Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Запорізького національного університету за 2010 рік 2011 змістСторінка1/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. ректора ЗНУ
__________________О. Г. Бондар
«____» ______________ 2011 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про наукову та науково-технічну діяльність

Запорізького національного університету
за 2010 рік


2011
ЗМІСТПоказники наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ МОН за 2008-2010 рр………………………………………………............

3


Узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2010 році…………………

16

Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня (виконані тільки за кошти держбюджету)…………………………………………………………………………...

20


Короткий опис перспективних прикладних досліджень, обґрунтування щодо необхідності їх фінансової підтримки ………………………………………………………...

23


Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки…………………………………………………………..

25


Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок…………………………………………………………………………………………

26


Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок………………

29

Описи найбільш важливих розробок, відкриттів, робіт із значним економічним і соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів, підтвердженою відповідними актами (довідками) використання у виробництві та навчальному процесі, даними щодо одержання економічного, соціального ефекту………………………………..

32


Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених……………………………………………………………………………………………

41


Відомості про найбільш ефективні наукові підрозділи, їх напрями діяльності, роботу з замовниками…………………………………………………………………………………….

43


Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями……………………………………………………………………………………

46


Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та галузевих академій наук України………………………….

48


Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб………………………

51


Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну діяльність………………………………………

54


Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів………………………………………………………………………

58


Анкетні дані про ВНЗ…………………………………………………………………………..

60

Додатки………………………………………………………………………………………….

62

Додаток 3

до наказу МОН

від 07.02.2011р. №104


ПОКАЗНИКИ

наукової та науковотехнічної діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

та наукових установ МОН за 2008-2010 рр.

ДВНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МОНУ

(Назва вищого навчального закладу)
Код ВНЗ 02045

 


п/п

Показники

2008

2009

2010

1.

Науково-педагогічні кадри

 

 

 

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб

609

663

675


1.1.1.

з них: - докторів наук

44

78

70

1.1.2.

- кандидатів наук

350

395

414

1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДДКР, усього осіб

609

610

674

1.2.1.

з них: - докторів наук

44

52

69

1.2.2.

- кандидатів наук

350

377

414

1.3.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:

0

71

91

1.3.1.

з них: - докторів наук

0

22

23

1.3.2.

- кандидатів наук

0

23

28

1.4.

Кількість штатних одиниць наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, зайнятих штатними працівниками, усього

0

31,5

32,75

1.4.1.

з них: - докторів наук

0

7,5

7,75

1.4.2.

- кандидатів наук

0

9,0

10,25

1.5.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього

621

17

23

1.5.1.

з них: - докторів наук

44

2

2

1.5.2.

- кандидатів наук

351

4

3

2.

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

2.1

Кількість спеціальностей у спеціалізованих вчених радах, всього, з них:

3

5

5

2.1.1.

"- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

0

0

0

2.2.

Кількість докторантів, усього

8

12

10

2.3.

Кількість аспірантів, усього

209

210

201

2.3.1.

з них: з відривом від виробництва

117

122

107

2.4.

Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ, усього, в тому числі:

40

61

76

2.4.1.

"- за межами ВНЗ

0

44

58

2.4.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

0

7

11

2.5.

Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ усього, в тому числі:

3

1

5

2.5.1.

"- за межами ВНЗ

0

1

5

2.5.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

0

0

0

3.

Фінансування НДДКР

 

 

 

3.1.

Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн.,

з них:672,2

722,2

808,1


3.1.1.

- фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020)

388,9

388,9

436,6


3.1.2.

- прикладних досліджень і розробок

( за кодом КПКВ 2201040)283,3

333,3

371,5


3.1.3.

- збереження наукових об'єктів, що становлять НН

(за кодом КПКВ 2201090)0

0

0


3.2.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них:

97,5

67,5

114,2


3.2.1.

- обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами

0

0

0


3.2.2.

-обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.

0

0

0

3.2.3.

-обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва

0

0

0


3.3.

-обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них:

80,0

0

40,0


3.3.1.

• за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

80,0

0

40,0


3.4.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160

575,2

527,4

650,5

4.

Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ 

4.1.

Середньорічна вартість основних засобів (у фактичних цінах), тис. грн, в тому числі:

0

65021,8

70615,9

4.1.1.

" - машин та устаткування

0

10330,5

10990,3

4.2.

Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн

0

9,8

10,0


4.3.

Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються НДДКР, тис.кв.м

0

1,128

1,146


4.4.

Кількість створених у ВНЗ наукових та науково-технічних інфраструктур ( лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, центрів спільного користування обладнанням) усього, в тому числі:

0

1

1

4.4.1.

"- створених спільно із науковими установами Національної та галузевих академій наук

0

1

0


4.4.2.

"- створених спільно із науковими установами та ВНЗ

інших відомств0

0

0

4.4.3.

"- створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ

0

0

0


5.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка