Інформації про функціонування певної системи та управління нею Моніторингові дослідження на рівні навчального закладу дають адміністрації знз змогуСкачати 27,89 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір27,89 Kb.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 • ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
 • Щиро вітаємо Вас !
 • Бажаємо успішної праці на семінарі-нараді директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвтніх навчальних закладів

Методика проведення моніторингових досліджень у загальноосвітньому навчальному закладі Місце проведення – зала засідань райдержадміністрації 29.10.2010 року

 • Семінар-практикум директорів,
 • заступників директорів з навчально-виховної роботи

 • Моніторинг це -
 • комплекс досліджень, спрямованих на
 • отримання повної інформації про
 • функціонування певної системи
 • та управління нею

Моніторингові дослідження на рівні навчального закладу дають адміністрації ЗНЗ змогу:

 • Моніторингові дослідження на рівні навчального закладу дають адміністрації ЗНЗ змогу:
 • отримати якісну достовірну інформацію про діяльність кожного класного колективу, кожного вчителя, всіх методичних структур;
 • встановити причини, які гальмують ефективність їхньої діяльності;
 • реалізувати зворотній зв’язок в управлінні навчально–виховним процесом;
 • підвищити якість та ефективність управління діяльністю всіх методичних структур навчального закладу на основі комплексності, оптимальності, перспективності;
 • спрогнозувати подальші тенденції та можливості розвитку навчального закладу;
 • враховувати результати моніторингу під час атестації вчителя.

Окрім того, такі дослідження:

 • Окрім того, такі дослідження:
 • визначають професіоналізм учителів школи;
 • їхнє знання предмета; вміння навчати;
 • контактність у спілкуванні з учнями, ставлення до дітей;
 • дають можливість виявляти причини труднощів у навчанні чи стосунках;
 • передбачати і запобігати негативним проявам у поведінці;
 • роботу вчителів організаційної та психологічної підготовки учнів до вивчення предмета.

Моніторингові дослідження на рівні вчителя дають змогу:

 • Моніторингові дослідження на рівні вчителя дають змогу:
 • отримати кількісну та якісну інформацію щодо результатів навчальних досягнень учнів;
 • виробити оптимальний варіант співпраці „вчитель – учень”, розробити корекційні заходи на подолання прогалин у знаннях;
 • спроектувати зміни до календарного та поурочного планування з предмета;
 • здійснити самоаналіз з метою підвищення професійного рівня викладання.

Три заміри якості навчальних досягнень школярів:

 • Нульовий замір (початкове діагностування) – у перші два тижні вересня. Мета – визначити рівень навченості учнів перед початком нового циклу навчання, пересвідчитися в готовності класу до цього етапу навчання.
 • Контрольний замір навчальних досягнень проводиться на другому-третьому тижні грудня. Мета – оцінити зміни в знаннях учнів при вивченні основних предметів інваріантної частини базового навчального плану.
 • Підсумковий замір навчальних досягнень проводився за один-два тижні до закінчення навчального року. Мета – визначити рівень навченості учнів за підсумками проведеного циклу навчання та оцінити динаміку процесу навчання учнів від початкового діагностування до контрольного і далі до підсумкового.

Етапи проведення моніторингу

 • І. Підготовчий етап (організація діагностичного контролю):
 • 1.1.Визначення мети.
 • 1.2.Вибір об'єкта дослідження.
 • 1.3.Побудова графіка дослідження:
 • 1.4.Підбір виконавців;
 • 1.5.Вивчення відповідної літератури.
 • 1.6. Розробка інструментарію.

Розробка інструментарію

 • Розробка тестів,
 • Завдань для к/р
 • Розробка анкет
 • Підготовка інструктивно-методичних матеріалів
 • Вибір методів обробки інформації

ІІ. Практичний етап

 • ІІ. Практичний етап
 • (пошук слабої ланки (проблеми) у навчально-виховному процесі :
 • 2. Збір інформації шляхом:
 • 2.1. Спостереження.
 • 2.2. Інтерв'ю.
 • 2.3. Анкетування.
 • 2.4. Тестування.
 • 2.5. Адміністративні перевірки (проведення контрольних робіт).
 • 2.6.Фронтальні бесіди з учнями, учителями, батьками.
 • 2.7. Вибіркові співбесіди з учнями, учителями, батьками.
 • 2.8. Вивчення документації (журналів, планів роботи,
 • учнівських зошитів тощо).

ІІІ. Аналітичний (обгрунтування причин виникнення

 • ІІІ. Аналітичний (обгрунтування причин виникнення
 • слабкої ланки (проблеми)
 • 3.1. Обробка отриманої інформації.
 • 3.2. Систематизація обробленої інформації.
 • 3.3. Аналіз даних. Оцінка результатів.
 • 3.4. Висновки (підбиття підсумків моніторингу).
 • 3.5. Розробка рекомендацій і пропозицій щодо
 • подальшого корегування роботи.

ІУ. Технологічний (впровадження рекомендацій і пропозицій або механізм впровадження корекції)

 • ІУ. Технологічний (впровадження рекомендацій і пропозицій або механізм впровадження корекції)
 • У.Нова проблема.

Підсумки моніторингу

 • Підсумки моніторингу
     • Підсумки моніторингу проводяться два рази на рік (за підсумками семестру, навчального року).
 • Підсумки моніторингу оформляються в схемах, таблицях, діаграмах, висвітлюються в довідково-аналітичних матеріалах, які мають конкретні, реально виконувані рекомендації.
 • Підсумки моніторингу можуть обговорюватися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, нарадах при заступникові директора, на засіданнях методичної ради школи, ШМО.
 • За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення, видається наказ, оформляється аналітична довідка, здійснюється планування і прогнозування розвитку школи.

Аналіз результатів:

 • Узагальнення одержаної інформації
 • Визначення факторів впливу
 • Підготовка рекомендацій

Вимірювання моніторингового дослідження

 • З метою зацікавлення моніторингом освітнього процесу всіх його суб'єктів рекомендується максимально спростити технологію вимірювання за принципом визначенням рівня показника критерія моніторингу:
 • високий рівень — 3 бали (ВР – 70-80% як.пок.);
 • достатній —2 бали (ДР – 40-70% як.пок.);
 • низький —1бал (ЗР – 20-40% як.пок.);
 • критичний рівень — 0 балів – (КР – як. пок. 20%
 • і менше ).

Моніторинг стартового рівня навчальних досягнень учнів 5 класу з української мови, визначених чинними програмами відповідно до Державного стандарту (Зразок)

 • Мета моніторингу:
 • визначити стартовий рівень знань, умінь та практичних навичок з української мови учнів 5 класу;
 • розробити на підставі одержаної інформації рекомендації щодо поліпшення освітнього рівня п’ятикласників;
 • Інструментарій:
 • тестові завдання з української мови;
 • інструктивний лист щодо проведення й оцінювання тестів;
 • анкета для вчителя.

Моніторинг стартового рівня навчальних досягнень учнів 5 класу з української мови

 • Інструкція для вчителя з проведення тестування
 • Шановний колего!
 • Просимо провести тестування за такими правилами:
 • На виконання тесту відводиться один урок.
 • 1. Роздайте кожному учню бланк із запитаннями тесту. Перевірте, чи всі учні вписали своє прізвище та ім’я на отриманому бланку.
 • 2. Перед початком виконання завдань тесту проведіть інструктаж учнів з таких питань:
 • * тест складається із завдань, можливі відповіді, які
 • позначаються літерами А, Б, В;
 • * серед можливих відповідей правильною є лише одна;
 • * обравши літеру, що відповідає правильній відповіді,
 • учень обводить її олівцем, інші літери залишаються не
 • обведеними і не закресленими;
 • * якщо жодна літера не обведена, завдання невиконаним;
 • при наявності будь-якого виправлення завдання вважати
 • невиконаним.

 • 3. Після закінчення уроку зберіть бланки відповідей учнів.
 • 4. Перевірте роботу кожного учня.
 • 5. Складіть звітні відомості.
 • 6. Занесіть дані про те, яка кількість учнів правильно виконала :
 • * 0 завдань;
 • * 1 – 3 завдань;
 • * 4 – 6 завдань;
 • * 7 – 9 завдань;
 • * 10 – 12 завдань.

Висновки

 • Порівняльний аналіз результатів моніторингового дослідження дає змогу зробити загальні висновки про стартовий рівень сформованості знань, умінь і навичок із української мови учнів 5 класу.
 • Найбільші труднощі у п’ятикласників виникли під час виконання завдань із розділу "Будова слова". У середньому 74 % учнів-учасників дослідження оволоділи знаннями й уміннями, передбаченими програмою. На цей факт варто звернути увагу авторам підручника й учителям, оскільки це один з тих розділів курсу української мови, вивчаючи який, учні засвоюють найважливіші правила грамотного письма.
 • 2. 14,5% учнів 5 класу, які взяли участь у моніторинговому дослідженні, успішно справилися з усіма завданнями, 74,5 % правильно виконали більше половини тесту. Серед них 40 % учнів якісно оволоділи засвоєними знаннями, оскільки правильно виконали 75 % тестових завдань.

 • Рекомендації вчителю:
 • вибрати відповідну методику навчання;
 • дати установку учням на можливість отримання позитивного результату;
 • призначити додаткові заняття для учня, які мають прогалини в знаннях;
 • провести корекцію календарно-тематичного планування;
 • здійснювати диференціацію і індивідуалізацію домашніх завдань;
 • самоопрацювати матеріал …

Моніторинг рівня знань, умінь та практичних навичок учнів 5 класу з української мови

 • Стартовий рівень Проміжний Підсумковий

Зразки

 • Зразки
 • моніторингових
 • досліджень
 • Таблиця участі вчителів
 • у методичній роботі
 • П І Б учителя
 • Участь у професійних конкурсах, методичні розробки на конкурс, друковані статті
 • Програма «Обдарована дитина»
 • Відкриті уроки, позакласні заходи
 • Аналіз методичної роботи вчителя
 • Навчальні роки
 • Якість знань учнів
 • Самоосвіта вчителя
 • Результатив-
 • ність адміністратив­
 • ного контролю
 • Підсумки анкетування вчителів, батьків та учнів
 • Узагальнення досвіду вчителя

Кадровий потенціал

Ріст педагогічної майстерності 2005 – 2010 рр.

Як відноситеся до використання інновацій на уроці?

Порівняльний аналіз призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за навчальними предметами

Моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів за 2007-2008 н.р., 2008-2009 н.р., 2009-2010 н.р.

Моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів 10 класу з української мови

Рівень вихованості учня

На наш погляд, результати моніторингу можна застосовувати:

 • На наш погляд, результати моніторингу можна застосовувати:
 • як один із засобів аналізу методичної роботи навчального закладу;
 • під час проведення атестації педагогічних кадрів;
 • під час проведення шкільних конкурсів: «Кращий учень року», «Кращий учитель року»
 • як один із засобів формування позитивної громадської думки про навчальний заклад та його іміджу;
 • для проведення перспективного аналізу участі гімназійної команди в олімпіадах районного, обласного етапів в наступному році;
 • для проведення аналізу роботи з обдарованими учнями;
 • як один із засобів стимулювання та заохочення учнів та їхніх вчителів до перемог на олімпіадах.

ОТЖЕ : інформація, отримана в ході моніторингу, має повністю відображати стан функціонування загальноосвітнього навчального закладу, що дасть змогу вирішити непередбачені завдання та розвивати технології управління, щоб ліквідувати слабку ланку в навчально-виховному процесі, тобто вирішити відшукану освітянську чи виховну проблему

 • ОТЖЕ : інформація, отримана в ході моніторингу, має повністю відображати стан функціонування загальноосвітнього навчального закладу, що дасть змогу вирішити непередбачені завдання та розвивати технології управління, щоб ліквідувати слабку ланку в навчально-виховному процесі, тобто вирішити відшукану освітянську чи виховну проблему

Дякуємо за увагу

 • Дякуємо за увагу


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка