Інформації про досягнуті результати. Без інформації про досягнуті результати не може виникнути систематичного навчання. 1973, ПарнеллСкачати 17,96 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір17,96 Kb.

Поради для успішних результатів виконання ДПА та ЗНО

 • Аудиторна практика
 • вчитель математики
 • вищої категорії
 • Чернівецької ЗОШ №6
 • Федик Г.В.

Загальне завдання:

“Без вимірювання не може бути оцінювання.

 • “Без вимірювання не може бути оцінювання.
 • Без оцінювання не може виникнути зворотний зв’язок з навчанням.
 • Без зворотнього зв’язку не має інформації про досягнуті результати.
 • Без інформації про досягнуті результати не може виникнути систематичного навчання.”
 • 1973, Парнелл

Педагогічна діагностика являє собою сукупність методів вимірювання та оцінювання кількісних та якісних показників успішності навчання.

 • Педагогічна діагностика являє собою сукупність методів вимірювання та оцінювання кількісних та якісних показників успішності навчання.
 • Ці методи спрямовані на оптимізацію навчального процесу, диференціацію осіб, які навчаються, та на вдосконалення змісту навчання.

Основні функції процесу навчання

 • Освітня функція навчання сприяє перетворенню знань у надбання особистості, яка навчає виробленню умінь і навичок використання знань на практиці.
 • Виховна функція виявляється у формуванні світогляду, високих моральних якостей, естетичних смаків, трудових умінь.
 • Розвиваюча функція спрямована на формування творчої особистості.

Основні компоненти навчального процесу

 • Мета навчання
 • Завдання навчання
 • Зміст освіти (навчання)
 • Методи навчання
 • Засоби навчання
 • Форми організації навчання
 • Запам’ятовування – процес пам’яті, завдяки якому відбувається закріплення нового через поєднання його з набутим раніше.
 • Мимовільне запам’ятовування – форма запам’ятовування, що є продуктом дій (пізнавальних, практичних та ін.), але здійснюється, без мнемічної мети.
 • Довільне запам’ятовування – форма запам’ятовування, за якою людина ставить перед собою мету запам’ятати і використовує для цього спеціальні прийоми.

Оптимізація процесу навчання

 • - управління навчанням на основі всебічного врахування його закономірностей, принципів, сучасних форм і методів, особливостей, внутрішніх і зовнішніх умов з метою досягнення найвищої його ефективності.
 • Критерії оптимізації
 • процесу навчання
 • Ефективність процесу навчання
 • Якість навчання

Підготовку до ЗНО та ДПА треба розпочати з підбору методичної літератури

 • 1. Методика підготовки до ЗНО
 • 2. Комплексний довідник
 • 3. Комплексна підготовка
 • 3. Тренувальні тести
 • 4. Математика - “репетитор”

План роботи по підготовці учнів до ДПА та ЗНО

 • 1. Скласти перелік тем, які необхідно повторити (за програмою ЗНО з математики)
 • 2. Скласти план повторення тем на уроці
 • 3. Виділяти 5-7 хв на повторення ключових моментів кожної теми на уроках

Способи організації повторення:

 • Пропонувати учням самостійно знайти і повторити необхідні теоретичні відомості (підручники, довідники, таблиці, схеми тощо)
 • Підготувати опорні схеми і таблиці та картки для бліцопитуваннні
 • Шляхом розв'язування усних вправ закріпити теоретичний матеріал
 • Завдання для письмових робіт підбирати із збірника ДПА та тренувальних зошитів

Способи організації повторення:

 • Перевірка знань та вмінь за допомогою
 • самостійної роботи;
 • математичного диктанту;
 • тестової роботи;
 • давати додаткові вправи для домашнього завдання у вигляді тестів

Способи підвищення рівня знань з математики

 • Доповнення форм і методів навчання такими прийомами, які б створювали сприятливі умови для підготовки учня
 • Організувати систематичне повторення навчального матеріалу
 • Сформувати базу алгоритмів, првил-орієнтирів, опорних тверджень тощо

Способи підвищення рівня знань з математики

 • Формувати в учнів вміння поділяти задачі будь-якого типу на три етапи: умова, розв'язання, висновок.
 • Додаткові побудови в геометричних задачах обов'язково обґрунтовувати.
 • Формування вміння поділяти розв'язання задачі на логічні кроки

Принципи створення тестових завдань

 • Технічні вимоги
 • 1. Кожне тестове завдання повинно оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі.
 • 2. Кожне тестове завдання повинно перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.
 • 3. В умові повинно міститися чітко сформульоване завдання для екзаменованого.
 • 4. Варіанти відповідей повинні бути гомогенними.
 • 5. Всі дистрактори повинні бути вірогідними.

Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше тестове завдання.

 • Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше тестове завдання.
 • 7. Не використовувати фразу “все з вищевказаного” як правильну відповідь чи дистрактор
 • 8. Не використовувати фразу “нічого з вищевказаного” як правильну відповідь чи дистрактор.
 • 9. Умова повинна бути сформульована по можливості позитивно.

10. Уникати підказок, таких як:

 • 10. Уникати підказок, таких як:
   • граматична невідповідність між умовою та варіантами відповідей;
   • повтор у правильній відповіді слів з умови;
   • використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань;
   • найдовша правильна відповідь;
   • найбільш детальна правильна відповідь;
   • дистрактори, які виключають один одного
 • Вступ до нової теми:
 • а) її суть;
 • б) її місце в новому;
 • в) її місце в минулому
 • Цікаво-розважальна,
 • науково-популярна, надлишкова,
 • театралізована інформація
 • Базовий мінімум теми:
 • а) її особливість;
 • б) її необхідний мінімум;
 • в) її відмінність від інших
 • Менторство:(терпіння)
 • а) максимально чіткий алгоритм;
 • б) допомога як самоціль;
 • в) повага до нерозуміння й незнання;
 • г) досвід усіх для кожного;
 • д) максимальний психологічний комфорт
 • Контроль з усієї теми:
 • а) знання базового мінімуму;
 • б) мимовільне встановлення зв'язків нового з уже вивченим;
 • в) спроба творчого підходу до нового матеріалу
 • Самоконтроль:
 • а) спроба самостійного прийняття рішення;
 • б) регламент часу на кожен “крок”;
 • в) порівняння з “еталоном”;
 • г) самооцінювання кожного “кроку”
 • Весь матеріал теми:
 • а) базовий мінімум;
 • б) зв’язок з уже вивченим;
 • в) творче застосування нових знань
 • Тренування здібностей учнів на матеріалі нової теми:
 • а) врахування помилок під час контролю;
 • б) нарощування вимог;
 • в) планове введення елементів дискомфорту;
 • г) доведення навичок до автоматизму, знання – до творчості
 • Уся тема з її
 • зв'язками:
 • а) знань мінімум;
 • б) наявності зв'язків з уже вивченим;
 • г) виявлення особистих здібностей
 • Контрольне заняття усне, письмове або практичне:
 • а) максимальна самостійність;
 • б) найсильніший навчальний ефект – його використання

Поради учню:

 • визнач мету власного навчання;
 • вчися працювати самостійно;
 • повторюй навчальний матеріал, систематизуй його, роби необхідні записи та періодично виконуй тести;
 • вчись працювати з тестами та тестовими завданнями;
 • візьми участь у пробному тестуванні;
 • детально опрацюй «Інформаційні матеріали» УЦОЯО;
 • ознайомся з програмою ЗНО-2012 на сайті УЦОЯО

Кілька універсальних рецептів для більш успішної тактики виконання тестування:

 • Зосередься!
 • Почни з легкого!
 • Пропускай! Треба навчитися пропускати важкі або незрозумілі завдання.
 • Читай завдання до кінця!
 • Думай тільки про поточне завдання!
 • Забудьте про невдачу в минулому завданні!
 • Перевір! Будь уважний!
 • Готуйся! Більше розв'язуй! І обов'язково переможеш! Вір у себе!

 • Зичимо Вам успіху і бажаємо отримати насолоду як від самого процесу формування ґрунтовних і систематичних знань з математики, так і від результатів цього процесу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка