Інформації психологічного характеру про дітей. Розробка розвивальних вправ, занять у контексті програми «Підготовка дітей до школи» (грудень)Скачати 27,31 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір27,31 Kb.
 • СИСТЕМА РОБОТИ
 • ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
 • ЯРУНСЬКОЇ ЗОШ І - ІІІ СТУПЕНІВ
 • ПОЛІЩУК ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ
 • З ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ
 • ПЕРШОКЛАСНИКІВ ТА П’ЯТИКЛАСНИКІВ

ПРОФІКАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ 1-Х КЛАСІВ

 • Відвідування дитячих дошкільних закладів у ДЗО в кінці навчального року (травень) з метою обміну інформації психологічного характеру про дітей.
 • Розробка розвивальних вправ, занять у контексті програми «Підготовка дітей до школи» (грудень).
 • Проведення співбесід із майбутніми першокласниками (вивчення рівня шкільної зрілості, психологічної готовності) (травень – червень) (див. додаток 1).
 • Індивідуальне консультування батьків тих дітей, у яких виявлений недостатній рівень готовності до шкільного навчання, а також надання рекомендацій з подальшого її розвитку й підготовки дитини до навчання в школі (травень – червень).
 • Психологічна освіта батьків майбутніх першокласників на батьківських зборах із питань вікових особливостей, готовності до школи, проблеми адаптації до школи, спілкування з однокласниками, виховання дітей (травень – червень).
 • Психологічна освіта вчителів, що будуть працювати з першими класами, на педагогічних консиліумах, методичних об’єднаннях із питань вікових особливостей, готовності до школи, проблеми адаптації першокласників, спілкування педагога з дітьми, їхнього навчання (травень – червень).
 • Індивідуальне консультування вчителів з питань індивідуальних психологічних особливостей дітей «групи ризику» щодо дезадаптації до школи (травень – червень).

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ШКОЛИ

 • Спостереження психолога. Мета: вивчення особливостей навчальної роботи й поведінки учнів на уроці, особливостей взаємин між однокласниками, стилю взаємин між учителем і дітьми.
 • Вивчення психоемоційного стану першокласника (вересень – жовтень) (див. додаток 2).
 • Індивідуальні бесіди з учителями перших класів. Мета: збирання інформації про дітей (вересень).
 • Виявлення групи учнів, у яких виникли труднощі у процесі адаптації. Така «контрольна група» складається психологом за результатами спостережень, досліджень, бесід з учителями. До неї відносяться учні з низьким рівнем адаптації або дезадаптації, з високим рівнем емоційних станів (тривожність, агресивність, низька самооцінка) (кінець вересня).
 • Повідомлення узагальнених результатів дослідження, надання загальних рекомендацій психолога з даної проблеми на нараді вчителів, на батьківських зборах (кінець вересня – початок жовтня).
 • Дослідження причин труднощів у адаптації в дітей «контрольної групи». Індивідуальне дослідження особливостей розвитку пізнавальних процесів, особистості дитини, міжособистісних відносин у родині й у групі однолітків, особливостей сімейного виховання (жовтень – листопад).
 • Індивідуальне консультування вчителів перших класів і батьків за результатами досліджень. Надання рекомендацій з питань індивідуальних особливостей психічного розвитку, особливостей навчання, виховання, адаптації дитини до школи, причин труднощів, що виникли в процесі адаптації, навчання. Мета даної роботи: залучити батьків, учителів до рішення проблем дитини (жовтень).
 • Корекційна робота з першокласниками, в яких виникли труднощі у процесі адаптації до школи (жовтень – листопад).
 • Повторна діагностика за результатами психологічної корекції. Мета: визначення ефективності корекції. Дослідженню підлягають учні, з якими була проведена корекційної-розвивальна робота (листопад – грудень).

ПРОФІЛАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ

 • Організація роботи з випускними класами (див. додаток 3).
 • Здійснення психологічної освіти учителів-предметників шляхом активного висвітлення актуальних питань адаптації на психолого-педагогічних семінарах, ШМО, батьківських зборах (згідно розробленого плану заходів).
 • Оформлення «Картки готовності школяра до переходу у середню ланку».
 • Виявлення групи учнів, у яких виникли труднощі до навчання. Таку «групу ризику» психолог складає за результатами досліджень, бесід з класоводом.
 • Розробка програми психологічної корекції труднощів у навчанні й поведінці учнів випускних класів початкової школи (початок квітня).
 • Проведення корекційно-розвивальної роботи з учнями «групи ризику» (квітень – травень).
 • Психологічна освіта вчителів, що будуть працювати з п’ятими класами, на педагогічних консиліумах, методичних об’єднаннях із питань особливостей емоційно-вольової сфери молодшого підліткового віку, можливість форми дезадаптації у п’ятикласників, рекомендації по вибору методів педагогічного впливу стосовно дітей «групи ризику» (травень).

КОНТРОЛЬ ЗА АДАПТАЦІЄЮ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

 • Спостереження психолога. Мета: вивчення особливостей навчальної роботи й поведінки учнів на уроці, особливостей взаємин між однокласниками, стилю взаємин між учителями і дітьми.
 • Виявлення загальних зон труднощів під час процесу адаптації та групи дітей, які переживають стан дезадаптації (див. додаток 4).
 • Повідомлення узагальнених результатів дослідження, надання загальних рекомендацій психолога з даної проблеми на нараді вчителів, на батьківських зборах (вересень – жовтень).
 • Індивідуальне консультування учнів з «групи ризику», батьків, учителів за результатами досліджень, надання рекомендацій.
 • Розробка програми корекційної роботи з учнями, які потребують психологічної підтримки (листопад).
 • Проведення корекційної роботи з учнями, які мають рівень дезадаптованості (грудень).
 • Проведення психолого-педагогічного консиліуму. Підготувати інформацію: про виявлені зони труднощів в адаптаційному періоді, щодо перебігу адаптаційних процесів стосовно кожного учня, психологічну характеристику учнів, які переживають стан дезадаптації, надання рекомендацій.

ДОДАТОК 1

 • Діагностичний блок
 • Тема діагностичної програми. Психологічна готовність шестирічних дітей до школи.
 • Мета діагностичної роботи. Сприяти розвитку в дітей 6-го року життя передумов успішного шкільного навчання, забезпеченню плавного входження дітей у систематичне навчання, задоволенню потреби кожної дитини у спілкуванні з дорослим.
 • Завдання діагностичної роботи:
 • 1. Діагностувати рівень психологічної готовності дошкільників до навчання у школі.
 • 2. Формувати комунікативні здібності дітей у взаєминах: «дитина-дитина», «дитина-учитель», «дитина-батьки».
 • 3. Сприяти розвитку довільності психічних процесів, становленню само оцінювання і самоконтролю, формуванню позитивної шкільної мотивації.
 • 4. Розвивати розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення, класифікацію, порівняння, абстрагування.
 • 5. Допомагати батькам у підготовці дітей до школи.
 • Процедура проведення:
 • Проводиться психологом у присутності батьків, результати повідомляються батькам кожної дитини індивідуально. Починати розмову потрібно з : представити себе; запитати дитину, як її звуть; скільки їй років; чи ходила до дитячого садочка.
 • Загалом обстеження має тривати не більше 30 хвилин з однією дитиною.
 • Фіксація результатів перевірки
 • Фіксація перевірки результатів здійснюється за допомогою Картки психологічного обстеження учня.
 • Як експрес-діагностика може бути використана програма психологічного обстеження дітей, запропонована Ю. З. Гільбухом, С. Л. Коробко, Л. О. Кондратенко.
 • Тести для перевірки:
 • 1. Тест фонематичного слуху. Мета. Перевірити рівень фонематичного слуху.
 • 2. Тест копіювання безглуздих складів. Мета. Виявити рівень розвитку саморегуляції.
 • 3. Тест словника. Мета. Виявити рівень словникового розвитку дитини.
 • Тест короткочасної пам’яті та міркувань. Мета. Оцінювання короткочасної пам’яті й логічного мислення.
 • Під час спостережень за виконанням дитиною всіх чотирьох тестів визначається рівень розумової
 • активності дитини: низький, середній, високий.
 • Список літератури
 • 1. Кондратенко Л. Грамотне застосування психодіагностичних методик // Психолог. – 2004. - №18.– С.13-21.

ДОДАТОК 2

 • Діагностичний блок
 • Тема діагностичної програми. Адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі.
 • Мета діагностичної роботи. Вивчення особливостей навчальної роботи й поведінки учнів на уроці, особливостей взаємин між однокласниками, взаємодії вчителя з учнями. Вивчення процесу адаптації через діагностику шкільної адаптації й мотивації.
 • Завдання діагностичної роботи:
 • 1. Раннє виявлення категорії дітей, яким необхідна допомога в розвитку навчальних навичок.
 • 2. Одержання додаткової інформації про учнів.
 • 3. Виявлення причин труднощів в адаптації та на цій основі побудова адекватної корекційної і розвивальної роботи.
 • Дослідження процесу адаптації учнів 1 класів до школи проводиться у першому півріччі, містить такі психодіагностичні методики:
 • 1. Анкета Н. Г. Лусканової «Рівень шкільної мотивації й адаптації».
 • 2. Малюнок «Що мені подобається в школі».
 • 3. Малюнок «Мій клас».
 • 4. Малюнок «Школа тварин».
 • 5. Анкетування вчителів, батьків за методиками:
 • «Карта адаптації першокласників» (заповнює психолог разом із учителем).
 • «Анкета для батьків першокласників» (виявлення ознак дезадаптації в дітей).
 • Джерело: Я хочу, я можу, я буду добре вчитись / Упорядник Т. Гончаренко. –
 • К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – С. 76 – 95.

ДОДАТОК 3

 • Діагностичний блок
 • Тема діагностичної програми. Готовність четвертокласників до навчання у школі другого ступеня.
 • Мета діагностичної роботи. Оцінка сформованості в учня 4-го класу новоутворень молодшого віку.
 • Завдання діагностичної роботи:
 • 1. Виявлення дітей з труднощами у навчанні, проблемами у поведінці і ознаками емоційних розладів.
 • 2. Визначення дітей з низьким статусом у класі та характеру взаємин в учнівському колективі.
 • 3. Визначення рівня розумового розвитку молодшого школяра, рівня шкільної тривожності.
 • 4. Виявлення причин труднощів під час готовності до школи ІІ ступеня та на цій основі побудова адекватної корекційної і розвивальної роботи.
 • 5. Організація роботи з учнями на основі індивідуального підходу в навчанні та вихованні.
 • 6. Формування корекційних груп відповідно до типу труднощів.
 • 7. Підвищення психологічної грамотності батьків у вихованні дитини та озброєння їх методами зниження емоційного напруження і методами партнерського спілкування.
 • 8. Сумісний пошук та реалізація адекватних педагогічних підходів до дітей із труднощами в адаптації (консиліум).
 • Дослідження сформованості в учнів 4-х класів основних новоутворень віку та готовності до переходу в
 • середню школу за допомогою психодіагностичних методик:
 • 1. Діагностика шкільної тривожності (методика Філіпса). Джерело: Адаптація дитини до школи/ Упоряд.:О. Главник, С. Максименко, К. Максименко – К.: Мікрос – СВС, 2003. – С. 23-27.
 • 2. Тест-опитувальник «Оцінювання тривожності й схильності дитини до неврозу» (автор А. Захаров).
 • Джерело: Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – с.105 – 106.
 • 3. Соціометрія.
 • Джерело: Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В
 • 3 кн. – 4-е изд. – М.: гумонит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика.
 • 4. Визначення мотивації молодшого школяра до навчання в школі (анкета О.Ануфрієва та
 • С. Костроміної). Джерело: Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Редакції загальнопед. газет, 2003. – с. 60.
 • 5. Стандартна методика для визначення рівня розумового розвитку молодших школярів
 • Е.Ф. Замбацявічене. Джерело: Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – с.172 – 175.
 • 6. Методика „Самооцінка”. Джерело: Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – с. 64 – 66.

ДОДАТОК 4

 • Діагностичний блок
 • Тема діагностичної програми. Адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання у школі другого ступеня.
 • Мета діагностичної роботи. Вивчення особливостей навчальної роботи й поведінки учнів на уроці, особливостей взаємин між однокласниками, взаємодії вчителя з учнями. Вивчення процесу адаптації через діагностику шкільної тривожності.
 • Завдання діагностичної роботи:
 • 1. Виявлення дезадаптованих дітей.
 • 2. Визначення дітей з низьким статусом у класі та характеру взаємин в учнівському колективі.
 • 3. Одержання додаткової інформації про учнів.
 • 4. Пошук резервів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • 5. Виявлення причин труднощів в адаптації та на цій основі побудова адекватної корекційної і розвивальної роботи.
 • 6. Організація роботи з учнями на основі індивідуального підходу в навчанні та вихованні.
 • 7. Формування корекційних груп відповідно до типу труднощів.
 • 8. Подолання труднощів, що перешкоджають адаптації учнів.
 • 9. Вироблення стратегії індивідуального підходу до дітей «групи ризику».
 • 10. Підвищення психологічної грамотності батьків у вихованні дитини та озброєння їх методами зниження емоційного напруження і методами партнерського спілкування.
 • 11. Сумісний пошук та реалізація адекватних педагогічних підходів до дітей із труднощами в адаптації (консиліум).
 • Дослідження процесу адаптації учнів 5 класів у перехідний період до нових умов навчання в середній школі проводиться у першому півріччі, містить такі психодіагностичні методики:
 • 1. Діагностика шкільної тривожності (методика Філіпса). Джерело: Адаптація дитини до школи/ Упоряд.:О. Главник, С. Максименко, К. Максименко – К.: Мікрос – СВС, 2003. – С. 23-27.
 • 2. Діагностика самооцінювання психічних станів (тривожність, фрустрація, агресивність, ригідність).
 • Джерело: Терлецька Л. Дослідження особистісних рис підлітків // Психолог. - 2003. - №34.
 • 3. Діагностика структури взаємин в учнівському колективі, виявлення «лідерів» та «ізольованих» (Соціометрія). Джерело: Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Кн. 3: Психодиагностика.
 • 4. Діагностика емоційного ставлення в системі «учень - учитель». Джерело: Пушкарьова Л. Вивчення емоційного ставлення учнів до вчителів-предметників // Психолог. – 2005. - №5. – С. 23-25.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка