Інформація щодо кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, які перебувають у масових школах, в цілому по Україні відсутні. В україні: функціонує система спеціальної освітиДата конвертації30.03.2017
Розмір15,4 Kb.
 • ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ
 • Сіліна Г.О., к.пед.н., завідувач кафедри валеологічної та інклюзивної освіти

Облік дітей з вадами психофізичного розвитку в Україні

 • 12,2% (за даними регіональних ПМПК)
 • Потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: 1.076.345 дітей.
 • Офіційна статистична інформація щодо кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, які перебувають у масових школах, в цілому по Україні відсутні.

В Україні:

 • функціонує система спеціальної освіти (спеціальні заклади, спеціальні групи в дитячих садках та загальноосвітніх навчальних закладах);
 • частина дітей отримує освіту за індивідуальною формою навчання,
 • певна кількість учнів є стихійно інтегрованою у загальноосвітній простір,
 • етап становлення та активної розбудови інклюзивноЇ освіти.

Спеціальна освіта

 • Спеціальні заклади:
 • для дітей з порушеннями слуху,
 • слабочуючих,
 • з порушеннями зору,
 • слабозорих,
 • з тяжкими порушеннями мовлення,
 • з порушеннями опорно-рухового апарату,
 • для розумово відсталих,
 • затримкою розумового розвитку.
 • В спеціальних школах враховуються всі типи обмежень, які мають їхні вихованці, а саме: біологічні (сенсомоторні вади), соціальні (перешкоди у взаємодії з оточенням), психологічні (комплекс неповноцінності), і створені такі умови, за яких ці обмеження не перешкоджають навчанню.
 • До них можна віднести:
 • охоронний режим,
 • меншу наповнюваність класів і виховних груп,
 • використання спеціального обладнання та наочності,
 • врахування індивідуальних особливостей кожної дитини.

Недоліки та проблеми спеціальної освіти:

 • уніфікованість, що унеможливлює забезпечення освітніх потреб всіх учнів, утруднює впровадження різноваріантних навчальних програм та внесення необхідних змін та додатків до навчальних планів;
 • ізольованість дітей з психофізичними порушеннями в спеціальних школах-інтернатах (відчудження сім’ї від виховного процесу; соціальна інфантильність учнів);
 • недостатня соціально-практична спрямованість навчального процесу, наслідками якої є: низький рівень сформованості соціально-побутової компетентності учнів, незадовільна орієнтація в системі соціальних норм і правил та відсутність навичок самостійної життєдіяльності.
 • внаслідок постійної опіки та ізоляції від здорових однолітків вихованці спеціальних шкіл-інтернатів часто набувають комплексу “інвалідності”, споживацьких установок, негативного ставлення до інших людей.

Індивідуальне навчання

 • можливість повного врахування індивідуальних особливостей дитини,
 • адаптація програми до зони найближчого розвитку,
 • наявність звичної для дитини обстановки,
 • відсутність негативного впливу взаємодії з іншими дітьми.
 • Проте, часто при індивідуальній формі навчання дитина опиняється в умовах ще більшої соціальної ізоляції.
 • Найчастіше з такою дитиною працюють вчителі масової школи, які не мають спеціальної підготовки, через що не враховують особливостей розвитку і навчання своїх вихованців.
 • Досягнення дитини в процесі індивідуального навчання контролюються неефективно, тому досить часто не відповідають її потенційним можливостям.
 • Діти не одержують необхідної корекційної допомоги, у кращому випадку здійснюється лише медична.
 • Нехтується така важлива умова психічного розвитку, як міжособистісна взаємодія з однолітками.

Інклюзивна освітаinclusion» – включення)

 • передбачає створення можливостей навчання всіх без винятку дітей, в тому числі з порушеннями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього навчального закладу (пристосування середовища, навчального процесу відповідно до особливих потреб дитини)

Дети, для обучения которых необходимы изменения

 • одаренные дети (нуждаются в другом подходе к обучению)
 • дети с особенностями психофизического развития, с инвалидностью (с особыми образовательными потребностями)
 • дети с особенностями культурного, языкового, религиозного характера
 • Безусловное принятие школой ребенка и есть инклюзия

Інклюзивна освіта в Європі

 • Італія: 1972 Бельгія: 1970
 • Німеччина: 1972 Швеція: 1980
 • Австрія: 1983 Ісландія: 1995
 • Португалія: 1997
 • Основні гарантії:
 • 1. Здобуття освіти в “середовищі з мінімальними обмеженнями”.
 • 2. Безкоштовні та адекватні освітні послуги.
 • 3. Правове забезпечення навчання.
 • 4. Навчання за індивідуальним навчальним планом.

«интеграция» или «инклюзия»

 • Интеграция предполагает, что ребенок должен адаптироваться к образовательной системе, инклюзия – адаптацию системы к потребностям ребенка.

Преимущества инклюзии

 • Преодоление изоляции детей
 • Возможность получить образование без отрыва от семьи
 • Ориентация детей с нарушениями психофизического развития на здоровых ровесников
 • Реальная социальная адаптация

Личностный рост всех участников

 • Инклюзия учит всех общаться и работать вместе, формирует чувство ответственности за тех, кто нуждается в помощи, эмпатии, сочувствия…

Охоплення дітей з вадами психофізичного розвитку спеціальним навчанням (дані ПМПК)

 • 1. Потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: 1.076.345 дітей.
 • 2. Одержали навчально-корекційну допомогу 115 690 дітей (різноманітні форми навчання, різні типи закладів). Серед них: 54 100 – спеціальні навчальні заклади.
 • 3. Без спеціальної допомоги – 960 645 дітей.
 • Офіційна статистична інформація щодо кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, які перебувають у масових школах, в цілому по Україні відсутні.
 • Визначення
 • кількості стихійно
 • інклюзованих
 • Виявлення
 • якісних ознак порушень
 • організація відповідного
 • корекційного навчання
 • Стихійна інтеграція за різними даними, до 900 000 дітей
 • “Прихована” інтеграція дані відсутні

Проблемы инклюзивного образования

 • отсутствие гибких образовательных стандартов;
 • несоответствие учебных планов и содержания обучения массовой школы особым образовательным потребностям ребенка;
 • отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива;
 • недостаточное материально-техническое оснащение;
 • отсутствие возможности введения в штатное расписание образовательных учреждений дополнительных ставок (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, тифлопедагоги);
 • неготовность общества к принятию детей с ограниченными возможностями здоровья, настороженное, местами даже негативное отношение общества к детям с ограниченными возможностями.

 • Додаткова підтримка та створення умов для дітей з особливими потребами, які вже навчаються в масових школах (переважно діти з нескладними порушеннями)
 • Створення умов для дітей з більш суттєвими порушеннями, які прийдуть до загальноосвітнього навчального закладу (відповідно до рекомендацій фахівців та рішення батьків)
 • Завдання інклюзії в Україні

Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад

 • Инклюзивное образование требует серьезного научного осмысления исходя из реалий нашего общества. Развитие системы инклюзивного образования – долгосрочная стратегия, требующая терпения и терпимости, последовательности, непрерывности, поэтапности и комплексного подхода для ее реализации.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка