Глобальні проблеми людстваСкачати 17,13 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір17,13 Kb.
 • « Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба життя»
 • Демокріт

Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства (“глобальний” від франц. “global” – “загальний, “всесвітній”) – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу.

 • Глобальні проблеми людства (“глобальний” від франц. “global” – “загальний, “всесвітній”) – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу.
 • Політичні, економічні і соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства, називають глобальними.
 • Глобальні проблеми виникли на рубежі ХІХ і ХХ століть.
 • Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.
 • Наприкінці 60-х на початку 70-х рр. ХХ ст. сформувалася нова міждисциплінарна наука – глобалістика.
 • Проблеми, що стосуються взаємин усередині людської спільноти:
 • проблема збереження миру і відвернення загрози війни;
 • подолання економічної відсталості бідних країн;
 • демографічна;
 • ліквідація небезпечних хвороб;
 • міжнародний тероризм;
 • міжнародна злочинність
 • Проблеми, що є результатом взаємин між суспільством і природою:
 • екологічна;
 • сировинна;
 • енергетична;
 • продовольча;
 • освоєння Світового океану;
 • освоєння космосу

Проблема збереження миру й відвернення загрози війни

 • Проблема збереження миру й відвернення загрози війни
 • За минулі 5500 років відбулося 15000 воєн, у яких загинуло понад 4 млрд. людей.
 • Перша світова війна обійшлася людству у 50 млрд. доларів, Друга світова – в 10 разів більше.
 • Щороку на військові цілі витрачається понад 1 трлн. доларів.
 • Особливу небезпеку становить ядерна зброя, яку мають 6 держав: США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція, Індія.
 • За даними ЮНЕСКО, в галузях військово-промислового комплексу працюють 50 млн. осіб, до військових розробок залучено 1/5 науковців світу.
 • Систематично в світі виникають десятки “гарячих точок” (Палестина, Пакистан, Судан, Афганістан)

Екологічна проблема

 • Екологічна проблема
 • Це проблема взаємодії суспільства і природи, що пов’язана з господарською діяльністю людини, і супроводжується швидким руйнуванням природного довкілля та перетворенням дедалі більшої частини Землі на непридатні для життя території. Основна причина виникнення глобальних екологічних проблем – нераціональне природокористування.
 • Основні прояви екологічної проблеми:
 • глобальне потепління;
 • руйнування озонового шару;
 • скорочення площі лісів;
 • опустелювання (збільшення площ пустельних земель);
 • дефіцит прісних водних ресурсів;
 • проблема збереження зникаючих видів рослин і тварин;
 • проблема відходів.

Основними джерелами шкідливих викидів є промисловість (гірничо- видобувна, металургійна, хімічна), сільське господарство (хімічне за- бруднення ґрунтів), транспорт (на- самперед шкідливі викиди автомо- білів) та побут (велика кількість побутового сміття).

Глобальне потепління супроводжується:

 • Глобальне потепління супроводжується:
 • - підвищенням середньої температури повітря;
 • - скороченням площі полярних
 • льодів;
 • - збільшенням кількості й
 • частоти стихійних лих;
 • - підвищенням рівня Світового
 • океану

Демографічна проблема

 • Демографічна проблема
 • Ця проблема зумовлена, з одного боку, “демографічним вибухом” в країнах Азії, Африки, Латинської Америки, що розвиваються, з іншого – депопуляцією (порушенням відтворення населення та скороченням його кількості) у розвинутих країнах світу. За прогнозами експертів ООН,
 • у 2025 р. чисельність населення
 • Землі становитиме 8,2 млрд. осіб.
 • У середині ХХІ ст. кількість насе-
 • лення сягне 10 млрд. осіб, а до
 • кінця сторіччя – 12-14 млрд.

Із зростанням кількості населення виникає низка проблем: забезпечення людей продуктами харчування, безробіття, задоволення соціальних

 • Із зростанням кількості населення виникає низка проблем: забезпечення людей продуктами харчування, безробіття, задоволення соціальних
 • Потреб: медичних, освітніх тощо.
 • Демографічні проблеми кожна
 • країна розв’язує, проводячи власну
 • демографічну політику.
 • В розвинутих країнах вона спрямо-
 • вана на збільшення природного
 • приросту населення. У країнах, що
 • розвиваються, демографічна політи-
 • ка передбачає зниження природно-
 • го приросту населення, покращення
 • якості життя, подолання бідності, розвиток охорони здоров’я.

Проблема боротьби з небезпечними хворобами

 • Проблема боротьби з небезпечними хворобами
 • Багато сучасних хвороб (серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення екологічної ситуації, малорухомого способу життя, частих психологічних стресів. Замість вже подоланих, виникають нові епідемії – СНІДу, “пташиного грипу”, “свинячого грипу”. Шляхи вирішення проблем
 • охорони здоров’я: забезпечення повно-
 • цінного харчування, покращення еко-
 • логічних умов проживання, перехід
 • до здорового способу життя і, звичай-
 • но, подальший розвиток медицини.

Міжнародна злочинність

 • Міжнародна злочинність
 • Явище злочинності стало особливо небезпечним після того, як вона набрала організованих форм, сформувала і постійно розширює світовий ринок наркотиків. Сіцілійська “мафія”, американська “коза-ностра”, колумбійські наркокарателі тісно співпрацюють між собою і заробляють сотні мільйонів доларів. На боротьбу зі злочинністю витрачаються величезні кошти, матеріальні та людські ресурси.
 • Для координації зусиль ство-
 • рена міжнародна поліційна
 • служба “Інтерпол”.

Міжнародний тероризм

 • Міжнародний тероризм
 • Терор (тероризм) метод досягнен-
 • ня мети, основою якого є застосуван-
 • ня (або погроза застосування) насиль-
 • ства. Міжнародний тероризм є про-
 • явом глобальної злочинності і часто
 • породжений регіональними конфлік-
 • тами. Щоб досягти своєї мети, терористи
 • вдаються до захоплення заруч-
 • ників, вибухів у літаках, потягах,
 • супермаркетах, розважальних
 • центрах та інших місцях масо-
 • вого скупчення людей.

Терористичні акти

 • Теракт в Америці 11 вересня 2001 року… загинуло близько 3000 людей
 • Теракт в Північній Осетії, Бесланська школа… Загинуло 364 людини… З них 185 – діти…
 • Вибух в московському метро…
 • Захоплення терористами театру…
 • І цей список постійно продовжується…
 • 11 вересня 2001р

Сучасне піратство

 • Сучасне піратство
 • Піратство, морський розбій
 • напад у відкритому морі на
 • судна з метою захоплення, по-
 • грабування або потоплення їх.
 • Найбільш небезпечними є води
 • Південної та Центральної Америки, західне та східне
 • узбережжя Африки, райони Південно-Східної Азії.
 • Система міжнародних екологічних організацій: 
 • Світова комісія з навколишнього середовища і розвитку (WCED)
 • Світова промислова рада з навколишнього середовища (WICE)
 • Коаліція на підтримку екологічної відповідальності компаній (CERES)
 • Консультативний комітет із питань бізнесу і навколишнього середовища (АСВЕ)
 • Комітет СОТ з торгівлі та навколишнього середовища
 • Глобальний екологічний фонд ринків, що розвиваються (СЕЕМЕ)
 • Північно-Американський екологічний фонд (МАЕЕ)
 • Скандинавська екологічна фінансова корпорація (МЕЕСО) та ін.

Висновок

 • Висновок
 • Глобальність проблем потребує таких же глобальних, загальних дій. Жодна проблема не може бути розв’язана індивідуально, бо всі проблеми взаємопов’язані між собою: енергетична й сировинна з екологічною, демографічна з продовольчою та проблемою подолання економічної відсталості та ін. Зменшення витрат на гонку озброєнь дасть змогу розв’язати соціальні, екологічні та інші проблеми. Зменшення матеріало- та енергомісткості продукції сприятиме вирішенню не лише економічних, а й екологічних проблем.
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка