Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. СковородиСкачати 41,86 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір41,86 Kb.
 • ХАРКІВСЬКИЙ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ
 • ПЕДАГОГІЧНИЙ
 • УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Г. С. СКОВОРОДИ
 • Наукова та
 • науково-технічна
 • діяльність за 2012 рік
 • структура університету:
    • 9 інститутів
    • 14 факультетів
    • 54 кафедри
 • 924 науково-педагогічних працівників, серед яких:
    • 69 докторів наук
    • 425 кандидатів наук
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів
 • аспірантура – 32 спеціальності
 • докторантура – 15 спеціальностей
 • Кількість захистів докторських та кандидатських дисертацій
 • у спеціалізованих радах університету у 2012 році
 • Шифр та назва спеціальності
 • Докторських
 • Кандидатських
 • 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
 • 2
 • 3
 • 09.00.10 – філософія освіти
 • 1
 • 3
 • 10.01.01 – українська література
 • -
 • 7
 • 10.01.02 – російська література
 • -
 • 7
 • 10.02.01 – українська мова
 • -
 • 13
 • 10.02.02 – російська мова
 • -
 • 6
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 3
 • 11
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 • 2
 • 20
 • -
 • 4
 • 13.00.09 – теорія навчання
 • 3
 • 19.00.07 –педагогічна та вікова психологія
 • -
 • 5
 • Всього:
 • 8
 • 82
 • Науковцями університету видано:
 • 2927 публікацій загальним обсягом 4620 друк.арк.
 • Монографій – 40
 • Підручників – 20
 • Навчальних посібників – 249
 • Статті – 1787
 • Фахові видання
 • Краща кафедра з науково-дослідної роботи –
 • кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
 • (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Золотухіна Світлана Трохимівна)
 • У 2012 році під керівництвом викладачів кафедри було захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
 • Обсяг публікацій взагалі по кафедрі складає 175,7 друкованих аркушів (148 назв). Серед них: 2 монографії, 7 навчальних посібників, 102 наукові статті.
 • Обсяг публікацій на одного викладача складає 7,02 друкованих аркушів.
 • Кращий науковець університету –доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської та світової літератури
 • Андрущенко
 • Олена Анатоліївна
 • Під її керівництвом захищено докторську та 2 кандидатські дисертації.
 • Протягом року проф. Андрущенко О.А. опублікувала 8 наукових робіт загальним обсягом 29,2 др. арк.
 • Кращим молодим науковцем за 2012 рік визначено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки
 • Ворожбіт
 • Вікторію Вікторівну
 • 12 грудня 2012 року Ворожбіт В.В. захистила дисертацію в спеціалізованій ученій раді університету Д 64.053.04 на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 (історія педагогіки).
 • Упродовж року підготувала та опублікувала 6 праць загальним обсягом 28,1 друкованих аркушів.
 • Фінансування науково-технічної діяльності
 • ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Тема НДР:
 • Біологічне обґрунтування та розробка експрес-методів моніторингу за життєздатністю популяцій комах в екосистемах
 • Керівник НДР: Злотін Олександр Зіновійович
 • Встановлено фактори впливу і механізми підтримки життєздатності популяцій комах у екосистемах. Розроблено та подано 2 заявки на патенти України, що дозволяють проводити експрес-оцінку екологічного стану середовища.
 • Подано заявки на патенти України: «Спосіб біоіндикації стану техногенного забруднення середовища» № а 2012 14017, від 10.12.2012.
 • Запропоновані способи можуть бути використані у сільському господарстві, охороні природи, що призведе до зменшення збитків у рослинництві та підвищення ефективності вирощування зернових культур.
 • ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Тема НДР:
 • Впровадження в старшій профільній школі компетентнісного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
 • Керівник науково-дослідної роботи:
 • Прокопенко Іван Федорович
 • Публікації статей в зарубіжних виданнях,
 • статті з імпат-фактором
 • Студентське наукове товариство
 • Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб
 • 3981
 • Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб
 • 31
 • Кількість переможців 2 туру олімпіад
 • 8
 • Кількість учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
 • 10
 • Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
 • 3
 • Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України
 • 3
 • Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів
 • 46
 • Студентське наукове товариство
 • Студентські публікацій
 • Кафедра
 • Публікації
 • Кафедра психології
 • 121
 • Кафедра наукових основ управління та психології
 • 84
 • Кафедра соціальної педагогіки
 • 56
 • Кафедра практичної психології
 • 48
 • Кафедра англійської мови
 • 42
 • Усього по 54 кафедрам
 • 1024
 • Участь студентів у конференціях
 • Кафедра
 • Кількість
 • Кафедра наукових основ управління та психології
 • 83
 • Кафедра практичної психології
 • 64
 • Кафедра психології
 • 59
 • Кафедра хореографії
 • 48
 • Кафедра англійської мови
 • 45
 • Усього по 54 кафедрам
 • 908
 • Наукові підрозділи, їх напрями діяльності,
 • робота з замовниками
 • кафедра ЮНЕСКО при Міжнародному центрі інформаційних технологій та систем НАН України
 • Міжнародною академією наук та вищої освіти (Лондон, Великобританія) «World Championship, continental, national and regional research analytics championships»
 • Програма "Intel" навчання для майбутнього
 • Міжнародний інститут GeoGebra
 • Наукове співробітництво із закордонними організаціями
 • Договір про співробітництво:
 • Московский государственный університет имени М.В. Ломоносова
 • Белгородский государственный университет
 • Вроцлавський університет інститут історії та педагогіки
 • Ханьшанський педагогічний університет
 • Хебейський педагогічний університет
 • ХАРКІВСЬКИЙ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ
 • ПЕДАГОГІЧНИЙ
 • УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Г. С. СКОВОРОДИ
 • Наукова та
 • науково-технічна
 • діяльність за 2012 рік
 • Співпраця з науковими установами НАН України
 • та національних галузевих академій наук
 • державна програма
 • «Формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»
 • Спільно з інститутом вищої освіти Національною академією педагогічних наук України проведено ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Освіта і доля нації" сковородинівська традиція сучасна філософія освіти (28-29 вересня 2012 року).
 • Спільно з інститутом педагогіки НАПН України була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічна спадщина А.Макаренка у світовому вимірі» (квітень 2012 року).
 • Національний науковий центр «Харьківський фізико-технічний інститут»
 • Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»
 • Інститут зоології
 • Інститутом української археології та джерелознавства
 • ім. М.С. Грушевського
 • Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
 • Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
 • Морський гідрофізичний інститут
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
 • Назва заходу
 • Місто та термін проведення
 • Кількість учасників
 • Кафедра філософії
 • 1.
 • Міжнародна науково – практична конференція «Освіта і доля нації». Сковородинівська традиція і сучасна філософія освіти.
 • Харків, 28-29 вересня 2012р.
 • 125
 • Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки
 • 2
 • Студентська науково-практична конференція «Науково-педагогічна спадщина А.Макаренка у світовому вимірі».
 • Харків, 14 квітня 2012р.
 • 150
 • 3
 • Студентська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський. Ідеї оптимізму і гуманізму в освіті»
 • Харків, 4 вересня 2012р.
 • 100
 • Кафедра наукових основ управління та психології
 • 4
 • Науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення якості освіти та його психологічний супровід».
 • Харків, 10 квітня 2012р.
 • 110
 • 5
 • Психологічні аспекти становлення дослідницької компетентності психолога
 • Харків, лютий 2012р.
 • Кафедра загальної педагогіки та педагогіки віщої школи
 • 6
 • Науково-практична конференція «Теорія і практика організації навчання і виховання учнівської молоді»
 • Харків, 18 травня 2012р.
 • 150
 • Кафедра математики
 • 7
 • Х Науково – методична конференція «Наумовські читання». Проблеми математичної освіти.
 • Харків, 29-30 листопада 2012р.
 • 150
 • Кафедра історії України
 • 8
 • Краєзнавство і учитель
 • Харків, 29 лютого 2012р.
 • 100
 • 9
 • Миколаївські читання
 • Харків, 11 грудня 2012р.
 • 50
 • 10
 • Козацькі читання
 • Харків, 16 жовтня 2012р.
 • 70
 • 11
 • Багаліївські читання
 • Харків, 6 грудня 2012р.
 • 100
 • Кафедра всесвітньої історії
 • 12
 • Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель – 2012».
 • Харків, 24 лютого 2012р.
 • 86
 • 13
 • Харків, 23-24 листопада 2012р.
 • 80
 • Науково-методичні конференції, проведені в університеті у 2012 році
 • Науково-методичні конференції, проведені в університеті у 2012 році
 • Назва заходу
 • Місто та термін проведення
 • Кількість учасників
 • Кафедра інформатики
 • 14
 • Тренінги-семінари «INTEL® навчання для майбутнього».
 • Харків, 24-29 вересня, 1- 6 жовтня 2012 р.
 • 35
 • 15
 • Тренінги-семінари «Geogebra».
 • Харків, 8-13 вересня, 15-20 жовтня 2012 р.
 • 35
 • 16
 • Харків, 29-30 листопада 2012 р.
 • 75
 • Кафедра східних мов
 • 17
 • Сучасні тенденції сходознавства в Україні
 • Харків, 1 8-19 квітня 2012р.
 • 50-60
 • 18
 • 9 Українська науково-практична конференція студентів та молодих спеціалістів «Проблеми японознавства в Україні»
 • Харків, 23-24 листопада 2012р.
 • 50
 • Кафедра англійської мови
 • 19
 • Студентська наукова конференція «Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців»
 • Харків, 4 квітня 2012р.
 • 120
 • Кафедра української та світової літератури
 • 20
 • Міжнародні Сковородинівські читання «Григорій Сковорода на порозі третього тисячоліття».
 • Харків, 3 грудня.2012 р.
 • 100
 • 21
 • Наукові читання молодих літературознавців «Покрова у Харкові».
 • Харків, 21-22 жовтня 2012р.
 • 80
 • Кафедра української мови
 • 22
 • Харків, 3-4 квітня 2012 р.
 • 120
 • 23
 • ІІ Міжвузівська студентська наукова конференція «Філологія ХХІ століття»
 • Харків, 16-17 березня 2012 р.
 • 60
 • Кафедра російської та світової літератури
 • 24
 • Сімнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця.
 • Харків, 3-4 лютого 2012 р.
 • 150
 • Кафедра російської мови
 • 25
 • XIV Наукова конференція з актуальних проблем семантичних досліджень.
 • Харків, 3-4 квітня 2012р.
 • 167
 • Науково-методичні конференції, проведені в університеті у 2012 році
 • Назва заходу
 • Місто та термін проведення
 • Кількість учасників
 • Кафедра практичної психології
 • 26
 • Міжнародна науково-практична конференція «Харківська психологічна школа: ретроспектива і ремінісценції на майбутнє».
 • Харків, 20 жовтня 2012р.
 • 150
 • Кафедра соціальної педагогіки
 • 27
 • Веб-конференція «Практична підготовка майбутніх фахівців».
 • Харків, 18 квітня 2012 р.
 • 50
 • 28
 • Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика. Науково-практична конференція.
 • Харків, 22 листопада 2012 р.
 • 50
 • Кафедра політології, соціології та культурології
 • 29
 • Науково-методична конференція «Соціалізація молоді у сучасних соціокультурних контекстах».
 • Харків, 29 травня 2012р.
 • 60
 • Кафедра циклічних видів спорту та спортивних ігор
 • 30
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах».
 • Харків, 3 лютого 2012р.
 • 80
 • Кафедра ТМФВ, О і ЛФК
 • 31
 • Актуальні проблеми фізкультурної освіти. VІІ електронна наукова конференція.
 • Харків, 20-21 квітня 2012р.
 • 50
 • 32
 • Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту. VІІІ Міжнародна конференція.
 • Харків, 22 листопада 2012р.
 • 25
 • 33
 • VІІІ електронна Міжнародна конференція «Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту».
 • Харків, 28 лютого 2012р.
 • 25
 • Кафедра здоров’я людини та корекційної освіти
 • 34
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогіка здоров’я».
 • Харків, 7 квітня 2012р.
 • 200
 • Кафедра хореографії
 • 35
 • Міжнародний науково - практичний семінар зі спортивних бальних танців.
 • м. Керчь 21 квітня 2012 р.
 • 140
 • Кафедра виконавської майстерності та оркестрової підготовки
 • 36
 • ХV Міжнародна науково-методична конференція. «Художньо-педагогічні читання». (Ukr. "ЕРТА").
 • Харків, 26 березня 2012р.
 • 62
 • 37
 • Міжнародний музичний фестиваль-конкурс «Fortissimo» присвячений 10 річчю створення.
 • Харків, 26 квітня 2012р.
 • 100
 • Співпраця з та обласною та міською адміністраціями,
 • щодо підвищення рівня ефективності роботи науковців університету
 • доктор філологічних наук
 • Маленко Олена Олегівна
 • Переможець обласного конкурсу
 • «Вища школа Харківщини – кращі імена»
 • у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін»
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г. С. СКОВОРОДИ
 • «Основні результати наукових досліджень»
 • за 2012 рік
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка