Головний спеціаліст Головний спеціалістСкачати 23,08 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір23,08 Kb.
 • Головний спеціаліст
 • Головний спеціаліст
 • Головний спеціаліст
 • Головний спеціаліст
 • Начальник групи
 • Відділ супроводу зовнішньоекономічних договорів та експортного контролю
 • Бажин М. В.
 • Карпов Є. П.
 • Пільчевська В.М.
 • Стубайло І.М.
 • Обметко А.М.
 • ФУНКЦІОНАЛ ВІДДІЛУ
 • Супровід зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо дотримання вимог з питань експортного контролю та міжнародних зобов'язань України в рамках міжнародних режимів нерозповсюдження
 • Здійснення заходів з дотримання міжнародних зобов’язань України в рамках Режиму контролю за ракетними технологіями (зокрема, група технічних експертів РКРТ) та Вассенаарської домовленості (ВД) з питань космічної діяльності
 • Забезпечення дотримання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет (ГКП)
 • Забезпечення захисту ракетних технологій в рамках виконання міжнародних комерційних проектів “Морський старт” і “Наземний старт” та моніторингу міжнародних угод, які забезпечують їх реалізацію
 • Участь в удосконаленні законодавства України з питань державного експортного контролю
 • Забезпечення участі України в міжнародних спільних робочих групах з питань нерозповсюдження та експортного контролю
 • Надання консультацій підприємствам та установам космічної галузі, підрозділам НКАУ за їх запитом
 • Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
 • Національне космічне агентство України
 • Загальне керівництво здійснює заступник начальника департаменту – начальник відділу Федотов В. П.

Супровід зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо дотримання вимог з питань експортного контролю та міжнародних зобов'язань України в рамках міжнародних режимів нерозповсюдження

 • Підприємства та організації космічної галузі України
 • Отримання дозволу на проведення переговорів
 • Надання звіту про результати переговорів
 • Укладення зовнішньоекономічного договору (контракту)
 • Направлення зовнішньоекономічного договору (контракту) на реєстрацію до НКАУ
 • Подання комплекту документів для отримання дозволу в ДСЕКУ
 • Національне космічне агентство України
 • Надання дозволу на проведення переговорів
 • Перевірка зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у сфері космічної діяльності на відповідність законодавству України
 • Надання пропозицій та зауважень до текстів контрактів
 • Реєстрація зовнішньоекономічного контракту (договору)
 • Надання висновку ДСЕКУ щодо можливості здійснення міжнародної передачі
 • Розгляд спірних питань на МР
 • Розгляд спірних питань на МК при РНБО
 • Державна служба експортного контролю України
 • Національне космічне агентство України
 • Керівні документи, які визначають діяльність відділу:
 • Закон України від 15 листопада 1996 р. № 502/96 “Про космічну діяльність”
 • Закон України від 20 лютого 2003 р. № 549-ІV „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”
 • ПКМУ від 13.12.2006 р. № 1722 “Про затвердження Положення про космічне агентство України”
 • ПКМУ від 4.06.1998 р. № 798 “Про заходи щодо державного регулювання космічної діяльності”
 • ПКМУ від 20 листопада 2003 р. № 1807 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”
 • ПКМУ від 28 січня 2004 р. № 86 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”
 • Додаток 1 — Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки
 • Додаток 2 — Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї
 • ПКМУ від 15 липня 1997 р. № 767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”
 • ПКМУ від 4 лютого 1998 р. № 125 „Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання”
 • Наказ НКАУ від 7 вересня 2004 р. № 242 “Про затвердження Порядку оформлення та форм карток реєстрації-обліку договорів (контрактів), укладених у сфері космічної діяльності”
 • Наказ НКАУ від 7 вересня 2004 р. № 243 “Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки та реєстрації договорів (контрактів) щодо здійснення космічної діяльності суб'єктами, які входять до сфери управління НКАУ”
 • Національне космічне агентство України
 • Дотримання міжнародних зобов’язань України в рамках Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ) з питань космічної діяльності
 • РКРТ є неформальною асоціацією країн, уряди яких домовилися дотримуватися відповідних правил (Керівні принципи РКРТ) у галузі нерозповсюдження ракетного обладнання та технологій подвійного використання
 • РКРТ утворено в 1987 році. До Режиму входять 34 країни. Україна набула членства у цій організації в 1998 році
 • Метою РКРТ є обмеження розповсюдження балістичних ракет, що можуть нести ядерні боєголовки, та ракет, які спроможні бути носіями хімічної та біологічної зброї
 • НКАУ відповідає за організацію та підготовку українських фахівців у засіданнях групи технічних експортів РКРТ
 • Керівні документи: Керівні принципи РКРТ та Контрольні списки до них; ПКМУ від 28 січня 2004 р. № 86 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання” (Додаток 2 — Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї)
 • Відповідальні: М.Бажин, А.Обметко
 • Національне космічне агентство України
 • Дотримання вимог Вассенаарської домовленості (ВД)
 • з питань космічної діяльності
 • ВД є неформальною міжнародною організацією для контролю звичайних озброєнь товарів військового призначення (ТВП) та пов’язаних з ними товарів подвійного використання (ТПВ)
 • ВД заснований у липні 1996 року 33 державами. До ВД входять 40 країн, Україна стала державою-співзасновницею цього режиму 11 липня 1996 року
 • Мета ВД: сприяння регіональній безпеці та стабільності, сприяння прозорості передач звичайних озброєнь та пов’язаних з ними ТПВ, прийняття державами - учасницями відповідних зобов’язань щодо процедур здійснення передач таких товарів
 • Керівні документи: Початкові положення ВД та Контрольні списки до них; ПКМУ від 20 листопада 2003р. № 1807 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”; ПКМУ від 28 січня 2004 р. № 86 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання” (Додаток 1 — Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки)
 • Відповідальні: Є.Карпов, В.Пільчевська
 • Національне космічне агентство України
 • Національне космічне агентство України
 • Забезпечення дотримання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет (ГКП)
 • Ініціатива прийняття ГКП належить ЄС
 • Причина створення – відсутність дієвих багатосторонніх правових інструментів стримання розповсюдження балістичних ракет
 • Офіційна процедура приєднання до ГПК 93 країн (в т.ч. України) відбулася 25.11.2002р. у м. Гаага, Нідерланди (за станом на 01.01.2008р. до ГКП приєдналось 129 країн)
 • Виконання функцій Національного контактного пункту з питань дотримання положень Кодексу покладено на НКАУ
 • Керівні документи: Міжнародний Кодекс поведінки, розпорядження КМУ від 31.03.2004р. № 185-р
 • Відповідальні: М.Бажин, Є.Карпов, І.Стубайло
 • Національне космічне агентство України
 • Забезпечення захисту ракетних технологій в рамках виконання міжнародного комерційного проекту “Морський старт” та моніторингу міжнародних угод, які забезпечують його реалізацію
 • Моніторинг виконання зобов’язань за Угодою між Урядом України та Урядом США про захист технологій, пов'язаних з українським обладнанням та технічними даними для проекту “Морський старт” від 29.09.1999 року
 • Виконання Плану безпеки компанії ”Sea Launch”
 • Погодження та моніторинг Угод про технічне співробітництво (TAA)
 • Моніторинг пусків ракет-носіїв
 • Керівні документи: Угода між Урядом України та Урядом США про захист технологій, пов'язаних з українським обладнанням та технічними даними для проекту “Морський старт” від 29.09.1999 року
 • Відповідальні: А.Обметко, В.Пільчевська,
 • І.Стубайло
 • Участь в удосконаленні законодавства України з питань державного експортного контролю
 • Розгляд та погодження проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які направляються до НКАУ від інших міністерств та відомств
 • Моніторинг нормативно-правових актів, які стосуються державного експортного контролю
 • Участь в розробці проектів законів та нормативно-правових документів:
 • участь в розробці проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про космічну діяльність”
 • підготовка змін до ЗУ “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”
 • підготовка проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”
 • Керівні документи: постанова КМУ від 18.07.2008р. № 950
 • Відповідальні: Є.Карпов, А.Обметко
 • Національне космічне агентство України
 • Національне космічне агентство України
 • Забезпечення участі України в міжнародних спільних робочих групах з питань нерозповсюдження та експортного контролю
 • (спільні українсько-російська та українсько-американська робочі групи)
 • Участь у роботі делегацій України представників НКАУ, підприємств та установ космічної галузі
 • Підготовка пропозицій до вказівок та технічних завдань делегаціям України
 • Підготовка проектів виступів та тез до виступів
 • Збір презентацій та виступів представників підприємств та установ з метою їх погодження з керівництвом НКАУ
 • Підготовка звітів до МЗС та КМУ (за необхідністю), якщо главою делегації є представник НКАУ
 • Інформування громадськості через веб-сайт НКАУ про результати роботи
 • Отримання звітних документів проведених засідань, їх вивчення, використання в роботі та поширення серед заінтересованих підрозділів НКАУ, а за необхідністю, й серед підприємств та установ галузі
 • Керівні документи: Положення про відділ
 • Відповідальні: М.Бажин, Є.Карпов, А.Обметко, В.Пільчевська, І.Стубайло
 • Надання консультацій підприємствам та установам космічної галузі, підрозділам НКАУ за їх запитом стосовно:
 • Питань експортного контролю
 • Питань зовнішньоекономічної діяльності
 • Питань виконання зобов'язань України щодо нерозповсюдження засобів доставки зброї масової знищення
 • Окремих норм Цивільного права, тощо
 • Підготовка та проведення методичних зборів і семінарів
 • Моніторинг законодавства України та норм Міжнародного права
 • Керівні документи: Положення про НКАУ
 • Відповідальні: М.Бажин, Є.Карпов, А.Обметко, І.Стубайло
 • Національне космічне агентство України


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка