Групові процеси. Ролі в команді Чи це група?Скачати 21,69 Kb.
Дата конвертації06.12.2016
Розмір21,69 Kb.

Групові процеси. Ролі в команді

Чи це група?

 • A це?

Соціальна група це -

 • сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею;
 • сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.

Група це

 • Система мінімум 3 осіб, котрі між собою перебувають у певній залежності:
 • Входять у безпосередні інтеракції одне з одним
 • Maють спільну мету
 • Приймають спільні норми
 • Мають усвідомлення власної особливості по відношенню до інших систем
 • Ця система має внутрішню структуру

Згуртованість групи

 • Добре інтегровані
 • групи є згуртованими.
 • Згуртована група є
 • привабливою для
 • її членів, дозволяє задовільняти важливі психологічні потреби.
 • Члени згуртованої групи готові до прийняття спонтанних дій на користь групи і співпрацювати одне з одним.

Риси групи, в котрій люди добре себе почувають

 • Група дає почуття безпеки, про неї говорить “моя”,
 • Домінують позитивні емоції (позитивна зворотня інформація, негативна інформація не містить оцінки, дбають про почуття її членів)
 • Група має спільну мету, не реалізує конкурентних цілей.
 • Декларуються однакові цінності і цілі, котрі є прийняті і реалізуються усіма.
 • Ролі в групі не піддаються сумнівам, немає конкурентних ролей.
 • Група створила почуття місії, вийнятковості, дає емоційну підтримку.

Згуртована група має також недоліки…

 • Важче життя для нових осіб, котрі входять у групу.
 • Oбмежений доступ нових концепцій.
 • Oпір до змін у функціонуванні групи.
 • Часом гірша співпраця
 • між групами.

Груповий процес це

 • Ряд частково несвідомих явищ, що відбуваються в кожній групі між учасниками групи та між групою і лідером.

На процес групи впливають

 • Цілі групи
 • Внутрішньогрупове спілкування
 • Kультура групи
 • Структура групи
 • Iнтеграція групи
 • Ці явища мають свій видимий і невидимий вимір.

Груповий процес - МЕТА

 • Групова мета означає подібну уяву осіб в групі на тему її намірів і діяльності.
 • Moже бути нав’язаною або виникати в результаті інтеракції між членами, отже виникати з індивідуальних цілей.
 • Зрозуміла мета згуртовує групу.
 • Чим зрозуміліша, тим більша мотивація до діяльності.

Груповий процес - СПІЛКУВАННЯ

 • Oписуючи спілкування, слід звернути увагу на:
 • Легкість передавання інформації
 • Доступність інформації для кожного
 • Осіб, котрі опрацьовують інформацію
 • Oсіб, котрі формують думку в групі
 • Pівень відкритості, висловлені емоції
 • Напрямок перебігу інформації
 • Спілкування в підгрупах

Груповий процес – культура групи

 • Видимі і невидимі норми.
 • Цінності та переконання.
 • Ритуали.
 • Oбов’язкова мода.
 • Tипові стосунки між членами
 • (напр.змагання – доброзичливість)

Груповий процес - СТРУКТУРА

 • Тривалий взірець стосунків між членами.
 • Структура може стосуватись:
 • симпатії
 • статусу
 • влади і лідерства
 • ролей.

Груповий процес – РОЛІ

 • Ролі – це функції, які виконують люди в групі із метою забезпечення групових потреб.
 • Більшість людей мають тенденцію до прийняття окресленої ролі в групі. Ця тенденція є завжди сталою в різних групах.
 • Ролі визначаються через особистість і суспільний досвід людини.

Групові ролі

 • Пов’язані із реалізацією завдань
 • Пов’язані із стосунками з іншими
 • Koнструктивні
 • Деструктивні

Тест “Мої ролі в команді”

Групові ролі (за Б. Еверард, Г. Морріс «Ефективне управління школою», 1990 р.)

К – керівник:

 • Наглядає за відповіднім напрямком роботи команди, відповідно планує час, знає сильні та слабкі сторони команди, піклується про те, щоб використати можливості кожного її члена.
 • Типові риси: рішучий,
 • домінуючий, екстраверт,
 • спокійний, впевнений в собі.
 • Сильні сторони:
 • Вміє знайти людей та
 • використати їх здібності,
 • неупереджений, завжди
 • націлений на обрану мету.
 • Слабкі сторони:
 • Середні інтелектуальні та творчі здібності.

Л – лідер:

 • Веде за собою команду, встановлює пріоритети, слідкує за порядком дискусії.
 • Типові риси: неспокійний, домінуючий, екстраверт, динамічний, нервовий, приязний.
 • Сильні сторони: енергія, вміння перебороти інертність та безрезультатність
 • Слабкі сторони: самозадоволеність, легковірність, нетерплячість

В – виконавець:

 • Вводить в дію концепції та плани, працює наполегливо, систематично та ефективно.
 • Типові риси: консервативність, відповідальність, передбачальність поведінки, наполегливість, систематичність, результативність.
 • Сильні сторони:
 • Організаційні здібності,
 • практичність,
 • розсудливий підхід,
 • працьовитість,
 • дисциплінованість.
 • Слабкі сторони:
 • Обережність по відношенню
 • до нових та неперевірених ідей, мало гнучкості.

Г І – генератор ідей:

 • Подає і розвиває ідеї та стратегії, звертає увагу на головні справи, пропонує різноманітні підходи до вирішення проблеми.
 • Типові риси: домінуючий, розумний, інтраверт, індивідуаліст, гнучке мислення.
 • Сильні сторони:
 • інтелект, знання, уява.
 • Слабкі сторони:
 • приділяє мало уваги
 • деталям, відривається
 • від реальної ситуації.

Пр – перевіряючий

 • Піклується про те, щоб команда зробила як можна менше помилок, вміє прискорювати команду
 • Типові риси: неспокійний, інтраверт, старанний, сумлінний;
 • Сильні сторони:
 • вміння довести справи
 • до кінця,
 • докладність.
 • Слабкі сторони:
 • бажання все контролювати,
 • дріб’язговість

А - аналітик:

 • Аналізує проблеми, проводить оцінку ідей та пропозицій, допомагає приймати продумані рішення, наглядає за виконанням завдань.
 • Типові риси: розумний,
 • рішучий, інтраверт,
 • конкретний, делікатний,
 • планує діяльність;
 • Сильні сторони:
 • розсудливість,
 • делікатність,
 • тверезе мислення.
 • Слабкі сторони:
 • не вміє заохочувати та
 • мотивувати інших.

П – пошуковець

 • Шукає нові ідеї, виступає ініціатором зовнішніх контактів, веде переговори від імені команди
 • Типові риси: домінуючий, рішучий, екстраверт, ентузіаст, легко встановлює контакти, цікавість
 • Сильні сторони:
 • Вміння встановлювати контакти, відкритість на нові ідеї, ініціативність
 • Слабкі сторони:
 • Легко втрачає зацікавленість,
 • коли проходить перше
 • захоплення справою.

ДК – душа команди:

 • Підтримує членів команди, підкреслює їх сильні сторони, піклується про приязну атмосферу в команді та доброзичливі відносини.
 • Типові риси: екстраверт,
 • врівноважений, не домінує,
 • позитивно відноситься
 • до людей, чутливий
 • Сильні сторони: вміння
 • реагувати у кожній ситуації,
 • стимуляція сприятливаго
 • клімату в команді
 • Слабкі сторони:
 • нерішучість в критичних
 • моментах

Інші групові ролі

 • Наказовий лідер
 • Емоційний лідер
 • Помічний лідера
 • Суддя
 • Дитина групи
 • Аутсайдер
 • Відкинений
 • Агресор

Iнші групові ролі

 • Пов’язані із реалізацією завдань:
 • Візіонер створення цілей
 • Той, хто розвиває ідеї інших
 • Той, хто пильнує терміни і якість
 • Шукач нової інформації
 • Організатор практичної діяльності
 • Той, хто оцінює ідеї
 • Виконавець

Iнші групові ролі

 • Пов’язані із стосунками:
 • Той, хто мотивує членів групи
 • Той, хто послаблює напругу
 • Той, хто дбає про спілкування
 • Той, хто підтримує
 • Той, хто дбає про дотримання правил
 • Той, хто ззовні дбає про імідж групи

Група розвивається…

 • Фаза орієнтації/залежності
 • Фаза виділення
 • Фаза кризи відповідальності
 • Фаза співпраці

Фаза орієнтації/залежності

 • Головна тема: прийом до групи і безпека
 • Потреби групи:
 • Ознайомлення із ситуацією
 • Встановлення норм
 • поведінки
 • Створення безпеки
 • і групової єдності.

Фаза орієнтації/залежності

 • Як впізнати?
 • Сильні очікування від лідера.
 • Особисте зацікавлення, але і неспокій.
 • Oбережність в контакті.
 • Конформістська поведінка.
 • Натягнуте спілкування.
 • Настрій “медового місяця”, часто перебільшена ввічливість.
 • Koнцентрація на подібностях між учасниками.
 • Невеликі досягнення в роботі.

Фаза виділення

 • Головна тема: позиція в групі
 • Потреби групи:
 • Опанування страху перед контролем
 • Перевірка групових норм
 • Накопичення ролей
 • Підкреслювання різниць
 • і відмінностей

Фаза виділення

 • Як впізнати?
 • Велика кількість енергії і потреба у розрядці.
 • Iнтенсивне спілкування між учасниками.
 • Велика кількість змагальної поведінки.
 • Поляризація конформістської і неконформістської поведінки.
 • Koнфлікти, форсування своєї точки зору.
 • Розмежування у ставленні до лідера.

Фаза кризи

 • Головна тема: боротьба за вплив
 • Потреби групи:
 • Перевірка сили групи через
 • конфронтацію з лідером
 • за свій вплив на стан речей

Фаза кризи

 • Як впізнати?
 • Нарікання і критиканьство.
 • Пошук причин невезіння іззовні.
 • Піддавання сумнівам позиції і компетентності лідера.
 • Саботаж рішення лідера.
 • Всі проти лідера.
 • Безпосередні атаки на лідера.
 • Звинувачування лідера за відсутність ефектів роботи групи.
 • Створення внутрішніх норм.

Фаза співпраці

 • Головна тема: співробітництво, реалізація цілей.
 • Потреби групи:
 • Вирішення нагальних проблем опираючись на власні засоби
 • Незалежність,самоврядність
 • Відкритість
 • Відповідальність.

Фаза співпраці

 • Як впізнати?
 • Лідера знову визнано (або змінено).
 • Позитивна незалежність від лідера (група як команда лідерів).
 • Прийняття рішення групою.
 • Самомотивація і нагляд за роботою.
 • Зняття напруги, робоча атмосфера.
 • Довіра один до одного і лідера.
 • Група сама себе підтримує.
 • Цілі досягнуто.
 • Дякую за увагу!
 • Успішної кооперації!
 • За матеріалами міжнародного проекту “Шкільна академія підприємництва – 2”, який реалізується в рамках Програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ республіки Польща


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка