Інноваційні педагогічні технології невід’ємна складова сучасного уроку щодо поліпшення якості навчально-виховного процесу методичне об’єднання вчителів історії, правознавства та етикиСкачати 21,12 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір21,12 Kb.

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО УРОКУ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Методичне об’єднання вчителів

історії, правознавства та етики

Розвиток - невід'ємна частина будь-якої людської діяльності. Накопи-чуючи досвід, удосконалюючи способи, методи дій, розширюючи свої розумові можливості, людина постійно розвивається. Цей процес стосується будь-якої людської діяльності, в тому числі і педагогічної. На різних стадіях свого розвитку суспільство висувало все більш нові стандарти, вимоги до робочої сили. Це зумовило необхідність розвитку і системи освіти

Одним із засобів такого розвитку є інноваційні технології, тобто це принципово нові засоби, методи взаємодії вчителів та учнів, що забезпечують ефективне досягнення результату педагогічної діяльності

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ


Порівняльні параметри педагогічного процесу

Освітній процес

Традиційний

Інноваційний

Мета

Передача знань, умінь і паралельне виховання, освоєння соціального досвіду

Сприяння самореалізації та самоствердження особистості

Орієнтація

На потреби суспільства і виробництва

На потреби і можливості особистості

Принципи

Ідеологічно трансформовані

Наукові, об'єктивні

Зміст освіти

Розрізнені предмети зі слабко вираженими міжпредметними зв'язками

Гуманізовані і особистісно-орієнтовані культурні цінності

Провідні методи і форми

Інформаційно-репродуктивні

Творчі, активні, індивідуально-диференційовані

Роль викладача

Джерело і контроль знань

Консультант-помічник

Основні результати

Рівень навчання та соціалізації

Рівень особистісного та професійного розвитку, самоактуалізації і самореалізації

До інноваційних технологій навчання відносять

інтерактивні технології навчання

технологію проектного навчання

комп'ютерні технологіїЗастосування комп'ютерних технологій у системі професійної освіти сприяє реалізації наступних педагогічних цілей:

- розвитку особистості учня, підготовці до самостійної продуктивної професійної діяльності

- реалізації соціального замовлення, обумовленого потребами сучасного суспільства

- інтенсифікації освітнього процесу в професійній школі

Отже, педагогічні інновації - це невід'ємна частина розвитку сучасної педагогіки і вони необхідні для вдосконалення системи освіти


Як приклад, навожу один з уроків із використанням інноваційних педагогічних технологій

Радянізація західних областей України

1. Коли закінчилася Велика Вітчизняна війна?

1. Коли закінчилася Велика Вітчизняна війна?

2. До складу яких держав входили західноукраїнські землі напередодні Другої світової війни?

3. Як змінилося їхнє становище на початку війни?

4. Хто очолив боротьбу проти сталінського тоталітарного режиму?

5. Які адміністративно-територіальні зміни сталися в УРСР після закінчення Другої світової війни? Покажіть їх на карті.

Вправа «Коло ідей»

Вправа «Коло ідей»

Завдання

1. Після перегляду відеофрагменту фільма "Повоєнна Україна" окресліть коло питань, які, на вашу думку, ми розглянемо сьогодні на уроці.

Проблемне питання уроку

Проблемне питання уроку

 • Чи була радянізація західних областей України у повоєнний період історичним явищем?
 • Чи має значення ця подія для сучасної України?

Після уроку ви зможете:

 • Після уроку ви зможете:
 • ·визначати хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду на західноукраїнських землях;

  ·пояснювати на основі карти зміни в адміністративно-територіальному устрої та відбудовчі процеси у промисловості;

  ·на основі різних джерел інформації розповідати про життя населення західних областей та опір радянській владі;

  ·порівнювати першу та другу хвилі радянізації західних областей;

  ·характеризувати протистояння радянської влади та національно-визвольного руху в західних областях України;

  ·зіставляти різні точки зору щодо цього питання та

  давати їм власну оцінку.

План уроку

План уроку

1. Відновлення політики радянізації в західних областях України.

2. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ.

3. Боротьба ОУН УПА.

4. Операція «Вісла».

1. Відновлення політики радянізації в західних областях України

 • Робота в групах
 • Завдання
 • На основі матеріалу підручника (параграф 10, п.1, с.80-83) та додаткової інформації:

 • 1 група - Визначте основні напрями радянізації західних областей України.
 • 2 група - Якими були цілі та напрями індустріалізації? Назвіть нові підприємства Західної України? (використати документ на с.81)
 • 3 група - Яка мета колективізації на західноукраїнських землях? Чи відрізнялась вона від загальносоюзних? (використати ілюстрацію на с.82)
 • 4 група – У чому суть «культурної революції»?

Із праці О. Субтельного «Україна: історія»

Із праці О. Субтельного «Україна: історія»

«Після війни (період між 1939 і 1941 рр. виявився надто коротким, щоб залишити тривалі сліди) радянський режим усіляко намагався привести західних українців у відповідність до радянської системи та їхніх східних співвітчизників. Процес такого злиття двох розділених гілок українського народу був не лише важливим аспектом післявоєнного періоду, а й подією епохального значення в історії України.

Для здійснення своїх цілей радянський режим мав значну перевагу військової й політичної сили. І все ж перед ним поставало складне завдання, оскільки на Західній Україні він мав справу з ворожо настроєним до себе суспільством: греко-католицька церква, ця головна західноукраїнська установа, цілком очевидно не узгоджувалася з новим режимом; селяни, що серед західних українців становили більшість, жахалися перспективою колективізації; молодь, багато представників якої сповідували націоналізм, убачала в СРСР свого найлютішого ворога».

Вправа «Чиста дошка»

 • Вправа «Чиста дошка»
 • 1. Чим ускладнювався процес перетворень на західноукраїнських землях у післявоєнний період ?

  2. Із запропонованих тверджень, визначте ті, що, на вашу думку, відповідають істині.

  1) значними руйнуваннями, завданими фашистською агресією та воєнними діями 1945 р.

  2) слабкістю економічного потенціалу регіону;

  3) ейфорійними настроями населення після Перемоги;

  4) особливістю менталітету західних українців, які неоднозначно сприймали соціалістичні перетворення;

  5) позитивним ставленням населення до Сталіна;

  6) опором нововведенням з боку значної частини населення.

Домашнє завдання

Домашнє завдання

1. Порівняйте першу (1928-1938 рр.) та другу (1945-1950 рр.) хвилі радянізації на західноукраїнських землях за власно обраними критеріями. Допоможе визначитися завдання 2 на с.15 та 16 у друкованих зошитах.

Були побудовані Ужгородський диктово-меблевий і Мукачівський меблевий комбінати, Свалявський лісохімічний завод, картона фабрика у Львові та ін.

Були побудовані Ужгородський диктово-меблевий і Мукачівський меблевий комбінати, Свалявський лісохімічний завод, картона фабрика у Львові та ін.

1948 р. завершено будівництво найпотужнішого в ті часи в СРСР та Європі магістрального газопроводу Дашава–Київ, а 1951 р. західноукраїнський газ почала отримувати Москва.

1948 р. завершено будівництво найпотужнішого в ті часи в СРСР та Європі магістрального газопроводу Дашава–Київ, а 1951 р. західноукраїнський газ почала отримувати Москва.

Радикальні соціально-економічні зрушення відбувалися в сільському господарстві західноукраїнських областей.

Радикальні соціально-економічні зрушення відбувалися в сільському господарстві західноукраїнських областей.

Ще 1944 р. було відновлено процес примусової форсованої колективізації.

На початку 1946 р. у Західній Україні налічувалося 158 колгоспів, 1948 р. — 1 762, 1949 р. — 6 098, 1950 р. — 7 190 (колгоспи об’єднували, за одними джерелами, 93 %, за іншими, — 98 % селянських господарств).

На початку 50-х років суцільна колективізація в західноукраїнських землях була здебільшого завершена.

1950–1951-го навчального року в школах західних областей республіки працювали понад 60 тис. вчителів, тобто майже у шість разів більше, ніж у довоєнний період. Початковою освітою було охоплено усіх дітей шкільного віку, кількість учнів у 5–10 класах збільшилася майже втричі.

 • 1950–1951-го навчального року в школах західних областей республіки працювали понад 60 тис. вчителів, тобто майже у шість разів більше, ніж у довоєнний період. Початковою освітою було охоплено усіх дітей шкільного віку, кількість учнів у 5–10 класах збільшилася майже втричі.

2. Ліквідація УГКЦ

3. Боротьба ОУН та УПА

Завдання

Завдання

1. Заповнити таблицю на основі матеріалу підручника (параграф 10, п.3, с.84-86) Діяльність УПА у післявоєнний період

Запитання

1. Чому на початку 1947 р. ОУН та УПА переходить до нових форм і методів боротьб


1 етап ( 1945-1946)

2 етап ( 1947-1959)

4. Операція «Вісла»

Завдання

1.Занотувати значення поняття «Операція «Вісла»».

2. Записати основні дати та поді, що їм відповідають.

3. Висловіть своє ставлення до цих подій.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка