знань з ОП виробничого персоналу”
 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБІТНИКІВ ЯКІ ПРОЙШЛИ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ОП НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
 • 20
 • Рекомендації щодо створення безпечних умов праці на підприємствах ХП
 • Алгоритм програми моніторингу і аналізу НВ «ANALYSIS_OF_ACCIDENTS 1.0»
 • Введення
 • Робітник (ПІБ, професія і т. д.)
 • Інформація про НВ
 • Сформувати звіт
 • Готовий звіт
 • Друк
 • Виведення оптимального результату
 • Надіслати таблиці по почті
 • Аналіз за матрицями ризиків
 • 21
 • Рекомендації щодо створення безпечних умов праці на підприємствах ХП
 • ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НВ
 • ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ДАНИХ ПРО ПОТЕРПІЛИХ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 • НАУКОВА НОВИЗНА
 • 22
 • - встановлено залежності, що характеризують вплив організаційних (порушення трудової і виробничої дисципліни, невикористання засобів індивідуального захисту, невиконання посадових обов’язків, невиконання інструкцій з ОП тощо) та кваліфікаційних (відсутність або неякісне проведення інструктажу, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з ОП, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів) факторів на рівень виробничого травматизму на підприємствах ХП;
 • - встановлено залежності ризику травмування зі смертельним та без смертельного наслідку для підприємств ХП від співвідношень “причина травматизму – вид травматичної події”;
 • - встановлено закономірність ранжування бінарних співвідношень “причина травми – вид травматичної події” для підприємств ХП, яка полягає в тому, що лише близько 20% їх зумовлюють 75 % ризику травмування.
 • ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
 • 23
 • - розроблено блок-схему, алгоритм та програмний продукт для моніторингу та аналізу причин і обставин, що призводять до виробничого травматизму на підприємствах ХП;
 • - розроблено блок-схему, алгоритм та програмний продукт для формування інформаційного забезпечення навчання персоналу з актуальних питань охорони праці та контролю знань працівників підприємств ХП у цій сфері;
 • - розроблено рекомендації з аналізу причин і обставин, що призводять до травмування працівника на конкретному робочому місці та визначення найбільш доцільних протитравматичних заходів;
 • ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • 24
 • ПУБЛІКАЦІЇ:
 • За темою НДР опубліковано 17 наукових праць, з них 12 статей, 3 – тези доповідей на науково-технічних конференціях, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір).
 • 1. Евтушенко О.В. Исследование производственного травматизма со смертельным исходом в пищевой промышленности Украины / А. Е. Водяник, О. В. Евтушенко // Научные труды Одесской нацианольной академии пищевых технологий. – 2012. – Вып. 42. т. 1. – С.408 – 414.
 • 2. Євтушенко О.В. Профілактика виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості / О. В. Євтушенко, А. О. Водяник // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів сьомої науково-методичної конференції, Київ НТУУ "КПІ", 13-14 листопада 2012 р. – К., – 2012. – С. 15 – 18.
 • 3. Євтушенко О.В. Розробка програми обліку і аналізу нещасних випадків на виробництві / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко, Н. В. Володченкова, А. М. Литвиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2012. – Вип. 42. – С.61 – 67.
 • 4. Євтушенко О.В. Причини, джерела і обставини виробничого травматизму в м'ясній промисловості України / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко // Харчова промисловість. – 2012. – Вип. 13. – С.158 – 164.
 • 5. Євтушенко О.В. Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості / О. В. Євтушенко, А. О. Водяник // Проблеми охорони праці в Україні. – 2012. – Вип. 24. – С.26 – 37.
 • 6. Євтушенко О.В. Апріорний аналіз вибору факторів для оцінки стану охорони праці на підприємствах м'ясної промисловості / О. В. Євтушенко // Ukrainian Food Journal. – 2013. – Вип. 2. – С.80 – 85.
 • 7. Евтушенко, О. В. Моделирование оценки рисков травмирования на предприятии/ О. В. Евтушенко // Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Сборник научных трудов. Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь – 2013. - С. 114-117.
 • 8. Евтушенко, О. В. Оценка риска травмирования на предприятиях пищевой промышленности с учетом тяжести его последствий/ О. В. Евтушенко // Современное хлебопекарное производство: перспективы развития. Сборник научных трудов. Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург – 2013. - С. 70-73.
 • 9. Evtushenko О. The distribution of occupational injury in the food industry in Ukraine / О.Evtushenko, N. Volodchenkova // The sale of the global crisis. Quality and performance. – 2012. - Р. 59 - 63.
 • 10. Евтушенко О.В. Принцип приоритета в системе контроля охраны труда на рабочем месте / О. В. Евтушенко, Н. В. Володченкова // Zbornik мedzinárodná vedecká konferencia, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. – Slovakia, – 2012. – Вып. 24. – С.92 – 100.
 • 11. Evtushenko О. Status of work accidents in food industry of Ukraine / О.Evtushenko, І.Klepikov // The second north and east european congress on food, May 26-29, 2013. – NUFT, Kyiv, Ukraine. – 2013. – Р. 114.
 • 12. Evtushenko О. Exploration of occupational injuries in food industry of Ukraine / О.Evtushenko, І.Klepikov // Ukrainian journal of food science. – 2013. – Vol. 1., Issue 1. – С. 49-55.
 • 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма «Облік нещасних випадків на підприємстві» («Analysis_of_accidents 1.0») / Євтушенко О. В., Литвиненко А. М.; Державна служба інтелектуальної власності України. № 46957; опубл. 28.12.2012.
 • 14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп'ютерна програма "Контроль знань з охорони праці виробничого персоналу" / Євтушенко О. В., Литвиненко А. М.; Державна служба інтелектуальної власності України. № 46957; опубл. 28.12.2012.
 • ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • 25
 • АПРОБАЦІЯ:
 • Матеріали НДР обговорювались і доповідались на:
 • Науково-методичній конференції „Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, Київ, КПІ. –2012;
 • Міжнар. наук.-методичній конференції. „ Вezpečnost.”, Medzinárodná vedecká konferencia, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. –2012.
 • XIV Міжнар. наук.-практичній конф. „Технічні науки від теорії до практики”, Новосибірськ, –2012;
 • XIV Міжнар. наук.-практичній конф. „Сучасні проблеми техніки та технології харч. виробництв”, Барнаул, АлтГТУ. –2012;
 • Науково-методичній конференції „Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки”, Київ, КПІ. –2013;
 • I Міжнар. наук.-практичній конф. „Технічні науки: сучасні проблеми та перспективи розвитку”, Йошкар-Ола. –2013;
 • XIV Всеросійськ. наук.-практичній конф. „Сучасне хлібопекарське виробництво: перспективи розвитку”, Єкатеринбург, Уральськ. держ. економіч. ун-т –2013;
 • Всеросійськ. наук.-практичній конф. „Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності та захисту населення та території в надзвичайних ситуаціях”, Ставрополь, СКФУ –2013;
 • Х Міжнар. наук. технічній конф. “Техника и технология пищевых производств”, р. Беларусь, м. Могильов, МГУП, -2013;
 • 79-й науковій конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, Київ, НУХТ, 2013р;
 • ІІ Північно та Східно-Європ. конгр. з харч. науки (NEEFood-2013), Київ, НУХТ, 2013р.

ВИСНОВКИ

 • 26
 • Основні наукові та практичні результати, висновки і рекомендації НДР:
 • 1. На основі статистичного аналізу встановлено, що організаційні та кваліфікаційні фактори на підприємствах харчової промисловості призводять до 90 % виробничих травм (на прикладі м’ясопереробних підприємств). Встановлено залежності, що характеризують вплив організаційних (порушення трудової і виробничої дисципліни, невикористання засобів індивідуального захисту, невикористання посадових обов’язків, невиконання інструкцій з ОП тощо) та кваліфікаційних (відсутність або неякісне проведення інструктажу, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з ОП, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин механізмів) факторів на рівень виробничого травматизму на підприємствах ХП.
 • 2. Вперше встановлено залежності ризику травмування зі смертельним та без смертельного наслідку для підприємств ХП від співвідношень “причина травматизму – вид травматичної події”.
 • 3. Вперше встановлено закономірність ранжування бінарних співвідношень “причина травми – вид травматичної події” для підприємств ХП, яка полягає в тому, що лише близько 20 % їх зумовлюють 75 % ризику травмування
 • 4. Розроблено алгоритми для вибору протитравматичних заходів, які, на основі встановлених залежностей та закономірностей впливу на рівень травматизму причинно-наслідкових зв'язків, характерних для процесів травмування в ХП, забезпечують оперативний вибір адекватних і своєчасних профілактичних заходів організаційного характеру.
 • 5. Розроблено блок-схему, алгоритм та програмний продукт для моніторингу та аналізу причин і обставин, що призводять до виробничого травматизму на підприємствах ХП.
 • 6. Розроблено блок-схему, алгоритм та програмний продукт для формування інформаційного забезпечення навчання персоналу з актуальних питань охорони праці та контролю знань працівників підприємств ХП у цій сфері
 • Дякую за увагу!
 • © О. В Євтушенко, 2013


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка