Хіба ревуть воли, як ясла повні?Скачати 28,49 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір28,49 Kb.

Проект

 • Проект
 • Роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": проблема життєвого вибору. Погляд із ХХІ століття
 • Ні, не слова… поривала мене в мої молоді літа до роботи. Моє невеличке серце ще змалку пестила любов до тебе, мій обездолений краю.

Ісаєнко Наталія Іванівна, учитель української мови та літератури, українська література

 • Ісаєнко Наталія Іванівна, учитель української мови та літератури, українська література
 • Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 88 імені О. Г. Зубарева Харківської міської ради Харківської області
 • Місто Харків, Орджонікідзевський район
 • Контактні дані: isaenko.natalya@gmail.com, http://wiki.iteach.com.ua
 • блог http://natalka88.blogspot.com/
 • Тренер: Звягіна Т.В.
 • Тип за результатом діяльності: інформаційно-дослідницький
 • Тип за складом учасників: груповий
 • Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети: українська література, інформатика, технологія
 • Вік учнів, клас: 15-16 років, 10 клас
 • Стислий опис проекту: 10 клас. Проблема життєвого вибору людини в романі П.Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні. Погляд із ХХІ століття». Учні узагальнюють матеріал, вивчений протягом вивчення теми, визначають основні проблеми роману, дають їм оцінку з погляду сучасності, створюють ролик-презентацію у вигляді соціальної реклами, вікі-статтю.

Відповідно до вимог Державного стандарту та навчальних програми з української літератури під час роботи над проектом учні зможуть коментувати сюжет роману, характеризувати образи-персонажі, зокрема Чіпку, простежувати еволюцію його поведінки, пояснювати її психологічними чинниками, аргументовано висловлювати власну думку про життєвий вибір Чіпки, власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності й можливі способи їхнього утвердження. Формулюють власну думку, висловлюють почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; удосконалюють навички самостійної навчальної діяльності. Уміють аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносять порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв'язують творчі завдання різних типів Уміють переконливо й толерантно висловлювати власні судження. Усвідомлюють значення правильності життєвого вибору для становлення й утвердження людини . Учні вдосконалюють навички збирання даних різними способами, вміння швидко та ефективно знаходити відповіді на питання, проводити опитування, аналізувати його результати. При створенні вікі-статті учні продовжують формувати вміння стисло подавати результати своїх дослідників, добирати відповідний текстовий та ілюстративний матеріал, робити висновки. Формування в учнів Уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість їхнього життя та життя людей, про яких вони прочитали

 • Відповідно до вимог Державного стандарту та навчальних програми з української літератури під час роботи над проектом учні зможуть коментувати сюжет роману, характеризувати образи-персонажі, зокрема Чіпку, простежувати еволюцію його поведінки, пояснювати її психологічними чинниками, аргументовано висловлювати власну думку про життєвий вибір Чіпки, власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності й можливі способи їхнього утвердження. Формулюють власну думку, висловлюють почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; удосконалюють навички самостійної навчальної діяльності. Уміють аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносять порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв'язують творчі завдання різних типів Уміють переконливо й толерантно висловлювати власні судження. Усвідомлюють значення правильності життєвого вибору для становлення й утвердження людини . Учні вдосконалюють навички збирання даних різними способами, вміння швидко та ефективно знаходити відповіді на питання, проводити опитування, аналізувати його результати. При створенні вікі-статті учні продовжують формувати вміння стисло подавати результати своїх дослідників, добирати відповідний текстовий та ілюстративний матеріал, робити висновки. Формування в учнів Уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість їхнього життя та життя людей, про яких вони прочитали
 • Ключове запитання
 • Чи є в людини життєвий вибір?
 • Тематичні запитання
 • - Які фактори можуть впливати на формування характеру та світогляду людини?
 • - Чого навчає гіркий досвід Чіпки Варениченка?
 • - Як через страждання Чіпки автори роману розкривають несправедливість, цинізм суспільства, в якому він жив?
 • Змістові запитання
 • - В яких випадках Чіпка чинить переступи, порушує найголовніші правила народної моралі й етики?
 • - Які вчинки Варениченка викликають у вас осуд?
 • - В яких епізодах, на ваш погляд, Чіпка проявляє кращі риси свого людського єства — розсудливість, мудрість, доброту, прагнення послужити громаді?
 • Графік оцінювання
 • На початку проекту
 • Впродовж роботи над проектом
 • Наприкінці роботи над проектом
 • Перегляд презентації вчителя та її обговорення
 • Анкетування
 • Попереднє обговорення Основних питань
 • Мозкова атака
 • Робота з таблицею «ЗХД»
 • Презентація Основних запитань
 • Опитувальник
 • Презентація Основних запитань
 • Таблиця «ЗХД»
 • Консультації та співбесіди з групами
 • Аналіз інформаційних матеріалів Самостійна робота з Формами оціню-вання (само- та взаємооцінювання)
 • Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінка
 • Форма для оцінювання продуктів проекту
 • Форма оцінювання роботи з джерелами інформації
 • Демонстрація (захист проекту)
 • Робота з таблицею «ЗХД»
 • Форма оцінювання вікі-сторінки
 • Таблиця «ХЗД»
 • Стислий опис оцінювання
 • Оцінювання відбувається упродовж всієї роботи над проектом, щоб допомогти учням розвивати навички мислення та навички 21 століття. Визначення попередніх знань учнів щодо теми дослідження відбувається під час заповнення учнями організаційної діаграми оцінювання та таблиці «ЗХД», контрольного списку роботи з джерелами інформації. Поточне оцінювання ґрунтується на формах оцінювання групових завдань, які попередньо записані вчителем. На кінцевому етапі роботи над проектом також оцінюються знання та вміння учнів: форма оцінювання вікі-сторінки,  бланк самооцінювання результатів проекту.
 • Методичні засади
 • Діяльність учнів та вчителя
 • Етап 1.
 • На початку вивчення теми вчитель пропонує учням взяти участь у проекті «Життєвий вибір людини. Роман Панас Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Погляд із ХХІ століття». Учитель вибирає координатора проекту з числа учнів 10 класу, який створює ініціативну групу. Учитель разом із координатором проекту підбирає питання для мозкової атаки із запропонованої теми. Учні в ході мозкової атаки формулюють. обговорюють основні питання вивчення теми, заповнюють організаційну діаграму, таблицю З-Х-Д. Вчитель пропонує учням переглянути презентацію про метод проектів.
 • Етап 2.
 • Вчитель знайомить учнів з проектом плану проекту, обговорюють його.
 • Етап 3.
 • Учні розподіляються на групи (за бажанням), визначаються щодо своєї ролі в групах, планують роботу.
 • Етап 4.
 • Учитель надає завдання групам, знайомить з інструкцією про пошук інформації в Інтернеті, пропонує інтернет-ресурси. Також надає список літератури щодо даної теми. Знайомить з презентацією щодо законодавства про авторське право.
 • Етап 5.
 • Учні, отримавши завдання, працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернету, відбираючи необхідний матеріал, проводять заплановані дослідження, анкетування учнів 10-11 класів, обговорюють та обробляють їх.
 • Етап 6.
 • Учні створюють вікі-статтю, яка презентують на підсумковому уроці вивчення теми, а також на сайті школи. Оцінювання учнівських робіт відбувається за формою оцінювання, яка надається учням перед створенням проекту.
 • Завдання для роботи груп:
 • 1.Соціологи.
 • Проводять анкетування серед учнів 10-11 класів щодо впливу оточуючого середовища на формування характеру та світогляду людини. Аналізують інформацію.
 • 2.Літературознавці.
 • Підбирають матеріал щодо характеристики образів-персонажів роману, зокрема Чіпки, соціальних обставин, які впливали на формування його характеру, простежують еволюцію поведінки головного героя, пояснюють її психологічними чинниками, аргументовано висловлюють власну думку про життєвий вибір Чіпки, власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності й можливі способи їхнього утвердження, впливу обставин на життєвий вибір людини. Розглядають питання виховного впливу літератури.
 • 3. Група «Медіа». Надає допомогу групам в процесі роботи з Інтернетом, Знайомиться та підбирає програмний засіб для презентації проекту, створює вікі-статтю «Роман Панас Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: життєвий вибір людини. Погляд із ХХІ століття».
 • Друковані матеріали
 • 1. Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн. – Кн. 3: Навчальний посібник / За ред. М. Т. Яценка. – К.: Либідь, 1997р. – 432 с. 2. І. Франко. П. Мирний. В книзі: І. Франко. Твори в двадцяти томах, т. 17. К., Держлітвидав України, 1955.
 • 3. 3. П. Мороз. П. Мирний. В книзі: В боротьбі за реалізм. К., «Дніпро», 1966 р.
 • 4. І.П. Скрипник. П. Мирний. Передмови до книги: П. Мирного. Вибрані твори. К.
 • 5. О. Білецький. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 2
 • Обладнання та канцтовари
 • Інтернет ресурси
 • www.ukrlit.vr.au
 • http://www.ukrlib.com.ua/
 • www.ukrcenter.com/library.asp
 • uk/wikipedia/org
 • zno.if.ua
 • Інші ресурси
 • Для проведення консультацій залучаються шкільний психолог і соціальний педагог.
 • Тема дослідження
 • Чи є в людини життєвий вибір?
 • Проблема дослідження
 • Добро і зло... Споконвіку точиться боротьба між цими протилежностями. І людині мало не щодня доводиться обирати, чому саме віддати перевагу. Цей вибір дуже складний ще й тому, що добро і зло здатні уживатися в одній людині, і що саме переможе — часом не знає вона сама. Часова відстань між подіями з роману Панаса Мирного і сьогоденням — величезна. Але є категорії вічні, що лишаються актуальними будь-коли. Хіба сьогодні перед нашими сучасниками не стоїть, наприклад, вибір: чесна бідність чи матеріальна забезпеченість, досягнута за допомогою криміналу? Або між духовним та матеріальним взагалі? Тож саме учні 10 класу в процесі вивчення роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли…?» намагалися дати відповідь на ці вічні питання.
 • Гіпотеза дослідження
 • Кількість старшокласників, які виявляють інтерес і читають літературні твори,на жаль, в нас час невелика. Після проведеного опитування так і виявилося. До того більшість учнів вважають, що художні твори не мають значення в житті людини, в тому числі і виховного впливу. Тому своїм дослідженням ми намагалися довести думку про те, що література є одним із факторів формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини,її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина. Художні твори вчать вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; розуміти людей, знаходити спільну мову з ними, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом.
 • Мета дослідження
 • Провести опитування серед учнів 10-11 класів з питання: хто або що впливає на формування світогляду та характеру людини. Чи має людина життєвий вибір? Чи має виховний вплив на людину художня література? Проаналізувати роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" щодо проблеми життєвого вибору з позиції людини ХХІ століття. Довести думку, що література є одним із факторів формування духовного світу людини.

Анкета для учнів

 • Анкета для учнів
 • "Вплив оточуючого середовища на людину"
 • 1.Чи впливає оточуюче середовище на формування характеру та світогляду людини?з заголовка
  •  так
  •  ні
  •  не замислювався
  •  Другое: 
 • 2. Чи часто ви задумуєтесь над тим, який вплив мають ваші вчинки на оточуючих?
  •  ніколи
  •  інколи
  •  часто
 • 3. Чи ви аналізуєте свої вчинки?
  •  так
  •  ні
  •  важко відповісти
 • 4. Що із переліченого, на вашу думку, має найбільший вплив на формування характеру та світогляду людини?
  •  родина
  •  друзі
  •  оточуюче середовище
  •  твори художньої літератури
 • 5. Чи любите ви читати?
  •  так
  •  ні
 • 6. Чи мають літературні твори виховний вплив людину?
  •  так
  •  ні
  •  не замислювався
 • Результати дослідження

Перша сторінка повісті “Чіпка” – первісної редакції роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

 • Перша сторінка повісті “Чіпка” – первісної редакції роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
 • Сторінка рукопису третьої редакції роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
 • Ліворуч – текст Івана Білика
 • Праворуч – Панаса Мирного

Схема переростання повісті “Чіпка” в багатоплановий роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

 • Схема переростання повісті “Чіпка” в багатоплановий роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Рукопис титульної сторінки задуманого до видання роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” російською мовою.

 • Рукопис титульної сторінки задуманого до видання роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” російською мовою.
 • Обкладка першого видання роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Женева. 1880

Каталог: uploads -> editor -> 290 -> 354718
editor -> Професійні обов’язки та зміст діяльності соціального педагога навчального закладу
editor -> Презентація Решетової Є. В. Педагогічний такт, його сутність і прояви
editor -> Вирішення даної проблеми визначає мета і завдання роботи, а також предмет і напрям дослідження
editor -> Проектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти
editor -> Соціальне управління
editor -> Формування навичок пошукової пізнавальної діяльності в процесі вивчення математики та інформатики через впровадження ікт
editor -> Наказ №192 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році
editor -> Правила розмежування однорідних та неоднорідних означень; розділові знаки при однорідних членах речення
editor -> Автоматизація звуків к и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «стилі, типи І жанри мовлення»
354718 -> " Правопорушення неповнолітніх. Юридична відповідальність "


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал