Глосарій. Особливості мультимедійних засобів у розвитку пізнавального інтересу школярів до уроків історіїСкачати 19,25 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір19,25 Kb.

Роль використання мультимедіа на уроках історії

Підготувала вчитель історії та права Хиноцького НВК:

Колодій Р. В.

Дитина не посудина,

яку треба наповнити,

дитина - факел,

який треба запалити.

В.Сухомлинський.

План
 • Глосарій.
 • Особливості мультимедійних засобів у розвитку пізнавального інтересу школярів до уроків історії.
 • Використання мультимедійних технологій на уроках історії.

Технологія (з грецької «знання про майстерність») у сфері освіти — це комплекс, що складається із запланованих результатів, засобів оцінки для корекції та вибору оптимальних методів, прийомів навчання, оптимальних для даної, конкретної ситуації, набору моделей навчання, розроблених учителем на цій основі.

Мультимедіа

(від англійських слів multi - багато,

mediа - середовище) - поєднання спец-іальних апаратних засобів і програм-ного забезпечення, що дає змогу на якісно новому рівні сприймати, пере-робляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо.

Мультимедійний посібник – це електронний документ, що містить інформацію, необхідну для якісного вивчення тематичного матеріалу у вигляді тексту, ілюстрації, включаючи анімацію та відео та звуковий супроводи.

Дитяча природа ясно вимагає наочності. Учіть дитину якихось п’яти не відомих їй слів, і вона буде довго і марно мучитись над ними; але пов’яжіть із картинками двадцять таких слів – і дитина схопить їх на льоту. Ви пояснюєте тій самій дитині складну картину, від якого важко добитись слів, почніть показувати картинки, і клас заговорить, а головне, заговорить вільно.

К. Д. Ушинський

Особливості мультимедійних засобів
 • Мультимедійні методи дають можливість покращити наочність навчання, зробити доступним для сприйняття учнями такий матеріал, який за звичайних способів пояснення залишається недоступним; дати учням інформацію про досліджуване явище чи об’єкту підвищити темп навчання; створити умови для використання дослідницького методу навчання.
 • Регулярне застосування мультимедійних засобів змінює методику викладання навчального матеріалу вчителем, часову відповідальність між поясненням матеріалу й самостійною роботою учнів.
 • Більшість знань учні можуть здобути самостійно, використовуючи при цьому різноманітні мультимедійні засоби.
 • Мультимедійні засоби впливають на відбір і композицію матеріалу в підручниках, дозволяють скоротити в деяких із них описовий матеріал.
  • .Сприйняття

2. Пам’ять

3. Мислення

4. Уява

5. Увага

Пізнавальний

інтерес

І. Використання окремих мультимедійних зображень(графічних, аудіо, відео, анімаційних файлів)

ІІ. Створення і використання власних уроків у форматі презентації, веб-сторінки, конструктора уроків.

ІІІ. Використання готових мультимедійних програм, педагогічних програмних засобів.

!

Методи застосування мультимедіа

Ілюстративний.( Візуальний)

Схематичний. ( Шаталовський )

Інтерактивний.( Складний )

Урок


наставник

Дослідницька діяльність

Пошук інформації

Оцінка різних інформаційних джерел

Створення власних електронних продуктів

учень

Знаходи

ти

користуватися

застосовувати

Використання мультимедійних засобів на уроках історії

Традиційних

Нетрадиційних

Класифікація мультимедійних технологій освітнього призначення
 • Інформаційно-пошукові й довідникові мультимедіа-системи.
 • Прикладні мультимедіа-енциклопедії.
 • Мультимедіа-засоби для контролю й вимірювання рівня знань, умінь і навичок.
 • Електронні тренажери.
 • Мультмедіа-засоби для імітаційного моделювання.
 • Мультимедіа-засоби віртуальних лабораторій.
 • Автоматизовані навчальні системи.
 • Електронні мультимедіа-підручники.
 • Експертні навчальні системи.
 • Інтелектуальні навчальні системи

Типи мультимедійних уроків
 • Урок засвоєння нових знань.(робота з комп’ютерною програмою, конструктором, посібником та тестами для перевірки знань)
 • Урок закріплення, удосконалення й розвитку знань, вмінь і навичок.(комп’ютерна програма у мережевому режимі де учні індивідуально працюють з програмою та зошитах з допомогою вчителя а також виконують історичні вправи)
 • Урок узагальнення та систематизації знань.(виконання тестових завдань ППЗ, аналіз результатів, виправлення помилок та їх пояснення)
 • Урок повторення.(бесіди з учнями на основі набутих знань у мережевому режимі розв’язуючи і сторичні вправи)
 • Урок контролю знань. (можна проводити перевірку в демонстраційному режимі але у кількох варіантах, та в мережевому режимі індивідуальне опитування та згодом перевірку в класі.)

Ігри на уроці історії

“ Історична особа ”

“ Історичний документ ”

“ Історична подія ”

“ Історичний коментар ”

“ Експертна оцінка ”

Використати фотографії, іменний покажчик

Формують добірки документів

Формують на основі добірки документів

Використати фотографії, ілюстрації, відео

До фотографії, репродукції, ілюстрації“ З якої епохи , або коли це було ”

Аналіз історичного часу, події, періодуВикористання мультимедіа в позаурочній роботі

Форми:

 • Виконання пошукових самостійних завдань;
 • Виконання творчих завдань;
 • Підготовка доповідей;
 • Підготовка презентацій;
 • Моделювання історичних об’єктів, явищ, процесів;
 • Організація дослідницьких проектів;
 • Написання науково-дослідницьких робіт;
 • Упорядкування історичних словників, довідників;
 • Участь у створення веб-сайтів;
 • Участь у формуванні мережевих співтовариств.


Мультимедійна презентація

- Це сукупність картографічного , теоретичного матеріалів, ілюстрацій, текстів, звуко- та відеосюжетів для створення презентації якоїсь теми, виду роботи, предмету і т.д.

Методика застосування мультимедійної презентації (далі МП) визначається як сукупність правил, способів і прийомів, що забезпечують досягнення найкращих результатів у сприйнятті та засвоєнні навчального матеріалу. Методика застосування МП – це спосіб організації подачі елементів мультимедиа за допомогою можливостей програми POWER POINT. Ці елементи стають джерелами історичних знань.

Три етапи:Типи презентацій

Офіційна презентація

Класичний ролик

Подвійна дія

Плакат

Інформаційний ролик

Текст

Якщо роблять

все

Якщо говорять і пишуть

Якщо чують і бачать

Якщо бачать

Якщо чита

ють

65 – 95 %

50 – 75%

30 – 50%

20 – 40%

10 – 30%

Скільки запам'ятовують люди

Моделювання

Інтерактив

Мультимедіа

Графіка

Застереження:
 • Комп’ютер – не замінник учителя, а лише помічник, посередник.
 • Перенасичення уроку різноманітними мультимедійними ілюстраціями, ефектами, а не живими діями учнів( розумовими, практичними ) може зайти в бік розважальності, шоу.
 • На уроці повинен переважати діалог учнів з учителем, а не монолог комп’ютера.
 • Вчитель не є мультимедійним факіром, що вміло маніпулює технічним засобом, а організатором продуктивної, змістовної та результативної діяльності.

Результативність:

Мультимедійні засоби навчання можна використовувати в роботі з дітьми будь-якого віку, вони передбачають підготовку учнів до сприйняття зображуваного та формуванню в школярів установки на цілеспрямоване сприйняття навчального матеріалу.

Навчальний результат мультимедійних засобів полягає в збагаченні дітей знаннями в їхніх образно-понятійній цілісності й емоційному забарвленні.

Розвивальне значення полягає в розширенні загальної ерудиції, активізації всіх психічних процесів школяра, пробудженні в нього живої цікавості до предмета пізнання.

Виховний ефект – у значному емоційному впливові пропонованих явищ, що поглиблює сприйняття суті навчального матеріалу.

Висновок:

Використання мультимедія у навчанні історії зумовлює:

В учнів:
 • поява навчальних цілей;
 • розуміння в потребі історичної освіти;
 • високі результати навчальної діяльності;
 • забезпечення для кожного учня формування і розвиток власного освітнього шляху.

 • В учителів:
 • можливості педагогам індивідуалізації та диференціації навчального процесу;
 • застосування додаткових інформаційних навчальних ресурсів;
 • широкого спектру педагогічних методів і технологічних варіантів навчання;
 • посилення навчальних комунікацій;
 • формування мультимедійних характеристик, як засобів навчання;
 • розширення простору інноваційної педагогічної діяльності.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка