Інноваційні підходи до управління навчальними закладами в умовах упровадження Державних стандартівСкачати 30,29 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір30,29 Kb.

Інноваційні підходи до управління навчальними закладами в умовах упровадження Державних стандартів

Технологічний та методичний аспекти упровадження управлінських інновацій

у Сварицевицькому навчально-виховному комплексі “ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ”


.

.

продукування та впровадження інноваційних змінз урахуванням регіональної специфіки,

її соціально-економічного, адміністративного,

освітньо-культурного потенціалу

оперативний зворотний зв’язок на різних рівнях

управлінської ієрархії


 • Перехід від управління як “інтуїції і здорового глузду”
 • до наукового управління

Управління - сукупність

взаємозв’язаних,

взаємодіючих елементів,

скоординованих заходів,

спрямованих на

досягнення

певної мети за допомогою

таких положень:

 

інноваційні процеси розгортаються на основі створення

системної організації нововведень, забезпечення умов

їх науково-методичного супроводу


.

.


Формування творчого та

інноваційного потенціалів учасників

навчально-виховного

та навчально-виробничого процесів,

розвиток їхнього інтелекту,

здібностей, культури мислення

Усвідомлення кожним учасником

навчально-виховного та

навчально-виробничого процесів

пріоритетних принципів діяльності закладу:

інтенсифікації, індивідуалізації,

диференціації, технологізації,

адаптації, гуманізації, демократизації

Менеджер

максимально мінімальні

ефективні витрати

результати

Створення умов для

об’єкту управління

Сварицевицький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ”

Технологія

управління

.

.

Технологія “прямого викладання”

Упровадження нової моделі

системно-цільового управління

навчально-виховним процесом шляхом

діагностики учасників, аналізу результатів,

конструювання задач,

програмування алгоритмів

для подальшого проектування змісту планів

та реалізації проектів

Підвищення якості надання освітніх послуг

шляхом упровадження сучасних освітніх технологій:

інформаційно-комп‘ютерних, розвивального

та особистісно-зорієнтованого навчання,

розвитку критичного мислення, методу проектів

Упровадження ефективної моделі державно-громадського управління

через налагодження партнерських взаємовідносин із представниками

батьківської, педагогічної громадськості

та органом учнівського самоврядування – “ШУА”.

Суть технології

.

.

Системоутворююча аксіологічна основазмісту роботи освітнього закладу

Сварицевицький

НВК

аспекти інноваційного

розвитку

.

.


Вимоги до сучасних освітніх послуг

Сварицевицький

НВК

формується з позицій

можливостей надання

якісних освітніх послуг,

інтегрування

національної освітньої

системи у мережу

європейського і

світового простору

Освітній процес

передбачає зміну

рівня навченості учнів,

раціональне використання

їхнього часу,

збереження здоров’я

і високу самооцінку

Якість освіти

контролюється шляхом

проведення

моніторингових дослідженьЕфективність

освітньої діяльності

Підвищення рівня компетенції працівників - це вимога,

що сьогодні детермінована етапом глобалізації

Оцінка


професійної

праці

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ на 2011-2015 роки


Сварицевицька загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів

Школа

2015

Програма розроблена

з метою встановлення

пріоритетів

(стратегічних цілей),

принципів, завданьі механізмів розвитку

Сильні сторони

Сильні сторони

 • підвищилась мотивація учителів до професійного зростання
 • створені умови для розвитку обдарованості учнів
 • Слабкі сторони

 • недостатня робота щодо популяризації досвіду на рівні міста, області, у фахових виданнях, на Інтернет-сайтахПроблема

2007-2012 років-

Розвиток життєвої

компетентності

особистості та підготовка

її до успіху в

умовах сучасного

навчального закладу


 • підвищення якості освітніх послуг;
 • запровадження в школі інноваційних

 • підходів, форм, методів і засобів

  навчання;
 • забезпечення ефективної взаємодії

 • та співпраці всіх учасників

  навчально-виховного процесу;
 • активізація діяльності школи в

 • освітньому просторі

Пріоритети:

Побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної особистості

 • Мета

Актуальність

Актуальність

 • необхідність часу;
 • пріоритет сучасної державної політики;
 • перспектива удосконалення організації процесу навчання
 • Практичне значення
Проблема

2012-2016 років-

впровадження

інформаційно-

комунікаційних технологій

у НВП як умова

створення якісного

освітнього простору


 • задоволення інформаційних потреб учасників НВП;
 • оволодіння педагогами та учнями новітніми технологіями навчання;
 • інтеграція школярів у всесвітній інформаційно-освітній простір;
 • підвищення педагогічної майстерності учителів ;
 • підвищення мотивації навчання;
 • поліпшення якості освіти

  НАСТУПНІСТЬ У РОБОТІ ШКОЛИ і Д/С


Традиції

Інновації

Школа майбутнього 1-класника

Обстеження практичним психологом, логопедом учнів 1-х класів

Взаємовідвідування уроків та занять

Спільні педконсиліуми

Тиждень педмайстерності «Створення психологічного комфорту в період адаптації до шкільного навчання», «Сходинки до інформатики»

Курси за вибором

« Логіка», «Риторика», «Права дитини»

 


Традиції

Інновації

Використання варіативної частини навчального плану для впровадження факультативів за вибором учнів

Поглиблене вивчення предметів

Профільне навчання (математичний, технологічний, біолого - хімічний )

Здобуття професії в системі профільного навчання

Робота з обдарованими і здібними учнями

Модернізація та постійне оновлення WEB- сайту школи

Заклад входить до складу творчої лабораторії з експериментальної роботи з теми “ Використання у навчально-виховному процесі - інформаційно-комунікаційних технологій, комп'ютерних засобів і систем навчання

Участь в обласній творчій групі вчителів інформатики

Участь в Міжнародних проектах

Створення інклюзивних класів

Індивідуальне навчання дітей-інвалідів та звільнених від занять комісією ЛКК

СТВОРЕННЯ УМОВ РІВНОДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Розвиток післядипломної освіти


Традиції

Інновації

Курсова перепідготовка

Дистанційна форма проходження курсової перепідготовки шляхом участі в вебінарах

Школа молодого учителя

Взаємовідвідування уроків

Участь у семінарах, МО

Творчі звіти

Самоосвіта

Розвиток позашкільної освіти


Традиції

Інновації

Залучення учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, відділеннях МАН, до мережі гуртків і секцій

Створення центру позашкільної освіти в селі Сварицевичі

Створення Асоціації випускників школи «Шкільні стежки» на WEB- сайті школи

Реалізація «Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020рр.»

  ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА   ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА   ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА   ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА


Традиції

Інновації

Уроки (тренінги) з психології

Психологічне забезпечення внутрішкільного управління

Проект «Школа проти СНІДу»

Робота по адаптації учнів 1, 5 класів

Діагностування учнів та педагогів

Проведення ПДС з психології

Індивідуальна та корекційна робота з різними категоріями учнів

Просвітницька робота з батьками

Формування здорового способу життя


Традиції

Інновації

Курси за вибором «Рівний рівному», «Життя і здоров'я »

Впровадження курсу «Основи здорового харчування»

Проведення виховних заходів

Створення учнівської агітбригади «Я

обираю здоров’я», свято “Тато, мама, я – спортивна сім'я”

Просвітницька робота з учнями і батьками

Впровадження здоров’я зберігаючих технологій

  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Сильні сторони

Слабкі сторони

Високий рівень кваліфікації педкадрів

Старіння педкадрів

Низька підготовка молодих спеціалістів

Стабільність колективу – 95% учителів працюють більше 3-х років

Можливості

Загрози

Зв’язок з педвузами з метою залучення молодих спеціалістів

Наявність конкурентних загальноосвітніх закладів – відтік кадрів

Кадрове забезпечення

  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА


Сильні сторони

Слабкі сторони

Наявність спортивних залів, спортивних майданчиків, майстерень, їдальні, кабінетів

Відсутність лабораторного обладнання кабінету хімії

комп’ютерної бази

Відсутність сучасного обладнання в шкільній їдальні

Невідповідність меблів санітарним нормам

Можливості

Загрози

Залучення спонсорської допомоги (шефи, батьки)

Нестача додаткового залучення коштів для оновлення матеріально-технічної бази

Організація додаткових платних послуг
 • надання методичних послуг;
 • надання інформаційних послуг;
 • створення умов для розвитку учнів.
 • професійне навчання

Освітній округ

Освітній округ

Підвищення рівня

професійної майстерності учителів

 • Творче зростання
 • Зростання якості навченості учнів з предметів
 • Зростання кваліфікаційного рівня педагогів
 • Зростання активності учителів через участь у семінарах, конференціях, публікації у фахових виданнях та Інтернет-сайтах
 • Зростання кількості учителів, які використовують ІКТ
 • Очікувані результати

Підвищення якості освіти

 • Зростання мотивації навчання учнів
 • Зростання результативності участі школярів
 • у ІІ, ІІІ, ІV етапах олімпіад, конкурсів, турнірів

 • Зростання якості складання ДПА і ЗНО
 • Очікувані результати

Позитивна соціалізація учнів та випускників

 • Рівень сформованості ціннісних та духовно-моральних якостей особистості
 • Рівень сформованості адекватно високої самооцінки у кожного учня
 • Стійка мотивація на здоровий спосіб життя
 • Рівень сформованості інформаційно-комунікаційних навичок учнів
 • Очікувані результати

«Ключ до освітнього росту і розвитку – це насамперед бажання керувати процесом змін»

Майкл Фуллан

.

. підсумкові таблиці


Вивчення позитивних і негативних тенденцій

управлінської діяльності

керівника Сварицевицького НВК

Інструментарій

моніторингового

дослідження

Самооцінка управлінських здібностей керівника.

Анкета 1.

Анкета 2.

Засоби первинної

обробки даних

Анкета 3.

Самооцінка стану реалізації управлінських функцій керівника.

Оцінювання стану реалізації управлінських функцій керівника

(для вчителів)

Підсумкові таблиці

Анкета 4.

Визначення конкурентоспроможності керівника (для учителів)

Анкета 5.

Визначення рівня управлінських якостей керівника

(для заступників директора)

Засоби ілюстрування

результатівДіаграми, підсумкові таблиці

.

.


Якість виконання

управлінських

функцій керівника

Уміє критично аналізувати

результати своєї діяльності,

толерантно ставиться

до підлеглих і

колег по роботі,

ніколи не зупиняється

перед конфліктами

та покараннями

Має чітко визначені цілі,

які здатний реалізувати

в найближчі 2-3 роки

Спрямовує свою

роботу на формування

іміджу школи,

створює сприятливі

умови для роботи

Якщо шанси на успіх

невеликі,

директор завжди

здатен йти на ризик,

знаходити прості розв’язання

складних проблем

Завжди критично аналізує

результати своєї діяльності,

толерантно ставляться до підлеглих

та колег по роботі,

не завершує співпрацю

конфліктами та покараннями

Праця - це не лише засіб для матеріального забезпечення,

а й – найперше – джерело творчості й щастя

У Сварицевицькому

НВК
 • Я хочу працювати саме в цій школі, тому що…»

Результати

моніторингового

дослідження

«Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо»

Уїнстон ЧерчилльБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка