Інформації та способи її подання Урок 1Скачати 17,23 Kb.
Дата конвертації27.02.2017
Розмір17,23 Kb.

Поняття інформації та способи її подання

 • Урок 1

Ознайомитися з поняттям інформації, даних, інформаційного повідомлення, видами повідомлень, способами подання повідомлень, способами оцінювання кількості інформації, одиницями вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт;

 • Наші цілі:
 • Ознайомитися з поняттям інформації, даних, інформаційного повідомлення, видами повідомлень, способами подання повідомлень, способами оцінювання кількості інформації, одиницями вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт;
 • Сформувати поняття про інформаційні процеси та їх види, поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини;
 • Засвоїти правила техніки безпеки в кабінеті інформатики

Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

 • План вивчення теми:
 • Інформатика як наука та галузь діяльності людини.
 • Поняття про інформацію, її носії та способи подання.
 • Дані. Різновиди інформаційних повідомлень.
 • Способи подання й кодування повідомлень, двійкове кодування.
 • Вимірювання обсягу даних . Одиниці вимірювання кількості інформації.
 • Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, подання, обробка і передавання інформації.

Інформатика

 • Термін інформатика виник на початку1960-х років у Франції і використовувався для позначення різних автоматизованих процесів.
 • Сам термін походить від двох французьких слів information - інформація та automatique – автоматика.

Інформатика – це наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, пошуку, зберігання, опрацювання, передавання та використання в різних галузях діяльності людини.

 • Інформатика – це наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, пошуку, зберігання, опрацювання, передавання та використання в різних галузях діяльності людини.

Інформація

 • Інформація – це дані та відомості,
 • представлені в різних формах .
 • Для забезпечення тривалого зберігання
 • інформації в компактній
 • формі використовують носії.
 • Носій – матеріальний об'єкт,
 • на якому зберігається
 • повідомлення.
 • Властивості інформації
 • Повнота (надана у повному обсязі)
 • Достовірність (відображає дійсний
 • стан)
 • Цілісність або корисність (є необхідною
 • Для того, хто її використовує)
 • Актуальність (відображає стан
 • сьогодення)
 • Зрозумілість (надана мовою, зрозумілою,
 • для користувача)
 • Об'єктивність(не залежать від
 • чиєїсь думки)

Повідомлення та сигнали

 • Інформація існує у вигляді повідомлень.
 • Повідомлення передаються за допомогою сигналів.
 • Слово сигнал має спільний корінь з sign, що в перекладі означає “знак, символ”.
 • Інформаційне повідомлення завжди передбачає наявність джерела, приймача і каналу зв'язку між джерелом і приймачем.
 • Джерело повідомлення
 • Приймач повідомлення
 • Інформаційне повідомлення
 • канал
 • зв'язку

Види повідомлень

 • Види повідомлень
 • За формою подання
 • За суспільним значенням
 • Візуальні, аудіальні,
 • тактильні, нюхові, смакові
 • Текстові, числові, графічні,
 • Звукові, комбіновані
 • Масові: повсякденні, естетичні,
 • суспільно-політичні
 • Спеціальні: наукові, виробничі, технічні,
 • управлінські

Способи подання й кодування повідомлень

 • Мова – знакова система для подання та обміну повідомленнями.
 • Кодування – процес перетворення за певними правилами одного набору даних на інший зі збереженням змісту інформації.
 • Алфавіт – скінчений впорядкований набір символів довільної природи, за допомогою яких подають (кодуються) повідомлення.

Двійкове кодування

 • Для опрацювання даних за допомогою комп'ютера використовують двійкове кодування, в якому використовують двійковий алфавіт, що складається з двох символів {0, 1}.
 • Набір даних, що отримується за певними правилами в результаті двійкового кодування, називається двійковим кодом.

Одиниці вимірювання інформації

 • Основною одиницею інформації в обчислювальній техніці є біт.
 • Однорозрядний двійковий код, який може набувати значення 0 або 1, називається бітом. Це найменша порція інформації.
 • Байт – восьмирозрядний двійковий код (набір з 8 нулів та одиниць, тобто 8 бітів), за допомогою якого можна закодувати один символ (літеру). Наприклад, 10110100 чи 00101110
 • 1 байт = 23 = 8 бітів

Одиниці вимірювання інформації

 • 1 Кбайт (кілобайт)=210 байти=1024 байти
 • 1 Мбайт (мегабайт)=210 кілобайти=1024 Кбайти
 • 1 Гбайт (гігабайт)=210 мегабайти=1024 Мбайти
 • 1 Тбайт (терабайт)=210 гігабайти=1024 Гбайти
 • 1 Пбайт (петабайт)=210 терабайти=1024 Тбайти

Система числення

 • Система числення – система запису чисел за допомогою певного набору знаків. Для запису числа у двійковій СЧ використовується представлення цього числа за допомогою степенів n числа 2.
 • n
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 2n
 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
 • 32
 • 64
 • 128
 • 256
 • 512
 • 1024
 • 2510=16+8+1=24+23+20=1*24+1*23+0*22+0*21+1*20=110012

Система числення

 • Десяткова СЧ
 • Двійкова СЧ
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 2
 • 10
 • 3
 • 11
 • 4
 • 100
 • 5
 • 101
 • 6
 • 110
 • 7
 • 111
 • 25
 • 11001
 • 120
 • 1111000

Інформаційні процеси

 • Процес – певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
 • Інформаційні процеси – це сукупність послідовних дій, які виконують з інформацією для отримання якогось результату.

Інформаційні процеси

 • Збирання
 • Використання
 • Пошук
 • Зберігання
 • Опрацювання
 • Передавання

Виконайте завдання

 • Переведіть число 5610 у двійкову СЧ.
 • Переведіть число 11011102 у десяткову СЧ.
 • Вкажіть, у яких видах представлено інформацію:
 • Стаття в газеті
 • Музичний диск
 • Інформаційний випуск новин
 • Виставка картин
 • Відеокасета
 • Медичний довідник
 • Лист.

Заповніть таблицю

 • Ознака, за якою ділиться інформація
 • Види інформації
 • За сприйняттям
 • За суспільним призначенням
 • За формою представлення
 • Спеціальна

Дайте відповідь на питання

 • До яких інформаційних процесів належать наступні приклади:
 • Записи в щоденнику
 • Археологічні розкопки
 • Телефонна розмова
 • Читання енциклопедії
 • Розв'язування задачі
 • Радіопередача

Завдання додому

 • 1. Опрацювати § 1.1 – 1.8, 2.1 – 2.6.
 • 2. Підготувати повідомлення на тему: “ Новини зі світу комп'ютерної техніки ”


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка