Гематотоксичність. ДерматотоксичністьСкачати 104,17 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір104,17 Kb.

ГЕМАТОТОКСИЧНІСТЬ. ДЕРМАТОТОКСИЧНІСТЬ

 • Гематотоксичність це властивість хімічних речовин, діючи на організм немеханічним шляхом, вибірково порушувати функції клітин крові або її клітинний склад (як у бік зменшення, так і збільшення числа формених елементів).
 • Найважливішими функціями клітин крові є:
   • транспорт кисню,
   • гемостатична,
   • забезпечення імунітету.
 • Порушення числа формених елементів може стати наслідком прямого руйнування клітин в кров'яному руслі, пошкодження процесів клітинного поділу і дозрівання в кровотворних органах, надходження зрілих елементів в кров.
 • Найбільш частими проявами гематотоксичності є:
   • порушення властивостей гемоглобіну (метгемоглобінемія, карбоксигемоглобінемія),
   • анемії (зокрема гемолітичні),
   • тромбоцитопенії,
   • лейкопенії,
   • лейкемії.
 • Здебільшого клітинні дискразії, викликані токсикантами, зворотні і зникають після припинення дії речовини. Проте зустрічаються і персистуючі форми, що закінчуються летальним наслідком у разі важкого пошкодження кісткового мозку.

Гемопоез

 • Гемопоезом називається процес ампліфікації і диференціації клітинних елементів крові, в ході якого обмежену кількість стовбурових клітин дає початок більш диференційованим клітинам, що діляться, які, у свою чергу, перетворюються на ті, що дозрівають, а потім і зрілі формені елементи. "Родоначальницею" клітин є полипотентна стовбурова клітина (ПСК), при діленні якої утворюються клітини - попередниці всіх клітинних елементів. Після закінчення ембріогенезу ПСК залишається єдиним елементом, що відповідає за репродукція клітин крові.

У нормі у дорослої людини гемопоез відбувається в кістковому мозку, який представлений кластерами гемопоетичних клітин розсіяних в епіфізах трубчастих кісток, плоских кістках черепа, грудині, хребцях, кістках тазу, ребрах. Навіть в умовах екстремального гемопоетичного стресу, що розвивається наприклад при трансплантації кісткового мозку, екстрамедулярне кровотворення в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах у дорослого виникає украй рідко.

 • У нормі у дорослої людини гемопоез відбувається в кістковому мозку, який представлений кластерами гемопоетичних клітин розсіяних в епіфізах трубчастих кісток, плоских кістках черепа, грудині, хребцях, кістках тазу, ребрах. Навіть в умовах екстремального гемопоетичного стресу, що розвивається наприклад при трансплантації кісткового мозку, екстрамедулярне кровотворення в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах у дорослого виникає украй рідко.
 • Пул гемопоетичних клітин-попередників і пул зрілих формених елементів крові знаходяться в стані динамічної рівноваги, при якій загибель і руйнування зрілих клітин урівноважено постійною продукцією і виходом в кров молодих. В середньому, у дорослої людини в добу руйнується і наново утворюється від 200 до 400 млн. клітин крові.
 • Ушкоджувальна дія на процес гемопоезу супроводжується не тільки загибеллю, порушенням диференціації і дозрівання клітин, але і активацією значної частини стовбурових клітин, в нормальних умовах тих, що знаходяться в стані спокою.

Порушення функцій гемоглобіну

 • Одна з найважливіших функцій крові - транспорт кисню від легенів до тканин. Транспорт кисню здійснюється двома способами:
   • у формі сполучення з гемоглобіном;
   • у формі розчину - плазмою.
 • У розчиненому стані плазмою крові переноситься близько 0,2 мл кисню на 100 мл крові. У зв'язаній з гемоглобіном формі еритроцити переносять в 100 разів більше кисню (20 мл на 100 мл крові). 1 г гемоглобіну здатний зворотньо зв'язати близько 1,5 мл О2, а в 100 мл крові міститься близько 14 - 16 г гемоглобіну.

В результаті взаємодії кисню з гемоглобіном утворюється нестійка сполука оксигемоглобін (HbО).

 • В результаті взаємодії кисню з гемоглобіном утворюється нестійка сполука оксигемоглобін (HbО).

При підвищенні парціального тиску кисню в середовищі (сатурація крові в легені) вміст НbО збільшується і при 100 mmHg наближається до 100%. При пониженні парціального тиску О2 (у тканинах) НbО розпадається, при цьому кисень виділяється в середовище і утилізувався тканинами організму.

 • При підвищенні парціального тиску кисню в середовищі (сатурація крові в легені) вміст НbО збільшується і при 100 mmHg наближається до 100%. При пониженні парціального тиску О2 (у тканинах) НbО розпадається, при цьому кисень виділяється в середовище і утилізувався тканинами організму.
 • Процес насичення і віддачі гемоглобіну О2 описується S-подібною кривою. Така форма залежності між рО2 і % НbО є наслідком явища взаємодії субодиниць гемоглобіну в молекулярному комплексі (гем-гем взаємодія), фізіологічний сенс якого - забезпечення максимально можливого виділення кисню в тканині при незначній відмінності парціального тиску газу в крові і тканинах (рО2 крові - близько 40 mmHg; рО2 тканин - близько 20 mmHg; виділяється близько 50% зв'язаного кисню).
 • У нормі на спорідненість кисню до гемоглобіну впливають численні чинники. Серед основних: рН, рСО2 (ефект Бора), біорегулятори процесу дисоціації оксигемоглобіну (2,3-дифосфогліцерат).
 • З сказаного ясно, що речовини, які взаємодіють з гемоглобіном і змінють його властивості, істотно порушуватимуть транспортні властивості крові, викликаючи розвиток гіпоксії гемічного типу.

Метгемоглобіноутворення

 • Метгемоглобіноутворення
 • В процесі життєдіяльності залізо гемоглобіну постійно окислюється, перетворюючись з двовалентної в тривалентну форму. Гемоглобін, залізо якого тривалентне, називається метгемоглобіном. Метгемоглобін не бере участь в транспорті кисню, тому в нормальних еритроцитах постійно йде процес відновлення метгемоглобіну, що утворюється, в гемоглобін. Еритроцити, що містять метгемоглобін, схильні до гемолізу. Фізіологічний рівень метгемоглобіну в крові - менше 1%. Високий вміст метгемоглобіну, що розвивається як правило в результаті дії деяких токсикантів, приводить до порушення кисеньтранспортної функції крові, а через деякий час і гемолізу, що супроводжується зниженням парціального тиску кисню в тканинах, розвитку важкої гіпоксії.

Підтримка метгемоглобіну на рівні менше 1% забезпечується двома фізіологічними механізмами.

 • Підтримка метгемоглобіну на рівні менше 1% забезпечується двома фізіологічними механізмами.
 • Перший пов'язаний з відновленням або зв’язуванням ксенобіотиків- окислювачів до моменту їх дії на гемоглобін. Так, у присутності ензиму глутатіонпероксидази (ГПО) відновлений глутатіон взаємодіє з молекулами-окислювачами, що потрапили в еритроцити, запобігаючи їх метгемоглобіноутворюючфй дії. Недостаток субстратів, що підтримують вміст оксидантів в еритроцитах на низькому рівні, може привести до накопичення цих речовин, помірної метгемоглобінемії, гемолізу і появи в крові тілець Гейнца. Тільця Гейнца є продуктами денатурації гемоглобіну. Механізм, за допомогою якого окислювачі викликають їх утворення і взаємини цього процесу з метгемоглобіноутворенням залишаються не з'ясованими.

Другий механізм забезпечує відновлення метгемоглобіну, що утворився в крові, до гемоглобіну за участю двох ферментативних систем

 • Другий механізм забезпечує відновлення метгемоглобіну, що утворився в крові, до гемоглобіну за участю двох ферментативних систем

У обох системах донорами електронів (редукуючі агенти) є продукти анаеробного етапу метаболізму глюкози і гексозомонофосфатного перетворення.

 • У обох системах донорами електронів (редукуючі агенти) є продукти анаеробного етапу метаболізму глюкози і гексозомонофосфатного перетворення.
 • Оскільки в еритроцитах відсутні ензими циклу трикарбонових кислот і ланцюг дихальних ферментів, єдиними джерелами енергії в клітинах є якраз гліколіз і гексозомонофосфатний шунт. У кількісному відношенні більш значущими є механізми пов'язані з гліколізом (95% відновній активності in vivo; 67% загальній відновній активності in vitro).
 • Основним донором електронів для процесу відновлення метгемоглобіну є відновлений нікотинамідаденіндинуклеотид (НАДН). Система досягає повного розвитку до 4 місяця життя новонародженого.
 • В процесі гексозомонофосфатного перетворення під впливом гексозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6ф-ДГ) утворюється відновлений нікотинамідаденіндинуклеотид фосфат (НАДФН), який не тільки бере участь в перетворенні метгемоглобіну на гемоглобін у присутності НАДФН-метгемоглобінредуктази, але і переводить окислений глутатіон у відновлену форму (останній зв'язує ксенобіотики-окислювачі). Тому недостаток НАДФН також може супроводжуватися утворенням тілець Гейнца.

Причини метгемоглобіноутворення

 • Причини метгемоглобіноутворення
 • Метгемоглобінемією називається стан, при якому в крові визначається більше 1% метгемоглобіну. Метгемоглобінемія буває вродженою і набутою.
 • Вроджена метгемоглобінемія є наслідком дефекту структури молекули гемоглобіну (М-гемоглобін), або недостатності ряду редуктаз.
 • Набута метгемоглобінемія розвивається в результаті дії на організм деяких ліків, промислових і екотоксикантів, які або безпосередньо окислюють залізо, що входить в структуру гемоглобіну, або метаболізують в організмі з утворенням реактивних продуктів, що володіють цією властивістю:
 • аллоксон, альфа нафтіламін, амінофенол (і його похідні), амонія нітрат, анілін (і його похідні), антипірин, арсин, ацетанілід, бензол (і його похідні, зокрема нитропохідні), бензокаїн, диамінодифенілсульфон, диметиламін, динітрофенол, динітротолуол, гідразин, гідрохінон, гідроксиламін, лідокаїн, матиленовий синій, нафтиламін, нітрит, зокрема органічні), нітрати (зокрема органічні), нітропрусид натрію, оксиди азоту, нітрофурани,нітрогліцерин,нітрофенол, озон, параамінопропіофенол, пара-толуїдин, перекис водовода, плазмохін, піридин, пірогаллол, піридин, сульфазол, сульфонаміди, дапсон, пронтозил, сульфаніламіди, сульфатіазол, сульфони, тетралін, толулдіамінтолуїдин, тринітротолуол, тріонал, фенацетин, феноли, фенілендіамін, фенілгідразин, хлорати, хлоранілін, хлорбензол, хлорнітробензол.

Вроджена метгемоглобінемія

 • Вроджена метгемоглобінемія
 • Вроджена метгемоглобінемія може бути обумовлена синтезом в організмі гемоглобіну М. Гемоглобін М є зміненою молекулою гемоглобіну, з незвичайним амінокислотним складом. При всіх варіантах порушень структури глобіну залізо пігменту знаходиться в тривалентному стані. Ні фізіологічні, ні такі, що вводяться відновники (аскорбінова кислота, метиленовий синій) не зменшують вміст метгемоглобіну в крові. Це спадкова патологія, що передається по механізму гетерозиготної аутосомної домінанти. У хворих рівень метгемоглобіну в крові складає 25 - 30%. Клінічно патоглогія виявляється тільки вираженим ціанозом. Гомозиготна патологія не сумісна з життям, оскільки весь гемоглобін, що синтезується в організмі, в цьому випадку, представлений метгемоглобіном.
 • Найбільш частою причиною вроджених метгемоглобінемій є дефіцит НАДН - метгемоглобінредуктази. Організм з дефектом цього ензима справляються з перманентним утворенням метгемоглобіну в нормальних умовах за рахунок еритроцитарної НАДФН - метгемоглобінредуктази і редукуючих субстратів. Ця патологія також генетично обумовлена і передається як по гетерозиготному, так і по гомозиготному механізму.
 • Рівень метгемоглобіну в крові у пацієнтів з гомозиготною недостатністю складає 10 - 50%. Клінічно патологія виявляється ціанозом. Крім того у хворих із вмістом метгемоглобіну 40% і більш наголошується диспное, швидка стомлюваність, частий головний біль. Щоденний прийом метиленового синього або великих доз аскорбінової кислоти дозволяє підтримувати метгемоглобінемію на рівні 10%. У хворих з гетерозиготною недостатністю НАДН - редуктази рівень метгемоглобіну в крові - до 2%, проте вони надзвичайно чутливі до дії метгемоглобіноутворюючих токсикантів.

Набута метгемоглобінемія

 • Набута метгемоглобінемія
 • Метгемоглобінемія розвивається в тих випадках, коли швидкість утворення метгемоглобіну під впливом токсикнатів перевищує швидкість його зворотного перетворення на гемоглобін. В зв'язку з цим тяжкість патології визначається швидкістю надходження ксенобіотика в організм, а потім в еритроцити, його окислювальним потенціалом, дозою, швидкістю елімінації. Якщо діючим агентом є не початкова речовина, а продукт його метаболізму, то глибина патологічного процесу залежить також від інтенсивності процесу біоактивації. Хімізм реакції метгемоглобіноутворення для більшості токсикнатів не встановлений.

Коротка характеристика деяких токсикнатів

 • Анілін
 • Анілін - в'язка, безбарвна рідина, темніюча на світлу і повітрі. Застосовується у виробництві лікарських речовин, антиоксидантів, фотоматеріалів, барвників і ін.
 • Діючи інгаляційно, через шкіру і шлунково-кишковий тракт анілін може викликати важку патологію. Помимо метгемоглобінемії розвивається гемолітична анемія з утворенням тілець Гейнца.
 • Механізм дії аніліну до кінця не встановлений. Відомо, що in vitro, при інкубації з суспензією еритроцитів, речовина не викликає метгемоглобіноутворення. Разом з тим, метаболіти аніліну: фенілгідроксиламін, 2-амінофенол, 4-амінофенол - викликають утворення метгемоглобіну in vitro. Вважають, що з урахуванням швидкості накопичення кожного із згаданих метаболітів в організмі і їх індивідуальній активності, відносне значення фенілгідроксиламіну, 2-амінофенолу і 4- амінофенолу в утворенні метгемоглобіну при отруєнні аніліном може бути оцінено відповідно, як 100:4:1
 • Оскільки анемія розвивається через декілька діб після гострої інтоксикації аніліном, по завершенні лікувальних заходів з приводу метгемоглобінемії, отруєні аніліном повинні знаходитися під спостереженням лікаря протягом відносного тривалого часу.

Дапсон (4,4-діамінодифенілсульфон)

 • Дапсон (4,4-діамінодифенілсульфон)
 • Дапсон - синтетичний сульфон, що структурно нагадує сулфаніламіди
 • Препарат використовують для лікування лепри, герпетиформних дерматитів, профілактики малярії (комбінований препарат Маолірім), гангренозних піодермітів, пустульозного псоріазу, плоского лишаю і т.д. Останніми роками препарат, спільно з сульфаметаксозолом, застосовують для лікування запалення легенів, викликаного Pneumocystis carinii, у хворих СНІД.
 • Токсичність дапсону пов'язана з формуванням в ході його метаболізму гидроксиламін-похідних, метгемоглобіноутворювачами, що є (див. вищий). Терапевтичний індекс препарату низький і дози більше 200 мг/кг при тривалому прийомі можуть стати причиною анемізації з утворенням характерних тілець Гейнца. З метою недопущення утворення метгемоглобіну в крові хворих іноді вдаються до тривалого введення метиленового синього. В результаті передозування дапсону може розвинутися і сульфметгемоглобінемія. Сульфгемоглобін - продукт необоротного окислення гемоглобіну деякими токсикантами. Гемоліз, як правило, розвивається через 6 - 9 днів після дії токсиканта. Максимум летальних наслідків винникає на 4 - 6 доби. Понизити вираженість інтоксикації вдається шляхом промивання шлунку, призначенням великих доз активованого вугілля. Ефективність гемоперфузії, гемодіалізу, форсованого діурезу не доведена.

Нітрит

 • Нітрит
 • Ефект можуть викликати як органічні, так і неорганічні речовини, що містять в молекулі нітрогрупи. Неорганічний нітрит це солі азотистої кислоти (азотистокислий натрій - NaNO2). Кристалічні речовини, добре розчинні у воді. Вони застосовуються у виробництві органічних барвників. Органічний нітрит є ефіром азотистої кислоти (амілнітрит, пропілнітрит і т.д.), що містять в молекулі одну або декілька нітритних груп (-О-N=О), пов'язаних з органічним радикалом. Це безбарвні або блідо-жовті летючі рідини, погано розчинні у воді. Використовуються в органічному синтезі і як судинорозширювальні і спазмолітичні засоби (нітрогліцерин і ін.). Нітрити - типові метгемоглобіноутворювачі.
 • Прийом нітрогліцерину може приводити до утворення метгемоглобіну. Звичайна доза препарату (4,8 мг під язик) не викликає клінічно значущого ефекту (до 0,5%). Патологічний стан може сформуватися при прийомі дуже великої дози речовини особами з анемією, нирковою або печінковою недостатністю.
 • Зустрічаються токсикоманії, обумовлені пристрастю до інгаляції амілнітриту, бутилнітриту і інших летких нітросполук. За свідченням токсикоманів ці речовини викликають відчуття оргазму, що тривало продовжується. У таких випадках є реальна загроза смертельної інтоксикації метгемоглобіноутворювачами. У осіб з вродженою недостатністю еритроцитів, наприклад дефіцитом Г-6Ф-ДГ, інгаляція речовин може привести до масивного гемолізу.
 • Певну небезпеку представляють також нітрати - похідні азотної кислоти (азотнокислий натрій - NaNO3), речовини, що містять в молекулі нітрогруппу. Потрапивши в організм ці речовини можуть перетворюватися на нітрит. У печінці це перетворення активує глутатіон-залежна нітратредуктаза; у шлунково-кишковому тракті ряд мікроорганізмів, таких як Escherichia coli, Pseudomonas aurogenosa і ін. володіють здатністю відновлювати нітрати до нітриту.

Основні джерела нітратів в їжі - овочі, м'ясні продукти, фрукти, соки. Велика кількість нітратів в сільській місцевості може міститися в колодязній воді. Причина цього - проникнення у воду поверхневих вод, контамінованних нітрат-вмісними добривами. Ретроспективні дослідження показали, що рівень нітратів в питній воді не повинен перевищувати 45 ppm (у перерахунку на NO3).

 • Основні джерела нітратів в їжі - овочі, м'ясні продукти, фрукти, соки. Велика кількість нітратів в сільській місцевості може міститися в колодязній воді. Причина цього - проникнення у воду поверхневих вод, контамінованних нітрат-вмісними добривами. Ретроспективні дослідження показали, що рівень нітратів в питній воді не повинен перевищувати 45 ppm (у перерахунку на NO3).
 • Особливо чутливі до нітратів діти. Вперше метгемоглобінемія у грудних дітей, викликана питною водою, що містить нітрати, описана в 1945 р. Comly. Причини явища обумовлені низькою кислотністю шлунку і, як наслідок цього, високою активністю нітрат-редукуючої флори кишечника, зниженою (аж до 4 місячного віку) активністю НАДН- метгемоглобінредуктази, вищим, порівняно з дорослими, споживанням рідини на кілограм маси. Нарешті, дітям, як правило, дають воду після кип'ячення, унаслідок чого концентрація нітратів в ній підвищується.

Прояви метгемоглобінемії

 • Прояви метгемоглобінемії
 • Вираженість симптомів залежить від вмісту метгемоглобіну в крові. Основним проявом є ціаноз шкірних покривів і видимих слизистих. Колір цианотичних ділянок шкіри від синюватого до шоколадного; слизисті більш коричневого, ніж синього кольору.
 • Необхідно відрізняти периферичний і центральний ціаноз.
 • Периферичний ціаноз є наслідком порушення гемодинаміки і недостатньої гемоперфузії периферичних органів. Найбільш ранні прояви - синюшне забарвлення носа і нігтьових лож. Причина ціанозу - надмірний вміст відновленого гемоглобіну унаслідок посиленої екстракції кисню тканинами, що погано забезпечуються кров'ю (серцева недостатність).
 • Центральний ціаноз розвивається при підвищеному вмісті в крові сульфогемоглобіну (більш 0,5г на децилітр), метгемоглобіну (більш 1,5г на децилітр) і відновленого гемоглобіну (більш 5г на децилітр). При вмісті метгемоглобіну менше 15% ціаноз відсутній. Прояви гіпоксії формуються при метгемоглобінемії більше 55%.

Прояви метгемоглобінемії різного ступеню

 • Прояви метгемоглобінемії різного ступеню
 • Вміст метгемоглобіну (%)
 • Прояви
 • 0 - 15
 • Відсутні
 • 15 - 20
 • “шоколадна” кров, ціаноз
 • 20 - 45
 • Збудженість, задишка при фізичному навантаженні, слабкість, втомлюваність, приглушеність, головний біль, тахікардія
 • 45 - 55
 • Пригнічення свідомості
 • 55 - 70
 • Ступор, судоми, кома, брадикардія, аритмії
 • > 70
 • Серцева недостатність, смерть

Лабораторна діагностика

 • Лабораторна діагностика
 • Ряд простих методичних прийомів дозволяє іноді виявити наявність метгемоглобіну в крові. Якщо пігменту в крові більше 15 %, крапля крові забарвлює фільтрувальний папірець в "шоколадний" колір, що добре виявляється при порівнянні з кольором нормальної крові. Пропускання кисню через венозну кров змінює її вишневий колір на яскраво-червоний. Кров, що містить метгемоглобін, не міняє при цьому забарвлення. Нарешті, додавання до розведеної в 100 разів крові, що містить метгемоглобін, кристалика ціаністого калію приводить її до забарвлення в рожевий колір внаслідок утворення ціанметгемоглобіну. Діагностичними ознаками масивного метгемоглобіноутворення є коричнево-чорне забарвлення сечі, а також поява в ній білка.
 • За допомогою спектрофотометричних досліджень можна відрізнити метгемоглобін від сульфгемоглобіну, а також визначити процентний вміст метгемоглобіну в крові. Якщо час пройшов від моменту забору крові і дослідженням тривале, результат може виявитися помилковим, оскільки процеси окислення і відновлення гемоглобіну проходять і in vitro. Необхідно пам'ятати, що у хворих з вираженою анемією навіть незначний вміст метгемоглобіну в крові може викликати глибоку гіпоксію. Тому обстеження повинне обов'язково супроводжуватися підрахунком еритроцитів і визначенням загального гемоглобіну.

Принципи надання допомоги

 • Принципи надання допомоги
 • Лікування гострих інтоксикацій метгемоглобіноутворювачами включає запобігання подальшому надходженню ксенобіотика в організм, оксигенацію крові, введення засобів, що перетворюють метгемоглобін на гемоглобін, нормалізацію кислотний-основної рівноваги, підтримуючу, симптоматичну терапію. При аваріях на виробництвах, що супроводжуються притоками токсикнатів, необхідно проводити повну санітарну обробку уражених. Лікування показане при появі ознак інтоксикації.
 • Антидотом метгемоглобіноутворювачів є метиленовий синій (тетраметилтіонін хлорид). Препарат призначають особам з рівнем метгемоглобінемії більше 30 %. У разі супутньої анемії, показник може бути значно нижчим. Метиленовий синій грає роль додаткового кофактора, що передає електрон від НАДФН на метгемоглобін, відновлюючи останній протягом 1 - 2 годин. В процесі реакції утворюється його лейкоформа. Отже, для того, щоб препарат виконував функції антидоту, необхідний нормальний вміст НАДФН в еритроцитах.
 • Окислювально-відновлювальна система, формована метиленовим синім і його лейкоформою діє оборотно і при надлишку окисленої форми (введення необгрунтовано високої дози препарату) може відбутися додаткове метгемоглобіноутворення. При призначенні препарату особам з дефіцитом Г-6Ф-ДГ і низьким вмістом НАДФН в еритроцитах, можливий гемоліз.

Метиленовий синій вводять внутрішньовенно в кількості 0,1 – 0,2 мл/кг 1% розчину (1 - 2 мг/кг). Якщо симптоми інтоксикації не усуваються, за годину слід повторити введення. Рекомендується перед повторним введенням визначити рівень метгемоглобіну в крові. Найбільш частою причиною резистентності патології до препарату є дефіцит Г-6Ф-ДГ, НАДФН- метгемоглобінредуктази, а також сульфметгемоглобінемія. У лікованих хворих протягом деякого часу після зникнення симптоматики може зберігатися ціаноз, що обумовлене з одного боку здатністю препарату забарвлювати шкіру, з іншого безсимптомним перебігом метгемоглобінемії з рівнем менше 30 %. Токсичними дозами метиленової сині є 7 - 15 мг/ кг. Як вже указувалося, причина токсичної дії полягає в здатності окисленої форми речовини окисляти гемоглобін. Розвиваються гемоліз, гипербілірубінемія, ретикулоцитоз, анемія, іноді в крові з'являються тільця Гейнца. Побічні ефекти, що розвиваються при використанні метиленового синього включають неспокій, головний біль, сплутана свідомості, нудоту, блювоту, абдомінальні болі, тремор, почастішання серцебиття. На ЕКГ - зниження амплітуди зубців Т і R.

 • Метиленовий синій вводять внутрішньовенно в кількості 0,1 – 0,2 мл/кг 1% розчину (1 - 2 мг/кг). Якщо симптоми інтоксикації не усуваються, за годину слід повторити введення. Рекомендується перед повторним введенням визначити рівень метгемоглобіну в крові. Найбільш частою причиною резистентності патології до препарату є дефіцит Г-6Ф-ДГ, НАДФН- метгемоглобінредуктази, а також сульфметгемоглобінемія. У лікованих хворих протягом деякого часу після зникнення симптоматики може зберігатися ціаноз, що обумовлене з одного боку здатністю препарату забарвлювати шкіру, з іншого безсимптомним перебігом метгемоглобінемії з рівнем менше 30 %. Токсичними дозами метиленової сині є 7 - 15 мг/ кг. Як вже указувалося, причина токсичної дії полягає в здатності окисленої форми речовини окисляти гемоглобін. Розвиваються гемоліз, гипербілірубінемія, ретикулоцитоз, анемія, іноді в крові з'являються тільця Гейнца. Побічні ефекти, що розвиваються при використанні метиленового синього включають неспокій, головний біль, сплутана свідомості, нудоту, блювоту, абдомінальні болі, тремор, почастішання серцебиття. На ЕКГ - зниження амплітуди зубців Т і R.
 • Безпосередньо взаємодіяти з токсикантами в еритроцитах здатна аскорбінова кислота. Проте швидкість процесу низька, і в зв'язку з цим препарат призначають лише у разі метгемоглобінемії, обумовленої дефіцитом редуктаз.

Утворення карбоксигемоглобіну

 • Карбоксигемоглобін утворюється при дії на організм монооксиду вуглецю (З), так званого чадного газу, а також при отруєнні карбонілами металів, раніше всього нікелю і заліза (Ni(CO)4; Fe(CO)5).
 • СО є безбарвним газом, позбавленим запаху. Основним джерелом його є процеси неповного згорання палива (деревини, вугілля, газу, бензину, дизельного палива і т.д.), тому речовина міститься у великих кількостях у вихлопних газах двигунів автомобілів, в атмосфері погано вентильованих виробничих і побутових приміщень, в яких експлуатують пристрою по спалюванню палива, в повітрі приміщень, охоплених пожежею. Єдиний спосіб надходження газу в організм - інгаляційний.
 • Спорідненість монооксиду вуглецю до гемоглобіну в 200 - 300 разів вища, ніж у кисню, тому під час вступу до організму речовина зв'язується з двовалентним залізом гемоглобіну, з утворенням карбоксигемоглобіну, не здатного до транспорту кисню. Розвивається гіпоксія:
 • Поява карбоксигемоглобіну в крові порушує явище гем-гем взаємодії (константа Хіла дорівнює 1,0), що утрудняє дисоціацію оксигемоглобіну і в ще більшому ступені погіршує оксигенацію тканин. Тяжкість клінічної картини отруєння чадним газом визначається:
   • вмістом карбоксигемоглобіну в крові;
   • потребою організму в кисні;
   • інтенсивністю фізичної активності потерпілого.

В стані рівноваги СО, в концентрації 1 об'ємна частина на 1500 об'ємних частин повітря, перетворює 50 % гемоглобіну крові експериментальних тварин в карбоксигемоглобін. Як правило в реальних умовах, концентрація 0,1% З у вдыхаемом повітрі обумовлює освіту близько 10% карбоксигемоглобіну в крові. Експозиція 0,5% З протягом години при помірній фізичній активності супроводжується утворенням 20% карбоксигемоглобіну, при цьому потерпілий починає переживати неприємні відчуття, пред'являє скарги на головний біль. Інтоксикація середнього ступеня тяжкості розвивається при вмісті крабоксигемоглобіну 30 – 50 %, важка - близько 60 %, смертельна - більше 66 %.

 • В стані рівноваги СО, в концентрації 1 об'ємна частина на 1500 об'ємних частин повітря, перетворює 50 % гемоглобіну крові експериментальних тварин в карбоксигемоглобін. Як правило в реальних умовах, концентрація 0,1% З у вдыхаемом повітрі обумовлює освіту близько 10% карбоксигемоглобіну в крові. Експозиція 0,5% З протягом години при помірній фізичній активності супроводжується утворенням 20% карбоксигемоглобіну, при цьому потерпілий починає переживати неприємні відчуття, пред'являє скарги на головний біль. Інтоксикація середнього ступеня тяжкості розвивається при вмісті крабоксигемоглобіну 30 – 50 %, важка - близько 60 %, смертельна - більше 66 %.
 • Зв'язок СО з гемоглобіном зворотний. Тому при видаленні постраждалого з атмосфери, що містить газ, відбувається його швидка елімінація з організму.
 • Є дані, що СО взаємодіє також з міоглобіном тканин (спорідненість в 14 - 50 разів вища, ніж до кисню), пероксидазою, мідь-вмісними ферментами (тирозиназа), різними цитохромами (зокрема цитохромом а, цитохромом Р-450 і т.д.).

Основні клінічні прояви розвиваються з боку ЦНС. Ознаками інтоксикації є нудота, блювота, головний біль, неспокій, сплутана свідомості, а у важких випадках - кома. Унаслідок гіпоксії розвивається набряк мозку, гіпертензія, що змінялася гіпотонією. Нерідко наголошуються деструктивні процеси в тканини мозку, що приводять до формування стійких порушень функцій ЦНС.

 • Основні клінічні прояви розвиваються з боку ЦНС. Ознаками інтоксикації є нудота, блювота, головний біль, неспокій, сплутана свідомості, а у важких випадках - кома. Унаслідок гіпоксії розвивається набряк мозку, гіпертензія, що змінялася гіпотонією. Нерідко наголошуються деструктивні процеси в тканини мозку, що приводять до формування стійких порушень функцій ЦНС.
 • До інших, найбільш проявів гострого СО, що часто зустрічаються, відносяться:
   • зміна забарвлення шкірних покривів (рожева),
   • тахікардія,
   • аритмії,
   • ішемія і інфаркт міокарда;
   • помірний набряк легенів, булоьзні висипання на шкірі, рабдоміолиз з подальшою гострою нирковою недостатністю.
 • Основою надання допомоги отруєному в ранні терміни є інгаляція кисню під підвищеним тиском, що дозволяє витіснити СО із зв'язку з гемоглобіном. Критерієм для проведення гіпербарооксигенації є вміст в крові більше 25% карбоксигемоглобіну.

Зміна числа формених елементів

 • Токсична дія деяких речовин може супроводжуватися істотним порушенням клітинного складу крові. Найбільш значущими проявами інтоксикацій є:
   • анемії (гемолітична, апластична),
   • лейкопенії,
   • тромбоцитопенії,
   • лейкемія.

Гемолітичні анемії

 • Гемолітичні анемії
 • Серед анемій хімічної етіології, гемолітичні - зустрічаються найчастіше. Речовини, що викликають внутрішньосудинний гемоліз можна розділити на три групи:
   • 1. Руйнуючі еритроцити (при певній дозі) у всіх отруєних;
   • 2. Гемолізуючі формені елементи у осіб з вродженою недостатністю Г-6Ф-ДГ;
   • 3. Ті, що викликають виражені імунні гемолітичні анемії.
 • Частина речовин, що відносяться до першої групи, такі як бензол, толуол, динітробензол, хлороформ діють безпосередньо на мембрану еритроцитів руйнуючи її. Інші є метгемоглобіноутворювачами, і гемоліз, що розвивається при інтоксикації ними є вторинним явищем. Особливо чутливі до таких токсикантів особи з дефіцитом глутатіонредуктази і Г-6-ФД, що об'єднує їх з речовинами, що складають другу групу. Діючи у високих дозах, препарати другої групи викликають гемоліз і у осіб без дефектів ензимів. Таким чином відмінність між групами достатньо умовно.
 • У основі імунологічних анемій лежать два механізми.
 • Перший пов'язаний з фіксацією токсиканта на мембрані еритроцита з утворенням комплексного антигена. Гемоліз розвивається унаслідок атаки змінених мембран еритроцитів антитілами (IGG) у присутності комплемента.
 • Другий механізм полягає в утворенні комплексного антигена токсикант-білок плазми крові. Після фіксації комплексного антигена на мембрані еритроцитів також у присутності антитіл (IGM) і комплемента відбувається їх гемоліз. У другому випадку гемоліз відбувається бурхливіше, але, як правило, имуноалергійні анемії, в цілому, виражені помірно.
 • Прикладом токсикнатів, що діють по першому механізму є пеніцилін, по другому - хінін, хінідин.

Гемолітики руйнують еритроцити і гемоглобін виходить в плазму крові. Розчинений в плазмі гемоглобін здатний зв'язувати кисень в такому ж ступені, як і ув'язнений в еритроцити. Тому в перший годинник після гострої дії токсикнатів клініка гіпоксії практично не виражена. Проте гемоліз супроводжується:

 • Гемолітики руйнують еритроцити і гемоглобін виходить в плазму крові. Розчинений в плазмі гемоглобін здатний зв'язувати кисень в такому ж ступені, як і ув'язнений в еритроцити. Тому в перший годинник після гострої дії токсикнатів клініка гіпоксії практично не виражена. Проте гемоліз супроводжується:
   • - істотним підвищенням колоїдно-осмотичних властивостей крові (вміст білка в плазмі зростає з 7 до 20%);
   • - прискореним руйнуванням гемоглобіну. У еритроцитах гемоглобін зберігається в середньому близько 100 днів, тобто весь період життя клітини. У разі важкого гемолізу, коли вміст еритроцитів падає до 800 тис. в мм3, вже через добу рівень Нb складає менше 30 % від норми;
   • - утрудненням дисоціації оксигемоглобіну і, отже, погіршенням оксигенації тканин. Одна з причин явища істотно нижчий вміст в плазмі крові, порівняно з еритроцитами, основного біорегулятора спорідненості кисню до гемоглобіну - 2,3-дифосфогліцерата;
   • - нефротоксична дія гемоглобіну, вільно циркулюючого в плазмі крові.
 • Вказані особливості є важливими елементами патогенезу гострих інтоксикацій гемолітиками.

Коротка характеристика деяких токсикнатів

 • Миш'яковистий водень (Арсин - AsH3)
 • Арсин - безбарвний газ, без запаху. Використовується в хімічному синтезі, а також виділяється при зарядці акумуляторних батарей. Гостра дія арсином у високих концентраціях супроводжується швидким розвитком гемолізу з подальшим формуванням ниркової недостатності. В ході різних аварій на виробництвах отруєння отримали декілька сот чоловік. Летальність складає більше 20%. Експериментально встановлено, що гемолітичний ефект обумовлений зниженням вмісту глутатіона в еритроцитах. Глутатіон, як відомо, необхідний для підтримки цілісності мембрани еритроцитів. Якщо швидкість його синтезу перевищує швидкість виснаження, що наступає під впливом арсина, гемоліз не розвивається. Навпаки, якщо виснаження превалює над синтезом, розвивається гостра гемолітична реакція. Нарешті, в тих випадках, коли дія AsH3 не супроводжується повним виснаженням запасів відновленого глутатіону, гемолітичний ефект носить дозозалежний характер.
 • Зниження осмотичної стійкості еритроцитів виникає лише при дії арсина у високих концентраціях (15ppm - 25ppm). Цей ефект може бути використаний як біотест на дію токсиканта.
 • Періоду клінічних проявів інтоксикації передує прихований період. Як правило коротшому прихованому періоду відповідає важчий перебіг інтоксикації.
 • У тварин, отруєних арсином, виникає істотне збільшення активності кислої дегідрогенази β-амінолевуліновой кислоти (КДАК). У крові визначаються ретикулоцити і тільця Howell-Jolly. Це свідчить про процес регенерації червоної крові, що швидко розвивається, після інтоксикації. Характер порфіринурії, спостережуваною при отруєнні арсином, відрізняється від феномена, що реєструється при хронічному пероральному отруєнні арсенатами або гострій інтоксикації арсинідом галію. Це указує на особливий механізм токсичної дії арсина.

Клінічні ознаки і прояви отруєння арсином відображають процеси, пов'язані з гемолізом еритроцитів, що розвивається. Арсин не викликає явищ роздратування слизистих оболонок в концентрації до 2 ppm. В зв'язку з цим контакт з речовиною в щодо високих концентрації може проходити практично бессимптомно. Перші ознаки інтоксикації включають гемоглобінурію, неспокій, слабкість, нудоту, блювоту, переймоподібні болі в животі. Після прихованого періоду, що зазвичай продовжується від 2 до 24 годин, з'являється жовтяниця, що супроводжується анурією або олігурією. Наголошується пригноблення еритроїдного паростка кісткового мозку. Особливо чутливі до дії арсину особи з дефіцитом Г-6Ф-ДГ, серцевою і нирковою недостатністю. Характерна тріада симптомів: анемія, болі в животі, гематурія. Частим ускладненням отруєння є токсичний набряк легенів.

 • Клінічні ознаки і прояви отруєння арсином відображають процеси, пов'язані з гемолізом еритроцитів, що розвивається. Арсин не викликає явищ роздратування слизистих оболонок в концентрації до 2 ppm. В зв'язку з цим контакт з речовиною в щодо високих концентрації може проходити практично бессимптомно. Перші ознаки інтоксикації включають гемоглобінурію, неспокій, слабкість, нудоту, блювоту, переймоподібні болі в животі. Після прихованого періоду, що зазвичай продовжується від 2 до 24 годин, з'являється жовтяниця, що супроводжується анурією або олігурією. Наголошується пригноблення еритроїдного паростка кісткового мозку. Особливо чутливі до дії арсину особи з дефіцитом Г-6Ф-ДГ, серцевою і нирковою недостатністю. Характерна тріада симптомів: анемія, болі в животі, гематурія. Частим ускладненням отруєння є токсичний набряк легенів.
 • Лікування починається негайно після видалення що постраждав із зараженої атмосфери. При вмісті гемоглобіну в плазмі крові більше 1,5 мг/ мл показано обмінне переливання крові. У плані профілактики ниркової недостатності, у разі розвитку гемолізу, ефективним може опинитися захід щодо ощелачиванию мочи. Використання хелатуючих агентів при отруєнні арсином виявляється малоефективним.
 • При хронічній інтоксикації можливий розвиток серцевої недостатності, нейропатії інтоксикації поста, легких психоорганічних змін. Проте частіше подібні явища супроводять гострій інтоксикації. В окремих випадках нейропатія розвивається через 1-6 місяців після гострої дії арсином.
 • Средньозважене в часі значення граничного порогу дії арсина (TLY - TWA: Threshold Limit Value - Time-Weighted Average) для робочих місць в США складає 0,05 ppm. Це порогове значення визначається як концентрація токсиканта, при якій всі робочі можуть піддаватися дії речовини протягом всього періоду роботи (до виходу на пенсію) з урахуванням 8- годинного робочого дня, і при цьому несприятливі ефекти розвиватися не повинні.
 • Сурмянистий водень (Стібін - SbH3)
 • Стібін утворюється при дії водню на сурму. Це безбарвний газ без смаку і запаху. Діючи інгаляційно, речовину викликає гемоліз, що супроводжується вторинним ураженням печінки і нирок. Прояви інтоксикації: гематурія, нудота, блювота, жовтяниця, шок, ознаки гострої ниркової недостатності. Лікування симптоматичне. Як і при інтоксикації арсином, у разі масивного гемолізу, показано обмінне переливання крові.
 • Тринітротолуол
 • Отруєння тринітротолуолом зустрічаються на виробництвах вибухових речовин і при дії порохових газів. Основні шляхи надходження в організм: інгаляційний і через шкіру. Прояви гематотоксичної дії речовини: анемія змішаного типу (апластична з елементами гемолітичної), метгемоглобіноутворення. Одночасно розвивається дерматит, гастрит, токсичний гепатит.

Аплазія кісткового мозку

 • Гострі і хронічні отруєння можуть приводити до розвитку апластичних процесів в кістковому мозку. При цьому, як правило, знижується вміст і еритроцитів, і лейкоцитів, і тромбоцитів, розвивається панцитопеничний синдром. Деякі токсиканти, наприклад бензол, можуть провокувати гемопоетичні розлади не тільки апластичного, але і гіперпластичного типу. При інтоксикації такими речовинами наслідку визначаються дозою, умовами дії, індивідуальною чутливістю до токсиканту, тривалістю життя зрілих формених елементів крові і виявляються панцитопенією, лімфопенією, апластичною анемією, міелоидною метаплазією, лейкемоїдною реакцією і справжньою лейкемією. Ізольоване придушення числа формених елементів одного типу зустрічається при інтоксикаціях надзвичайно рідко. Як правило про апластичною анемію, токсичний агранулоцитоз, токсичній тромбоцитопенії говорять в тих випадках, коли скорочення даного типу клітин є основною гематологічною ознакою отруєння.
 • Скорочення числа формених елементів крові може бути результатом дії величезного числа токсикнатів, як лікарських речовин, так і промислових отрут і речовин природного походження.
 • Залежно від відтворюваності спостережуваного ефекту речовини діляться на дві групи. Обмежене їх число викликає апластичний процес у всіх випадках дії в певній дозі. Друга група хімічних речовин, здебільшого це медикаменти, викликає аплазію кісткового мозку лише у обмеженої частини людей і нерідко тільки після повторного прийому. Так, ризик фатальної апластичной анемії у осіб, що лікуються хлорамфеніколом, складає 1 : 20000 - 30000; фенотиазины викликають агранулоцитоз з частотою 1 : 1200.

Основні прояви інтоксикацій

 • Основні прояви інтоксикацій
 • Панцитопенія.
 • Основні ознаки панцитопенії: стан слабкості і втоми, що розвиваються в наслідок анемії; лихоманка, інфекційні ускладнення, як результат нейтропении; кровотечі - наслідки тромбоцитопенії. При обстеженні наголошується блідість шкірних покривів, кровоточивість ясен, пурпуру. У важких випадках - запальні процеси в ротовій порожнині. Кістковий мозок бідний клітинними елементами. На мієлограмі домінують лімфоцити і ретикулярні клітини. Наголошується жирове переродження кісткового мозку, фіброз. У крові - зниження кількості еритроцитів (менше 2000000 в мм3); гранулоцитопенія - кількість лейкоцитів знижується до 1500 і менш клітин в мм3 крові; відносний лімфоцитоз; тромбоцитопенія.
 • Агранулоцитоз.
 • При типовому агранулоцитозі домінуючою ознакою є гранулоцитопенія. У важких випадках кількість лейкоцитів знижується до 500 - 300 клітин в мм3 крові. Розвивається відносний лімфоцитоз. Кількість гранулоцитів може складати менше 2% від загального числа лейкоцитів. При дослідженні пунктатов кісткового мозку виявляється істотне зниження клітин мієлоїдного ряду, особливо нейтрофільних метамієлоцитів і мієлоцитів. Клінічно патологія виявляється перш за все інфекційними ускладненнями: некротичними ураженнями слизової ротової порожнини (ясна, мигдалини, м'яке піднебіння, глотка), некротичною ангіною. Прогресування захворювання маніфестує таким, що обважнює інфекційних ускладнень, аж до розвитку сепсису. Перебіг патологічного процесу в значній мірі визначається особливостями токсичної дії речовини, що викликала гранулоцитопенію.
 • Тромбоцитопенія.
 • Тромбоцитопенія, пов'язана з дією токсикнатів, виявляється кровотечами різного ступеня тяжкості. Ознаки геморрагії: петехії, пурпуру, геморагічні міхури на слизистій порожнині рота, шлунково-кишкові кровотечі. При алергічних процесах кількість тромбоцитів у важких випадках падає до 1000 і менш в мм3 крові, при цьому число мегакаріоцитів в кістковому мозку знижується неістотно. Геморагічному синдрому супроводить анемізація організму.

Лейкемія

 • Поширеність
 • У США щорічно реєструється близько 24000 нових випадків лейкемії, що складає приблизно 3% від загальної кількості новоутворень. Гостра мієлоидная лейкемія (ОМЛ) і її різновиди складають 46% всієї лейкемії; хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ) - 14%; гостра лімфоїдна лейкемія (ГЛЛ) - 13%; хронічна лімфоїдна лейкемія (ХЛЛ) - 29%. Приведені цифри близькі для більшості розвинених в промисловому відношенні країн. У дорослих ГМЛ складає приблизно 90 % всієї лейкемії. Всі відомі етіологічні чинники, що провокують розвиток лейкемії, включаючи хімічний, є причиною лише незначній частині випадків захворювань, що формуються.
 • Вторинна гостра мієлоїдна лейкемія - достатньо добре встановлений феномен. Вона є основним злоякісним захворюванням крові, що формується на тлі лікування новоутворень цитостатиками з групи алкілюючих агентів. Частота розвитку вторинної ГМЛ, залежно від дози, що призначається додатково, променевого опромінювання, коливається в інтервалі від 0,3 до 20%.
 • Спроби встановити причинно-наслідкові зв'язки між фактом дії токсиканта і виникненням лейкемії пов'язані з великими труднощами. Одна з них обумовлена переглядом класифікації патологічних станів. З одного боку, патологи прагнуть дати все більш детальну характеристику, грунтуючись на індивідуальних клітинних типах, нерегульована проліферація яких лежить в основі лейкемії. З іншого боку, в ході епідеміологічних досліджень є видимим прагнення групувати порівняно типи неоплазми, що рідко зустрічаються, з тим, щоб мати репрезентативні групи для проведення аналізу. Така дивергенція інтересів мимоволі приводить до помилок, особливо в тих випадках, коли етіологія і патогенез новоутворень, об'єднаних штучно в єдину групу, насправді різні. Не дивлячись на певний прогрес в цій області, більшість досліджень популяцій спираються на архаїчні класифікації лейкемії, що істотно знижує наукову значущість формульованих висновків.

Професійні дії і лейкемія

 • Професійні дії і лейкемія
 • Цілий ряд речовин розглядається як потенційні агенти, що викликають лейкемію. У ряді випадків причинно-наслідковий зв'язок між певною професійною діяльністю і збільшенням ризику розвитку лейкемії встановлений з великим ступенем надійності, проте природа речовин, які обумовлюють цей зв'язок, залишається не з'ясованою. Так, в ході численних епідеміологічних досліджень встановлений факт підвищення частоти формування лейкемії у працівників підприємств по виробництву гуми і гумових виробів. У більшості таких досліджень це пов'язують з дією бензолу. Проте, крім цього токсиканта на виробництві на людину можуть діяти і інші чинники, а докази того, що саме бензол відповідальний за збільшення ризику розвитку захворювань, строго кажучи відсутні. За даними ряду авторів причинами лейкемії можу бути навіть такі поширені органічні розчинники, як чотирихлористий вуглець, сірковуглець.
 • Збільшення числа лейкемії, переважно ГМЛ, виникає серед робітників металургійної промисловості, інших сфер діяльності, при яких можлива інгаляція пари і аерозолів металів, проте не виключена можливість і інших, не з'ясованих до теперішнього часу, етіологічних чинників.
 • До теперішнього часу бензол залишається основним етіологічним чинником, що викликає патологію крові. Проте останнім часом велика увага приділяється і іншим токсикантам, серед яких: свинець, миш'як, радій, етиленоксид, деякі пестициди (хлордан, гептахлор, 2,4-Д; 2,4,5-Т) етиленгліколь, 1,3-бутадієн.
 • ДЕРМАТОТОКСИЧНІСТЬ

Дерматотоксичність - це властивість хімічних речовин, діючи на організм немеханічним шляхом, викликати пошкодження шкірних покривів.

 • Дерматотоксичність - це властивість хімічних речовин, діючи на організм немеханічним шляхом, викликати пошкодження шкірних покривів.
 • Дія ксенобіотиків здійснюється двома способами: шляхом прямого контакту шкірних покривів з пароподібними, рідкими, твердими речовинами (формальдегід, феноли, аміни, кислоти, луж, кантаридин, етиленоксид, метали і т.д.) і резорбтивної дії, унаслідок проникнення речовин у внутрішні середовища організму з розвитком системних ефектів (полігалогеновані, діоксин, дибензофурани, нікель, берилій і т.д.).
 • Шкіра - найоб'ємніший орган тіла людини, що становить близько 15% від маси тіла і з площею поверхні близько 2 м2 (у дорослого). З урахуванням великої поверхні і ранимої шкіри не дивно, що вона дуже часто страждає при дії токсикнатів.
 • Токсичний процес може носити характер гострого і хронічного запалення, функціональних порушень шкіри і її придатків (волосяних фолікулів, потових і сальних залоз), неопластичних змін.
 • Токсичний процес, що розвивається в результаті місцевої дії токсикнатів і супроводжується запальною реакцією, називається хімічним дерматитом.
 • Патологічні процеси в шкірі, що формуються унаслідок резорбтивної дії токсикнатів називаються токсидерміями.

Хімічні дерматити

 • Зазвичай хімічні дерматити підрозділяють на неалергічні контактні, алергічні контактні, неімунологічні везикулярні висипи.

Контактні хімічні дерматити

 • Контактні хімічні дерматити
 • З погляду професійної патології найбільшої уваги заслуговують контактні дерматити, що розвиваються в результаті прямої цитотоксичної і припікаючої дії.
 • Цитотоксичний ефект можливий лише при взаємодії токсикнатів з реактивними (живими) біологічними системами (клітинами епітелію, капілярами, нервовими закінченнями). Залежно від умов, подразнювальні речовини викликають ураження очей, дихальних шляхів, шкірних покривів. При дії в достатній дозі безпосередньо на шкіру, можлива її ізольована поразка. Атакуючи і руйнуючи білки і липопротеїни епідермального і дермального шарів, порушуючи процеси ділення клітин базального шару, дозрівання клітин епідермісу, змінюючи кровопостачання шкіри, токсиканти викликають місцеві ефекти, що виявляються різною клінічною картиною.
 • На відміну від подразнювальної, припікаюча дія характеризується альтерацією покривних тканин, що формується унаслідок фізико-хімічних процесів, токсикантами (різке зрушення рН, окислення, зміна іонного складу), що ініціюються, а також грубих структурних змін макромолекул (денатурація і розчинення білків, руйнування ліпідів і полісахаридів і т.д.).
 • Зміни макромолекул, що викликаються припікаючими агентами, можуть проходити і in vitro, тобто припікаюча дія не обумовлена взаємодією отрути з живими біоситемами. Хімічні опіки викликають міцні кислоти, луж, окислювачі і т.д.
 • Для позначення особливості ураження, хімічний дерматит, що викликається припікаючими речовинами, називається хімічним опіком. У відмінності від термічного опіку, хімічна речовина, потрапивши на шкіру, якщо не прийняті заходи, тривало діє на тканині.

Залежно від вираженості ураження, гострі хімічні дерматити можуть виявлятися в трьох клінічних формах:

 • Залежно від вираженості ураження, гострі хімічні дерматити можуть виявлятися в трьох клінічних формах:
   • еритематозній, що виявляється більш менш вираженим почервонінням і набряклістю;
   • бульозній або везикульозній, що характеризується утворенням на еритематозному фоні міхурів і бульбашок, що підсихають в скориночки або садна, що розкривається;
   • некротичній, такій, що протікає з утворенням струпа і виразки, що заживає з утворенням рубця.
 • Важкі запально-некротичні зміни в шкірі розвиваються при місцевій дії деяких бойових отруйливих речовин, таких як люїзит, сірчистий, азотистий, кисневий іприт.

Алергічні дерматити

 • Алергічні дерматити
 • Особливу групу патологічних станів складають хімічні контактні дерматити алергічної природи. Патологія виявляється лише після більш менш тривалого контакту з відповідною хімічною речовиною. При цьому підвищена чутливість не дивлячись на те, що сенсибилизатор контактує з обмеженою ділянкою шкіри, виникає по всьому шкірному покриву. Клінічно це виявляється висипаннями різної локалізації, включаючи відкриті ділянки шкіри: шию, руки, особу; відчуттям печіння, свербіння і т.д. У ряді випадків наголошується супутня ураження очей. Висипання виявляються в різній формі, причому один і той же токсикант у різних людей здатний викликати неоднакові форми ураження. Це звичайні еритематозні, бульозні, мікровезикулярні зміни, що нагадують екзему, уртикарні елементи, макуло-папулезні висипання і т.д. Кількість речовин, що можуть викликати розвиток сенсибилизаційних,, алергічних дерматитів дуже велика. У виробничих умовах найчастіше алергічні сипи зустрічаються після дії скипидару, динітрохлорбензолу, парафенілендіаміну (урсол), формальдегіду, сполук хрому або нікелю.
 • Сенсибілізаторами є деякі лікарські засоби, що викликають розвиток дерматиту у медичних працівників, зокрема: новокаїн, препарати ртуті, пеніцилін, стрептоміцин і т.д.

Фотодерматити

 • Фотодерматити
 • Ряд речовин володіють здатністю підвищувати чутливість шкірних покривів до сонячних променів. Такі речовини називаються фотосенсибілізаторами. Вони проявляють токсичну дію як при безпосередньому контакті з шкірою, так і при резорбції у внутрішні середовища організму. Фотосенсибілізатори володіють здатністю, по-перше, накопичуватися в шкірі і, по-друге, трансформуватися під впливом ультрафіолетових променів в активні, реакційно- здатні сполуки. До них відносяться багато речовин рослинного походження, зокрема похідні фурокумарина, що знайшли застосування в клінічній практиці для лікування псоріазу, грибоподібного мікозу, вітиліго (псорален, ксантоксин, бергаптен) продукти перегонки кам'яного вугілля і нафти (антрацен, антрахінон, фенантрен), деякі фарбники (акридин і його похідні), лікарські речовини, зокрема барбітурати (веронал, люмінал). Деякі речовини викликають фотосенсибілізацію, порушуючи порфіриновий обмін і підвищуючи вміст порфіринів в організмі (сполуки свинцю, миш'яку, золота і т.д.). Ураження, що виникають унаслідок фотосенсибілізації, виявляються найчастіше у формі звичайної сонячної еритеми (іноді бульозного дерматиту) на відкритих ділянках шкіри.

Токсидермії

 • Токсидермії розвиваються при системній дії токсикнатів. Окремі речовини викликають ураження шкіри у всіх осіб, що контактують з ними (облігатні токсиканти), інші - лише у людей, з підвищеною індивідуальною чутливістю, що виникає, як правило, при тривалому контакті з речовиною (факультативні токсиканти).
 • До облігатних токсикантів відносяться, зокрема, полігалогеновані поліциклічні вуглеводні (ППУ).

Клінічна картина ураження шкірних покривів ППУ певної будови, що характеризується акне-формовими висипаннями, в даний час в літературі позначається, як хлоракне, хоча причинами патології можуть бути і бромпохідні ППУ. Висипання найчастіше формуються на шкірі особи, статевих органів, спини, плечей, живота. Шкіра кінцівок залучається до процесу лише в украй важких випадках. Морфологічною основою хлоракне є сквамозна метаплазія епітелію сальних залоз і перетворення їх в кератин-вмісні цисти. Процес розвивається поволі протягом тижнів і місяців, почавшись на обличчі, він поступово захоплюючи нові ділянки шкіри. При легкому ураженні одужання наступає через декілька місяців після припинення контакту з токсикантами. Проте у разі важкої інтоксикації прояву зберігаються протягом багатьох років (за деякими даними до 20 років і більш). Хоча механізм токсичної дії ППУ до теперішнього часу остаточно не з'ясований, є підстави вважати, що порушення, що розвиваються, пов'язані із змінами в обміні стероїдів, зокрема, глюкокортикоїдів, підвищенням активності гормонів цієї групи, сенсибілізацією до їх дії відповідних цитозольних і ядерних рецепторів тканин організму.

 • Клінічна картина ураження шкірних покривів ППУ певної будови, що характеризується акне-формовими висипаннями, в даний час в літературі позначається, як хлоракне, хоча причинами патології можуть бути і бромпохідні ППУ. Висипання найчастіше формуються на шкірі особи, статевих органів, спини, плечей, живота. Шкіра кінцівок залучається до процесу лише в украй важких випадках. Морфологічною основою хлоракне є сквамозна метаплазія епітелію сальних залоз і перетворення їх в кератин-вмісні цисти. Процес розвивається поволі протягом тижнів і місяців, почавшись на обличчі, він поступово захоплюючи нові ділянки шкіри. При легкому ураженні одужання наступає через декілька місяців після припинення контакту з токсикантами. Проте у разі важкої інтоксикації прояву зберігаються протягом багатьох років (за деякими даними до 20 років і більш). Хоча механізм токсичної дії ППУ до теперішнього часу остаточно не з'ясований, є підстави вважати, що порушення, що розвиваються, пов'язані із змінами в обміні стероїдів, зокрема, глюкокортикоїдів, підвищенням активності гормонів цієї групи, сенсибілізацією до їх дії відповідних цитозольних і ядерних рецепторів тканин організму.

До факультативних токсикнатів, що викликають токсидермію, відносяться численні лікарські препарати, зокрема, антипірин, саліцилати (аспірин), антибіотики (пеніцилін, стрептоміцин, синтоміцин, біоміцин), сульфаніламідні препарати, а також сполуки миш'яку, ртуті, талія і т.д.

 • До факультативних токсикнатів, що викликають токсидермію, відносяться численні лікарські препарати, зокрема, антипірин, саліцилати (аспірин), антибіотики (пеніцилін, стрептоміцин, синтоміцин, біоміцин), сульфаніламідні препарати, а також сполуки миш'яку, ртуті, талія і т.д.
 • Клінічна картина алергічних токсидермій різноманітна. Вона може виявлятися у формі плямистої або розлитої (іноді універсальною) еритеми, еритематозно-бульозних, везикульозних і пустульозних уражень, вузликових висипань, пурпури, вогнищ гіперпігментацій і т.д. Як правило, клініці передує період щодо тривалого контакту з речовиною.
 • Механізм виникнення токсидермій вивчений недостатньо, видно, він не однаковий для різних речовин і у різних осіб. Серед можливих причин імунотоксичні ефекти ксенобіотиків, вроджена непереносимість токсиканта (ідіосинкразія), кумуляція токсиканта в шкірі і ініціація хронічного процесу (кератодермії долонь і стоп при хронічному отруєнні миш'яком).


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка