Інформації мають керуватись Законом про доступ (ч. 4 ст. 13) До приведення законодавства України у відповідність з Законом про доступ акти законодавства України застосовуються в частині йому не суперечатьСкачати 22,84 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір22,84 Kb.

Чим керуватись при розгляді запиту?

Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватись Законом про доступ (ч.4 ст.13)

До приведення законодавства України у відповідність з Законом про доступ акти законодавства України застосовуються в частині йому не суперечать (п.2 Розділу VI)

ЗВЕРНЕННЯ проти ЗАПИТУ

Закон про доступ не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом (ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» …)

 • Публічна ≠ Відкрита

Режими доступу

-відкрита (закон або воля особи)

-з обмеженим доступом

конфіденційна, ДСК, таємна


Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством,

або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.


ЗАПИТ

 • Письмовий запит подається в довільній формі.
 • Запит на інформацію має містити:
 • 1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі (П. 4, 5 СТ. 19)

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

максимально спрощена процедура подання запиту та отримання інформації :

 • можливість надіслання запиту електронною поштою; вказання загального опису інформації;
 • 5 днів для розгляду запиту; обов`язок виставити рахунок у разі запиту на більш ніж 10 стр.;
 • обов`язок розпорядника самостійно направляти запит належному розпоряднику;
 • заборона посилання на загальнодоступні джерела;

строки розгляду запиту

у зверненні, яке надійшло на адресу сільської ради, не зазначено було про те, що це був запит про надання публічної інформації, а також в ньому були відсутні посилання на відповідні норми Закону про доступ. Вказане звернення було розцінено як звернення - надано відповідь в місячний термін.

Постанова Києво-Святошинського райсуду від 29.04.2015 р. Правопорушення ч. 2 статті 212-3 КУпАП; стягнення 425 грн.

обов`язок виставити рахунок

виконуючою обов`язки Старопетрівського сільського голови відмовлено у наданні запитуваних копій документів. Зазначено, що копії запитуваних документів будуть надані лише після відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк. Сума коштів, рахунок для їх внесення у відповіді надані не були.

Вишгородський райсуд Київської області від 1.07.2015 р. 

заборона посилання на загальнодоступні джерела

Оскільки чинним законодавством встановлений вичерпний перелік підстав для відмови в наданні інформації, рекомендація ознайомлення з інформацією з загальнодоступних джерел є фактично відмовою, лист підписаний головою сільською ради, тому суд приходить до висновку про порушення Закону про доступ.

Постанова Києво-Святошинського райсуду від 17.04.2015 р. Правопорушення ч. 2 статті 212-3 КУпАП; стягнення 425 грн.

документ чи інформація ???

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ.

Запит може містити вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит.

Розпорядник зобов`язаний визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

Справа: Було надано відповідь, що підприємство має ліцензію на виконання робіт … однак копії вказаної ліцензії надано не було. 

Справа: Було надано відповідь, що підприємство має ліцензію на виконання робіт … однак копії вказаної ліцензії надано не було. 

Висновок суду: надання неповної інформації, правопорушення ч. 2 ст. 212-3

Нововолинський міський суд Волинської області від 5.08.2015 р.

розпорядники – не тільки суб`єкт в/п

директор КП «Київський метрополітен» відмовив в наданні інформації про витрачання бюджетних коштів, обґрунтувавши це тим, що КП не є суб'єктом владних повноважень

Висновок суду: визнати винним.

Постанова Апеляційного суду м. Києва від 14.08.2015


ВІДКРИТА

Ч. 5 ст. 6 Закону про доступ

Не може бути обмежено доступ до інформації:

про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі:


 • до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна,
 • прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1360 грн.)

Публічна інформація є відкритою,

крім випадків, встановлених законом (ст.1)

персональні дані осіб, які отримали бюджетні кошти, майно

Сільська рада відмовила у наданні списку осіб-учасників АТО, які отримали матеріальну допомогу.

Висновок суду: виходячи з аналізу положень вищевказаних норм матеріального права, приходжу до висновку, що чинне законодавство про захист персональних даних та конфіденційної інформації передбачає можливість заборони законом віднесення персональних даних певних категорій громадян до інформації з обмеженим доступом… Ізяславський райсуд Хмельницької області від 20.03.2015 р.

надання копій договорів, виконання яких забезпечується коштом бюджету

Чугуївський професійний ліцей відмовив у наданні копій договорів про постачання продуктів харчування у 2015 році за бюджетні кошти, стверджуючи про конфіденційність інформації. Висновок суду: надання доступу до документів про отримання та розпорядження бюджетними коштами та майном, прізвищ, імен, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали комунальне та державне майно в користування чи розпорядження, є обов`язковим і здійснюється відповідно до закону.

Рішення відповідних судів

Ізяславський суд Хмельницької області від 20.03.2015р.

Вишгородський райсуд Київської області від 1.07.2015 р. 

Чугуївський міський суд Харківської області від 23.06.2015 р.


Ч. 6.ст. 6 Закону про доступ

Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.ВІДКРИТА

Ст. 5 ЗУ “Про захист персональних даних”

Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Ч 1 ст. 8 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”

1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

ТАЄМНА

До конфіденційної інформації відноситься:

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень та

яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Поняття «конфіденційна інформація» стосується виключно суб'єктів приватного права.

Ч 1 ст. 7 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

КОНФІДЕНЦІЙНА

ст. 5 ЗУ “Про захист персональних даних”

Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону про доступ до службової інформації може належати інформація:

 • що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані: з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
 • зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

ДСК

Трискладовий тест

Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше

Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження в доступі до такої інформації, які існували раніше

Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам?

Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні?

*

в інтересах:


 • національної безпеки,
 • територіальної цілісності або
 • громадського порядку

 • з метою:
 • запобігання заворушенням чи злочинам,
 • для охорони здоров'я населення,
 • для захисту репутації або прав інших людей,
 • для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або
 • для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя

Обмеження здійснюється лише на підставі закону

Проблематика в сфері доступу до публічної інформації

Підзаконні акти не відповідають закону

Використання переліків службової інформації як нормативного акта для обмеження доступу до інформації

Відсутність системного навчання представників органів державної влади вимог законодавства в сфері доступу до публічної інформації

Обмеження доступу до генпланів міст

Відсутність практики балансування між правом на доступ і захистом приватності

Невиконання вимог ч.5 ст.6 закону про доступ (відкритість інформації про ПІБ особи, що отримала блага з бюджету)

Відсутність практики застосування трискладового тесту

Підміна поняття запитів і звернень як громадянами, так і розпорядниками

Обмеження доступу до протоколів комітетів і комісій

Обмеження доступу до декларацій

Обмеження доступу до засідань органів

Обмеження доступу до матеріалів судових справ

Обмеження доступу до суспільно-необхідної інформації, якою володіють державні та комунальні підприємства 

 


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка