Інформація. Інформація це відомості про об'єкти і явища, які підвищують рівень обізнаності об'єкта, який сприймає цю інформацію. Інформація передається за допомогою повідомлень. ПовідомленняДата конвертації27.02.2017
Розмір13,2 Kb.

Форми подання відомостей. Дані й повідомлення. Кількісні характеристики повідомлень


Інформатика - це наука, яка вивчає структуру і властивості інформації, а також закономірності та методи подання, пошуку, зберігання, обробки та передачі інформації за допомогою комп'ютерних систем.

Ключовим поняттям інформатики як науки є абстрактне (неозначуване) поняття – інформація.Інформація – це відомості про об'єкти і явища, які підвищують рівень обізнаності об'єкта, який сприймає цю інформацію.

Інформація передається за допомогою повідомлень.Повідомлення – послідовності сигналів різної природи: звук, текст, зображення, жести, електричні сигнали тощо.

Повідомлення можуть передаватися від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями.


Приклади повідомлень • Диктор телебачення повідомляє короткі новини.

2) Марічка повідомляє запискою матусю, що пішла гратися до Оленки.

3) Реклама на білборді.

4) Натиснення потрібної комбінації цифр на домофоні для відкриття дверей під'їзду.

5) Світлофор зі спеціальним звуковим сигналом повідомляє людям з вадами зо­ру про те, що можна переходити вулицю.

6) Бджоли-розвідниці виконують у вули­ку спеціальний «танок», повідомляючи таким способом іншим бджолам, в якому напрямі потрібно летіти по нектар.

7) Дельфіни попереджають один одного про небезпеку різким звуковим сигналом


Форми подання повідомлень


Мовою людського спілкування

Мовою жестів і рухів

Мовою звуків

Мовою графічних зображень

Мовою світлових сигналів

Мовою спеціальних позначень

Мовою спеціальних команд

Види повідомлень (за способом подання)


Текстові
  • Статті, реферати, прозові й віршовані твори тощо

Числові
  • Температура повітря, швидкість вітру, сила землетрусу, висота гори, вік людини, відстань між містами тощо

Графічні
  • Графіки, діаграми, піктограми, дорожні знаки, малюнки, картинки, фотографії тощо

Звукові
  • оголошення по радіо або по телебаченню, сигнали автомобіля, дзвінок на перерву, музичні твори,сміх дитини тощо

Умовні жести, сигнали
  • Хитання головою на знак згоди, жести мови глухонімих, сигнали світлофора, сигнали семафорної азбуки на флоті тощо

Мультимедійні
  • Поєднання кількох із зазначених вище

Види повідомлень (за способом сприйняття)


візуальні

звукові


тактильні

нюхові


смакові

Дані


Поняття дані безпосередньо пов’язане з поняттям повідомлення.

Повідомлення - це послідовність сигналів різної приро­ди. Сигнали реєструються мозком людини або тварини, автоматичним пристроєм у певному вигляді. У момент реєстрації сигналів утворюються дані.

Дані можуть бути подані числами, словами, таблицями, звуками, графічними зображеннями, спеціальними позначеннями тощо.

Дані - це повідомлення, які зафіксовані у певному вигляді, зручному для ї зберігання, передавання та опрацювання.

Даніце повідомлення, зафіксовані на носіях (інформації).

Інформаційні процеси


Інформаційні процеси

Збирання


Опрацювання

Подання


Пошук

Зберігання

Передавання

Використання

Захист

Збирання повідомлень – це процес пошуку і відбору необхідних повідомлень із різних джерел.

Зберігання повідомлень – це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії.

Передавання повідомлень – це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача.

Опрацювання повідомлень – це процес отримання нових повідомлень із наявних.

Захист повідомлень – це процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень.

Існує два підходи до визначення інформації

Даний підхід ніяк не пов'язує кількість інформації зі змістом повідомлення.

Застосований для визначення кількості інформації, отриманої конкретною людиною.

Ця інформація повинна збільшити її знання та зменшити їх невизначеність.Способи оцінювання кількості інформації

Суб’єктивний

Об’єктивний

(алфавітний, прагматичний)Кодуванняце процес заміни знаків одного набору знаками іншого набору при збереженні змісту інформації, яку подають за допомогою цих знаків.

Декодуванняце процес, обернений до кодування.

Алфавітце сукупність (допустимих) символів, з яких утворюють повідомлення (кодів, що їх кодують).

Кодування повідомлень
  • Ноти
  • Людина говорить
  • Компас

У комп'ютерних системах загальноприйнятим є кодування інформаційних повідомлень за допомогою лише двох символів, які називають двійковими цифрами й умовно позначають як “0” та”1”, оскільки сучасні комп'ютери здатні обробляти сигнали, які можуть мати лише 2 стани.

Біт — це найменша порція інформації, яку одержують у виборі між двома подіями.

Назву «біт» для одиниці інформації обрано не випадково. Подія, що має два можливих варіанти, може бути записана за допомогою двох цифр: 0 і 1. Число, що набуває двох значень, називається двійковим числом, або англійською мовою Bіnаrу Dіgіt (скорочено bіt — біт).

Біт — одиниця досить дрібна, її недостатньо для вимірювання обсягів інформації, якими оперують сучасні комп’ютери та інші обчислювальні пристрої. Тому використовують більші одиниці, основною із них є байт:

1байт = 23 = 8бітів.

Кількісні характеристики повідомлень


Біт – один розряд двійкового коду

Байт – послідовність із восьми бітів.

1 кілобайт (1 Кбайт) = 1024 байти;

1 мегабайт (1 Мбайт) = 1024 Кбайт;

1 гігабайт (1 Гбайт) = 1024 Мбайт;

1 терабайт (1 Тбайт) = 1024 Гбайт;

1 петабайт (1 Пбайт) = 1024 Тбайт;

1 ексабайт (1 Ебайт) = 1024 Пбайт;

1 зетебайт (1 Збайт) = 1024 Ебайт;

1 йотабайт (1 Йбайт) = 1024 Збайт.Префікс «кіло» означає не 1000, а число 1024 = 210.

Приклад

Нехай ми отримали текстове повідомлення, у якому міститься текст сторінки підручника. У ньому 30 рядків, у кожному з яких є 50 символів. Отже, наше текстове повідомлення містить:

30 (рядків) · 50 (символів) · 8 (інформаційна вага символу) = 12 000 біт інформації.

Навіть якщо цей обсяг перевести в байти (1 байт = 8 біт, ми отримаємо 1500 байт).База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка