Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 рік Міністерство закордонних справ України 140Сторінка1/4
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0,9 Mb.
  1   2   3   4


Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 рік


Міністерство закордонних справ України


140


(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


КВК


1401010


Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин


(найменування бюджетної програми)


КПКВК


Мета бюджетної програми


Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, який відповідно до наданих йому повноважень забезпечує, проведення зовнішньої політики держави і координацію діяльності у сфері зовнішніх відносин України.

На Міністерство закордонних справ України покладено координацію заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин по забезпеченню цілісності зовнішньополітичного курсу держави, узгодженості дій органів виконавчої влади України у сфері зовнішніх зносин, неухильного додержання ними відповідних положень Конституції України, основних напрямів зовнішньої політики України, визначених Верховною Радою України, Закону України "Про міжнародні договори України", інших законів, нормативно-правових актів, на Міністерство закордонних справ України покладено координацію заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин.


Мета програми - формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх відносин.


Завдання бюджетної програми


1. Забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України.

2. Підтримка роботи ДП "Редакції журналу МЗС України "Політика і час".

Результативні показники бюджетної програми


Джерело інформації


спеціальний фонд


загальний фонд


2016 рік (проект)


Одиниця виміру


Показники


2


3


4


5


6


(тис. грн.)


затрат


од.


Мережа установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету. Рішення Адміністрації Президента України від 28.05.2010 року №02-01/924


Кількість підвідомчих підприємств та організацій


 1,0


од.


Постанова КМУ від 01.03.2014 №65


Кількість службових легкових автомобілів


 1,0


кв. м.


Інвентаризаційна справа


Площа приміщень адміністративного будинку за адресою: пл. Михайлівська, 1


 19 002,0


од.


Постанова КМУ від 05.04.2014 №85


Кількість штатних одиниць апарату МЗС


 600,0

од.


Постанова КМУ від 05.04.2014 №85


Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України


 20,0


тис.грн.


Розпис ДБУ


Видатки на відрядження по Україні


 159,5


тис.грн.


Розпис ДБУ


Кошторисна вартість робіт з проведення реконструкції інженерної інфраструктури серверного приміщення адмінбудівлі МЗС (І етап)


продукту


тис.од.


Внутрішній облік


Кількість опрацьованих звернень громадян


 2,0


тис.од.


Внутрішній облік


Кількість опрацьованих нот


 9,9


од.


Внутрішній облік


Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України


 200,0


тис.од.


Внутрішній облік


Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України


 62,0


тис.од.


Внутрішній облік


Кількість опрацьованих інших доручень та листів


 48,0


од.


Внутрішній облік


Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів


 60,0


шт.


Внутрішній облік


Кількість виданих номерів журналу МЗС України "Політика і час"


 12,0


шт.


Внутрішній облік


Прийнято участь у заходах за участю Президента, Прем"єра, голови ВРУ


 80,0


шт.


Внутрішній облік


Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів


 115,0


шт.


Внутрішній облік


Кількість розроблених нормативно-правових актів


 130,0


шт.


Внутрішній облік


Кількість архівних одиниць зберігання фонду "Міжнародних договорів"


 500,0


шт.


Внутрішній облік


Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні


 5 000,0


кв. м.


Проектно-кошторисна документація


Площа серверного приміщення, де буде проводитись І етап реконструкції


ефективності


од.


Розрахунково


Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника


 3,0


од.


Розрахунково


Кількість опрацьованих нот на 1 працівника


 17,0


од.


Розрахунково


Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1 працівника


 1,0


од.


Розрахунково


Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника


 103,0


грн.


Розрахунково


Середня вартість людино-дня відрядження по Україні


 367,8


грн.


Розрахунково


Вартість одного випуску журналу МЗС України "Зовнішні справи"


 30,0


од.


Розрахунково


Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця Управління юридичного забезпечення


 13,0


од.


Розрахунково


Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника


 80,0


тис.грн.


Розрахунково


Середня вартість 1-єї одиниці придбаного обладнання


тис.грн.


Розрахунково


Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м серверного приміщення


якості


відс.


Внутрішній облік


Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.


 100,0


відс.


Внутрішній облік


Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості


 100,0


відс.


Внутрішній облік


Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених


 50,0


відс.


Внутрішній облік


Відсоток вчасно виданих номерів журналу МЗС "Зовнішні справи"


 100,0


відс.


Розрахунково


Рівень виконання робіт з проведення реконструкції інженерної інфраструктури серверного приміщення адмінбудівлі МЗС (І етап)


Міністерство закордонних справ України


140


(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


КВК


1401020


Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів


(найменування бюджетної програми)


КПКВК


Мета бюджетної програми


Метою бюджетної програми є забезпечення членства України в міжнародних організаціях. На сьогодні, відповідно до Єдиного державного реєстру міжнародних організацій, Україна є членом понад 70 міжнародних організацій. МЗС України забезпечує сплату внесків до бюджетів 34 міжнародних організацій, спеціальних установ та конвенційних органів. Участь України в роботі цих організацій передбачає виконання статутних зобов'язань, зокрема своєчасну та повну сплату річних внесків.


Завдання бюджетної програми


Забезпечення своєчасного та у необхідних обсягах виконання фінансових зобов'язань України перед бюджетами міжнародних організацій. Своєчасна

та повна сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій є необхідною передумовою забезпечення повноцінної та ефективної участі України в роботі цих організацій, збереження високого авторитету України на міжнародній арені, її репутації як надійного партнера, що дотримується взятих на себе зобов'язань, у тому числі і фінансових.

Результативні показники бюджетної програми


Джерело інформації


спеціальний фонд


загальний фонд


2016 рік (проект)


Одиниця виміру


Показники


2


3


4


5


6


(тис. грн.)


затрат


од.


Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна; Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371,

чинні міжнародні

договори України


Кількість міжнародних організацій та органів, в яких набуто членство Україною і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески


 33,0


продукту


шт.


Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна; Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371,

чинні міжнародні

договори України


Кількість міжнародних організацій та органів, до яких сплачено Україною членські внески


 33,0

од.


Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна; Постанова КМУ від 13.09.2002 №1371,

чинні міжнароднідоговори України


Кількість міжнародних організацій, до яких сплачено внески відповідно до графіків погашення реструктуризованої заборгованості або в рамках виплати заборгованості, відкладеної на необмежений термін


 2,0


якості


од.


Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій, конвенційних органів щодо виконання фінансових зобов"язань


Кількість міжнародних організацій та органів, в яких збережено право голосу України


 33,0


од.


Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій, конвенційних органів щодо виконання фінансових зобов"язань


Кількість міжнародних організацій та конвенційних органів, заборгованість України перед бюджетами яких реструктуризовано на певний період або відкладено на необмежений термін


 4,0


відс.


Внутрішній облік


Рівень виконання фінансових зобов"язань України перед бюджетами міжнародних організацій та конвенційних органів


 85,0


відс.


Розрахунково


Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014


Міністерство закордонних справ України


140


(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


КВК


1401030


Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ


(найменування бюджетної програми)


КПКВК


Мета бюджетної програми


Основною метою бюджетної програми є забезпечення дипломатичної присутності України в стратегічно важливих регіонах світу, підтримання дипломатичних зносин України з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіях, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб, а також забезпечення власними службовими приміщеннями (будинками) дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном.


Завдання бюджетної програми


Головним завданням бюджетної програми є забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, а також забезпечення на належному рівні функціонування дипломатичних установ України, виходячи з мінімально необхідних видатків, запобігаючи виникненню заборгованості по сплаті оренди службових приміщень, послуг зв'язку, витратам по утриманню автомобілів, комунальним послугам та розширення дипломатичної присутності України у світі. Міжнародний досвід підтверджує економічну доцільність придбання у власність держави приміщень для розміщення закордонних дипломатичних установ. Придбання/будівництво власних приміщень запобігає збільшенню непродуктивних витрат державного бюджету на оренду адміністративних та житлових приміщень для потреб дипломатичних установ, а також дозволяє здійснювати невідкладні заходи з безпеки для уникнення загрози життю та здоров'ю працівників дипустанов та членів їх сімей у низці країн світу з напруженою суспільно-політичною ситуацією.Результативні показники бюджетної програми


Джерело інформації


спеціальний фонд


загальний фонд


2016 рік (проект)


Одиниця виміру


Показники


2


3


4


5


6


(тис. грн.)


затрат


шт.


Постанова Верховної

Ради України, рішення

Президента України,

річна фінансова звітність
Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України на початок року


 127,0


од.


Постанова Верховної

Ради України, рішення

Президента України,

річна фінансова звітність
Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України на кінець року


 127,0


чол.


Розпорядження Кабінету

Міністрів України,

штатний розпис

закордонних

дипломатичних установ

України


Кількість штатних одиниць закордонних дипломатичних установ України


 1 362,0


чол.


Внутрішній облік


Середньорічна кількість штатних одиниць закордонних дипломатичних установ України


 1 160,0

чол.


Штатний розпис

закордонних

дипломатичних установ


Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України, які виконують консульські функції


 261,0


тис.грн.


Протокол Комітету з конкурсних торгів, догоовори, рахунки,внутрішній облік


Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів,арбітрів


 34 990,2


тис.грн.


Лист-виклик, внутрішній облік


Забезпечення участі членів делегації,експертів,свідків та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України у заходах, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорі


 350,0


тис.грн.


Договори, рахунки, актинаданих послуг, квитанції, вутрішній облік


Оплата послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів


 60,0


тис.грн.


Договори, рахунки, актинаданих послуг, квитанції, вутрішній облік


Абонентська плата за користування юридичною базою даних та закупівля програмного забезпечення


 40,0


тис.грн.


Щоквартальна звітність


Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном


 3 615,0


продукту


тис.грн.


Дані "Дозволів"

та "Повідомлень",

фінансова звітність

закордонних

дипломатичних установ

України


Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році


 624 069,5


тис.од.


Щоквартальна звітність


Кількість вчинених консульських дій дипломатичними

представництвами та консульськими установами України за

кордоном


 500,0


од.


Щоквартальна звітність


Кількість громадян України, які постраждали під час перебування за кордоном та отримали матеріальну допомогу


 300,0


од.


Звітні дані


Кількість країн, в яких забезпечено дипломатичну присутність України


 85,0


од.


Звітні дані


Кількість країн, в яких забезпечення дипломатичної присутності України здійснюється за сумісництвом


 41,0


од.


Звітні дані


Кількість засобів криптографічного захисту інформації


од.


Рішення Президента України, постанова КМУ, нотна переписка, внутрішній облік


Кількість справ, за якими започатковане досудове врегулювання


 4,0


од.


Нотна переписка, внутрішній облік


Кількість проведених раундів переговорів в контексті досудового врегулювання міжнародних спорів


 5,0


од.


Нотна переписка, лист - виклик, внутрішній облік


Кількість відряджень членів делегації, експертів, свідків та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України у заходах, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів


 15,0

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка