Гурткове заняття було і залишається основною формою навчально-виховного процесуСкачати 210,03 Kb.
Сторінка14/14
Дата конвертації30.11.2016
Розмір210,03 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 • 1.1 На роботу молодого педагога-позашкільника приймає директор (за згодою відділу освіти ),
 • проводить співбесіду, створюючи сприятливий психологічний клімат.
 • 1.2 Директор позашкільного навчального закладу видає наказ (вересень) про організацію роботи із молодими та малодосвідченими керівниками гуртків
 • 1.3 Керівник гуртка – наставник розпочинає роботу зі співбесіди (знайомство).
 • У перші 2-3 тижні роботи стажиста, наставник відвідує заняття керівника гуртка з метою складання індивідуального плану роботи.
 • 1.4 Індивідуальний план роботи складається для кожного педагога-стажиста окремо з урахуванням його потреб і запитів:
 • а) для молодого керівника гуртка-на півріччя;
 • б) для стажиста –індивідуально (за потребою: на тиждень, семестр, рік).
 • 1.5 Починаючи з 3- 4-го тижня роботи, заняття молодого керівника гуртка відвідує адміністратор (директор або заступник) з метою перевірки об’єктивності cкладання індивідуального плану.
 • 1.6 Обов’язково в закладі здійснюється внутрішній контроль за діяльністю наставника і стажиста та управління нею. Питання може заслуховуватись як звіт на засіданнях методичного об’єднання, на засіданні методичної ради навчального закладу ( 2-3 рази на рік ) ( додаток на с.19).
 • 1.7 З метою контролю за діяльністю педагога-стажиста рекомендовано зберігати тільки ті анкети, діагностичні карти, які використані цим керівником гуртка для підтвердження індивідуальної роботи. Матеріали зберігаються в окремій папці.
 • Єдині
 • вимоги
 • щодо
 • організації
 • роботи
 • із
 • молодими
 • керівниками
 • гуртків
 • Необхідна інформація
 • для
 • педагога-початківця
 • Планування роботи педагога.
 • Методика складання навчальних програм, пояснювальних
 • записок до них.
 • Ведення документації.
 • Дидактичні, психологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до заняття.
 • Сучасні технології всіх видів навчальної діяльності.
 • Методи стимулювання навчально-пізнавнавальної діяльності.
 • Методи контролю знань вихованців.
 • Методика індивідуальної роботи.
 • Користування матеріально-технічною базою
 • кабінету в процесі підготовки до заняття.
 • Професійно необхідні знання молодого
 • педагога-позашкільника
  • загальнопедагогічні ( зміст і методика організації
  • навчально-виховного процесу);
  • спеціальні знання (вимоги до позашкільної установи,
  • діяльності та особистості педагога);
  • знання в галузі психології ( вікові особливості дитини,
  • основні принципи спілкування)
 • Педагогічні вміння працівника позашкільного закладу
 • діагностичні вміння (володіння методикою вивчення вихованців;
 • використовувати результати діагностики в навчально-виховному процесі);
 • проектувально-аналітичні вміння (вивчати досвід педагогів-наставників з метою узагальнення
 • використання в практиці роботи);
 • організаторські здібності (залучати вихованців до активної пізнавальної та практичної діяльності,
 • організовувати особисту діяльність);
 • колективні вміння (встановлювати взаємини, порозуміння з вихованцями, співробітництво
 • педагогами, педагогами-новаторами, налагоджувати контакт з батьками, представниками
 • громадськості)

Заняття- тренінг

 • Заняття- тренінг
 • Інтерактивні технології навчання
 • Мета: підвищення рівня поіфнформованості молодих керівників гуртків про інтерактивні технології, впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень.
 • Завдання:
 • - актуалізація знань учасників про інтерактивні технології;
 • - теоретичне і практичне ознайомлення молодих педагогів із інтерактивними технологіями навчання.
 • І. Вітальне слово ведучої ( заступника директора з навчально-виховної роботи ).
 • Оголошення мети і завдання заняття – тренінгу.
 • Інформаційне повідомлення ведучого.
 • Інтерактивні форми роботи як засіб
 • формування творчої особистості
 • З усіх завдань, що стоять перед навчально-виховними закладами всіх типів і рівнів, основним є активізація навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається, формування творчої особистості. Тому дуже важливо викликати у них інтерес до навчання, перетворити аудиторію з пасивних спостерігачів на активних учасників заняття, залучаючи їх до спільної діяльності в процесі пізнавального пошуку. Досвід роботи свідчить, що найбільш ефективними за результатами є інтерактивні ( взаємодіючі ) форми і методи роботи. Інтеракція – це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, саморозкриття, самоствердження. В її основі лежать принципи:
 • - одночасної взаємодії: всі працюють в один і той же час;
 • - позитивної взаємодії: група виконує завдання за умов успішної роботи кожного учасника;
 • - безпосередньої участі кожного учасника заняття, що зобов’язує педагога зробити кожного учасника активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми;

- взаємного інформаційного, духовного збагачення, при цьому навчальний процес організовується таким чином, щоб учасники його мали можливість обмінятися своїм життєвим досвідом, одержаною інформацією;

 • - взаємного інформаційного, духовного збагачення, при цьому навчальний процес організовується таким чином, щоб учасники його мали можливість обмінятися своїм життєвим досвідом, одержаною інформацією;
 • - особистісно орієнтованого навчання та виховання, індивідуальної відповідальності: при роботі в групі кожен учасник отримує свою роль чи виконує своє завдання.
 • Інтерактивна форма роботи – це така форма організації навчально-пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови взаємодії, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Під час такої роботи учасники проявляють свою демократичність, комунікабельність, вчаться критично мислити, приймати продумані рішення.
 • Основними формами інтерактивної роботи є робота в групах та мікрогрупах.
 • Базові елементи групових форм навчання:
 • позитивна взаємозалежність;
 • підтримка і взаємодія учасників у прямих контактах;
 • персональна звітність;
 • навички особистісного спілкування та спілкування у малих групах;
 • різноманітність у доборі груп, розподіл лідерства.
 • Переваги групових форм навчання:
 • сприяють формуванню навчальної мотивації, навичок спілкування;
 • забезпечують оперативний зворотний зв'язок, ширші можливості для надання допомоги кожному із групи;
 • дозволяють досягти вищої активності всіх учасників, надати можливість кожному використати свої знання;
 • створюють передумови для аналізу особистого досвіду кожного члена групи;
 • сприяють успішному формуванню в учасників комплексу позитивних якостей:

здатність швидко адаптуватися у нестандартних умовах;

 • здатність швидко адаптуватися у нестандартних умовах;
 • готовність брати на себе відповідальність за діяльність групи;
 • здатність встановлювати міжособистісні контакти, обмінюватися інформацією, правильно розподіляти та організовувати працю;
 • уміння долати опір, попереджати зіткнення і суперечки, уникати повторення помилок;
 • знання рівня своєї компетентності, вміння аналізувати і оцінювати свої дії;
 • готовність розглядати проблеми з погляду опонентів;
 • здатність чітко викладати і переконливо доводити свою думку, бути небагатослівним, але зрозумілим.
 • Етичні правила співпраці в групі:
 • виявляти повагу до особистості, своє ставлення необхідно висловлювати лише
 • до думки, а не до людини, яка висловила цю думку;
 • щоб зрозуміти себе, варто зробити найбільші зусилля, щоб зрозуміти інших;
 • тим, хто помиляється, можна пояснити, з переконаними треба дискутувати;
 • доброзичливість, гнучкість, терпіння допоможуть швидше досягнути мети;
 • не поспішайте висловлюватися – вмійте вислухати думку іншої людини;
 • коли говорить один із членів групи – всі інші дивляться на нього і реагують адекватними до змісту виступу жестами і мімікою.
 • Слід наголосити, що педагогу (керівнику заняття) необхідно створити такі умови взаємодії, які
 • б психологічно мотивували в учасників заняття потребу висловлюватися щиро і безпосередньо. Таким
 • чином вони демонструють вміння мислити, спробу поглянути на себе з іншого боку – все це дає змогу
 • формувати критичне мислення. Критичне мислення – це не тільки здатність помічати помилки та
 • недоліки у чужій роботі, але й більш широкі здібності аналізувати, виявляти позитивне і негативне.
 • Інтерактивна вправа - центральна частина заняття. Найчастіше ця робота проводиться в групах.
 • Бажано, щоб кожен учасник групи брав участь не тільки в обговоренні проблеми, а й у представленні
 • роботи: кожен подає певну частину інформації.

Гра «Очікування»

 • Гра «Очікування»
  • Написати на картках-корабликах з клейкими папірцями кількома словами свої очікування.
  • По черзі наклеїти їх на плакат із зазделегіть намальованим морем на березі надій при цьому, озвучуючи свої думки. Для прикладу приклеюю своє таке сподівання: «Адміністрація сподівається, що всі молоді керівники під час проведення відкритих занять покажуть цікаві, нестандартні заняття».
 • Вправа «Редакційний кошик» або метод «незакінчених речень»
 • (запитання для кожної групи керівників гуртків)
 • Форма організації навчання в малих групах, об’єднаних загальною навчальною метою це… (групова навчальна діяльність)
 • Заняття як імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну форму,- це… (нестандартне заняття).
 • Інтегроване заняття ми відносимо до такої інноваційної технології навчання як… (нетрадиційні заняття) тощо.
 • Керівники гуртків впродовж 2-3 хв. пропонують свої варіанти відповідей на поставлені питання, всі
 • відповіді записуються на дошці, а потім разом підбивається невеликий підсумок – у цьому полягає суть такої
 • інтерактивної вправи як «мозковий штурм»
 • Підведення підсумків наприкінці заняття слід повернутися до очікуваних результатів, оголошених на
 • початку заняття. Чи здійснилися очікування?
 • Підсумок заняття. Запитання до педагогів
 • Що таке інтерактивні технології?
 • Які переваги інтерактивних технологій навчання?
 • Як здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів за умов застосування інтерактивних технологій?
 • Які причини поширення інтерактивних технологій навчання?
 • Інтерактивних форм роботи існує велика кількість та кожну з них можна використати найдоцільніше у
 • певному виді роботи з педагогічними кадрами позашкільного закладу. Вибір форми роботи залежить від
 • поставленої мети (робота методичної ради, методоб′єднання, атестація педагогічних працівників,
 • педагогічна рада, семінар), від науково-методичної проблеми закладу, від кваліфікації педагогічних кадрів, а також кількісного складу, зацікавленості колективу.

Пам’ятка

 • Пам’ятка
 • «Складники підготовки педагога до гурткового заняття»
 • Формування мети.
 • Визначення індивідуальних особливостей та можливостей кожного учня.
 • Робота з науковою літературою, спеціальними методичними рекомендаціями.
 • Складання практичних завдань для всього колективу і кожного учня.
 • Ведення необхідних робочих записів.
 • Прогнозування результатів своєї діяльності: якими стануть діти після заняття у гуртку, якими новими якостями володітимуть.
 • Як готуватися до заняття
 • (Методичні рекомендації)
 • Систематично опрацьовуйте педагогічну літературу, занотовуйте важливі відомості.
 • Цікавтеся новинками педагогічної преси, створіть свою картотеку.
 • Детально проаналізуйте попередні заняття: що вдалось, що потрібно вдосконалити, змінити.
 • Пригадайте заняття на дану тему, яке відбулося в минулому навчальному році, зробіть відповідні
 • висновки.
 • Чітко визначте мету й завдання заняття.
 • Проаналізуйте структуру заняття.
 • Якщо є потреба, порадьтеся з досвідченими колегами.
 • Підготуйте план-конспект заняття.
 • Підберіть наочний матеріал, ТЗН.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

 • ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА
 • ТЕМА ЗАНЯТТЯ (згідно плану):
 • МЕТА: навчальна (освітньо-пізнавальна); розвивальна; виховна.
 • ОБЛАДНАННЯ:
 • ХІД ЗАНЯТТЯ:
 • ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (зустріч дітей, привітання, відмітка про відсутніх у журналі, виявлення причини відсутності; готовність дітей до заняття; тощо).
 • ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ( ознайомлення з темою та метою заняття; актуалізація опорних знань дітей, повторення раніше набутих знань, умінь; активізація пізнавальної діяльності дітей; використання оптимальних методів, форм вивчення матеріалу тощо; правила поведінки та техніки безпеки).
 • ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (закріплення знань, умінь і навичок; різні види творчої, пізнавальної діяльності; самостійна, індивідуальна, фронтальна, групова робота тощо).
 • ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ (чи виконані завдання, чи досягнуто мети заняття; аналіз роботи дітей на занятті; прибирання робочих місць; завдання до наступного заняття).

 • А Н К Е Т А
 • на допомогу керівнику гуртка по самоаналізу заняття
 • Яка мета заняття гуртка і чи досягаєте ви її виконання ?
 • Які методи ви застосовуєте для створення оптимального клімату взаємовідносин, при якому всі з цікавістю і настроєм працюють ?
 • Чи навчаєте ви гуртківців самостійно працювати над даною темою ?
 • Чи навчаєте ви гуртківців керувати своєю поведінкою, емоціями, проявляти терпіння і наполегливість ?
 • Чи прилучаєте гуртківців до подолання труднощів в процесі вивчення ?
 • Які способи підвищення інтересу до теоретичного матеріалу використовуєте: словесні, наочні, практичні ?
 • Які винагороди, методи заохочення гуртківців використовуєте в роботі ?
 • Чи проводите ви аналіз своїх занять ? Якщо проводите, то коли: на самому занятті, після нього, через деякий час ?
 • Чи є труднощі, проблеми в роботі гуртка ?
 • Яка допомога адміністрації необхідна вам при підготовці до занять.

Показники якості занять гуртка

 • Показники якості занять гуртка
 • Готовність приміщення. Наявність необхідного обладнання, наочних посібників,
 • сучасних технічних засобів для організації навчального процесу, його практичної частини.
 • Своєчасність початку занять, дотримання вимого до зовнішнього вигляду гуртківців,
 • забезпечення роботи органів учнівського самоврядування.
 • Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон у звертанні, дотримання норм літературної
 • мови, ступінь емоційності.
 • Визначення мети кожного зняття, доведення її до дітей, запровадження
 • мобілізуючого початку занять.
 • Відповідність теми занять, його змісту, зв’язок з попередньою темою, наступність.
 • Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу.
 • Активність гуртківців у процесі занять, використання інтерактивних технологій.
 • Допитливість, творча ініціатива вихованців тощо.
 • Закріплення здобутих знань, вміння та навички у відповідності до профілю гуртка.
 • Повторення пройденого матеріалу. Наявність між предметних зв’язків.
 • Раціональне використання часу на кожному занятті.
 • Наявність у вихованців навичок самостійної роботи з довідковими матеріалом,
 • літературою, матеріалами Інтернету.
 • Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень педагогічної
 • науки, сучасних технологій та методів навчання і виховання, передового
 • педагогічного досвіду.
 • Додержання правил техніки безпеки.

Пам’ятка

 • Пам’ятка
 • для створення позитивного іміджу
 • молодого керівника гуртка
 • Риси обличчя, фігура, зріст людини існують незалежно від бажання, тому сприймайте себе таким, яким ви є.
 • Зверніть увагу на свій голос. Грубі, пискляві репліки, різкі, надривні ноти у розмові дратують оточення, свідчать про відсутність навичок культурного поводження.
 • Краса людини передбачає скромність, тактовність, увічливість, повагу, відкритість. Навпаки, невміння стримувати негативні емоції, цинізм, нахабність, гордовитість не поєднуються з поняттям «приємна людина».
 • Посміхайтеся. Похмурий настрій або погане поводження псують не тільки ваше обличчя, а й настрій оточення.
 • Одягайтеся зі смаком. Кажуть, що «гарний смак перемагає й моду».Головний принцип-виробити індивідуальний стиль в одязі, прикрасах, зачісці. Важливо - чистота й охайність в одязі.
 • Зачіска-це своєрідна візитна картка кожної людини, тому що вона підкреслює особистості її характеру й способу життя.
 • Стежте за мімікою й жестами. Психологи встановили,що у взаємодії людей 60-80 % інформації передається за рахунок рухів, міміки, жестів і лише 20-40% - за рахунок слів, інтонації й голосу. Попрацюйте над своїм позитивним іміджем -і він працюватиме на вас!
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка