І. Актуальність Старшокласники це майбутнє нашої державиСкачати 19,75 Kb.
Дата конвертації12.12.2016
Розмір19,75 Kb.

Проект «Відкрите серце»

Соціальний проект спрямований на формування гуманізму, моральних якостей.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: Учні 1-11 класів; Педагоги ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7;

І. Актуальність

Старшокласники - це майбутнє нашої держави

І. Актуальність

 • Актуальність полягає у відповідності ідеї проекту вимогам сучасного суспільства і державного замовлення на виховання соціально активної особистості.
 • Школярі повинні відігравати активну роль у суспільстві і бути її повноправними учасниками, самодостатніми і соціально орієнтованими.

ІІ. Мета:

 • формування громадянської свідомості особистості;
 • виховання в учнів таких моральних цінностей як милосердя, толерантність, взаємодопомога, працелюбність;
 • формування вміння оцінювати свої вчинки та вчинки інших з урахуванням гуманістичних ідеалів;
 •  

 • формування потреби до соціально етичних дій;
 •  

 • розвиток громадянських якостей;
 •  

 • збагачення соціального досвіду особистості;
 •  

 • вдосконалення практичних умінь учасників проекту;
 •  

 • підвищення моральної культури поведінки;
 •  

 • розвиток життєвих компетенцій.

Завдання проекту:

 • реалізація інтересів учнів через компетентнісний підхід щодо вирішення соціальних, екологічних, культурологічних проблем, ідей, задумів через проектну діяльність;
 • - ознайомити учнів із традиціями доброчинності як духовним надбанням українського народу;
 • - залучати громадські структури, популяризувати благодійність, як практичне втілення духовних надбань людини, національних і загальнолюдських цінностей (добропорядності, терпеливості, справедливості, людяності, милосердя);
 • - вчити дітей доброті через компетентності, що стосуються діяльності людини і проявляються у всіх її типах і формах;
 • - надання посильної допомоги:дітям пільгової категорії, малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, інвалідам, ветеранам Великої Вітчізняної війни, праці, літнім людям. (морально-психологічної, матеріальної):

Напрямки діяльності.

 • «Турбота». Організація реальної допомоги тим, хто її потребує (дітям пільгової категорії, малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, інвалідам, ветеранам Великої Вітчізняної війни, праці, літнім людям ).
 • «Екологія». Виявлення та посильне розв'язання екологічних проблем (благоустрій, озеленення, проведення акцій).
 • «Творчість». Організація свят, концертів, акцій
 • Участь в акціях (міських, обласних,всеукраїнських).

ІІІ.Етапи реалізації проекту:

 • 1. Діагностико-концептуальний:
  • Опрацювання літератури з даної теми.
  • Проведення учнівських зборів.
 • 2. Організаційний:
  • Складання соціального паспорту школи. Виявлення дітей пільгових категорій, дітей, які потребують додаткової соціальної підтримки;
 •  
  • Організація та проведення рейдів з метою виявлення літніх людей, інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, що потребують допомоги.
 •  
  • Проведення круглих столів, диспутів, обговорення даної проблеми на засіданнях учнівського самоврядування.
 •  
  • Створення волонтерських загонів на базі класних колективів.
  • Систематизація та оформлення отриманого матеріалу.
 • Практичний

IV. Очікувані результати

 • Розвиток волонтерського руху.
 • Перетворення учнів з об'єктів виховного впливу на суб'єкти виховної діяльності.
 • Функціонування волонтерських загонів на базі школи.
 • Набуття учнями таких моральних цінностей як милосердя, толерантність, бажання допомогти ближньому.
 • Створення здорового мікроклімату в школі, активізація процесу згуртування учнівського колективу.
 • Розвиток життєтворчості учнів.

Реалізація проекту у 2012-2013 навчальному році

Реалізація проекту у 2012-2013 н.р.

 • У питанні поліпшення доступу до якісної освіти особливої актуальності набуває забезпечення психолого-педагогічного, соціального супроводу та підтримки дітей вразливої категорії.

В школі щорічно збільшується чисельність дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей з соціально – неспроможних сімей.

 • В школі щорічно збільшується чисельність дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей з соціально – неспроможних сімей.

Діти вразливої категорії

Діти інваліди - 8

Соціально-неспроможні сім’ї - 3

Позбавлені

батьківського

піклування -17Реалізація проекту у 2012-2013 н.р.

Перспективою розвитку соціального захисту учнів вразливої категорії є: забезпечення належних умов проживання, виховання та доступу до здобуття якісної освіти, подальшої адаптації їх до життя в суспільстві. Перспектива розвитку проекту «Відкрите серце»:

 • Оволодіння класним керівником психолого-педагогічною діагностикою вивчення дитини пільгової категорії.
 • Вивчення і аналіз навколишнього середовища та умовами сімейного утримання та виховання.
 • Співпраця з опікунською радою, міською радою у справах сім’ї та молоді.

З цією метою необхідно:


Впроваджувати цільові регіональні програми захисту дітей сиріт і дітей інвалідів «Дитинство»

Здійснювати системні психолого-педагогічні дослідження щодо умов проживання кожної дитині облікової категоріїАктивізувати роботу психологічної служби системи освіти шляхом:

- спрямування її діяльності на підготовку дитини до самостійного життя;

- посилення ролі превентивної та колекційної роботи як з учнями, так і членами їх родини

Забезпечувати подальший розвиток громадянської позиції, активності, організації здорового способу життя

Створювати належні умови для інтегрованого навчання дітей з інвалідністю, безкоштовного доступу до навчального закладу або навчання за місцем проживання

Активізувати діяльність щодо попередження дитячої безоглядності, бродяжництва серед дітей облікової категорії

Забезпечувати подальшу взаємодію з батьками та опікунами

Соціальнийзахист

учнів

На почток навчального року визначено категорії учнів, які потребують соціального захисту. В порівнянні з минулими роками соціальний паспорт має наступну динаміку

 • За результатами аналізу визначено, що загальна кількість учнів школи , які мають статус пільгової категорії в цілому зменшуються. Хоча питома вага дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування зросла за чотири роки з 19% до 29%. Також зменшилась кількість дітей, які виховуються одинокими матерями з 26% до 19%. Кількість учнів школи, які виховуються в неповних сім’ях – 79, що складає 26,2% від загального учнівського контингенту школи станом на 01.09.12 р.

 • У жовтні місяці проводжувався громадський огляд. За результатами громадського огляду оформлені соціальні паспорти на дітей пільгової категорії, визначені категорії учнів, що потребують допомоги, проведено рейди у сім’ї з метою обстеження матеріально – побутових умов утримання та виховання дітей пільгової категорії. Всі учні пройшли медичне обстеження отримали єдині квитки. Охоплені якісною загальною та позашкільною освітою. Всі учні залучені до занять у гуртках та секціях.
 • Аналіз працевлаштування випускників 2011-2012 н.р. з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування показав, що з числа випускників даної категорії було випущено з 9 класу одну ученицю (Бєлікову Ганну), яку працевлаштовано до Соледарського професійного ліцею.
 • З метою підтримки дітей пільгових категорій організовано їх гаряче харчування – 15 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (Наказ № 164 від 31.08.2012р)

 • Так діти – сироти, та ті що знаходяться під піклуванням активні учасники конкурсу «Дерзайте, ви талановиті» (Сінокоп Аліна – ІІ місце).
 • З бюджетних джерел надано допомогу на суму 6тис.800 грн. для 15 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування.
 • Впродовж всього 2012-2013 навчального року у декілька етапів проводилася акція «Створи добро» (допомога дітям із соціально незахищених сімей).
 • Протягом року проведені Загальношкільні лінійки, присвячені місячнику « Створи добро»
 • Звернулись з інформаційними листами до дітей і батьків нашої школи та інших шкіл міста, на підприємства та комерційні структури з проханням надання матеріальної допомоги на лікування дітям – інвалідам: Степашину Денису, учню 3 класу (2100грн) і Кокоріну Веніаміну, учню 1 класу. Акція триває. Гроші надходять на рахунок банку.
 • Провели благодійну акцію по збору одягу, взуття, іграшок та канцелярських товарів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей

Реалізація міні проекту»Екологія»

  • участь учнів у різноманітних екологічних акціях:
   • "Чисте місто";
   • "Акція по благоустрою шкільної території";
   • "Допоможи птахам";
   • «Первоцвіт»
  • проведення екологічних конкурсів та виставок;
  • дослідження впливу транспорту на екологію довкілля
  • моніторинг екологічного стану мікрорайону школи;
  • створення проектів:
   • Озеленення шкільного подвір’я - "Від озеленення класної кімнати – до озеленення мікрорайону";
   • Збереження енергоресурсів;
   • Використання природних кондиціонерів;
  • виступи агітбригад "
  • проведення екологічних свят:
  • Пропаганда екологічного світогляду та культури.

На підставі визначеного педагогічному колективу школи в 2013-2014 навчальному році слід продовжити роботу над наступними завданнями:

 • Продовжити реалізацію проекту «Відкрите серце».
 • Забезпечити своєчасність оформлення особових справ дітей пільгових категорій під час проведення громадського огляду.
 • Продовжити систему роботи щодо залучення позабюджетних коштів, коштів меценатів з метою підтримки дітей в скутних життєвих обставинах.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка