Формування системи духовно-моральних цінностей та національної свідомості особистості вихованцяСкачати 20,89 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір20,89 Kb.

Формування системи духовно-моральних цінностей та національної свідомості особистості вихованця

Головні терміни

Моральне виховання — виховна діяльність, що має на меті сформувати стійкі моральні якості, потреби, почуття, навички і звички поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності.

Головні терміни

Духовне виховання як одна з форм розвитку особистості, є одночасно необхідним аспектом інших елементів виховання, формування світогляду особистості. Специфіка такого виховання полягає в тому, що його кінцевою метою виступає гармонійно розвинена особистість

Робота в групах

художники

поети

біологи

продавці квітів

Дайте опис рози з точки зору кожної групи

Головні терміни

Світо́гляд сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому. Світогляд людини зумовлений особливостями суспільного буття та соціальними умовами. Передусім світогляд - це процес чуттєвопрактичного відношення людини до світу.

Два приклади найзагальніших типів світогляду

Матеріалістичний світогляд

Біблійно-християнський світогляд

Матеріалістичний світогляд

 • Бери від життя все, що дається
 • Головне – матеріальні блага
 • Я – господар свого життя
 • Ми повністю складаємось з матерії, фізичного тіла : духовного виміру життя людини не існує
 • Ми є “вищою формою тварини”
 • Моє життя закінчується смертю

Християнський світогляд

 • Бог створив нас за своїм образом і подобою
 • Моє життя підпорядковується вищій Силі
 • Потрібно жити по заповідям вищої Сили
 • Ми отримуємо здібність і енергію від Бога, що жити таким життям, яке Він спланував для нас
 • Смерть – це не кінець, існує продовження

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Як потрібно впливати на свідомість і почуття вихованців, щоб вони переживали привабливість добра і нетерпимість до зла?

Як діяти вчителю, щоб моральні цінності стали особистим духовним багатством кожного вихованця?

Важливість морального виховання

Аристотель:

“Всі, хто розмірковував над вправністю керування людством, були впевнені, що доля людства залежить від виховання молоді”.

Росія

“Кожен повинен виховувати дітей у благоговінні перед Богом, що є основою доброчесності, і прищеплювати їм те, чого вимагає від нас Бог”

Катерина ІІ

Важливість морального виховання

К.Д. Ушинський:

“Моральний вплив – головна мета виховання. Ця мета більш важлива, ніж загальний розвиток розуму, ніж наповнення голови знаннями і тлумаченням чиїхось персональних інтересів” .

Важливість морального виховання

К.Д. Ушинський

«Жодна із матеріалістичних теорій не в змозі говорити про розвиток людини, тому якщо нема душі зі всім змістом, то й розвивати нічого»

Росія

Починаючи з кінця 18 сторіччя – вплив ідей епохи Просвітництва:

 • Все більше уваги науковій і матеріалістичній основі освіти
 • Виховання моральності – діло сім'ї
 • Лев Толстой: ““Учити і виховувати дитину неможливо й безглуздо з тієї простої причини, що дитина стоїть ближче, ніж я і кожний дорослий, до того ідеалу правди й добра, до якого я через свою гордість хочу піднести її”.

СРСР

 • Моральне виховання в школі на нерелігійній основі
 • Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
 • Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
 • Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
 • Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
 • Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами
 • (“Моральний кодекс будівника комунізму”)

СРСР

 • В.О. Сухомлинський вважав, що ціллю морального виховання в школі є формування таких якостей особистості, як:
 • моральна стійкість,
 • гуманність,
 • громадська свідомість,
 • відповідальність,
 • працелюбність,
 • самоконтроль

Важливість морального виховання

Повернуте ім’я –

Г.Г. Ващенко

“У старших класах треба знайомити учнів з філософськими основами християнства й висвітлювати думку,  що на основі його збудована европейська культура й цивілізація. Також слід показувати, що лише на  основі християнської моралі можливий подальший поступ людства”.

Важливість морального виховання

21 століття –І.Д. Бех

Духовність – фундаментальне надбання людини, в якому акумульовано всю людську культуру.

Мета духовного розвитку особистості репрезентується у таких термінах як відданість, чуйність, скромність, милосердя, щирість, благородство, великодушність».

Які основні якості потрібно розвивати в особистості ?

Головні якості особисті, які пропонуються розвивати

 • Співчуття
 • Відповідальність
 • Прощення
 • Ініціативність
 • Чесність
 • Співпраця
 • Повага
 • Наполегливість
 • «Оcнови християнської етики» ч. 1

Чому треба приділяти увагу вихованню особистості?

 • Томас Лікона:
 • «Світ запевняє наших дітей в тому, що щастя полягає у сексуальному задоволенні, красоті, популярності чи нескінченно доброму здоров'ї»

Чому треба приділяти увагу вихованню особистості?

 • Моральна зрілість допомагає учням встояти перед впливом суперечності оточуючого середовища

Хто має виховувати?

Школа?

Родина?

Закон України про освіту

Стаття 35. Загальна середня освіта

1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, мовними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

Закон України про освіту

Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників:

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей; виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни

Історичний приклад

Педагогічні вимоги до вчителя Братської школи:

“побожний, скромний, не гнівливий, не срамослов, не чародій, не сміхун, не байкар, не прихильний єресі, а підмога благочестя, що являє собою образ в усьому”.

“Порядок шкільний” 1586 р.

(Львів)

Закон України про освіту

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної мови, регіональних мов або мов меншин, інших мов і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

Сім'я – унікальна спільність

Функції:

 • Народження
 • Піклування
 • Забезпечення умов фізичного розвитку
 • Виховання
 • Навчання
 • Забезпечення умов морального розвитку
 • … і інші

В.О. Сухомлинський

«…духовне життя дітей в вирішальній мірі залежить від ... елементарної педагогічної культури матері і батька, яка виражається в мудрому розумінні надзвичайно складних душевних рухів людини, яка розвивається» («Батьківська педагогіка»)

Родинна педагогічна культура

Головні чесноти, що були притамані українцям:

глибока релігійність,

стриманість у словах і поведінці,

працелюбність,

цнотливість,

Родинні чесноти

гостинність,

патріотизм,

високий естетизм життя,

дружба,

повага до старших,

повага до жінок,

правдивість,

щирість,

скромність.

Висновки

 • Родина - це головне джерело формування духовних цінностей дитини.

ВИСНОВКИ

3. Школа бере активну участь в формуванні високоморальної особистості. Головним передавачем і взірцем моральних має бути постать учителя.

Визначення моральної особистості за Кевіном Райаном: «Моральна сутність особистості полягає в тому, як вона знає добро, любить добро і чинить добро».


У своїй визначній книзі «Скасування людини» британський професор

К. Льюіс

показав, що великі світові релігії, включно з ісламом, юдаїзмом і християнством, навчають багатьом однаковим моральним принципам.

Цей спільний моральний кодекс містить наступне:
 • Нам слід зберігати вірність шлюбним обітницям.
 • Нам слід поважати і підтримувати своїх батьків.
 • Нам слід піклуватися про дітей, особливо про своїх.
 • Нам слід допомагати бідним, хворим та знедоленим.
 • Нам слід бути чесними.
 • Нам слід бути добрими.

Це не тільки прояви християнської чи мусульманської моралі.

Це загальнолюдські моральні цінностіЦих моральних принципів можна навчати у повному обсязі, навіть у загальноосвітніх школах.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка