Інформація про адміністрацію школи Структура контингенту учнів закладу Склад І кваліфікація педагогічних кадрів Розділ ІІ. Науково- методична діяльність школи Структура освіти школиСкачати 38,53 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір38,53 Kb.

Вас вітає

Середня загальноосвітня

школа І – ІІІ ступенів с.Смолин

Наша адреса:

Львівська область,

Яворівський район, с.Смолин, вул. Шевченка,70

Електронна адреса сайту школи:

WWW.smolynschool.ho.ua

Наш e-mail:

smolynschool@mail.ru

Зміст

Розділ І. Загальні відомості про школу1.1. Розташування населеного пункту

1.2. Інформація про адміністрацію школи

1.3. Структура контингенту учнів закладу

1.4. Склад і кваліфікація педагогічних кадрів

Розділ ІІ. Науково- методична діяльність школи

2.1.Структура освіти школи

2.2. Робота над науково-методичною проблемою школи

2.3. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами

2.4. Форми методичної роботи

2.5. Особливості навчально-виховного процесу в 1 класі у 2012-2013 н.р.

Розділ ІІІ. Якісно-результативний показник навчання

3.1. Моніторинг навчальних досягнень учнів по класах (за середнім балом)

3.2 Порівняльний аналіз ДПА 4,9,11-их класів в 2011-2012 н.р.

Портфоліо СЗШ І-ІІІ ст.c.Смолин

Експертна комісія:

Заступник з навчально-виховної роботи – Юнко О.Ф.

Завідувач методичного кабінету відділу освіти-

Фірчук О.М.

Творчі вчителі: Половко О.М., Капарчук Г.М.

Голова методичної комісії вчителів інформатики – Клебан В.В.

Мета портфоліо
 • Систематизувати і узагальнити навчальний матеріал
 • Визначення напрямів розвитку загальноосвітнього навчального закладу
 • Об’єктивне оцінювання професійних умінь і навичок працівників

Функції портфоліо
 • діагностична – фіксує зміни і зростання за певний відрізок часу
 • мотиваційна – заохочує учнів, вчителів, батьків до систематичної роботи
 • змістова – охоплює весь зміст досліджуваного матеріалу
 • розвивальна – забезпечує неперервність процесу навчання й розвитку з року в рік
 • рейтингова – демонструє рівень сформованих умінь і навичок

Розділ І

Загальні відомості про школу

Наша школа!

Наше життя!

«Школа–мов пісня…

пісня, з якої починається

життя»

Візитна карточка

Педагогічне кредо

Успіх школяра може створювати вчитель, який сам переживає радість успіху!

Розташування

населеного пункту

У школі організовано підвіз учнів автобусом «Школярик»:

потребує підвезення -113

підвозиться – 107Адміністрація школи

Директор школи

Кушла Олександра Миколаївна,

вчитель російської мови і літ-ри,

"спеціаліст вищої категорії",

стаж роботи 38 роківЗаступник директора з

навчально – виховної роботи

Юнко Ольга Федорівна,

вчитель хімії і біології,

"спеціаліст першої категорії",

стаж роботи 20 роківЗаступник директора з

виховної роботи

Свистович Любов Миколаївна,

вчитель української мови і літ-ри,

"спеціаліст першої категорії",

стаж роботи 32 рокиЗагальна інформація

Рік заснування школи – 1931р. Добудова школи – 1957р.

Добудова їдальні і спортзалу-1984р.

Добудова котельні 2007 р.

Основна

школа

Учні пільгових категорій

 

Напів - сироти

Багатодітні

Потерпілі від аварії на ЧАЕС

Інваліди

Початкова

школа

1


12

4

2

Основна

школа

 7

18

1

1

Старша школа

 6

6

1

1

Усього по

закладу

 14

36

6

4

Для учнів з багатодітних сімей організовано гаряче харчування

Загальна інформація

Склад і кваліфікація педагогічних кадрів закладу в 2012-2013 н.р.

Усього працівників у школі -37

Усього пед. працівників - 26 (100%)

З вищою категорією - 1

З І категорією - 8

З ІІ категорією - 7

Спеціалісти - 4

Молодший спеціаліст - 6

Педагог – організатор - 1

Практичний психолог - 1

Обслуговуючий персонал - 9

Загальна інформація

Склад педагогічних кадрів закладу за віком в 2012-2013 н.р.

Усього педпрацівників - 26(100%)до 30 років включно - 8

З1-40 років - 6

41-50 років - 6

51-54 років - 2

55-60 років - 3

Понад 60 років - 1

31- 40 р.

41- 50 р.

51-54 р.

55-60 р.


за 60 р.

Штатним

розписом

працівників

В школі 12 класних кабінетів, 1 кабінет інформатики (8 комп'ютерів), 1 кабінет народознавства, майстерня, спортивний зал, їдальня.

Навчання в 10-11-их кл. (68 уч.) проводиться за технологічним напрямом. Один раз в тиждень навчаються в Новояворівському НВК

Розділ ІІ. Науково-методична

діяльність школи

Структура освіти школи

Загальна

Інтелектуальна

Естетична

Моральна

Реаліза ція базового навчаль ного плану

Спецкурси і факультативи

Працюють гуртки

основи християнської етики

художня культура

«Юний прикордон ник»

народознавство

вокальний гурток «Веселі дзвіночки»

інформатика

Волонтерсь кий

загін «Милосердя»

світова література

історія України

гурток «Школа рятуваль- ника»

«Туристсько – краєзнавчий»

укр. мова і література

основи психології

«Умілі руки»

Науково - методична проблема школи

1.Підвищення якості знань, удосконалення навчально-виховного процесу з максимальним урахуванням нахилів та здібностей учнів в умовах внутрішкільної диференціації.

 

2.Впровадження комп’ютерних технологій у навчально – виховний процес.

Протягом чотирьох років проблема реалізовувалась через такі завдання:
 • Забезпечення безперебійного навчально-виховного процесу в школі та охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням
 • Зміцнення навчально-матеріальної бази, систематизація та поповнення змісту шкільної бібліотеки та навчальних кабінетів
 • Створення в школі атмосфери творчості, високої відповідальності педагогічного колективу за результати праці
 • Підвищення ефективності методичної роботи з педагогами, зокрема щодо питань диференціацій змісту навчання та роботи з обдарованими дітьми
 • Розвиток у дітей та молоді творчих здібностей
 • Удосконалення мережі гуртків, факультативів та інших форм позакласної роботи
 • Активізація культурно мистецької роботи з дітьми усіх вікових груп, сприяння поширенню культури впливу школи та зростання культури села
 • Координація спільних зусиль школи, сім’ї, громадськості у питаннях навчання, виховання і розвитку школярів

Етапи

2009 – 2013 н.р.

ІІІ етап (практичне дослідження пробле-ми, 2011-2012н.р.) Спрямування всіх нап-рямків внутрішкільної методичної роботи на вдосконалення системи роботи вчителів над проблемою.

V етап (практичне дослідження проблеми, 2012-2013н.р.)

Проведення моніторин-гових досліджень з навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів.

І етап (діагностичний, 2009-2010н.р.)

Організація роботи.

Прогнозування завдань, мети науково-методичної проблеми.

ІІ етап (2010-2011н.р.)

Опанування змісту проблеми. Освоєння методики організації проблемної теми.

Практичне дослідження проблеми

ІV етап (прак-тичне досліджен-ня проб-леми, 2011-2012н.р.)

Реалізація змісту і завдань. Напрацювання власного досвіду.

Система роботи над проблемою

Дана проблема реалізується через проведення таких колективних форм роботи:

педради

психолого-педаго-

гічні семінари

інструктивно-

методичні наради

предметні тижні

Науково-методична діяльність школи

У 2012-2013 н.р. педагогічний колектив завершує роботу над проблемою школи та підбиває підсумки: V етап (практичне дослідження проблеми, 2012-2013 н.р.) Робота педагогічного колективу спрямована на реалізації науково-методичної проблеми шляхом:

 • підготовки та проведення педради – дослідження « Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів»;
 • моніторинг успішності учнів 5,10 класів з математики і української мови в 2012-2013 н.р.;
 • проведення підсумкових контрольних робіт та їх порівняльний аналіз;
 • проведення творчих звітів вчителів про наслідки роботи над проблемою;
 • оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад;
 • вивчення адміністрацією стану викладання предметів(згідно з перспективним планом роботи школи);
 • проведення методичної декади «Використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі»;
 • Проведення підсумкової педагогічної ради

3.Організація методичної роботи

з педагогічними кадрами

Безпосередньою метою методичної

роботи в школі є ріст рівня

педагогічної майстерності вчителя

і педагогічного колективу

Методична робота спрямована на вирішення в єдності таких проблем:
 • впровадження надбань педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій
 • створення чіткої системи;

 • збагачення знань педагогів;
 • розвиток світогляду, сучасного стилю педагогічного мислення;
 • стимулювання групової творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;

Форми

методичної

роботи

Інструктивно-методичні

наради

Методичні

семінари

Педагогічні

читання

Методичні

комісії

Школа

молодого

вчителя

Тижні педагогічної

майстерності

Конкурс "Учитель року"Педради

Активно працюють індивідуальні, групові та

колективні форми методичної роботи

В період між засіданнями методичних комісій в школі проводяться предметні тижні як:
 • один із способів організації навчального процесу;

 • прийом активізації пізнавальної діяльності учнів з дисциплін шкільного курсу;
 • мотивація до самостійної індивідуальної і групової роботи;
 • спосіб організації зворотнього зв’язку.

 • предметні тижні проходять з метою:
 • необхідності поглиблення й розширення предметних знань;
 • потребу в більш ретельній підготовці учнів;
 • прагнення урізноманітнювати форми пізнавальної діяльності.

Методичні тижні

5.Результативність навчально-виховної діяльності педагогічного колективу


Бронзові призери районних змагань з футболу

(вч. Кіндрат В.М.)

Учень школи Карпа Н. –

кращий гравець та півзахисник турніру

(вч. Кіндрат В.М.)

5.Результативність навчально-виховної діяльності педагогічного колективу


Срібні призери районних змагань з тенісу

(вч. Кіндрат В.М.)

Учень школи Підгурський Д. зайняв у районних змаганнях

ІІІ місце по штовханню ядра

(вч. Кіндрат В.М.)

5.Результативність навчально-виховної діяльності педагогічного колективу


Кращий учень школи Пилип М. учасник IV етапу олім., призер і переможець обл.олім. з інформатики, багаторазовий переможець районної олімпіади з інформатики

(вч. Клебан В.В.)

Учні школи: Біблій Ю. –призер район.олім. з інформатики,

Пилип М.- призер район. олім. з інформаційних технологій

(вч. Клебан В.В.)

Створені належні умови для навчання і виховання учнів 1 класу:

Створені належні умови для навчання і виховання учнів 1 класу:

 • Організовано гаряче харчування;
 • Обладнано окремий гардероб з обов'язковим відділенням секцій для кожного учня;
 • В класі обладнано куточок з іграшками для організації рухливих ігор

Створені сприятливі умови для адаптації учнів

 • Передбачено один розвантажувальний день (четвер);
 • Розклад складено з метою чергування предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками курсу "Основи здоров'я", музичного та образотворчого мистецтва, трудового навчання;
 • Заняття з навчального предмета "Фізична культура" проводяться лише на заключних уроках;
 • На уроках домінують ігрові форми навчання, домашні завдання не задаються, навчальні досягнення оцінюються вербально, тривалість уроків становить 35 хвилин

Розділ ІІІ. Якісно-результативний показник навчання


Моніторинг навчальних досягнень учнів по класах

(за середнім балом). Учні, які мають високий рівень навчальних досягнень у 2011-2012 н.р.)

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Середній бал

Початкова школа

1.

Фірцович Юлія

2

10,4

2.

Недільська Анна

2

10,3

3.

Кінас Віталій

2

10,3

4.

Масюк Марта

2

10,2

5.

Онацький Василь

2

10,1

6.

Свистович Уляна

3

10,2

7.

Верхола Анна

3

10,2

8.

Гринчишин Діана

3

10,0

9.

Юнко Марія

3

10,0

10.

Лень Анастасія

4

10,8

11.

Рис Вікторія

4

10,8

Старша школа

12.

Піун Юлія

10-А

10,3

13.

Пилип Михайло

10-А

10,3

14.

Якимець Уляна

10-Б

10,1

Якимець У.

Результати навченості учнів

Рівні навченості учнів 2011/12 н.р.


В школі є учні, які незмінно навчаються на низькому рівні. Тому, в нас заплановано педрада – дослідження "Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів".

 п/п

 

Предмет

Клас

Кількість

учнів

Річна

Якість

знань

Сер

бал

ДПА

Якість

знань

Сер.

бал

Прізвище, ім’я вчителя

П

%

С

%

Д

%

В

%

П

%

С

%

Д

%

В

%

1.

Укр. мова

(диктант)4

21

0

 

3

13%

14

64%

5

23%

87%

8,2

0

 

3

13%

14

64%

5

23%

85,9%

8,8

Туз Б.П.

2.

Укр. мова

(читання)4

21

0

 

3

13%

12

60%

7

27%

87%

8,5

0

 

3

13%

12

60%

7

27%

86,5%

8,7

Туз Б.П.

3.

Матема- тика

4

21

 

3

 

 

 

14%

 

6

13%

 

8

 

37%

5

23%

60%

7,1

3

14%

6

13%

8

37%

5

23%

72%

7,6

Гедз Л.В.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 4 класу з ДПА в 2011-2012 н.р.

Українська мова (диктант)

Українська мова (читання)

Математика

Сер.бал. -8,2

Сер.бал. -8,8

Сер.бал. -8,5

Сер.бал. -8,6

Сер.бал. -7,1

Сер.бал. -7,6


Педагогічний колектив і кожен учитель зокрема, працює над тим, щоб не тільки навчити учня, а й підготувати його до складної самостійної роботи

Позитивний

Позитивний

настрій –

запорука

успіху!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка