Формування навичок самоврядування, соціальної активності у процесі практичної та громадської діяльності школярівСкачати 56,12 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір56,12 Kb.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОВРЯДУВАННЯ, СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ


Учнівське самоврядування не є формальним органом шкільного життя. Це можливість навчитися жити і працювати за законами демократичного суспільства. 

Самоврядування – один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. Суть його полягає у реальній участі дітей в управлінні класу, школи. Досвід багатьох років доказує, що саме учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за які несуть самі лідери – учні.

 • Самоврядування – один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. Суть його полягає у реальній участі дітей в управлінні класу, школи. Досвід багатьох років доказує, що саме учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за які несуть самі лідери – учні.

Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання школи – знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті. Самоврядування школярів – необхідний компонент змісту сучасного виховання особи. 

 • Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання школи – знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті. Самоврядування школярів – необхідний компонент змісту сучасного виховання особи. 

У центрі уваги – особистість, як суб’єкт виховання, розвиток її внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя, відповідального ставлення до себе, суспільства, природи, Батьківщини.

 • У центрі уваги – особистість, як суб’єкт виховання, розвиток її внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя, відповідального ставлення до себе, суспільства, природи, Батьківщини.

Базові складові організації і впровадження інноваційної моделі

Допроектне дослідження

Аналіз та експертиза отриманих даних на відповідність рівню обраної інновації.

Навчання колективу з метою формування нових навичок

Самостійна робота педагогів, учнів за новою технологією

Оцінювання роботи педагогів, учнів щодо застосування впроваджуваної технології.Схема впровадження

інноваційних технологій

І етап: « Інноваційне зернятко».


( Визначення завдання, програмування і планування роботи)

Мета:


формування у вихованців розуміння впровадження нового та цікавого в позашкільне життя, як можливість реалізації комунікативної та соціальної компетентності.

Технологіїтренінги;

технології самовдосконалення;

продуктивні, рольові, ситуативні ігри

Форми проведення:учнівська конференція « Молоде покоління вибирає»;

засідання активу школи « Знаємо. Можемо. Зробимо».

ІІ етап: « Зростання».


( Організація роботи )

Мета:


перехід від старої моделі організації виховної роботи на нову;

модернізація моделі співробітництва між вихователем та вихованцями

якісне нарощування нових можливостей та їх реалізація

Технології:учнівське самоврядування;

проектні технології;

дискусійні клуби;

творчі майстерні

Форми проведення:дистанційні (листування);

дискусії;

«мозковий штурм»;

анкетування;

фандрайзинг

Метод постановки проблеми

Метод дослідження

Проектна діяльність

ІІІ етап: « Перші листочки»


(Аналіз ходу проекту, регулювання і корекція)

Мета:


формування в учнів вміння самооцінки діяльності, критичності мислення;

створення ситуації успіху

Технології:рекламні кампанії;

агітаційні пункти;

презентації;

портфоліо;

Форми проведення:презентація продукту діяльності

ІV етап: « Плоди зріють»


(Аналіз ефективності досягнутого )

Мета:


розвиток ціннісного потенціалу особистості ( усвідомлення нової якості виховання);

реалізація проекту в життя;

формування почуття відповідальності

Технології:банк «творчих ідей»;

створення власної методики впровадження інноваційних технологій.

Форми проведення:учнівські конференції;

семінари;

виставки;

калейдоскопи творчих ідей

Інтерактивні форми проведення засідань активу

Рольові ігри

Ділові ігри

Тренінги

Ігри-данетки

Інноваційне дерево


Інтерактивні форми проведення засідань активу

Проектна діяльність

Нові форми проведення шкільних заходів

Рейтингове оцінювання

Презентація проектів

Учнівська конференція

Від ідеї до практики

ПортфоліоНові форми проведення шкільних заходів

Ігри - квести – аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями.

“ Хеппенінг” – проведення ігрових моментів, окремою групою людей ( учнів), для покращення настрою, цікавого проведення вільного часу ( перерви в школі, канікулярний час).

“ Флеш-моб” -це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через сучасні засоби комунікації, у якій велика кількість людей оперативно збирається у одному місці, протягом декількох хвилин виконує заздалегідь оговорені дії (сценарій).
Ключовими поняттями нової парадигми виховання є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність; долучення молоді до матеріальної і духовної культури нації.

 • Ключовими поняттями нової парадигми виховання є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність; долучення молоді до матеріальної і духовної культури нації.

Зміст громадянського виховання полягає у визначенні цінності кожної людини як суб’єкта відродження України. А це передбачає розвиток особистості, її національної правової свідомості та самосвідомості, світогляду громадянина України, соціального досвіду, здібностей, інтересів, нахилів. Засвоєння кожною особистістю понять прав, свобод, обов’язків, вільної людини, ідеї рівності громадян і верховенства законів, формування громадянина-патріота, здатного розбудовувати Україну, відповідати за власні ідеї та вчинки, впливати на долю класу, школи, суспільства. Саме таку особистість вимагає сьогодення.

 • Зміст громадянського виховання полягає у визначенні цінності кожної людини як суб’єкта відродження України. А це передбачає розвиток особистості, її національної правової свідомості та самосвідомості, світогляду громадянина України, соціального досвіду, здібностей, інтересів, нахилів. Засвоєння кожною особистістю понять прав, свобод, обов’язків, вільної людини, ідеї рівності громадян і верховенства законів, формування громадянина-патріота, здатного розбудовувати Україну, відповідати за власні ідеї та вчинки, впливати на долю класу, школи, суспільства. Саме таку особистість вимагає сьогодення.

Для ефективної діяльності учнівського самоврядування необхідні відповідні умови:

Для ефективної діяльності учнівського самоврядування необхідні відповідні умови:

 • подолання формалізму в діяльності учнівського самоврядування і
 • педагогічного керівництва ,самоврядування має займатися конкретними справами, з його рішенням повинен рахуватися і дитячий колектив, і дирекція школи;

 • залучення членів самоврядування до процесу оновлення змісту діяльності школи, до боротьби з негативними явищами у середовищі учнів (паління, вживанняалкоголю і наркотиків);
 • надання самоврядуванню реальних прав і обов’язків,необхідно чітко визначити, за які ділянки шкільного життя та діяльності відповідає учнівське самоврядування, які конкретні права та обов’язки має кожен його член;
 • підбір до органів самоврядування найавторитетніших лідерів учнівського самоврядування;

прагнення до розширення цих органів, за таких умов зростає кількість вихованців, які підтримують вимоги педагогічного колективу, більшій кількості учнів прищеплюється смак до суспільно-корисної діяльності, створюються можливості для уникнення перевантажень найактивніших учнів, у залучених до громадської роботи вихованців, виявляються нові сторони їх особистості, які знайшли простір для свого розвитку ;

 • прагнення до розширення цих органів, за таких умов зростає кількість вихованців, які підтримують вимоги педагогічного колективу, більшій кількості учнів прищеплюється смак до суспільно-корисної діяльності, створюються можливості для уникнення перевантажень найактивніших учнів, у залучених до громадської роботи вихованців, виявляються нові сторони їх особистості, які знайшли простір для свого розвитку ;
 • кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу,навчання його складної справи управління;
 • систематичне звітування членів самоврядування перед колективом, що дає можливість здійснювати контроль за їх діяльністю, сприяє її поліпшенню, а також запобігає можливим зловживанням становищем у колективі.

Організація й успішна діяльність учнівського самоврядування пов’язана з вирішенням ряду складних проблем, які актуальні й у наш час, а саме:

Організація й успішна діяльність учнівського самоврядування пов’язана з вирішенням ряду складних проблем, які актуальні й у наш час, а саме:

 • - розширення сфери діяльності учнів самоврядування і його органів, з пошуками найдоцільнішої структури;
 • - виховання організаторів, справжніх юнацьких „вожаків”, які будуть фактично, а не формально здійснювати шкільне самоврядування;
 • - підвищення ефективності рівня педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням .

 Формування соціальних компетентностей -  уміння працювати в команді; розвивати комунікативні навички;здатність приймати власні рішення; розвивати культуру міжособистісних стосунків).

 •  Формування соціальних компетентностей -  уміння працювати в команді; розвивати комунікативні навички;здатність приймати власні рішення; розвивати культуру міжособистісних стосунків).
 •  Сприяння розвитку життєвих компетентностей -  здатність ефективно розв’язувати проблеми, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, уміння діяти адекватно вимогам соціуму, навчатися жити в складних умовах, що постійно змінюються.

Школа – це маленька країна, в якій учні та вчителі живуть за своїми законами і правилами. Учнівська конференція, Рада лідерів та комісії організовують роботу нашої шкільної держави.

 • Школа – це маленька країна, в якій учні та вчителі живуть за своїми законами і правилами. Учнівська конференція, Рада лідерів та комісії організовують роботу нашої шкільної держави.

Рада лідерів шкільної Учнівської

 • Рада лідерів шкільної Учнівської
 • організації “Нове покоління” є постійно

  діючим органом учнівського самоврядування.

 • ЇЇ склад обирається відкритим голосуванням
 • на загальношкільній учнівській конференції.

 • На конференцію запрошуються
 • представники кожного класу, які є лідерами

  і відповідають за визначені сфери діяльності:

  староста, заступник старости, культорг, фізорг,

  голова редколегії і т.д.

 • Таким чином формуються комісії , які працюють
 • за певними напрямками протягом року.

Разом із дітьми у кожному центрі обов’язково працює консультант (доросла людина із числа учителів, психологів, медпрацівників).

 • Разом із дітьми у кожному центрі обов’язково працює консультант (доросла людина із числа учителів, психологів, медпрацівників).
 • Вибори до Ради лідерів проводяться кожного навчального року,
 • їм передує звітна конференція

Рада лідерів

Рада лідерів

(рада учнівської організації

“Нове покоління”),

 • Голова,
 • Заступники голів з навчальної частини
 • та культури і спорту,

 • секретар,
 • голови комісій.

Учнівська організація “Нове покоління”

 • З питань парнерства
 • З питань захисту прав учнів
 • З питань загальної освіти
 • З питань дозвілля
 • Преси та інформації
 • Голова
 • Рада лідерів
 • (рада учнівського самоврядування)
 • З питань спорту та здорового способу життя
 • З питань толерантності та духовного розвитку
 • З питань екології та краєзнавства
 • З питань роботи з молодшими учнями
 • Виборча комісія

Як свідчать результати , чим активніший учень у процесі діяльності, тим ефективнішим є виховний процес. Саме цим викликана необхідність організації різноманітних видів діяльності: пізнавальної, трудової, ігрової, суспільної :

Як свідчать результати , чим активніший учень у процесі діяльності, тим ефективнішим є виховний процес. Саме цим викликана необхідність організації різноманітних видів діяльності: пізнавальної, трудової, ігрової, суспільної :

рольові ігри;

написання ділових листів та звернень; 

організація інтерв'ю;

проведення благодійних акцій;

робота гуртків, клубів,музеїв;

робота волонтерських загонів.

Особливого значення набувають симуляційні ігри, тобто створені ситуації, під час яких школярі копіюють процеси, що відбуваються у суспільстві. В нашій школі таким прикладом можуть бути вибори голови учнівської організації «Нове покоління», що проходили у вересні.

 • Особливого значення набувають симуляційні ігри, тобто створені ситуації, під час яких школярі копіюють процеси, що відбуваються у суспільстві. В нашій школі таким прикладом можуть бути вибори голови учнівської організації «Нове покоління», що проходили у вересні.

Голова учнівської організації повинен:

 • Брати участь у роботі всіх напрямків шкільного самоврядування.
 • Представляти інтереси учнів.
 • Співпрацювати з педколективом та батьківською радою.
 • Проводити засідання, приймати рішення
 • та виконувати їх.

 • Давати доручення всім учням та контролювати їх виконання.

Кодекс члена учнівської організації “Нове покоління” Глевахівськоїської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 • Ввічливе та шанобливе ставлення до старших.
 • Суворе дотримання режиму навчального закладу.
 • Бережливе ставлення до майна школи.
 • Морально-етична поведінка в школі, за її межами.
 • Стриманість і поміркованість у всьому: макіяж, зачіска, одяг, біжутерія.
 • Відповідальне ставлення до взятих зобов’язань.
 • Відвідування школи.

Примітка: за регулярне відвідування учнями школи відповідають батьки учня;

Примітка: за регулярне відвідування учнями школи відповідають батьки учня;

якщо учень пропустить один день занять, його батьки повинні в письмовій формі дати пояснення; учень повинен виразно пояснити причину пропуску;

форма одягу учня ділова:

для хлопців – брюки, піджак, сорочка, светр,жилет;

для дівчат – спідниця чи брюки, однотонна блузка

або гольф, жилет, светр.

Комісія партнерства та міжнародних відносин

Функції комісії:

Налагоджувати партнерські відносини з батьками, вчителями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, навчальними закладами району для реалізації планів та проектів комісій;

Постійно проводити зустрічі ділового та розважального характеру з представниками різних організацій, закладів , структур;

Налагоджувати відносини з іншими органами дитячого самоврядування для співпраці та обміну опитом.

Педагог-координатор: Магдибор Людмила Миколаївна

Комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях

Функції

Проводити просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, законів України;

Налагодити співпрацю з державними структурами, спеціалістами(лікарями, юристами, психологами), громадськими організаціями;

Ініціювати проведення в районі семінарів та тренінгів для членів комісій з питань захисту прав учнів.

Педагог-координатор: Газнюк Марина Миколаївна

Комісія з питань загальної та позашкільної освіти

Функції

 • Заохочувати дітей різного віку до здобуття повноцінної освіти та додаткових знань;
 • Брати активну участь в організації та проведенні в навчальному закладі предметних тижнів, олімпіад, конференцій;
 • Налагоджувати співпрацю з адміністрацією школи, відділом освіти та іншими навчальними закладами щодо перспективи здобуття подальшої освіти.
 • Педагог-координатор: Сінельник Ганна Петрівна

Комісія з питань преси та інформації

Функції

Налагодити шляхи отримання інформації про конкурси, семінари, фестивалі, свята, місце та умови їх проведення;

Налагоджувати зв'язки з редакціями газет, журналів, радіо- та телепрограм для учнівської молоді;

Заохочувати до співпраці дітей та підлітків, які мріють стати журналістами, організовувати та проводити конкурси юних журналістів;

Створити власні засоби масової інформації в своєму навчальному закладі.

Педагог –координатор: Смоля Олена Леонідівна

Комісія з питань спорту та здорового способу життя

Функції

Організовувати разом з педагогами, громадськими організаціями та службами у справах дітей та молоді просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, профілактики наркотичної, алкогольної , тютюнової залежності, СНІДу;

Організовувати спільно зі структурами охорони здоровя стосовно профілактики та захисту під час поширювання грипу, кишкових інфекцій та інших захворювань;

Спільно з педагогами організовувати та проводити спортивні змагання, акції.

Педагог-координатор: Сухомлин Олександр Михайлович

Комісія з питань екології та краєзнавства

Функції

Проводити просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього середовища, починаючи з території власного дому, школи, селища;

Заохочувати дітей до вивчення історії свого краю, України, шанобливо ставитися до місць ушанування пам'яті людей та історичних подій;

Сприяти роботі з питань озеленення приміщень та подвір'їв, парків та вулиць рідного селища;

Організовувати заходи, свята, акції на тему екології навколишнього середовища.

Педагог-координатор: Лелека Світлана Яківна

Комісія з питань толерантності та духовного розвитку

Функції

Організовувати та проводити разом з педагогами свята, акції та конкурси, які сприяють розвитку толерантності та духовного розвитку дітей, батьків, вчителів;

Організовувати заходи, які допоможуть познайомитися учням з культурою, традиціями та історією країн та народностей, які навчаються в школі та проживають на території селища;

Впроваджувати тренінги , рольові ігри з питань толерантності.

Педагог-координатор: Слободська Оксана Миколаївна.

Комісія з питань культури та дозвілля

Функції

Зібрати банк сценаріїв ділового та розважального характеру;

Разом з педагогами організовувати та проводити фестивалі ,виставки, свята, зустрічі;

Зібрати банк даних про обдарованих дітей та творчі колективи селища, забезпечувати їх інформацією стосовно конкурсів та фестивалів творчості;

Висвітлювати проведену роботу на шкільному сайті.

Педагог-координатор: Карпенко Олена Петрівна

Результати проекту “Наш клас – це просто клас” за І семестр 2012-2013н.р.


клас

Сам-ня уч. К-ву

Кл.куточок

дісципліна

санстан

екскурсії

Лінійка, захід

Свято1-го дзвоника

Осінні фантазії

Фотовист.”Барви рідного краю”4

5

5

5

-5

5(І)

54

6

-2

4

5

-5

5(І)

52

-5

-8

2

-5

-5

5(І)

-55

5

-8

5

5

10

4(ІІ)

55

6

4

10

-5+5

2

4(ІІ)

55

6

-2

5

5

-5

3(ІІІ)

55

4

-2

2

-5

10

3(ІІІ)

54

5

-6

2

-5

-5

2

3(ІІІ)

54

4

-10

5

10

-5

5(І)

54

4

-4

5

-5

5

3(ІІІ)

54

5

-10

4

-5

-5

4(ІІ)

55

6

-4

4

-5

5

2

4(ІІ)

54

6

-2

5

5

10

2

4(ІІ)

53

6

-4

5

-5

-5+5

5(І)

5

10А

2

5

-4

5

5

-5

2

-5

5

11А

2

4

-2

4

-5

10

3(ІІІ)

Районні конкурси


Клас

Знародного джерела

Інтелект.марафон

Пізнай себе

Калиновий дзвін

Чарівна палітра

Збір лідерів уч.самоврядув.

Фестиваль”Повір у себе”6

212

18(ІІ)27(ІІ)

10(І)

5

18

10(І)6

15(гранпрі) 9(ІІ)

10(І)-5

8(ІІІ)6

10(І)

2-527(ІІ)

6

2

9(ІІ)

10а

18(ІІ)

10(І)

6

11а

Спортивні змагання


клас

піонербол

футбол

шашки

5(І)

4(ІІ)4(ІІ)

5(І)4(ІІ)

4(ІІ)

5(І)Зданевич3(ІІІ)

3(ІІІ)5(І)

5(І)4(ІІ)

4(ІІ)3(ІІІ)

5(І)5(І)

3(ІІІ)5(І)

3(ІІІ)4(ІІ)

4(ІІ)

4(ІІ)Папченко3(ІІІ)

5(І)

3(ІІІ)Соломенко

10а

4(ІІ)

4(ІІ)

5(І)Дворецьк.

11а

5(І)

5(ІІІ)

3(ІІІ)Науменко

4(ІІ)Кондратенко


Результати проекту”Наш клас- це просто клас” за І семестр


Клас

Кількість балів

Місце по школі68

Х69

ІХ-26

ХІУ89

ІУ118

І73

УІІ106

ІІ79

У60

ХІ70

УІІІ40

ХІІ97

ІІІ79

У53

ХІІ

10А

78

УІ

11А

38

ХІІІ

Рішення педагогічної ради

1. Адміністрації:

1.1 Створювати умови для подальшого розвитку учнівського самоврядування в навчальному закладі.

1.2 Залучати членів учнівського самоврядування до процесу оновлення змісту діяльності школи , до боротьби з негативними явищами у середовищі учнів.

2. Педагогічному колективу:

2.1. Кваліфіковано, тактовно допомагати учнівському активу, навчати його складної справи управління.

2.2. До 01.04.2013 року детальніше ознайомитися із інноваційними формами виховної роботи, з метою активного впровадження їх у роботу з учнівським самоврядуванням класу та школи.

2.3. Виховувати організаторів, справжніх лідерів серед учнів, які будуть фактично, а не формально здійснювати класне та шкільне самоврядування.

2.4. Підвищити рівень ефективності педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням.

2.5. Формувати в учнів соціальні та життєві компетентності в процесі розвитку учнівського самоврядування.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка