Інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища. Мета інформаційної технології (ІТ)- постачання інформації для її аналізу людиною й прийняття на його підставі рішення до виконання якої-небудь дії. Нова інформаційна технологіяСкачати 10,85 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір10,85 Kb.

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Виконав студент групи Б-14МІ
 • Кузнєцов Петро Геннадійович

Поняття інформаційної технології

 • Інформаційна технологія - процес, який використовує сукупність засобів і методів збору, обробки й передачі даних (первинної інформації) для одержання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища.

Мета інформаційної технології (ІТ)-

 • постачання інформації для її аналізу
 • людиною й прийняття на його підставі рішення до виконання якої-небудь дії.

Нова інформаційна технологія - інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом роботи користувача, яка використовує персональні комп'ютери й теле-

 • Нова інформаційна технологія - інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом роботи користувача, яка використовує персональні комп'ютери й теле-
 • комунікаційні засоби.

Властивості інформаційних технологій

 • Складність (тому що велика кількість розробок).
 • Цінність (тому що користувач може звертатися більшим масивам інформації у вигляді бази даних й інформаційної продукції широкої номенклатури).
 • Різноманіття елементів (тобто включає весь набір елементів, необхідний для досягнення поставленої мети).
 • Подільність (забезпечувати високий ступінь розподілу всього процесу інформації на етапи,. операції, дії).
 • Має регулятивний характер (тобто всі етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволяє більш ефективно здійснювати цілеспрямоване керування інформаційними процесами.
 • Інтегрованість (взаємозв'язок з іншими програмними продуктами).
 • Інтерактивність (діалоговий режим роботи з комп'ютером).
 • Гнучкість процесу як зміни даних, так і постановки завдань.

Технологія спілкування з комп'ютером. Види користувальницького інтерфейсу

 • Користувальницький інтерфейс містить у собі три поняття:
 • спілкування додатка з користувачем;
 • спілкування користувача з додатком;
 • мова спілкування.

Види інформаційних технологій

Класифікація інформаційних технологій

 • способу реалізації в ІС;
 • ступеня охоплення ІТ прикладних завдань;
 • класам реалізованих технологічних операцій;
 • типу користувальницького інтерфейсу;
 • варіантам використання мережі ЕОМ;
 • предметної області, яка обслуговується.

Поняття розподіленої інформаційної технології

 • У розподілених системах використовуються три інтегровані технології:
 • технологія клієнт-сервер;
 • технологія спільного використання ресурсів у рамках глобальних мереж;
 • технологія універсального користувальницького спілкування у вигляді електронної пошти.

Об’ектно - орієнтовані інформаційні технології

 • Об’ектно - орієнтований підхід заснований на систематичному використанні моделей для мовно-незалежної розробки програмної системи, на основі її прагматики. Прагматика визначається метою розробки програмної системи: для керування роботою аеропорту , для обслуговування чемпіонату світу з футболу й т.п.. У формулюванні мети беруть участь предмети й поняття реального миру, які мають відношення до розроблювальної програмної системи. При використанні об’єктно - орієнтованого підходу ці предмети й поняття заміняються їхніми моделями, тобто певними формальними конструкціями, які представляють їх у програмній системі.

Інформаційні технології кінцевого користувача Комп'ютерні офісні технології

 • База данних
 • Текстовий процесор
 • Табличний процесор
 • Електронна пошта
 • Аудіопошта
 • Електронний календар
 • Відеотекст
 • Комп'ютерні конференції й телеконференції

Мережні інформаційні технології Можливості мережі Інтернет

В Інтернеті є наступні інформаційні системи:

 • World Wide Web (WWW)
 • FTP (File Transfer Program)
 • Система телеконференції – Use Net

Інтеграція інформаційних технологій Загальне поняття про систему штучного інтелекту

 • Крім інформаційно-обчислювальних завдань, рішення яких здійснюється за заданим алгоритмом, в останнє десятиліття комп'ютерні технології усе активніше намагаються застосувати для реалізації інтелектуальних процесів, тобто, процесів пошуку рішення, при яких кінцевий результат непередбачений і є плодом логічних самостійних висновків і висновків комп'ютера.
 • Програмні системи, які реалізують алгоритми, для яких не існує формальної моделі рішення, називають евристичними й відносять до класу інтелектуальних систем (або систем штучного інтелекту).

Принципова відмінність інтелектуальних систем від традиційних ком- п'ютерних програм полягає в наступному:

 • До творчих, інтелектуальних завдань відносять завдання, для яких поки що не існує формальної моделі рішення, наприклад, гра в шахи.
 • Завдання штучного інтелекту - це такі завдання, у яких формалізується не процес рішення, а процес пошуку рішення. У зв'язку із цим розвиваються такі напрямки, як експертні системи, база знань, нейронні мережі, нейрокомп’ютери, DM - системи.

Географічні інформаційні системи

 • Працююча ГІС містить у собі п'ять ключових складових:
 • апаратні засоби;
 • програмне забезпечення;
 • дані;
 • виконавці;
 • методи.

Дякую за увагуБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка