Інформації про предмет. Все нове, по суті уже колись було реалізованим, зараз йде переосмислення на новій основі, тому історичний досвід дуже потрібен. Загальні знання мінімізують вплив на мозок "міфів", які створюються з різною метою!Дата конвертації07.04.2017
Розмір29,8 Kb.
 • Модуль 1. Система публічної влади. Європейський та український досвід Анатолій Ткачук
 • Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Навіщо нам потрібні загальні знання про систему публічної влади?

 • Аби зрозуміти чому пропонуються саме такі зміни, слід розуміти, як загалом працює система публічної влади.
 • Аби могти дати відповідь на запитання, якого не має в списку готових відповідей слід мати більше інформації про предмет.
 • Все нове, по суті уже колись було реалізованим, зараз йде переосмислення на новій основі, тому історичний досвід дуже потрібен.
 • Загальні знання мінімізують вплив на мозок “міфів”, які створюються з різною метою!

Загальна структура модуля

 • Які загальні підходи до побудови демократичної системи публічної влади в Європі та Україні.
 • Як змінювався адміністративно-територіальний устрій в Європі та Україні.
 • Які загальні спільні риси у реформах АТУ в різних країнах Європи.

Джерелом влади є народ (весь народ, а не сукупність громад, регіонів чи станів)

 • Народ формує владу на основі виборів,
 • які мають бути періодичними, вільними, справедливими
 • Законодавча
 • виконавча
 • судова
 • Державна влада

Республіка? Якого типу?

 • Президентська
 • Президент очолює виконавчу владу і формує уряд
 • Парламентська
 • Уряд формується парламентом
 • є відповідальним перед ним
 • Парламентсько-
 • президентська
 • Президентсько-
 • парламентська
 • Уряд формується парламентом
 • фактично без участі Президента - Польща
 • Зберігається активна роль Президента
 • у формуванні уряду - Франція

Як у Європі?

 • Демократичні держави Європи можуть мати таку форму правління:
 • Конституційна монархія – В. Британія, Нідерланди, Данія, Норвегія…
 • Парламентська республіка – Німеччина, Австрія, Естонія, Італія…
 • Президентсько-парламентська – Франція, Хорватія, Румунія…
 • Парламентсько-президентська – Польща, Литва, Словаччина…
 • Проте більшість цих держав є досить глибоко децентралізованими.

Еволюція українських республік

 • 1990-91 – парламентська
 • 1991-95 – президентсько-парламентська
 • 1995-97 – президентська
 • 1997-2006 – президентсько-парламентська
 • 2006-2010 – парламентсько-президентська
 • 2011-2013 - президентсько-парламентська
 • 2014 – до тепер парламентсько-президентська
 • Не залежно від “типу” республіки, в Україні на конституційному рівні закріплено статус місцевого самоврядування.

Федерація, унітарна держава

 • Федерація не є вищою формою демократії та ефективного управління.
 • Федерація – це союз, об`єднання державних чи квазідержавних утвореннь. У світі лише 24 федеральні країни з більш ніж 200 країн, в Європі є лише 5 федеральних країн.
 • Федерацій мало, оскільки більшість держав утворились на основі самовизначення націй і тому є унітарними.

Ключова відмінність федеральної та унітарної децентралізованої держави

 • Федеративна держава
 • Децентралізована унітарна держава
 • федерація це об`єднання державних утворень які мють сувернітет, але які за договором поділилися суверенітетом з наддержавним утворенням – федеральним центром. Відтак, в кожній складовій федерації є ознаки держави – Конституція, парламент, уряд, власне законодавство, яке може відрізнятися від федерального.
 • Тут національний та місцевий рівні є найбільш спроможними. Місцевий рівень – це рівень громади, комунальний. Регіональний рівень з обмеженими компетенціями та ресурсами.

Місцеве самоврядування – ознака демократичної та ефективної публічної влади.

 • Всі країни Європи та більшість країн світу виділяють в системі органів публічної влади – органи місцевого самоврядування.
 • Історично, початок місцевого самоврядування пов”язують із наданням містам Магдебурзького права в середні віки.
 • Місцеве самоврядування реально є результатом передачі частини публічної влади від суверена – народу, місцевим спільнотам людей, об”єднаних місцем проживання.
 • Наявність органів публічної влади на найближчому для людей рівні робить владу більш ефективною та дешевшою для суспільства.

Територіальний устрій та місцеве самоврядування

 • Оскільки місцеве самоврядування спочатку появилось у містах, то основним суб”єктом місцевого самоврядування у всіх країнах є первинна місцева спільнота – комуна, громада, община, гміна і т.п.
 • В усіх європейський країнах найнижча ланка адміністративно-територіального устрою одночасно є територією юрисдикції органів місцевого самоврядування місцевої спільноти, яка там проживає.
 • На субрегіональному та регіональному рівнях територіального устрою органи місцевого та регіонального самоврядування є не в усіх країнах.

Типовий адміністративно-територіальний устрій досить великої європейської держави

 • Регіональний рівень (0,8 – 3,0 млн осіб): земля, провінція, область, воєводство, край;
 • Субрегіональний рівень (150-450 тисяч осіб): повіт, район, уєзд, …;
 • Муніципальний рівень: муніципалітет, комуна, волость, гміна, громада, община.
 • На субрегіональному та регіональному рівнях обов”язково діють органи виконавчої влади, в багатьох країнах діють органи місцевого самоврядування.
 • Органи виконавчої влади мають наглядові функції щодо рішень органів місцевого самоврядування.

Рівні адміністративно-територіального устрою унітарної держави(великої)

 • держава
 • Парламент/уряд
 • Державні податки
 • Регіональний(земля, воєводство, область, провінція)
 • Рада(виконавчий орган ради може бути відсутнім, є орган ВВлади)
 • Як правило власних доходів не має
 • Проміжний(район, повіт, графство)
 • Обмежене самоврядування
 • Як правило власних доходів не має
 • Базовий(комуна, громада, гміна)
 • Повноцінне самоврядування
 • Має власні та закріплені доходи

Виконком і виконавча влада?

 • Слід пам”ятати, що:
 • місцеві ради не є законодавчими органами;
 • Виконкоми місцевих рад не є виконавчою владою!
 • Виконавча влада є владою державною і реалізується через органи виконавчої влади загальної юрисдикції (адміністрації) та територіальні органи ЦОВВ!
 • Виконкоми рад можуть реалізовувати делеговані законом повноваження органів виконавчої влади.

Хто представляє народ, громаду, спільноту?

 • Не залежно від форми правління у республіці народ представляє парламент;
 • Громаду – рада громади;
 • Місцеву спільноту району, області – відповідна рада.
 • Нормативні акти в системі МС видають лише органи уповноважені на це законом: ради та їх виконкоми(у випадку відсутності виконкому – голова).

Певний підсумок

 • Система публічної влади в Україні загалом відповідає традиціям та підходам, які склались у більшості великих держав Європи.
 • Для України найбільш прийнятною моделлю виглядає децентралізована унітарна держава із спроможним базовим рівнем АТУ.
 • Найбільші проблеми конституційного та законодавчого регулювання системи публічної влади в Україні є не чітка розмежованість повноважень між органами влади по горизонталі та вертикалі.

Реформи у Європі

 • Короткий огляд ідеології та змісту

Загальні тенденції проведення реформ АТУ та ОМС в Європі

 • Більшість європейських країна за повоєнний період провели по декілька реформ АТУ та ОМС.
 • Основною ідеологією таких реформ були: наближення послуг до людини через укрупнення АТО; передачі повноважень і ресурсів ОМС; запровадження електронного урядування.

“Найсвіжіші” реформи

 • Грузія – 2006,
 • Данія – 2007,
 • Латвія – 2009,
 • Греція – 2011,
 • Ірландія – 2014, Албанія – 2014(2015-вибори)
 • Фінляндія – 2013-14(2015-вибори )
 • В цих країнах реформи пройшли в один тур – за ухваленими законами.
 • Країни, які пробували проводити реформу в два тури(добровільний та обов”язковий) не змогли завершити реформу на основі добровільного етапу.

Реформа в Данії 1970: 271 з 1400

Реформа в Данії 2007: до 98 із 271

 • 1970 - 2007
 • 2007 -

Реформа АТУ Латвії, приклад еволюції підходів

 • Латвія пройшла довгий шлях від моменту ухвалення першого закону про реформу АТУ в 1998 році до її реального завершення в 2009 році.
 • За цей час було зроблено певну еволюцію від виняткової добровільності до загальної реформи на основі закону.
 • Протягом 2006-08 року було зроблено підготовку реформи і від 2009 року кількість муніципалітетів зменшилась від 525 до 118.

АТУ Латвії до 2009 року (590 МС)

Затверджена карта нового АТУ Латвії 2008 рік (118 МС(109 країв та 9 міст р.з))

Давня історія.

 • У складі Російської імперії російська частина України поділялася на 12 губерній, 4 з яких лише частково розташовувалися на території України, 102 повіти та 1989 волостей.
 • Великі міста до волості не входили, мали власні виборні органи управління.
 • В сільських територіях села, навколо домінуючих центрів – містечок та великих сіл входили у склад волості і не мали власних органів влади, крім старости.
 • З 1919 року сільради почали створюватись в усіх селах і їх число сягнуло 18 тисяч.(на той час до України не належало 9 нинішніх областей)
 • В 1922 році вийшло обмеження для створення сільської АТО – не менше 1000 населення, район – 25-40 тисяч, округа 400-600 тисяч.
 • Включення сільських рад та й сільських районів до міськрад на Донбасі відбулось на початку 30-тих років з метою “зміцнити сільськогосподарську базу основних промислових районів Донбасу”.(п4, Постанова №28. 1932 р).

Реформа системи управління на українських землях Російської імперії 1907 року

 • «Главные начала устройства местного управления (1906);
 • «Об установлении главных начал устройства губернских учреждений» (1907);
 • «Главные начала преобразования земских и городских общественных управлений» (1907);
 • «Положение о поселковом управлении» (1907);
 • «Положение о волостном управлении» (1907);
 • «Положение о правительственных участковых комиссарах» (1907);
 • «Положение о губернском управлении» (1907).

Основні повноваження волості

 • Волостні збори обирали старшину і його помічників, визначали їхній заробіток; обирали гласних у повітові збори; займались початковими однокласними школами, приютами, амбулаторіями, місцевими дорогами, поштою; визначали необхідні волостні платежі на громадські потреби, реалізовували право на волостне майно та кошти.
 • Старшина виконував рішення зборів і мав певні поліційні права, зокрема на затримання винних у правопорушеннях та злочинах, обліковував потрави худобою полів, пошкодження сільськогосподарського майна, займався первинним обліком військово зобов»язаних, стягував належні платежі, накладав штрафи.

Повіти у губерніях, 1920 рік

Перманентні реформи радянського періоду 1920-60-ті роки

 • Розваливши логічну систему АТУ, яка склалась до встановлення радянської влади, керівництво СССР творило перманентні зміни АТУ в Україні аж до 1965 року.
 • За цей час ліквідовувались волості та повіти, створювались і ліквідовувались райони, області , сільради.
 • Кількість сільрад або дуже зростала, або різко зменшувалась.

Округи в Україні, 1927 рік

Як було із районами?

 • станом на 1946 рік в Україні було 750 районів
 • На 1962 - 231;
 • На 1965 – 393;
 • На 2014 – 490.
 • Райони є досить штучними та не стійкими утвореннями, їх існування винятково визначається волею держави, яка розмежовує територію відповідно для зручності управління.
 • УКРАЇНА
 • Райони
 • Село
 • Автономна Республіка Крим
 • Області
 • Міста зі спеціальним статусом
 • Київ та Севастополь
 • Міста республіканського значенння
 • Райони
 • Райони міста
 • Міста обласного
 • значення
 • Селище
 • Село
 • Селище
 • Місто районного значення
 • Райони міста
 • Село
 • Селище
 • Місто районного значення
 • Село
 • Селище
 • Райони*
 • Місто районного значення
 • Село
 • Селище
 • Місто районного значення
 • Райони міста
 • Селище
 • Село
 • Селище
 • Місто районного значення
 • Село
 • Селище
 • Місто районного значення
 • *Примітка:
 • Свердловський район Луганської області підпорядкований Свердловській міськраді, Краснолиманський район Донецької області – Краснолиманській міськраді

Перша українська реформа публічного управління у новітній історії

 • День ухвалення закону “Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування” 7 грудня 1990 року є днем відродження місцевого самоврядування в Україні.
 • «Місцеве самоврядування в Україні - це територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази.» - це англійська концепція місцевого самоврядування. Повноваження залежать від ресурсів!

Польська реформа 1990

 • Польща проводила свою головну реформу у 1989-90 роках через ухвалення законодавства, яке передбачило передачу повноважень та ресурсів від органів виконавчої влади органам гмінного самоврядуваня. При цьому територіальна основа для такої передачі уже існувала – це були гміни, які утворили ще в 1973 році за часів комуністичного режиму. Отже польська реформа місцевого самоврядування 1990 року не передбачала зміни територіальної основи.

Українська реформа 1990

 • Україна в 1990 році прийняла свій закон про місцеве та регіональне самоврядування, який по суті не був гіршим від польського закону. Проте на відміну від Польщі в Україні не було необхідної територіальної основи для спроможного місцевого самоврядування на базовому рівні – передусім сільрад.
 • Надто дрібні сільради були не спроможними реалізовувати всі повноваження, які покладались на них законом. Саме ця неспроможність призвела до того, що з роками все більше повноважень знову передавались на вищі рівні управління і реальне місцеве самоврядування розвивалось лише на рівні міст обласного значення.

Запитань багато, але відповіді на них є?

 • У нас польська модель реформи? Взяли б як у поляків.
 • Не має самоврядування, якщо є місцева державна адміністрація!
 • Чому сільрадам слід об”єднуватись навколо міста?
 • Землю(воду, ліс, надра) у розпорядження громад!
 • Відповіді на ці та безліч інших запитань можна буде віднайти на сайті Інституту www.csi.org.ua

Замість підсумку до Модулю 1

 • Ви отримали запитання
 • Дайте на них відповіді
 • Час до 5 хвилин
 • На одне запитання може бути кілька правильних відповідей
 • Удачі!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка