Інформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини; Інформація це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьмиСкачати 14,95 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір14,95 Kb.

ІНФОРМАТИКА

Розділ 1. Інформація


Навчальна презентація з інформатики для 9 класу

Інформація

 • Інформація — це новини, факти, знання, отримані в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо;
 • Інформація – це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини;
 • Інформація – це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми.
 • Інформація походить від латинського слова “informatio”, що означає: роз'яснення, ознайомлення, переказ.

Інформація

Інформація – це відомості про об'єкти і явища, які підвищують рівень обізнаності об'єкта, який сприймає цю інформацію.

Форми існування інформації

Інформація може бути подана лише у вигляді повідомлень.


Знання

Знання


Уявлення, поняття, судження

Уявлення, поняття, судження

Дані

Дані


Повідомлення

Повідомлення


Повідомлення

Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо.

Повідомлення

Повідомлення розрізняють за формою подання:


Статті, реферати, прозові й віршовані твори тощо

Текстові


Статті, реферати, прозові й віршовані твори тощо

Текстові


Числові

Температура повітря, швидкість вітру, сила землетрусу, висота гори, вік людини, відстань між містами тощо

Температура повітря, швидкість вітру, сила землетрусу, висота гори, вік людини, відстань між містами тощо

Числові


Графіки, діаграми, піктограми, дорожні знаки, малюнки, картинки, фотографії тощо

Графічні


Графічні

Графіки, діаграми, піктограми, дорожні знаки, малюнки, картинки, фотографії тощо

оголошення по радіо або по телебаченню, сигнали автомобіля, дзвінок на перерву, музичні твори,сміх дитини тощо

Звукові


оголошення по радіо або по телебаченню, сигнали автомобіля, дзвінок на перерву, музичні твори,сміх дитини тощо

Звукові


Умовні жести, сигнали

Хитання головою на знак згоди, жести мови глухонімих, сигнали світлофора, сигнали семафорної азбуки на флоті тощо

Умовні жести, сигнали

Хитання головою на знак згоди, жести мови глухонімих, сигнали світлофора, сигнали семафорної азбуки на флоті тощо

Поєднання кількох із зазначених вище

Комбіновані

Поєднання кількох із зазначених вище

Комбіновані


Форми подання повідомлень


Мовою людського спілкування

Мовою людського спілкування

Мовою жестів і рухів

Мовою жестів і рухів

Мовою звуків

Мовою звуків

Мовою графічних зображень

Мовою графічних зображень

Мовою світлових сигналів

Мовою світлових сигналів

Мовою спеціальних позначень

Мовою спеціальних позначень

Мовою спеціальних команд

Мовою спеціальних команд


Види повідомлень за способом сприйняття


Візуальні:

Форма предметів, колір, тексти, малюнки, скульптури, візуальні сигнали, дії;

Форма предметів, колір, тексти, малюнки, скульптури, візуальні сигнали, дії;

Візуальні:

Музика, спів птахів, крики тварин, доповідь, усне спілкування;

Звукові:


Музика, спів птахів, крики тварин, доповідь, усне спілкування;

Звукові:


Тактильні:

Твердий – м'який, гладкий – шорсткуватий, рідкий – твердий;

Твердий – м'який, гладкий – шорсткуватий, рідкий – твердий;

Тактильні:

Рідкий, їдкий, запах диму, запах парфумів тощо;

Нюхові:


Рідкий, їдкий, запах диму, запах парфумів тощо;

Нюхові:


Солоний, солодкий, гіркий, кислий.

Смакові:


Солоний, солодкий, гіркий, кислий.

Смакові:

ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ


Достовірність

Повнота


Актуальність

Корисність

Зрозумілість

Повідомлення, що відповідають таким критеріям, називають інформативними


Інформаційні процеси


Інформаційні процеси

збирати та сприймати,

зберігати і накопичувати,

передавати і поширювати,

опрацьовувати,

створювати,

захищати,

використовувати в своїй практичній діяльності


Збирання інформації

Процес пошуку і відбору необхідних повідомлень із різних джерел для подальшого їх використання.


Робота із спеціальною літературою, енциклопедіями, довідниками, газетами, журналами тощо;

Робота із спеціальною літературою, енциклопедіями, довідниками, газетами, журналами тощо;

Проведення дослідів;

Проведення дослідів;

Бесіди із спеціалістами;

Бесіди із спеціалістами;

Спостереження, опитування, анкетування;

Спостереження, опитування, анкетування;

Перегляд відеоматеріалів, прослуховування звукозаписів;

Перегляд відеоматеріалів, прослуховування звукозаписів;

Пошук інформації в Інтернеті та в інших інформаційно-довідникових системах.

Пошук інформації в Інтернеті та в інших інформаційно-довідникових системах.


ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Зберігання інформації – це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії.

Є різні види зберігання інформації:


Книжки, газети, журнали, словники, енциклопедії тощо.

Книжки, газети, журнали, словники, енциклопедії тощо.

Кіноплівки, магнітні стрічки, лазерні диски.

Кіноплівки, магнітні стрічки, лазерні диски.

Документи, фотографії, малюнки, картинки.

Документи, фотографії, малюнки, картинки.


ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Передавання інформації – це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача.


Джерело повідомлення

Канал передавання

Приймач повідомлення

Опрацювання інформації

Опрацювання інформації – це отримання нової інформації з наявної.

Опрацювання інформації – одна з основних операцій, яка виконується з інформацією, і є головним засобом збільшення її обсягу і різноманітності.

Інформатика

Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні процеси.

Основа інформатики – інформаційні технології – сукупність засобів і методів, за допомогою яких здійснюються інформаційні процеси в усіх сферах життя і діяльності людини.

Основні напрямки інформатики:

 • Теорія інформації
 • Математичне моделювання
 • Теорія штучного інтелекту
 • Системний аналіз
 • Біоінформатика
 • Соціальна інформатика
 • Розробка обчислювальних систем і програмного забезпечення
 • Комп'ютерна графіка, анімація, засоби мультимедіа
 • Телекомунікаційні системи і мережі
 • Інформатизація виробництва, науки, освіти, медицини,торгівлі, промисловості, сільського господарства та інших галузей людської діяльності.

1.2 Кодування повідомлень

Кодування повідомлень – їх подання у певному вигляді за допомогою деякої послідовності знаків.


У сучасному світі поширені системи кодування інформації за допомогою фіксованого набору символів, який називають алфавітом.

Двійкове кодування

У комп'ютерних системах загальноприйнятим є кодування інформаційних повідомлень за допомогою лише двох символів, які називають двійковими цифрами й умовно позначають як “0” та”1”, оскільки сучасні комп'ютери здатні обробляти сигнали, які можуть мати лише 2 стани.


Замкнений стан – 1

Розімкнений стан – 0


Вимірювання довжини двійкового коду

Послідовність двійкових цифр називають двійковим кодом.


Біт – один розряд двійкового коду

Байт – послідовність із восьми бітів.

1 кілобайт (1 Кбайт) – 1024 байти;

1 мегабайт (1 Мбайт) – 1024 Кбайт;1 гігабайт (1 Гбайт) – 1024 Мбайт;

1 терабайт (1 Тбайт) – 1024 Гбайт;


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка