Інформації про макроекономічні процеси І в цьому розумінні є національним обліком в межах країни в цілому. Відповідно до міжнародного стандарту у снр інституційні одиниці групуються в п'ять секторів. Сектори інституційних одиниць у снрСкачати 12,06 Kb.
Дата конвертації04.04.2017
Розмір12,06 Kb.

Тема 2. Вимірювання результатів макроекономічної діяльності

 • 2.1. Показники доходу та продукту
 • 2.2. Основні макроекономічні тотожності
 • 2.3. Номінальні та реальні показники. Індекси цін.

2.1. Показники доходу та продукту

 • Система національних рахунків (СНР) – це система взаємопов’язаних статистичних макроекономічних показників, які характеризують стан і динаміку економіки.
 • СНР являє собою систему упорядкування інформації про макроекономічні процеси і в цьому розумінні є національним обліком в межах країни в цілому.
 • Відповідно до міжнародного стандарту у СНР інституційні одиниці групуються в п'ять секторів.

Сектори інституційних одиниць у СНР

 • нефінансові корпорації, до яких належать інституційні одиниці, які займаються ринковим виробництвом товарів і послуг для продажу за цінами, що покривають витрати виробництва і дають прибуток;
 • фінансові корпорації — комерційні інституційні одиниці, що спеціалізуються на фінансових послугах чи допоміжній фінансовій діяльності (банки, страхові компанії тощо);
 • сектор загального державного управління, до якого належать органи управління центрального та місцевого рівнів, некомерційні бюджетні організації, фонди соціального страхування;
 • сектор домашніх господарств, що об'єднує фізичних осіб як споживачів, а в деяких випадках як фізичних осіб-підприємців;
 • сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

 • ВВП вимірює вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами даної країни за певний період часу.
 • Способи вимірювання ВВП:
 • за доданою вартістю (виробничий метод). Додана вартість - це різниця між вартістю вироблених товарів і послуг (валовим випуском) і вартістю товарів і послуг, повністю спожитих у процесі виробництва (проміжним споживанням).
 • за витратами (метод кінцевого використання).
 • ВВП = C + I + G + Xn;
 • де C – особисті споживчі витрати, I – валові інвестиції, G – державні закупки товарів і послуг, Хn – чистий експорт товарів і послуг за кордон
 • за доходами (розподільний метод) - підсумовуються первинні доходи, виплачені з доданої вартості виробничими одиницями-резидентами.

Валовий національний продукт (ВНП) Чистий національний продукт(ЧНП)

 • Валовий національний продукт (ВНП) вимірює ринкову вартість кінцевої продукції, виробленої вітчизняними виробниками в країні та за її межами за певний період часу.
 • Чистий національний продукт (ЧНП) являє собою ВНП, скоригований на суму амортизаційних відрахувань. 
 • ЧНП можна одержати із ВНП, вираховуючи із нього амортизаційні відрахування.

2.2. Основні макроекономічні тотожності

 • Основна макроекономічна тотожність (тотожність доходу) відображає рівність доходів і витрат
 • Y= C + I + G + Xn
 • Тотожність заощаджень і інвестицій у закритій економіці (відсутній державний сектор і податки)
 • Витрати на ВВП = Споживання (C) + Інвестиції (I)
 • Дохід, або ВВП, виміряний за доходами = Заощадження (S) + Споживання (C)
 • Витрати на ВВП і доходи, отримані в результаті виробництва ВВП рівні С+ I = S+ C, або I = S

Тотожність заощаджень і інвестицій у відкритій економіці

 • Сукупні заощадження (S) поділяються на приватні (Sp), державні (Sg) і заощадження решти світу (Sr):
 • S = Sp + Sg + Sr
 • Приватні заощадження дорівнюють сумі доходів (Y), трансфертів (TR), відсотків за державним боргом (N) за вирахуванням податків (T) та споживання (С):
 • Sp = (Y + TR + N – T) – С
 • Державні заощадження
 • Sg = (T – TR – N) – G
 • Заощадження зовнішнього світу (решти світу) дорівнюють доходу, який зовнішній світ отримує за рахунок нашого імпорту (IM), мінус витрати на наш експорт (X):
 • Sr = IM - X або Sr = - Xn

Тотожність держбюджету

 • Державні заощадження можуть бути використані або на покриття державного боргу, або для скорочення грошової маси.
 • Sg = - (ΔM + ΔB)
 • де ΔM - зміна грошової маси; ΔB - зміна суми випущених облігацій
 • Приватні заощадження можуть бути використані на збільшення реальних активів або залишатися у формі державних облігацій або готівки:
 • Sp = I + ΔM + ΔBp
 • Заощадження решти світу можуть бути використані на купівлю облігацій нашої країни:
 • Sr = ΔBr
 • Сума трьох видів заощаджень з точки зору їх використання дає тотожність:
 • S = I

2.3. Номінальні та реальні показники. Індекси цін

 • Номінальний ВВП – загальний обсяг виробництва в поточних (фактичних) цінах даного року.
 • Реальний ВВП - загальний обсяг виробництва в постійних (базових) цінах. Реальний ВВП розраховується шляхом коригування номінального ВВП на індекс цін:
 • Реальний ВВП =   Номінальний ВВП / Індекс цін
 • Індекс цін відображає зміну цін на товари за певний період часу.
 • Якщо величина індексу цін менша за одиницю (Ip < 1), то відбувається коригування номінального ВВП у бік збільшення, яке називається  інфліюванням.
 • Якщо ж величина індексу цін більша за одиницю (Ip > 1), то відбувається дефліювання – коригування номінального ВВП у бік зменшення.

Індекси цін

 • Індекс споживчих цін (ІСЦ) – це відношення вартості споживчого кошика товарів і послуг у розрахунковому році до вартості цього кошика у базовому році. ІСЦ розраховується за типом індексу Ласпейреса - індекс цін, що розрахований для фіксованого кошика споживчих товарів і послуг:
 • I л = Σ р1q0 / Σ р0q0,
 • де р1 і р0 – ціни відповідно в поточному і базовому періодах,
 • q0 – обсяг виробництва в базовому періоді.
 • Індекс Пааше або дефлятор ВВП показує динаміку загального рівня цін при зміні обсягу і структури виробництва в розрахунковому періоді:
 • I п = Σ р1q1 / Σ р0q1
 • де р1 і р0 – ціни в поточному і базовому періодах,
 • q1 – обсяг виробництва в поточному періоді.
 • Індекс Фішера являє собою середнє значення між індексами Пааше і Ласпейреса, усуває недоліки в оцінці росту загального рівня цін:
 • I ф = √ І п * I л


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка