Говенко а. В., Хитрий г. ПСкачати 36,25 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір36,25 Kb.
 • Українська військово – медична академія
 • ГОВЕНКО А.В., ХИТРИЙ Г.П.
 • КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ

Епідеміологія цукрового діабету

 • У більшості країн світу хворі на цукровий діабет складають 2-5% (за деякими даними інших авторів 4 –6%) від загальної популяції населення, а серед осіб похилого та старечого віку та осіб з факторами ризику (ожиріння, гіподинамія та ін.), ця кількість зростає до 30%.
 • Поширеність діабету у вагітних жінок коливається від 1 до 5%.

Патогенетичні форми цукрового діабету

 • діабет I типу (інсулінозалежний ЦД - ІЗЦД);
 • діабет II типу (інсулінонезалежний ЦД - ІНЦД)

Діабет I типу (ІЗЦД)

 • частіше зустрічається в дітей і підлітків;
 • обумовлений наявністю мутантних діабетичних генів у 6-й хромосомі, що мають відношення до системи HLA, що визначає індивідуальну, генетично обумовлену відповідь організму на різні антигени.
 • Розрізняють 2 підтипи ІЗЦД:
 • - аутоімунний (утворення антитіл до антигенів острівців Лангерганса);
 • - вірусіндукований (вірусна інфекція викликає деструкцію β-клітин острівців підшлункової залози).

Діабет II типу (ІНЦД)

 • частіше страждають хворі старше 40 років;
 • для нього характерна гіперглікемія на тлі гіперінсулінемії;
 • за останні роки став дуже розповсюдженим.
 • Патогенез ІНЦД:
 • два незалежних гени беруть участь в патогенезі ІНЦД, один відповідає за порушення секреції інсуліну, другий викликає розвиток інсулінорезистентності;
 • наявність загального дефекту в системі пізнавання глюкози β-клітинами або периферичними тканинами.

Актуальність проблеми

 • У хворих хірургічного профілю ЦД:
 • значно ускладнює перебіг хвороби;
 • часом стає причиною розвитку тяжких, інвалідизуючих усклад-нень або призводить до ранньої післяопераційної смерті від серцево-судинних або інфекційних ускладнень, ниркової недостат-ності та ін.

Діагностика ЦД:

 • – спонтанне підвищення глюкози в крові понад 7,8 ммоль/л;
 • – рівень глюкози в крові після їжі понад 11,1 ммоль/л;
 • – наявність глюкози в сечі та одночасне її підвищення в крові понад 7,8 ммоль/л;
 • – порушення толерантності до глюкози (рівень глюкози в крові коливається в межах від 7,8 до 11,1 ммоль/л через 2 години після навантаження 75 г глюкози).

Задачі передопераційної підготовки:

 • 1) корекція глікемії;
 • 2) корекція кардіо- і гемодинамічних розладів;
 • 3) корекція ниркової дисфункції;
 • 4) корекція діабетичної полінейропатії;
 • 5) профілактика і лікування інфекційних ускладнень.

(продовження)

 • Корекція порушення вуглеводного обміну забезпечується призначенням відповідної дієти й антидіабетичних засобів.
 • У хворих, які страждають легкою формою ЦД, нормалізація глікемії в передопераційному періоді може бути досягнута дієтотерапією.

Рекомендації з дієтотерапії ІНЦД:

 • 1) скорочення споживання калорійної їжі;
 • 2) дробне харчування (5-6 разів на день);
 • 3) виключення з харчування моно- і дисахаридів;
 • 4) обмеження споживання насичених жирів;
 • 5) зниження споживання продуктів, що містять холестерин (менше 300 г на день);
 • 6) вживання продуктів з високим вмістом харчових волокон;
 • 7) скорочення прийому алкоголю (менше 30 г на день).

Актуальність корекції кардіо- і гемодинамічних розладів:

 • 1) у хворих на ЦД ризик виникнення інфаркту міокарда в 2 рази вище, ніж в осіб, які не страждають даним захворюванням;
 • 2) частота судинних уражень головного мозку і нижніх кінцівок при ЦД в 5 разів вище;
 • 3) артеріальна гіпертензія розвивається в 2 рази частіше, ніж при відсутності ЦД.

При діабеті середнього і тяжкого ступеня:

 • за 1-2 доби до операції відміняють цукрознижуючі препарати для перорального лікування й інсулін пролонгованої дії;
 • здійснюється переведення хворого на ін'єкції простого інсуліну.

Анестезіологічне забезпечення у хворих на ЦД:

 • Задача анестезіолога при проведенні анестезії в хворих на ЦД полягає в підтриманні в процесі операції оптимального рівня цукру в крові.
 • Параметри глікемії підбирають індивідуально, але прагнути до повної нормалізації вмісту цукру в крові не потрібно.
 • Вміст цукру в крові хворих діабетом під час операції необхідно визначати кожні 1-2 год.

Методики призначення і дозування інсуліну в день операції:

 • 1. Методика В. Crawley, R. Seager
 • У день операції не вводять ні інсулін, ні глюкозу. Інсулін призначають тільки при значній гіперглікемії або кетоацидозі.
 • Метод може бути успішно застосований у хворих похилого віку, не рекомендується при ІЗЦД.
 • При цій методиці може наступити тяжка гіпоглікемія у хворих, які одержували до операції цукрознижуючі препарати пролонгованої дії. Ця методика протипоказана при тривалих травматичних операціях.

(продовження)

 • 2. Методика J. Steinke
 • Вранці в день операції підшкірно вводять частину дози або повну дозу інсуліну "середньої" тривалості дії. Одночасно внутрішньовенно вводять 50 г глюкози. Введення глюкози повторюють кожні 8 годин доти, поки не стане можливим прийом їжі. При використанні цієї методики передбачається, що потреба в інсуліні під час операції зміниться в порівнянні з передопераційним періодом.
 • При даній методиці час дії інсуліну не співвідноситься з введенням глюкози і часом початку операції. Існує реальна небезпека виникнення тяжкої гіпоглікемії.

(продовження)

 • 3. Методика К. Alberti, D. Thomas
 • З моменту припинення прийому їжі в передопераційному періоді регулярно підшкірно вводять простий інсулін, а в/в переливають розчини, що містять глюкозу. Дози інсуліну призначають у відповідності з вмістом цукру в крові та сечі.
 • При застосуванні цієї методики може наступити непередбачуваний ефект інсуліну. Лікувальний вплив інсуліну буде визначатися швидкістю його всмоктування з підшкірної жирової клітковини.

(продовження)

 • 4. Методика А. Giesеcke
 • Інсулін вводять у флакон з розчином глюкози, а потім ця суміш інфузується хворому в/в. Дози інсуліну розраховують з врахуванням кількості глюкози, що вводиться, і шляхом динамічного контролю за вмістом цукру в крові.
 • Методика нерідко дає не прогнозовані наслідки. Це пов'язано з тим, що потреба в інсуліні на етапах хірургічного лікування може коливатися у великих межах через особливості реакції організму на операційний стрес.
 • З 100% інсуліну, що знаходиться у флаконі, тільки 25% виявляється “діючою”.
 • Правила підбору доз інсуліну
 • Концентрація глюкози в крові
 • Швидкість інфузії (ОД/год) простого інсуліну
 • 9,9-13,2
 • 1
 • 13,2-16,5
 • 2
 • 16,5-19,8
 • 3
 • 19,8-22
 • 4
 • >22
 • 6-8

Корекція гіперглікемії:

 • нижче 8,25 ммоль/л рівень глікемії не знижують;
 • якщо вміст цукру в крові досягає 13,75 ммоль/л і більше, то в/в вводять 1-2 ОД інсуліну за годину;
 • в день оперативного втручання з 6 годин ранку потрібно почати переливання 400-500 мл 5-10% розчину глюкози з додаванням 1 ОД інсуліну на кожні 4 г глюкози з постійною швидкістю 2-3 мл/кг за годину.

Інші рекомендації:

 • Під час операції необхідно продовжувати введення глюкози з інсуліном: у залежності від тяжкості діабету, травматичності і тривалості оперативного втручання хворі повинні одержати 20-60 г глюкози. Інсулін додають з розрахунку 1 ОД на 4 г глюкози, що вводиться, при рівні глікемії від 8,3 до 11 ммоль/л і 1 ОД на 2 г глюкози при рівні глікемії вище 11 ммоль/л.
 • При підвищенні рівня цукру до 10-13,8 ммоль/л хворий повинен додатково одержати 4-10 ОД простого інсуліну.

Вибір методу анестезії

 • Вибір методу анестезії в хворих на ЦД визначається:
 • характером оперативного втручання;
 • супутніми захворюваннями;
 • впливом препаратів, що застосовуються для анестезії, на вміст цукру в крові.
 • Однак, існує велика залежність рівня цукру крові від тяжкості діабету і тривалості операції, чим від характеру анестезії.

(продовження)

 • Інгаляційні анестетики (фторотан, енфлюран) підвищують концентрацію цукру в крові.
 • Барбітурати підвищують вміст інсуліну в клітинах.
 • Кетамін стимулює функцію підшлункової залози, але одночасно збільшує потребу тканин в інсуліні.
 • Мінімальний вплив на вуглеводний обмін мають місцевоанестезуючі препарати, закис азоту, наркотичні анальгетики, дроперидол, седуксен, оксибутират натрію.

(продовження)

 • при короткочасних, малотравматичних непорожнистих операціях успішно застосовують місцеву анестезію. У разі потреби, особливо в емоційно лабільних хворих, її можна потенціювати НЛА.
 • при операціях на нижніх кінцівках і органах малого тазу широко використовують епідуральну і спінальну анестезію (можливі інфекційні ускладнення!).
 • при тривалих травматичних, внутрішньо-порожнинних операціях, виконання яких вимагає м'язової релаксації і спеціального операційного положення, застосовують багатокомпонентну збалансовану анестезію з керованим диханням.

(продовження)

 • - хворі на ЦД погано переносять гіпотензію, тому під час операції варто прагнути до досягнення стабільної гемодинаміки (поповнення операційної крововтрати, корекція порушень ВЕО);
 • - застосування вазопресорів і симпатомі-метиків у хворих на діабет небезпечно через наявність супутньої мікроангіопатії. Судинозвужувальний ефект цих препаратів збільшує мікроциркуляторні порушення і погіршує кровопостачання внутрішніх органів, а також нервів, що підсилює нейропатію.

Інфузійна терапія під час операції

 • 1) переливання розчинів, що містять глюкозу;
 • 2) заміщення операційної крововтрати;
 • 3) корекція водно-електролітних порушень.
 • Небажане застосування:
 • похідних декстранів (поліглюкін, реополіглюкін та ін.) – можуть спровокувати тяжку гіперглікемію;
 • розчинів з вмістом лактату, оскільки в печінці із лактату, що міститься в них, відбувається синтез глюкози, що може привести до гіперглікемії.
 • Перевагу доцільно віддавати похідним желатину.

Післяопераційне ведення хворих

 • Незважаючи на очевидні успіхи сучасної діабетології, частота п/о ускладнень у хворих на ЦД досягає 30-37 %, а п/о летальність – 9-26 %. Незадовільні результати оперативних втручань у хворих на ЦД обумовлені багато в чому тим, що нерідко не вдається досягти адекватної компенсації діабету в п/о періоді і стабілізувати рівень глікемії в припустимих межах. Ця обставина обумовлена трьома причинами.

(продовження)

 • По-перше, хірургічна агресія, операційна крововтрата, загальна анестезія, п/о больовий синдром є деякою мірою діабетогенними факторами, що активізують глюконеогенез у печінці, стимулюють кетогенез, ліполіз і білковий катаболізм. Це робить неможливим точне прогнозування перебігу ЦД в п/о періоді.

(продовження)

 • По-друге, різні неендокринні й ендокринні захворювання і ЦД можуть впливати на їхній клінічний перебіг, при цьому цей вплив нерідко є взаємообтяжуючим.
 • По-третє, навіть у хворих, які не страждають на ЦД, нормальна секреція інсуліну відновлюється лише протягом 3 діб після операції, а утилізація глюкози – через 1-2 тижні. У хворих на ЦД ці терміни можуть значно подовжуватися.

(продовження)

 • Визначення рівня глікемії варто повторювати через кожні 2-3 год. Моніторинг ЦНС, систем кровообігу і дихання необхідний у зв'язку з можливістю їх тривалої п/о депресії в цих хворих, а також з метою своєчасного розпізнавання небезпечних гіпо- і гіперглікемічних станів, що розвиваються при зберігаючій залишковій дії анестетиків, анальгетиків і м'язових релаксантів.

(продовження)

 • Для інфузійної терапії використовують дві системи і дві різні вени. В одну вводять 5% розчин глюкози зі швидкістю 50 мл/год і щогодини 1-1,5 ОД інсуліну, в іншу – інфузійні розчини, що не містять глюкозу. Рівень цукру прагнуть «стабілізувати» у межах 5,5-11 ммоль/л.
 • При підвищенні рівня цукру до 14 ммоль/л глюкози і вище на кожні надлишкові 5,5 ммоль/л глюкози одночасно вводять 10 ОД інсуліну.

(продовження)

 • При прогресуючому зниженні рівня цукру дозу інсуліну зменшують і збільшують концентрацію розчину глюкози і швидкість його введення.
 • Після відновлення природного ентерального харчування, корекції функціональних порушень серцево-судинної і дихальної систем, печінки і нирок починають лікування інсуліном за схемою, що застосовувалась у передопераційному періоді. Як правило, це стає можливим через 24 год після операції, якщо вона виконувалася не на органах шлунково-кишкового тракту.

(продовження)

 • При сприятливому перебізі п/о періоду, доброму загоєнні рани з 6-8-ї доби починають використовувати пролонгований інсулін або цукрознижуючі препарати, що призначали до надходження в хірургічний стаціонар. Варто пам'ятати, що доза пролонгованого інсуліну повинна бути на 20% більше, ніж простого. При заміні простого інсуліну таблетованими препаратами спочатку відміняють вечірню ін'єкцію і замість неї призначають відповідну дозу цукрознижуючого таблетованого препарату. Через добу скасовують денну ін'єкцію, а ще через добу і ранкову ін'єкцію заміняють необхідною дозою перорального препарату.

(продовження)

 • При несприятливому перебізі п/о періоду, розвитку ускладнень і порушень функції життєво важливих органів і систем інсулінотерапію проводять у режимі першої п/о доби, змінюючи її в залежності від конкретної ситуації.
 • Розподіл інсулінів за тривалістю дії
 • препарати
 • початок дії
 • пік активності
 • тривалість дії
 • короткої дії (простий інсулін)
 • через 15-30 хв. після введення
 • через 1,5-3 год.
 • 4-6 год.
 • середньої тривалості дії
 • через 1,5 год після введення
 • через 4-12 год.
 • 12-18 год.
 • тривалої дії
 • через 4-6 хв. після введення
 • через 10-18 год.
 • 20-26 год.

Показаннями до призначення інсулінотерапії

 • 1. Цукровий діабет 1-го типу (інсулінзалежний цукровий діабет), незалежно від віку.
 • 2. Кетоацидоз та діабетична кома, незалежно від типу цукрового діабету.
 • 3. Хворі після панкреатектомії.
 • 4. Цукровий діабет 2-го типу (інсуліннезалежний цукровий діабет) при неефективній дієтотерапії та пероральних цукорзнижуючих засобах.

(продовження)

 • 5. Цукровий діабет 2-го типу при:
 • а) значній і прогресуючій втраті маси тіла будь-якого генезу;
 • б) тривалих запальних процесах будь-якої локалізації, захворюваннях крові з лейкопенією, тромбоцитопенією, анемією, тяжких пошкодженнях печінки, травного тракту та нирок з їх функціональною недостатністю;
 • в) важкій нейропатії з вираженим больовим синдромом та явищами кахексії;
 • г) облітеруючому атеросклерозі судин ніг та діабетичних мікроангіопатіях з трофічними виразками і гангреною;
 • д) важких дистрофічних та гострих запальних пошкодженнях шкіри;
 • е) вагітності, пологах і лактації.
 • Класифікація пероральних цукрознижуючих препаратів за тривалістю цукрознижуючої дії
 • п/п
 • Типи
 • препаратів
 • за тривалістю
 • дії
 • Препарати сульфаніл-сечовини
 • І генерація
 • Препарати сульфаніл-сечовини
 • ІІ генерація
 • Бігуаніди
 • Препарати, що сповільню-ють всмок-тування вуглеводів
 • 1
 • Короткотри-валої дії (до 12 годин)
 • Толбутамід
 • Гліквідон
 • Метфор-мін
 • Буфори-мін
 • Акарбоза
 • 2
 • Середньої тривалості (12-24 год.)
 • Карбутамід
 • Ацетогек-самід
 • Гліпізид
 • Гліклазид
 • Глібенкламід
 • 3
 • Тривалої дії (більше 24 годин)
 • Толазамід
 • Хлорпропа-мід

Показання до застосування

 • Основним показанням до застосування похідних сульфанілсечовини є інсуліннезалежний (II тип) ЦД при наявності наступних умов:
 • - вік хворого понад 35 років;
 • - нормальна або підвищена маса тіла хворого;
 • - відсутність можливості досягнення компенсації захворювання тільки дотриманням дієти;
 • - тривалість хвороби до 15 років;
 • - відсутність в анамнезі інсулінотерапії або застосування інсуліну в дозі до 36-40 ОД/добу.

Протипоказання до призначення

 • Абсолютними протипоказаннями до застосування препаратів сульфанілсечовини є:
 • - інсулінзалежний (I типу) цукровий діабет;
 • - діабет вагітних.

Інші важливі компоненти п/о ІТ

 • післяопераційне знеболювання;
 • профілактика і лікування гнійно-інфекційних ускладнень;
 • корекція порушень водно-електролітних і метаболічних розладів (парентеральне або ентеральне харчування).
 • Спеціальні ентеральні суміші - Діазон, Нутрикомп Діабет.

ВИСНОВКИ

 • Хірургічні втручання, що проводяться у хворих з ЦД, часто супроводжуються розвитком ускладнень. Тому будь-які операції, крім термінових, при недостатньо контрольованому діабеті, необхідно відкладати до повної корекції гіперглікемії, дегідратації та ацидозу.
 • У випадках екстреної операції обстеження та лікування хворого слід завжди розпочинати тоді, коли настало покращення біохімічних показників, а цукор крові досяг рівня 7–10 ммоль/л.

(продовження)

 • 3. Прооперованим хворим на ЦД в післяопераційному періоді слід продовжувати спостереження за рівнем цукру крові та здійснювати підбір доз інсуліну так довго, як цього потребує стан хворого.
 • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал