«Формування ключових учнівських компетентностей шляхом використання технології критичного мислення на уроках математики»Скачати 22,82 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір22,82 Kb.

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області імені Олени Журливої» «Формування ключових учнівських компетентностей шляхом використання технології критичного мислення на уроках математики»

 • Підготувала учитель математики
 • Левицька М.М..
 • Освітня галузь
 • “Математика”

Освітня галузь «Математика»

 • Основна мета:
 • «Формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного
 • опанування знань з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, памяті, логіки, культури мислення та інтуїції»

Основні математичні компетентності:

 • Громадянська
 • Загальнокультурна
 • Здоров'язбережувальна
 • Інформаційно – комунікаційна
 • Комунікативна
 • Міжпредметна
 • Предметна (галузева)
 • Предметна
 • Проектно - технологічна
 • Соціальна

Математика

 • Кожна компетентність побудована на поєднанні:
 • знань і вмінь,
 • ставлень,
 • цінностей, емоцій,
 • поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати для активної дії.

Соціальна компетентність

 • Способи
 • формування:
 • При наданні учням можливості проявити ініціативу
 • При залученні учнів до роботи в групах
 • При розв’язуванні задач різними способами
 • При самостійному пошуку способу розв’язування задач
 • При залученні учнів до проведення математичних тижнів
 • При проведенні самооцінки та взаємооцінки
 • При виконанні індивідуальних творчих завдань
 • При розв’язуванні завдань різного рівня

Полікультурна компетентність

 • Способи
 • формування:
 • При розв’язуванні задач екологічного, історико – культурного змісту
 • При використанні на уроках історичних фактів

Комунікативна компетентність

 • Способи
 • формування:
 • При проведенні нестандартних уроків
 • При рецензуванні та доповненні відповідей інших учнів
 • При роботі в групах, парах
 • При висловлюванні власної думки

Інформаційна компетентність

 • Способи
 • формування:
 • При підготовці повідомлень
 • При створенні презентацій
 • При складанні схем, таблиць, опорних конспектів
 • Під час випуску математичних газет
 • Під час підготовки математичних тижнів

Компетентність самоосвіти та саморозвитку

 • Способи
 • формування:
 • При написанні рефератів, повідомлень
 • При виконанні домашніх самостійних та контрольних робіт
 • При підготовці учнями науково – дослідницьких робіт
 • При підготовці учнів до участі в інтерактивних конкурсах
 • При призначенні учнів консультантами
 • При виконанні учнями випереджувальних завдань

Компетентність продуктивної творчої діяльності

 • Способи
 • формування:
 • При створенні на уроках проблемних ситуацій
 • При складанні учнями кросвордів, задач, тестів
 • При розв’язуванні задач підвищеної складності
 • Під час участі учнів в олімпіадах, конкурсах
 • При розв’язуванні задач різними способами

Критичне мислення – це:

 • • уміння урівноважувати у своїй свідомості різні точки зору;
 • • уміння піддавати ідею м'якому скепсису;
 • • об'єднання активного й інтерактивного процесу;
 • • перевірка окремих ідей на можливість їх використання;
 • • моделювання систем доказів, на основі яких базуються різні точки зору в разі;
 • • переоцінка та переосмислення понять та інформації;
 • • здатність знайти необхідну інформацію та використовувати її самостійно під час прийняття рішення.

Розвивати критичне мислення, означає розвивати: :

 • пам’ять, увагу;
 • образне мислення
 • логічне мислення( уміння порівнювати, додавати, аналізувати, узагальнювати);
 • творчі здібності, фантазію, уяву;
 • конструктивне мислення(на геометричному матеріалі).
 • Основні методи роботи:
 • дидактичні ігри, ігрові вправи, зацікавлюючи завдання, що вимагають творчого підходу, питання, що орієнтують дітей на пошук і самостійні відкриття.

Основні фази педагогічної технології «Розвиток критичного мислення»

 • Виклик:
 • - включає в себе спонукання до роботи з новою інформацією;
 • - виклик відомих знань;
 • - безконфліктний обмін думками.
 • Осмислення:
 • - отримання нової інформації з теми;
 • - класифікація отриманої інформації. Стадія осмислення;
 • - збереження інтересу до теми, яку вивчають.
 • Рефлексія:
 • - обмін думками про нове;
 • - здобуття нових знань;
 • - спонукання до подальшого розширення інформаційного поля;
 • - оціночний.

Урок критичного мислення має певну структуру та складається з п'яти основних етапів.

 • Структура уроків критичного мислення
 • 1. Розминка
 • 2. Обґрунтування навчання
 • 3. Актуалізація
 • 4. Усвідомлення змісту
 • 5. Рефлексія

Стратегія «Розминка»

 • Стратегія «Розминка» може бути використана:
 • • для знайомства учасників навчання один з одним;
 • • для об'єднання тих, хто разом навчається;
 • • для активізації емоційної, розумової діяльності, зосередження на конкретному навчальному предметі на початку кожного заняття;
 • • для відпочинку, зміни виду діяльності протягом заняття.
 • Мета розминки повинна відповідати меті та змісту діяльності.
 • На уроках математики можна використовувати такі розминки:
 • • усний рахунок (доречно проводити в будь-якому класі);
 • Вільне обчислення
 • Рівне обчислення
 • Обчислення – доповнення
 • Поспішай, та не помились
 • Естафета
 • • розв'язування цікавих завдань; 
 • • відповіді учнів на запитання: «Чому важливо вивчати математику?»,  «Навіщо потрібна кожному та чи інша тема?»;
 • • побажання один одному на уроці; 
 • • висловлювання видатних людей про математику та їх обговорення; 
 • • написання коротких математичних казок та висловлювань про математику

Стратегія «Асоціативний кущ чи сематична карта»

 • Для складання асоціативного куща слід дотримуватися таких правил:
 • 1. Записати на дошці чи аркуші в центрі ключове слово (фразу), обвести його (її) колом чи прямокутником.
 • 2. Записати всі слова (фрази), які спадають на думку.
 • 3. Після того як заповнені всі можливі «гілки», указати аспекти проблеми, що потребують додаткової інформації.
 • 4. Поставити знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість.
 • 5. Записати всі ідеї, які є або скільки дозволяє час.
 • Тіла обертання
 • Конус
 • Об'єм
 • Циліндр
 • Хорда
 • Площа
 • Прямий
 • Трикутник
 • Шар
 • Коло
 • Прямий
 • Сфера
 • Сектор
 • Сегмент
 • Одиниці вимірювання
 • -1º + ( -10º) = -11º;
 • -22 + (-4) = -26 ( борг + борг = борг).
 • -10º + (+5º) =-5º.

Стратегія «Обери позицію»

 • Стратегія допомагає у виборі позиції щодо спірних проблем, а також ознайомленні з аргументами тих, хто обирає іншу позицію.
 • ТАК / НІ
 • План стратегії
 • 1. За темою обрати позиції у вигляді шкали, записати їх на дошці.
 • 2. Навести не менше ніж два аргументи на підтримку своєї точки зору.
 • 3. Підійти до дошки й обрати позицію письмово (на шкалі).
 • 4. Пояснити свій вибір, не наводячи аргументів.
 • 5. Під час обговорення можна зайняти іншу позицію, якщо думка змінилася.
 • 6. Можна провести дебати.

Стратегія «Метод "Прес"»

 • Етапи методу «Прес»:
 • 1) Висловлюємо свою думку: «Я вважаю...»
 • 2) Пояснюємо причину такої точки зору:
 • «Тому що...»
 • 3) Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції: «...наприклад...»
 • 4) Узагальнюємо, формулюємо висновки: «Отже...» («Таким чином...»)

Стратегія «Робота в парах»

 • Приклади завдань, що можуть бути виконані в парах:
 • 1) обговорення параграфа та виділення в ньому головного;
 • 2) аналіз задачі, теореми;
 • 3) розробка запитань для учнів;
 • 4) перевірка завдання та оцінювання роботи один в одного;
 • 5) відповіді на запитання;
 • 6) підготовка до відтворення знань за ключовими словами;
 • 7) розв'язування завдань;
 • 8) формулювання мети уроку;
 • 9) виконання самостійної роботи;
 • 10) підбиття підсумків уроку.

Стратегія «Сюрприз»

 • Особливості стратегії:
 • • ефективна в опрацюванні результатів уроку, на якому засвоєно або використано комплексні знання, наприклад декілька способів розв'язання, декілька формул чи правил тощо;
 • • дає можливість наприкінці уроку зосередитись на головному;
 • • дає можливість залучати до підготовки учнів цього класу;
 • • вносить в урок елемент гри, сприяє розвитку зацікавленості до предмета, що вивчається, розвитку позитивних емоцій;
 • • дає можливість плавного переходу до коментування домашнього завдання;
 • • надає вчителю та учням інформацію про необхідність корекції знань.

Стратегія «РЮКЗАК»

 • Особливості стратегії:
 • • дає можливість залучити до роботи всіх учнів;
 • • дає можливість виділити головне, визначити важливість уроку;
 • • вносить в урок елемент гри, сприяє розвитку зацікавленості предметом, що вивчається, розвитку позитивних емоцій;
 • • надає вчителю інформацію про кожного учня, про методи роботи, що були важливими для учнів, чи сподобались їм
 • • створює основу для проведення мотивації на наступних уроках.

Стратегія «Есе»

 • Особливості стратегії: 
 • 1) збагачує словниковий запас;
 • 2) дозволяє учневі «почути» себе, проявити увагу як до своєї думки, так і до думок інших;
 • 3) розширює світогляд, змушує бути уважним і спостережливим;

Стратегія «Сенкан»

 • Сенкан (п’ятиряддя) - це білий вірш, в якому синтезована інформація в короткому вислові з п’яти рядків (фр.сіпg-«п’ять»).
 • Правила складання сенкана:
 • 1) один іменник - назва поняття;
 • 2) два прикметники - описання поняття;
 • 3) три дієслова - визначення дії;
 • 4) фраза з чотирьох слів, яка стосується теми;
 • 5) одне слово (синонім до теми), в якому відображено зміст чи сформульовано висновок.
 • 6 клас. Тема «Координатна пряма».
 • - Пряма
 • - Нескінченна, числова.
 • - Показує, розміщує, зображує.
 • - Кожній точці координату вказує.
 • - Координатна пряма.

Технологія критичного мислення

 • Керуючись цими стратегіями на уроці математики, ми зможемо забезпечити умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного мислення.
 • Все сказане ще раз підтверджує те, що оптимальним варіантом успішного навчання математики є поєднання елементів уроку критичного мислення та стратегії цієї технології з традиційними методами навчання.
 • Застосування технологій критичного мислення є інструментом впливу на інтелектуальні здібності дитини – інтелектуальну рухливість, гнучкість мислення, які є умовами безболісної адаптації до різних життєвих обставин.

Висновок:

 • Компетентнісний підхід – лише один із чинників, що сприяють модернізації змісту освіти,
 • він лише доповнює низку освітніх інновацій,
 • не применшуючи значення класичних підходів.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка