Інформація Навчальна презентація з інформатики для 9 класу Інформація це новини, факти, знання, отримані в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо



Скачати 12,29 Kb.
Дата конвертації27.02.2017
Розмір12,29 Kb.

ІНФОРМАТИКА

Інформація


Навчальна презентація з інформатики для 9 класу

Інформація

 • Інформація — це новини, факти, знання, отримані в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо;
 • Інформація – це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини;
 • Інформація – це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми.
 • Інформація походить від латинського слова “informatio”, що означає: роз'яснення, ознайомлення, переказ.

Інформація

Інформація – це відомості про об'єкти і явища, які підвищують рівень обізнаності об'єкта, який сприймає цю інформацію.

Форми існування інформації

Інформація може бути подана лише у вигляді повідомлень.


Знання

Уявлення, поняття, судження

Дані

Повідомлення


Повідомлення

Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо.

Повідомлення

Повідомлення розрізняють за формою подання:


Текстові
  • Статті, реферати, прозові й віршовані твори тощо

Числові
  • Температура повітря, швидкість вітру, сила землетрусу, висота гори, вік людини, відстань між містами тощо

Графічні
  • Графіки, діаграми, піктограми, дорожні знаки, малюнки, картинки, фотографії тощо

Звукові
  • оголошення по радіо або по телебаченню, сигнали автомобіля, дзвінок на перерву, музичні твори,сміх дитини тощо

Умовні жести, сигнали
  • Хитання головою на знак згоди, жести мови глухонімих, сигнали світлофора, сигнали семафорної азбуки на флоті тощо

Комбіновані
  • Поєднання кількох із зазначених вище

Форми подання повідомлень


Мовою людського спілкування

Мовою жестів і рухів

Мовою звуків

Мовою графічних зображень

Мовою світлових сигналів

Мовою спеціальних позначень

Мовою спеціальних команд

Види повідомлень за способом сприйняття


Візуальні:

Звукові:
  • Музика, спів птахів, крики тварин, доповідь, усне спілкування;

Тактильні:
  • Твердий – м'який, гладкий – шорсткуватий, рідкий – твердий;

Нюхові:

Смакові:
  • Солоний, солодкий, гіркий, кислий.

ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ


Достовірність

Повнота


Актуальність

Корисність

Зрозумілість

Повідомлення, що відповідають таким критеріям, називають інформативними


Інформаційні процеси

Інформацію можна:

 • збирати та сприймати,
 • зберігати і накопичувати,
 • передавати і поширювати,
 • опрацьовувати,
 • створювати,
 • захищати,
 • використовувати в своїй практичній діяльності.

Збирання інформації

Процес пошуку і відбору необхідних повідомлень із різних джерел для подальшого їх використання.


Робота із спеціальною літературою, енциклопедіями, довідниками, газетами, журналами тощо;

Проведення дослідів;

Бесіди із спеціалістами;

Спостереження, опитування, анкетування;

Перегляд відеоматеріалів, прослуховування звукозаписів;

Пошук інформації в Інтернеті та в інших інформаційно-довідникових системах.


ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Зберігання інформації – це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії.

Є різні види зберігання інформації:


Книжки, газети, журнали, словники, енциклопедії тощо.

Кіноплівки, магнітні стрічки, лазерні диски.

Документи, фотографії, малюнки, картинки.

ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Передавання інформації – це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача.


Джерело повідомлення

Канал передавання

Приймач повідомлення

Опрацювання інформації

Опрацювання інформації – це отримання нової інформації з наявної.

Опрацювання інформації – одна з основних операцій, яка виконується з інформацією, і є головним засобом збільшення її обсягу і різноманітності.

Інформатика

Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні процеси.

Основа інформатики – інформаційні технології – сукупність засобів і методів, за допомогою яких здійснюються інформаційні процеси в усіх сферах життя і діяльності людини.

Основні напрямки інформатики:

 • Теорія інформації
 • Математичне моделювання
 • Теорія штучного інтелекту
 • Системний аналіз
 • Біоінформатика
 • Соціальна інформатика
 • Розробка обчислювальних систем і програмного забезпечення
 • Комп'ютерна графіка, анімація, засоби мультимедіа
 • Телекомунікаційні системи і мережі
 • Інформатизація виробництва, науки, освіти, медицини,торгівлі, промисловості, сільського господарства та інших галузей людської діяльності.

1.2 Кодування повідомлень

Кодування повідомлень – їх подання у певному вигляді за допомогою деякої послідовності знаків.

  • Ноти
  • Компас

У сучасному світі поширені системи кодування інформації за допомогою фіксованого набору символів, який називають алфавітом.

Двійкове кодування

У комп'ютерних системах загальноприйнятим є кодування інформаційних повідомлень за допомогою лише двох символів, які називають двійковими цифрами й умовно позначають як “0” та”1”, оскільки сучасні комп'ютери здатні обробляти сигнали, які можуть мати лише 2 стани.


Замкнений стан – 1

Розімкнений стан – 0


Вимірювання довжини двійкового коду

Послідовність двійкових цифр називають двійковим кодом.


Біт – один розряд двійкового коду

Байт – послідовність із восьми бітів.

1 кілобайт (1 Кбайт) – 1024 байти;

1 мегабайт (1 Мбайт) – 1024 Кбайт;



1 гігабайт (1 Гбайт) – 1024 Мбайт;

1 терабайт (1 Тбайт) – 1024 Гбайт;


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка