Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства молочної промисловостіСкачати 61,58 Kb.
Дата конвертації04.04.2017
Розмір61,58 Kb.

Магістерська кваліфікаційна робота на тему:

Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства молочної промисловості (на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод»)


Виконала:

Ст. гр. МОз-14мн Шматко Л.І.

Науковий керівник:

д.е.н, проф. Карачина Н.П.

Таблиця 1 – Мета, об’єкт, предмет та завдання роботи


Мета

Оцінювання стратегії конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод» та розробка пропозицій щодо формування стратегії та рівня конкурентоспроможності підприємства

Завдання

- визначити економічну сутність та необхідність дослідження конкурентоспроможності підприємства;

- розглянути фактори та проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства;

- дослідити стратегії конкурентоспроможності підприємства;

- розглянути основні методики аналізування конкурентоспроможності підприємства;

- проаналізувати молочну промисловість в Україні;

- провести оцінювання конкурентоспроможності підприємства та визначити стратегію, яка використовується;

- надати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення стратегії конкурентоспроможності підприємства


Об’єкт дослідження

процес формування стратегії конкурентоспроможності підприємства

Предмет дослідження

теоретико-методичні та прикладні аспекти формування стратегії конкурентоспроможності підприємства молочної промисловості (на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод»)

Наукова новизна

удосконалено:

- трактування поняття «конкуренція», яке визначається як цивілізована, легалізована боротьба незалежних фірм за незалежних платоспроможних покупців на ринку, учасники якого можуть вільно вихо­дити на ринок і залишати його або дієвий гнучкий механізм стихійного регулювання та розвитку ринкової економіки з миттєвою реакцією на будь-які зміни ринку, за основу тлумачення якого, на відміну від інших, обрано поєднання боротьби та механізму її регулювання;

- визначення економічної категорії «конкурентоспроможність», яке трактується як здатність фірми до ведення відмінних процесів виробництва від конкурентів або комплексна порівняльна характеристика системи безперервно взаємодіючих факторів по надбанню та утриманню конкурентної переваги, що дає можливість ведення ефективної господарської діяльності в умовах конкурентного ринку на усіх рівнях економіки, що, на відміну від інших трактувань, поєднує здатність фірми до унікальності та комплексності взаємозв’язків системи факторів.

- методичний підхід розрахунку критерію ефективності організації збуту і просування товару на ринку, який визначається як сума коефіцієнтів рентабельності продажу, затовареності готовою продукцією та ефективності реклами і засобів стимулювання збуту помножених на коефіцієнти ваговитості показників відповідно, і який, на відміну від інших, не враховує значення коефіцієнта завантаження виробничих потужностей з огляду на незначний його вплив на інтегральний показник конкурентоспроможності.змагання між товаровиробниками за більш вигідні сфери вкладення капіталу; дієвий механізмом стихійного регулювання пропорцій суспільного виробництва

 

боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попи­ту споживачів

 

цивілізована, легалізована форма боротьби за існування дієвих механізмів відбору і регулювання у ринковій економіці

 

наявність на ринку незалежних покупців і продавців;

можливість для учасників вільно вихо­дити на ринок і залишати його 

динамічний процес, що розви­вається;

поява нових товарів, шляхів маркетингу, виробничих процесів й нових ринкових сегментів 

тонкий і гнучкий механізм управління виробництвом; миттєва реакція на будь-які зміни ринку

Конкуренція це – цивілізована, легалізована боротьба незалежних фірм за незалежних платоспроможних покупців на ринку, учасники якого можуть вільно вихо­дити на ринок і залишати його або дієвий гнучкий механізм стихійного регулювання та розвитку ринкової економіки з миттєвою реакцією на будь-які зміни ринку

Рисунок 1 – Удосконалення трактування поняття «конкуренція»

здатність фірм конкурувати на ринках аналогічних товарів через вищу якість, доступніші цін, зручніші умови

відмінності процесу виробника від виробника-конкурента за ступенем задоволення суспільної потреби і за ефективністю виробничої діяльності

можливість ведення ефективної господарської діяльності в умовах конкурентного ринку

комплексне, багатофакторне поняття з урахуванням ієрархічності, причинно-наслідкових зв’язків, супідрядності конкурентоспроможності на усіх її рівнях економіки

Конкуренто-

спроможність продукції і фінансова конкуренто-спроможність

система безперервно взаємодіючих факторів по надбанню та утриманню конкурентної переваги

комплексна порівняльна характеристика, як сукупність оціночних показників діяльності підприємства

Конкурентоспроможність – це здатність фірми до ведення відмінних процесів виробництва від конкурентів або комплексна порівняльна характеристика системи безперервно взаємодіючих факторів по надбанню та утриманню конкурентної переваги, що дає можливість ведення ефективної господарської діяльності в умовах конкурентного ринку на усіх рівнях економіки.

Рисунок 2 - Удосконалення трактування поняття «конкурентоспроможність»

За Зеленчук І. А. Критерій ефективності організації збуту і просування товару на ринку (ЕЗ) розраховується за формулою:

 ЕЗ = 0,37×РП + 0,29×КЗАТ + 0,21×КЗВП + 0,14×КР, (1)

Удосконалена формула критерію ефективності організації збуту і просування товару на ринку має наступний вигляд:

 

ЕЗ = 0,46×РП + 0,36×КЗАТ + 0,18×КР, (2)Аспекти

Стратегія найменших сукупних витрат

Стратегія диференціації

Стратегія зосередження

Сутність підходу

Намагання бути виробником із найменшими в галузі витратами

Намагання тим або іншим чином надати своїй продукції рис, що відрізняють від виробів-конкурентів

Концентрація зусиль на вузькій частині ринку, а не робота на усьому ринку

Стратегічна ціль

Завоювання великої долі ринку

Завоювання великої долі ринку

Завоювання вузької ніші ринку, в якій потреби і переваги покупців суттєво відрізняються від інших учасників ринку

Основа конкурентної переваги

Спроможність забезпечити загальний рівень витрат нижчим, ніж у конкурентів

Здатність запропонувати покупцям такий товар, який відрізняється від товарів конкурентів

Більш низькі витрати при задоволенні запитів даної ніші ринку, або здатність запропонувати клієнтам цієї ніші товар, спеціально адаптований до їх запитів і смаків

Умови формування

1. Велика частка фірми на ринку і доступ до дешевої сировини

2. Цінова еластичність і однорідність попиту на продукцію підприємства.

3. Переважно цінова конкуренція.

4. Втрата споживачами свого прибутку при підвищенні цін.

5. Галузева стандартизація і відсутність ефективної диференціації.


1. Наявність широких можливостей виділення товарів на ринку, гарне сприйняття і висока оцінка продукції споживачами.

2. Різноманітна структура попиту на продукцію.

3. Нецінова конкуренція.

4. Незначна частка витрат споживачів на придбання продукції в структурі їх бюджету.1. Урізноманітнення споживачів по споживанню і цільовому використанню товару.

2. Відсутність спеціалізації конкурентів на конкретних сегментах ринку.3. Обмеженість можливостей підприємства щодо обслуговування всього ринку

Асортимент продукції, що виробляється

Гарний основний продукт з невеликою кількістю модифікацій (задовільний рівень якості при обмежених можливостях вибору для покупців)

Багато різновидів товарів, можливості широкого вибору, акцент на рекламу деяких особливо важливих ознак диференціації товару

Асортимент пристосований до того, щоб задовольнити особливі запити обраного сегмента ринку

Головний принцип організації виробничої діяльності

Постійний пошук можливостей для зниження витрат без втрати досягнутого рівня якості і істотних параметрів товару

Пошук нових способів краще задовольнити запити покупців

Індивідуалізація товару в відповідності з особливими запитами покупців вибраної ніші ринку

Таблиця 2 - Характеристика конкурентних стратегій

Регіон

Ґатунок екстра, грн/кг

Вищий ґатунок, грн/кг

Перший ґатунок, грн/кг

Київська обл.

5,20

4,71

4,90

Вінницька обл.

-

5,05

5,20

Волинська обл.

-

4,94

-

Донецька обл.

-

-

4,80

Запорізька обл.

-

4,75

-

Івано-Франківська обл.

-

4,90

-

Кіровоградська обл.

-

5,00

4,30

Луганська обл.

-

4,70

-

Львівська обл.

-

-

5,00

Полтавська обл.

5,20

4,70

4,76

Рівненська обл.

5,11

4,98

Сумська обл.

5,13

4,80

-

Тернопільська обл.

-

-

5,00

Харківська обл.

-

5,14

4,38

Херсонська обл.

5,20

4,71

-

Хмельницька обл.

-

5,10

5,04

Черкаська обл.

5,25

4,44

5,10

Чернівецька обл.

-

-

4,60

Чернігівська обл.

5,14

-

4,84

Таблиця 3 - Середньовиважені закупівельні ціни на молоко станом на 29 грудня 2014 року по регіонах, грн/кг

ПАТ «Яготинський маслозавод» - засновано в 1956 р. м. Яготин


АТ «Молочний альянс»

Таблиця 4 - Аналіз фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» на основі абсолютних показників


Показники

2012 рік,

тис. грн.2013 рік,

тис. грн.2014 рік,

тис. грн.Відхилення

Абсол, тис. грн

ТПр, %

2013/

2012


2014/

2013


2013/

2012


2014/

2013


1

2

3

4

5

6

7

8

Середня величина майна

303795

376476,5

471810,5

72681,5

95334

23,92

25,32

Середня величина необоротних активів

123462,5

180212

180660

56749,5

448

45,96

0,25

Середня величина оборотних активів

180332,5

196264,5

291150,5

15932

94886

8,83

48,35

Середня величина власного капіталу

85052,5

111948,5

134261

26896

22312,5

31,62

19,93

Середня величина залученого капіталу

218742,5

264528

337549,5

45785,5

73021,5

20,93

27,60

Чистий дохід (виручка) від реалізації

718790

944276

1171732

225486

227456

31,37

24,09

Собівартість реалізованої продукції

549992

743393

894377

193401

150984

35,16

20,31

Валовий

прибуток

168798

200883

277355

32085

76472

19,01

38,07

Фінансовий результат від операційної діяльності

78941

83462

122997

4521

39535

5,73

47,37

Фінансовий результат від звичайної діяльності

34195

30703

27382

-3492

-3321

-10,21

-10,82

Чистий прибуток (збиток)

34195

19597

25028

-14598

5431

-42,69

27,71

Рисунок 3 – Порівняння абсолютних показників діяльності підприємства

Тис. грн.


Таблиця 5 - Аналіз фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» на основі відносних показників


Показники

2012 рік,

2013 рік,

2014 рік,

Абсолютна зміна,

тис. грн.Темп приросту,%

2013/

2012


2014/

2013


2013/

2012


2014/

2013


1

2

3

4

5

6

7

8

1.Аналіз майнового стану підприємства

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,27

0,26

0,32

-0,01

0,06

-3,7

23,08

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,06

0,095

0,1

0,035

0,005

58,33

5,26

2. Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

1,5

1,5

1,4

0

-0,1

0

-6,67

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,83

1,12

0,63

0,29

-0,49

34,94

-43,75

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0163

0,0166

0,05

0,0003

0,0334

1,84

201,2

Чистий оборотний капітал, тис.грн.

59802,5

70622,5

77656,5

10820

7034

18,09

9,96

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт фінансової автономії

0,28

0,29

0,28

0,01

-0,01

3,57

-3,45

Коефіцієнт фінансової залежності

3,57

3,36

3,51

-0,21

0,15

-5,88

4,46

Коефіцієнт фінансового ризику

2,57

2,36

2,51

-0,21

0,15

-8,17

6,36

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,7

0,63

0,58

-0,07

-0,05

-10

-7,94

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,33

0,36

0,27

0,03

-0,09

9,09

-25

4. Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів

0,113

0,052

0,053

-0,061

0,001

-53,98

1,92

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,4

0,18

0,07

-0,22

-0,11

-55

-61,11

Коефіцієнт рентабельності продажу

0,0476

0,0207

0,0213

-0,0269

0,0006

-56,51

2,9

Коефіцієнт рентабельності витрат

0,062

0,026

0,028

-0,036

0,002

-58,06

7,69

5. Аналіз ділової активності підприємства

Коефіцієнт оборотності активів

2,37

2,51

2,48

0,14

-0,03

5,91

-1,2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

17,63

12,23

6,56

-5,4

-5,67

-30,63

-46,36

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

5,25

6,06

5,56

0,81

-0,5

15,43

-8,25

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

70

61

66

-9

5

-12,86

8,2

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

21

30

56

9

26

42,86

86,67

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

17,31

33,6

22,91

16,29

-10,69

94,11

-31,82

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

3,99

5,12

4,01

1,13

-1,11

28,32

-21,68

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

8,45

8,43

8,73

-0,02

0,3

-0,27

3,56

Показники

2012 рік

 

2013 рік

 

2014 рік

 

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Ефективність виробничої діяльності підприємства

Витрати на виробництво одиниці продукції, тис. грн.

6,69

7,81

8,12

1,12

0,31

16,74

3,97

Фондовіддача

3,99

5,12

4,01

1,13

-1,11

28,32

-21,68

Рентабельність товару

1,307

1,27

1,31

-0,037

0,04

-2,83

3,15

Продуктив­ність праці

644,77

713,43

854,23

68,66

140,8

10,65

19,74

2. Фінансовий стан підприємства

Коефіцієнт фінансової автономії

0,28

0,3

0,28

0,02

-0,02

7,14

-6,67

Коефіцієнт платоспроможно­сті

0,38

0,42

0,39

0,04

-0,03

10,53

-7,14

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,016

0,017

0,049

0,001

0,032

6,25

188,24

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

0,197

0,188

0,165

-0,009

-0,023

-4,57

-12,23

3. Ефективність організації збуту та просування товарів

Рентабельність продажу

0,048

0,021

0,021

-0,027

0

-56,25

0

Коефіцієнт затовареності готовою продукцією

0

0,0088

0,0091

0,0088

0,0003

100

3,41

Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту

0,209

0,292

0,559

0,083

0,267

39,71

91,44

4. Конкурентоспроможність товару

Якість товару

78

76

73

-2

-3

-2,56

-3,95

Ціна товару

72

79

84

7

5

9,72

6,33

Таблиця 6 – Аналіз основних показників конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»

Ік2012 =

= 10,6

Ев

0,15Фп

0,29


Ез

0,23


Кт

0,33


0,06

10,18


0,014

0,31


=

=

==

Ік2013 =

= 11,68

Ев

0,15Фп

0,29


Ез

0,23


Кт

0,33


0,06

11,29


0,015

0,317


=

=

==

Ік2014 =

= 13,76

Ев

0,15Фп

0,29


Ез

0,23


Кт

0,33


0,05

13,37


0,025

0,32


=

=

==

Рисунок 4 - Схема формування інтегрального показника конкурентоспроможності за 2012 рік

Рисунок 6 - Схема формування інтегрального показника конкурентоспроможності за 2014 рік

Рисунок 5 - Схема формування інтегрального показника конкурентоспроможності за 2013 рікПоказники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Показник реального рівня конкурентоспроможності

1,79

1,94

2,98

0,15

1,04

8,38

53,6

Таблиця 7 - Значення та відхилення показника реального рівня конкурентоспроможності за період з 2012 по 2014 роки

К3

К2К6

К5

К1К4

60

К3К2

К6

К5К1

К4

60К3

К2

К6К5

К1

К460

2012 рік


2014 рік

2013 рік


Н

Н

НРисунок 7 - Графічна інтерпретація моделей оцінки реального рівня конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»

Аспекти

Характеристика наявних фактів на ПАТ «Яготинський маслозавод»

1

2

Сутність стратегічного підходу

Яготинський маслозавод» постійно розробляє нові продукти, виводить на ринок та активно рекламує їх, наголошуючи на їх унікальність.

Стратегічна ціль

Частка ринку зросла з 3% до 3,72%, в майбутньому очікується зростання швидшими темпами.

Основа конкурентної переваги

Підприємство пропонує спеціальні товари для дітей віком від 6 місяців під маркою «Яготинське для дітей» та випустило кисломолочний питтєвий продукт «Геролакт».

Умови формування

1. Товари виділені на ринку через цільове використання (споживання дітьми від 6 місяців) та гарне сприйняття й високу оцінку споживачами;

2. попит відрізняється на різну продукцію підприємства;

3. Доступність цін;

4. нецінова конкуренція;

5. підприємство обмежене щодо обслуговування всього ринку через конкурентів.


Асортимент продукції, що виробляється

Масштабний асортимент, що дає змогу обрати споживачам найпотрібніші продукти, товари постійно рекламуються, особливо товари для дітей під маркою «Яготинське для дітей» та кисломолочний питтєвий продукт «Геролакт» .

Організація виробничої діяльності

Для якнайкращого задоволення потреб періодично відбувається розширення номенклатури, постійно проводяться дослідження в лабораторіях та випуск унікальних товарів.

Аспекти

Стратегія найменших сукупних витрат

Стратегія диференціації

Стратегія зосередження

Сутність підходу

-

+

-

Стратегічна ціль

+

+

 

Основа конкурентної переваги

-

+

+

Умови формування

-

+

+

Асортимент продукції, що виробляється

-

+

-

Головний принцип організації виробничої діяльності

-

+

-

Таблиця 9 – Визначення конкурентної стратегії ПАТ «Яготинський маслозавод»

Таблиця 8 – Характеристика аспектів визначення стратегії конкурентоспроможності

Рисунок 8 – Удосконалена організаційна структура управління ПАТ «Яготинський маслозавод»

Кореляційно-регресійна модель: 

У = - 0,056 + 0,15×Х1 + 0,334×Х2 + 0,132×Х3 + 0,383×Х4, (3)

де У - інтегрального показник конкурентоспроможності підприємства;

Х1 – критерій ефективності виробничої діяльності;

Х2 – критерій фінансового стану;

Х3 – критерій організації збуту та просування товарів

Х4 – критерій конкурентоспроможності товару.Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Прогноз

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1

 24

5

6

7

8

9

Інтегральний показник конкуренто-спроможності

9,2

3,29

10,6

11,68

13,76

14,9

16,04

17,18

Показник реального рівня конкуренто-спроможності

1,34

0,65

1,79

1,94

2,98

3,8

4,62

5,44

Таблиця 9 – Прогнозування показників конкурентоспроможності

Рисунок 9 – Прогнозування інтегрального показника конкурентоспроможності

Рисунок 10 – Прогнозування показника реального рівня конкурентоспроможності

Найменування та зміст заходу, що пропонується

Відповідальні за реалізацію заходу

Терміни виконання

Витрати,

тис. грн.Економі­чний та інші види ефектів,

тис. грн.1

2

3

4

5

1.Збільшити частку ринку на 3% за рахунок розширення збуту продукції на території таких областей як Чернігівська, Полтавська та Черкаська на підставі таких дій:

Відділ маркетингу, збуту, виробництва

6 місяців

93,84

47222

 

1.1 Зменшення собівартості продукції на 5% за рахунок енергозберігаючого освітлення, двотарифних електролічильників та проведення збору молока в населення та збут продукції окрім Київської області, ще в Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях

Заступник директора з виробництва, комерційних питань та матеріально-технічного постачання

3 місяці

58,32

44179

 

1.2 Зростання прибутку на 10% за рахунок виведення на ринок нової продукції

Начальник технологічної лабораторії

1 рік

35,52

2503

2. Об’єднати три посади (заступник директора з виробництва, заступник директора з комерційних питань, заступник директора з матеріально-технічного постачання) в одну - заступник директора з виробництва, комерційних питань та матеріально-технічного постачання.

Директор

1 місяць

2,5

120

3. Прогнозування інтегрального показника конкурентоспроможності та показника реального рівня конкурентоспроможності на основі середньорічного абсолютного приросту за останні 5 періодів

Начальник відділу маркетингу

 


10 днів

-

Створення економічного

інструментарію прогнозування рівня конкурентоспро-можності, що сприятиме визначенню перспектив чи «вузьких місць» у стратегії4. Моделювання залежності інтегрального показник конкурентоспроможності підприємства від таких факторів як: критерій ефективності виробничої діяльності, критерій фінансового стану, критерій ефективності організації збуту та просування товарів та критерій конкурентоспроможності товару.

Начальник відділу маркетингу

 


10 днів

-

Створення економічного

інструментарію визначення впливу факторів на інтегральний показник конкурентоспро-можності та виявлення найбільш пріоритетного впливуТаблиця 10 – План рекомендацій, щодо удосконалення управління стратегією конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»

Дякую за увагу!

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка