Інноваційно-комунікаційні технології Використання ікт на уроках світової літератури Із досвіду роботи учителя світової літератури Березанської зош І-ІІІ ст. Крученової В. МСкачати 73,37 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір73,37 Kb.

Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Березанської РДА

Інноваційно-комунікаційні технології

Використання ІКТ на уроках світової літератури

Із досвіду роботи учителя світової літератури Березанської ЗОШ І-ІІІ ст. Крученової В.М.

Березанка -2011


Візитна картка Крученова Валентина Михайлівна


учитель світової літератури вищої

категорії Березанської ЗОШ І – ІІІ ст.

Березанської районної ради

Миколаївської області

Стаж педагогічної роботи – 25 років

Педагогічне звання - “Старший вчитель”

Нагороди – грамота МОН України, 2006

Використання ІКТ на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання

Проблемне питання :

Педагогічне кредо:

Навчаючи, навчатись!

Актуальні поняття у сучасному інформаційному просторі

“інформаційно -комунікативні технології”

“медіаграмотність”

“медіаосвіта”

“мультимедія”

Дозволяють учневі
 • гнучко адаптуватися до умов життя, що постійно змінюються
 • володіти високим рівнем толерантності
 • пристосовувати отримані знання до власного життєвого простору

Актуальність досвіду

Ідея досвіду
 • Використання ІКТ розширює інтерпретаційне поле художнього твору: отримання інформації з різноманітних джерел, аналіз інформації, символічне кодування та розкодування інформації, створення власного конструкту на основі отриманої інформації, культурні зразки.
 • Поєднання традиційних джерел інформації та нетрадиційних.
 • Новий рівень освоєння навчального матеріалу, що пов'язане з використанням зорової та адитивної наочності.

Основні напрями реалізації ідеї:

 • Залучення учнів до самостійного пошуку істини від образу, ідеї до осмислення змісту. Включення мисленнєві операції аналізу, синтезу з виходом на самостійні узагальнення й висновки.
 • Розвиток критичного мислення;
 • Розвиток творчих здібностей;
 • Розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі;
 • формування інформаційної культури учнів, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання ІКТ;
 • удосконалення науково - методичного забезпечення навчально - виховного процесу;
 • оптимізація освіти на основі використання інформаційно – комунікаційних технологій

У своїй роботі спираюсь на наукові та практичні дослідження, досвід вчителів області, держави:


1

Шуляр В.І.

“Сучасний

урок літератури:

технологічні

моделі.”,

“Стратегії

літературної

освіти школярів

у системі профіль-

ного навчання”

О.Пронкевич .

Власні моделі

уроків з

використанням

комп'ютерних

технологій.

2

3Досвід учителів області , України( Пометун О., Пироженко Л.,Подмазін С.І., Ельконін Д, Давидов,В.Махму

тов М.І., Сизоненко Г.)


Використання ІКТ та мультимедіа на уроці як чинник мислення та розвитку учня-читача


інтернет-бібліотеками

Ілюстрування навчального матеріалу

Обробку даних:дидактичні матеріали

з екрану , використання відеоматеріалів,

фрагментів художніх фільмів

як основи формування інтерпретаційної культури учнів,

що породжує новий жанр уроку –

комп’ютерно орієнтований урок.

Діяльність учнів у системі ІКТ передбачає роботу з :

Найбільш оптимальними різновидами інтеграції літератури та медіаосвіти є:

 • Періодична
 • преса
 • Текст підручника
 • Дидактичніматеріали
 • Тексти худож-
 • ніх творів
 • Критична літе-
 • ратура
 • Інтеграція
 • Література та медіаосвіта
 • Освітні сайти, блоги, електронні підручники та посібники
 • Телевізійні
 • передачі
 • Аудіо- та відеозаписи
 • Музичні твори
 • Довідкова
 • та енциклопедична література
 • Інтеграція

Логіка побудови уроку з ІКТ


Навчальна задача

Аналіз проблеми

Пошук джерел (підручник –художній текст, інтернетресурси (мультимедіа)

Пошук інформації

Відбір інформації

Класифікація інформації

Об'єднання інформації (гіпертекст)

Створення власного конструкту урокуУміння використовувати на уроках ІКТ дає мені можливість широко застосовувати на уроках проектну технологію.

Проектна технологія дає можливість учителеві застосувати розмаїття інтерактивних вправ і змінити роль авторитарного транслятора готових ідей нанатхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня.

Майбутнє за системою навчання,що вкладалося б у схему "учень — технологія — учитель«,за якої педагог перетворюється на технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання.

Мета творчих проектів?
 • —формувати інтелектуальні, спеціальні та загальнокультурні знання, уміння учнів;
 • — розвивати логічне мислення, навички самостійного планування, самоосвіти, комунікабельності;
 • — стимулювати рішучість, ініціативність, навички співробітництва;
 • — використовувати якнайповнішу інформацію.

Проектна технологія

До чого зобовязує проектна діяльність?

Завдяки проектуванню на уроках літератури учні вчаться:
      • — усвідомлювати мету;
 • — планувати свою роботу, передбачати можливі результати;
 • — використовувати джерела інформації (матеріали преси, літературні твори, дослідження літературознавців, мовознавців та ін.);
 • — самостійно шукати і накопичувати матеріал;
 • — аналізувати та зіставляти різноманітні факти;
 • — доводити власні погляди, приймати власні рішення;
 • — добре знати текст, уміти орієнтуватися в ньому;
 • — милуватися і насолоджуватися твором, розмірковувати і збагачуватися красою, мудрістю,натхненням;
 • — не проголошувати затертих стандартів, не зубрити премудрий книжний аналіз, а дивуватися, запитувати, сперечатися, доводити, ділитися враженнями;
 • —не боятися цитувати на підтвердження сказаного;
 • — не забувати робити висновки, обов'язково висловлювати своє ставлення до героя, вчинку, події,предмета тощо;
 • — намагатися виділяти головне, не втомлювати слухачів зайвими деталями;
 • — розглядати твір із позицій загальнолюдського,вічного, постаратися збагнути цінність його для сучасників;
 • — не забувати, що кожне слово у художньому творі несе змістове навантаження;
 • — аналізуючи вчинок героя, уміти пояснити, чому він так учинив;
 • —учитись чітко, грамотно і логічно висловлюватися;
 • —готуватися до відповіді завчасно: скласти, в разі потреби, план або схему відповіді;
 • —пам'ятати: твір — це айсберг, на поверхні лише його частина; отже, треба вміти заглиблюватись у суть.

Вимоги до проектів

1. Ознайомлюю учнів із критеріями оцінювання їх роботи в проекті.

2. Переглядаю разом з учнями дібраний для проекту матеріал, надаю рекомендації для подальшої роботи.

3. Організовую самостійну роботу школярів.

4. Обговорюю з учнями майбутню форму подання результатів проекту.

5. Роблю фотографії учнів за роботою.

6. Оцінюю учнівські проекти. Проводжу оцінювання проекту загалом, отримую відгуки про те, наскільки вдалим він був (власні висновки, висновки учнів, експертів).

7. Організову виставку кращих робіт.

8. Використовую результати реалізованого проекту на наступних уроках, а також під час вивчення інших навчальних предметів, для яких ці теми також важливі.

Як організовую роботу над проектом ?

Форми і методи роботи на уроці

Форми роботи

 • Групові ( “Точка зору”, “Доведіть правильність твердження або спростуйте”, “Метод ПРЕС…”).
 • Індивідуальні (“Так – ні”, “Закінчить речення”…).

Методи навчання

 • Інформаційні ( лекція з елементами бесіди, демонстрація, педагогічне оповідання…)
 • Пошукові ( ділова гра, ситуація, проблемне питання…)
 • Операційні ( алгоритм, літературна вікторина…)
 • Метод самостійного учіння( слухання, читання, аналіз, робота з додатковою літературою, …)

Презентація творчого проекту

Робота групиПроектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури.

І. Інформаційна картка уроку зарубіжної літератури

Клас - Дата –

Тема уроку за програмою : Роман «Злочин і кара як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально- етичні ідеї твору.

1.Тема уроку: «Незакінчені ідеї» або «Психологічний звіт одного злочину»

2. Мета літературної освіти:

Цілі, завдання: познайомити учнів з історією написання роману, поглибити знання учнів про новаторство Ф.М. Достоєвського у реалістичній літературі, ознайомивши з новим поліфонічним типом художнього мислення у романі „Злочин і кара” , закцентувати увагу на значному філософському і етичному потенціалі роману; розвивати навички аналізу художнього твору (співчуття до «знедолених і ображених»; розвінчання теорії агресивного індивідуалізму) , вміння пошукової роботи, роботи з цитатним матеріалом; виховувати естетичні смаки грамотного читача творів Достоєвського.

3.Змістові лінії літературної освіти: аксіологічна, мовленнєва, діяльнісна .

4. Компетенції учня-читача: аксіологічна, літературознавча,комунікативно-мовленнєва, діяльнісно - операційна.

5. Очікувані(плановані) результати: учні будуть знати історію написання роману, визначати новаторство Достоєвського у реалістичній літературі, ознайомляться з новим поліфонічним типом художнього мислення; шляхом аналізу художнього твору , здійснюючи пошукову роботу під час створення власного конструкту, звернуть увагу на значний філософський і етичний потенціал роману; учні будуть вміти грамотно,вдумливо читати , аргументовно, образно і розлого висловлювати свої думки.

6. Тип і різновид уроку : урок вивчення та аналізу художнього твору.

7. Теоретико –літературні поняття: соціально-філософський роман, роман – трагедія , ідеологічний роман, поліфонія.

8.Літературно – мистецькі зв’язки: фрагменти художнього фільму «Злочин і кара» Л. Куліджанова , ілюстрації до роману художників М.Шемякіна, Д.Шмарінова, Глазунова.

9. Наочні засоби навчання : презентації , ілюстрації до твору, роботи учнів( літературна газета «Ф.М.Достоєвський та його роман «Злочин і кара» , буклет.

10. Варіативне домашнє завдання :

1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди, читати ст.96 - 103 підручника ; підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедоленихі ображених) , простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольникова.

2. ( для бажаючих) підготувати статтю Ф.Ніцше про теорію сильної особистості, «надлюдини».

II. Модель уроку- заняття з літератури.

Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів.

Зачин уроку

І. Вступне слово-звернення вчителя до учнів – читачів.

У 1839 році 18-річний юнак Достоєвський писав брату : «Людина є таємницею. ЇЇ треба розгадати, і якщо будеш розгадувати все життя, не кажи, що згаяв час; я займався цією таємницею, бо хочу бути людиною». Він відчував своє призначення . Своє життя, особистий духовний досвід він вкладав у свої романи.Основна частина

ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти

2.1. Повідомлення, корпоративне формулювання теми уроку.

2.2. Визначення особливо важливих цілей діяльності.

2.3. Умотивування наступної діяльності вчителем і учнями.

2.4. Позитивна настанова на вирішення літературно-мистецьких завдань.

Кульмінаційні моменти

розв’язання літературно-мистецьких завдань.

ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

3.1. З'ясування , що я сприйняв /не сприйняв як Людина –читач у прочитаному романі. Перші враження.

3.2. Повідомлення про історію написання роману.

3.3.Тема, ідея роману. Філософські, соціальні, психологічні й морально- етичні ідеї твору.Петербург Достоєвського.( Перегляд відеоматеріалу, презентації).

3.4. Визначення жанру роману. ( на дошці написані види роману : соціально-психо­логічний, дискусійно-філософський, роман-трагедія, детективний, роман ідей, поліфонічний, реалістичний... Завдання: прокоментуйте, який вид жанру стосується роману «Злочин і кара»?) Це жанрове розмаїття роману. Однозначно визначити жанр твору складно, оскільки Ф.М.Достоєвський створив новаторський поліфонічний роман, який увібрав у себе ознаки різних структур.

Пояснення слова поліфонічний роман (поліфонічний реалістичний роман ідей, у якому носіями ідей виступають герої твору. Кожний голос – це окрема точка зору на світ. Кожний герой – носій своєї правди. Автор лише зводить героїв один із одним у „великому діалозі” всього твору. Авторська точка зору існує нарівні з позиціями інших персонажів. Але при всьому розмаїтті повинні бути і домінанти, що забезпечують цілісність тексту, і своя периферія.) Поліфонія- („Багатоголосся, багатозвучність”. Термін «позичений» з теорії музики літературознавцем М. Бахтіним для позначення нового поліфонічного типу мислення в романах Ф.М.Достоєвського. У „Злочині і карі” це означає множинність голосів і точок зору).

3.4. Осмислення через практику. В чому ж новаторство Достоєвського?Дослідницька робота. Робота з текстом.

У 60-х роках 19 ст. класичною формою роману була монологічна, коли в творі обов'язково був присутній голос автора, його думки, точка зору. Проаналізуйте твір, чи присутній у ньому голос автора? (Ні)

Висновок: У романі Достоєвського голосу автора не чутно, розмовляють один з одним персонажі або герой розмовляє сам з собою. Позиція самого автора проглядає крізь висловлювання його героїв.

Отже,Ф.М.Достоєвський побудував новий поліфонічний роман.

3.5. Аналіз монологів Раскольникова ( ч.І, гл.4, ч.ІІІ, гл.6, ч.4., гл.5). У його монологах постійно з’являються опоненти: чи то матір, сестра Дуня, чи то Соня Мармеладова, Порфирій Петрович, Свидригайлов та ін. Кожна думка героя повна протиборства. Його мовлення наповнюється чужими словами, з якими він вступає в полеміку. Завдяки цьому внутрішнє мовлення Раскольникова будується як ланцюжок пристрасних реплік і чужих слів, які він чує навколо себе. Усі монологи головного героя перетворюються на „мікродіалоги”).

3.6. Перегляд фрагментів кінофільму Л.Куліджанова «Злочин і кара» ( Раскольников отримує листа від матері.) . Проаналізуйте поведінку та хід думок героя. У чому полягає задум режисера? (У монолозі героя ніби завжди присутні два голоси: один виправдовує його, а інший засуджує. Цей розподіл між двома голосами і є внутрішня поліфонія, подвійність натури Раскольникова.)

Отже, «поліфонія» в літературі- тип художнього мислення, тип естетичного світогляду, метод художньої творчості.IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

4.1. Представлення результатів читацької діяльності. Метод «Відкритий мікрофон». Обмін враженнями від почутого. Очікувані результати.

4.2. Варіативне домашнє завдання :

1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди, читати ст.96 - 103 підручника ; підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедоленихі ображених) , простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольникова.

2. ( для бажаючих) підготувати статтю Ф.Ніцше про теорію сильної особистості, «надлюдини».

Розв’язка уроку.

V. Слово-епілог словесника.

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури.

І. Інформаційна картка уроку зарубіжної літератури

Клас - Дата –

Тема уроку за програмою : Ф.М.Достоєвський. «Злочин і кара». Система образів роману , значення і символіка його назви.

1.Тема уроку: « Дивлюся, як в дзеркало, в тебе »

2. Мета літературної освіти:

Цілі, завдання: розкрити особливості системи образів роману (Лужина. Свідрігайлова, Соні Мармеладової) шляхом співставлення , визначити , яка їх роль в розкритті образу головного героя; перевірити отриманий рівень знань, вмінь у формі захисту творчих проектів( створення презентацій, рекламних роликів, рефератів, літературних газет…),

формувати навички аналізу художнього твору, створювання власного конструкту,

розвивати логічне мовлення, вміння висловлювати свою позицію,розвивати особистий творчий потенціал та потенціал учнів, необхідний для самовдосконалення та самореалізації в умовах розвитку засобів ІКТ;

виховувати толерантність, прагнення до активної багатогранної життєвої позиції, свідоме ставлення до вибору життєвого шляху.3.Змістові лінії літературної освіти: аксіологічна, мовленнєва, діяльнісна .

4. Компетенції учня-читача: аксіологічна, літературознавча,комунікативно-мовленнєва, діяльнісно - операційна.

5. Очікувані(плановані) результати: учні поясняють особливості системи образів роману, характеризують образи Лужина, Свидригайлова, Соні Мармеладової, визначають їх місце і роль в романі для розкриття образу головного героя, умітимуть працювати з текстом, а саме : відбирати необхідну інформацію та узагальнювати її, створювати власний конструкт; висловлювати свою позицію, працювати колективно , проявлятимуть свої творчі здібності,усвідомлять прагнення до активної багатогранної життєвої позиції.

6. Тип і різновид уроку : урок вивчення та аналізу художнього твору.

Форма уроку : Семінарське заняття.

7. Теоретико –літературні поняття: система образів, двійники, символіка.

8.Літературно – мистецькі зв’язки: фрагменти художнього фільму «Злочин і кара» Л. Куліджанова , ілюстрації до роману художників М.Шемякіна, Д.Шмарінова, Глазунова.

9. Наочні засоби навчання : презентації , ілюстрації до твору, роботи учнів( літературна газета «Ф.М.Достоєвський та його роман «Злочин і кара» , буклет.

10. Варіативне домашнє завдання :

1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди.2.Підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедолених)

3.( для бажаючих)Достоєвський та інші письменники задавали собі питання: «Що робити? Куда йти?». Чи задавали ви собі таке питання?Чи може і чи повинна людина намагатись змінити оточуючий його світ? Напишіть міні-твір –роздум: «Що робити?»II. Модель уроку- заняття з літератури.

Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів.

Зачин уроку

І. Вступне словозвернення вчителя до учнів – читачів.

Кожен з нас буває в житті або в ролі вчителя, або в ролі учня. Завжди, повірте мені, приємно ділитися своїми знаннями та вміннями, та ще приємніше, коли тобі їх дають, коли отримуєш мудрі уроки життя. Ось послухайте притчу про Майстра. ( відеокліп). Доречі, ці слова були першими, які промовив Родіон Раскольников. Сьогодні і у вас буде можливість отримати уроки життя від Майстра слова, письменника-психолога, який все своє життя досліджував людину( слайд №1), який доводить, що «Права на злочин немає ніхто!». Довго і тяжко йде до цього висновку Родіон Раскольников, веде його Достоєвський стикая з різними людьми та ідеями.Відповіді на «прокляті» питання шукає не в оточуючих людях, арозбирається в собі.

Сьогодні у нас 5 урок в системі уроків за творчістю Ф.Достоєвського і його тема :

Система образів роману, значення і символіка його назви. (слайд №2,№3).

Мета уроку : ( див. вище)

Очікувані результати : які життєві компетентності будуть у вас сформовані на кінець уроку, чому навчитесь ,які навички отримаєте.

Урок ми проведемо у вигляді семінарського заняття з використанням інформаційно- компютерних технолдогій. Місяць потому ви об*єднались у групи, обрали теми проектів ,і сьогодні настав час презентувати свою роботу, роботу команди. Вашу роботу будуть оцінювати рецензенти і не тільки. У кожного на партах лежить лист оцінювання. Ви протягом уроку проставляєте собі бали за кожний вид діяльності і в кінці уроку здаєте мені для ознайомлення і остаточного оцінювання.

Основна частина

ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти

1.Слово творчим групам.

 • Творчий проект учениці, яка підготувала рекламний буклет до роману.
 • Так дійсно, в романі біля 90 персонажів з різним способом життя, поглядом на життя. Та серед всіх виділяються декілька, які найбільше вплинули на хід думок Родіона Раскольникова.
 • Творчий проект «Лужин»
 • Творчий проект «Свидригайлов»
 • Творчий проект «Соня Мармеладова.»

 • Кульмінаційні моменти

  розв’язання літературно-мистецьких завдань.

  ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

  А зараз завдання всім учням класу.

  1.Пошук відповідностей:

  установіть відповідність між персонажем та його характеристикою.

  1. Лужин – а) Смиренна душа

  2. Свідрігайлов – б) Шахрай-аристократ

  3. Соня – в) Благородний бивця

  4. Раскольніков – г) Розпусник , деспот


2.Продовжіть речення:
 • Ф.М.Достоєвський підібрав героїв - двійників….
 • “Дивлюся, як в дзеркало, в тебе”….

 • IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

  1. Метод ПРЕС
 • Продовжіть речення :
 • “Сьогодні на уроці я …”.
 • “ отримав уроки життя від Ф.Достоєвського…. Від …. героя”
 • “я відчув…”
 • “ усвідомив…”
 • “ вдячний…”

 • 2.Оцінювання робіт учнів. Рекомендації.

  Розв’язка уроку.

  V. Слово-епілог словесника.

  Кожен герой обрав свій шлях, зробив свій вибір. Вчився жити шляхом проб та помилок. Знову повертаюсь до того, з чого почала наш урок – все в ваших руках. У вас попереду довге життя. Сплануйте його так, щоб в певний віковий період ,підбиваючи підсумок пройденого, ви з задоволенням сказали: «Я все зробила, що від мене залежало. Я – щаслива».  Домашнє завдання:
 • 1.( для всього класу) ) 1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди.
 • Підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедолених)


 • 2.( для бажаючих)Достоєвський та інші письменники задавали собі питання: «Що робити? Куди йти?». Чи задавали ви собі таке питання?Чи може і чи повинна людина намагатись змінити оточуючий його світ? Напишіть міні-твір –роздум: «Що робити?»

І. Інформаційна картка уроку літератури

Клас _______ Дата______

Тема уроку за програмою: Ф.Достоєвський. «Злочин і кара». Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».

1. Тема уроку: «Хто я? Право маю?»

2.Металітературної освіти:

Цілі, завдання: простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольнікова , його духовні пошуки (розвиток образу Раскольнікова: від скромного й доброго студента – через убивство старої лихварки – до розкаяння на каторзі), вплив філософії Ф.Ніцше про “надлюдину” на формування життєвих принципів; визначити, які життєві уроки отримав Раскольников, в чому джерело протистояння злу, надати героєві рекомендації щодо нового погляду на життя.

3.Змістові лінії літературної освіти: аксіологічна, культурологічна, мовленнєва.

4.Компетенції учня-читача: аксіологічна, комунікативно-мовленнєва, діяльнісно - операційна.

5.Очікувані ( плановані) результати : удосконалення навички роботи з художнім твором, вміння будувати власне судження , аргументувати свою думку, формування ціннісних орієнтирів , усвідомлення основного закону – цінність людського життя , права на злочин не має ніхто.

9. Наочні засоби навчання : презентація , ілюстрації до твору.

10. Варіативне домашнє завдання:

1.( для всього класу) 1.( для всього класу) дібрати цитатний матеріал для характеристики образів роману, складність духовного світу людини. 2. Прочитати ст. 102- 106 підручника «Світова література».

Підготувати домашнє завдання вам допоможе додатковий матеріал з інтернет блогу : http://www.kruchenova.wordpress.com

2.( для бажаючих)Достоєвський та інші письменники задавали собі питання: «Що робити? Куди йти?». Чи задавали ви собі таке питання?Чи може і чи повинна людина намагатись змінити оточуючий його світ? Напишіть міні-твір –роздум: «Що робити?»

II. Модель уроку- заняття з літератури.

Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів.

Зачин уроку

І. Вступне слово-звернення вчителя до учнів – читачів.

1. Привітання.

2. Відмітка відсутніх.

3. Сонастройка на творчий процес, створення ситуації успіху, побажання отримати задоволення від самореалізації. Бажаю нам плідної співпраці, успіху, самореалізації.

Людина народжується для того, щоб навчитись жити і цінувати життя. Давайте пригадаємо добу Відродження , коли гуманісти проголосили цінність людини, цінність життя. Саме з цього часу письменники у своїх творах доводять нам , читачам, що треба так будувати своє життя, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки. А в якому творі доби Просвітництва персонаж висловлює свою впевненість, що людина не використовує за призначенням даний їй розум, що вона живе, як тварина, висловлює своє презирство до людини, а інший персонаж доводить, що це помилкове припущення? І в кінці кінців людина шляхом проб та помилок приходить до головного сенсу свого існування? ( Мефістофель. Й.Гете.»Фауст»)« ….И век с душой не будет сладу….»

Пройшло століття , але людина продовжує ставити собі питання : «Хто я?»

«Що робити?». Допоможемо головному герою твору «Злочин і кара» дати відповіді на «прокляті» питання. Слайд №2Слайд №1 Тема уроку : Ф.Достоєвський. «Злочин і кара». Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».

Мета уроку: простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольнікова , його духовні пошуки, вплив філософії Ф.Ніцше про “надлюдину” на формування життєвих принципів; визначити, які життєві уроки отримав Раскольников, в чому джерело протистояння злу, надати героєві рекомендації щодо нового погляду на життя .

Реалізовуючи тему й мету уроку, як ви думаєте, які ви сформуєте життєві компетентності, чому навчитесь, що удосконалите?

Очікувані ( плановані) результати : удосконалення навички роботи з художнім твором, вміння будувати власне судження , аргументувати свою думку, формування ціннісних орієнтирів , усвідомлення основного закону – цінність людського життя , права на злочин не має ніхто

Основна частина

ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти.

1).Бесіда за змістом твору:

1.Що дало поштовх для скоєння злочину? Які причини? Чому гуманна людина, яка вміє співчувати, любити скоює злочин?

Я вам допоможу спочатку, а ви потім продовжите : Яку тему піднімають письменники – реалісти у своїх творах ( Стендаль, Бальзак, Ч.Діккенс)? Людина і суспільство.2.А чи впливають на поведінку героя події, які відбуваються в суспільстві? Тоді - це зовнішні причини, а саме :
 • Зовнішні : погляди революціонерів, які критикують несправедливість та жорстокість оточуючого середовища, призив до падіння царської влади ; філософія “надлюдини”( саме завдяки тому, що в романі піднята ця тема , яку використовували ідеологи фашизму , коли німці під час наступу на СРСР, знищували все і в тому числі книги, «Злочин і кара» минула цієї участі), атмосфера Петербурга, долі бідних людей.
 • Внутрішні : стан душі ( принижений, не має засобів для повноцінного існування , страждає за інших); характер героя ( сумний, замкнений, самотній, хворобливо самозакоханий );

І так, причини вияснили, а тепер

2). Увага! Завдання! Робота в парах. Прослідкуйте за текстом розвиток ідеї та стан душі героя .

Стан душі Раскольнікова:

До вбивства Під час вбивства Після вбивства

3). Через що переступає Раскольніков , скоюючи вбивство?

4).Чому Порфирій Петрович не відразу засуджує Раскольнікова?

( треба було, щоб Родіон сам визнав свою вину)

Кульмінаційні моменти

розв’язання літературно-мистецьких завдань.

ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

1. Увага! Завдання ! Досліджуючи епілог , доведіть або спростуйте твердження, підтверджуючи своє висловлювання фактами з тексту :

1.Раскольніков ще тільки стоїть на порозі нового життя.

2. Змін не відбулося, він тільки тимчасово притих.

3. Це зовсім нова людина.2. Чим він відрізняється від того, яким був до злочину?

Тобто треба було скотитися до нуля, проаналізувати своє життя, зробити висновки і зробити шаг назустріч новому життю?

2. Ділова гра: Ситуація.

Уявіть себе в ролі психолога. Які б ви надали рекомендації Раскольнікову , з чого йому треба починати? Як жити далі?IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

1. Завдання по рівням навченості :

для достатньо- високого рівня – Поміркуй . Які моральні й філософські проблеми порушено в романі «Злочин і кара»? Висловте своє ставлення до них. Чи вважаєте ви ці проблеми актуальними в наш час? Обгрунтуйте свою думку?

для середнього рівня - Гра. Так.Ні. Одним із мотивів злочину Раскольникова є
 • жага до життя.
 • Ненависть до лихварки
 • Прагнення помститися за всіх «принижених і ображених»
 • Потреба перевірити експериментальним шляхом власну «теорію2 й самого себе. • 2. Метод ПРЕС
 • Продовжіть речення :
 • “Сьогодні на уроці я …”.
 • “ отримав уроки життя від Ф.Достоєвського…. Від …. героя”
 • “я відчув…”
 • “ усвідомив…”
 • “ вдячний…”

 • 3.Оцінювання робіт учнів. Рекомендації.

Розв’язка уроку.

V. Слово-епілог словесника.

Сонечка, вислухавши Раскольникова , рекомендує піти не перехрестя та вклонитися всьому людству.Чому ( щоб знову об*єднатися з цілим) , бути з (с) частью.

Я вам бажаю счастья, і хочу спитати, чи здійснились ваші очікування? Чи навчились ви того , що ставили собі за мету?

Домашнє завдання:
 • 1.( для всього класу) 1.( для всього класу) дібрати цитатний матеріал для характеристики образів роману, складність духовного світу людини. 2. Прочитати ст. 102- 106 підручника «Світова література».

 • Підготувати домашнє завдання вам допоможе додатковий матеріал з інтернет блогу : http://www.kruchenova.wordpress.com
 • 2.( для бажаючих)Достоєвський та інші письменники задавали собі питання: «Що робити? Куди йти?». Чи задавали ви собі таке питання?Чи може і чи повинна людина намагатись змінити оточуючий його світ? Напишіть міні-твір –роздум: «Що робити?»

Оцінюємо роботу з використанням ІКТ

Рецензування, самооцінювання

Вироблення критеріїв оцінювання

Початковий рівень :

 • Учень розуміє завдання проекту, може відтворювати фрагменти роботи окремими реченнями, за допомогою вчителя може давати відповіді у формі висловлювання.
 • Середній рівень:

 • Учень має уявлення про процес створення проекту, за допомогою учителя і керівника робочої групи знаходить необхідні фрагменти у відкритій інформаційній пошуковій системі.
 • Достатній рівень:

 • Учень володіє матеріалом проекту, базовим понятійним апаратом на достатньому рівні, навиками аналізу літературного твору під керівництвом вчителя.
 • Високий рівень:

 • Учень комбінує засвоєні елементи навчальної діяльності і способи діяльності з метою отримання цілого але на новому якісному рівні,уміння виконувати завдання творчого характеру з акцентом на створення нових структур, уміння вирішувати практичні проблеми, проводити навчальні пошуки, дослідження, уміння оцінювати значимість своєї роботи і свого товариша.
 • В рамках кожного рівня учні відрізняються рівнем самостійності, вміннями та навичками щодо опрацювання навчального матеріалу.

Сайт надає учням можливість керувати своїм навчанням, публікувати власні думки та демонструвати розуміння матеріалу, забезпечує можливість індивідуалізації змісту навчання. Сайт може не тільки слугувати засобом організації процесу навчання і спілкування викладача та учнів, але й надавати учням можливість поділитися з класом своїми роздумами або додатковими матеріалами.

Регулярна робота на сайті –робить безперервним процес поповнення знань учнів за певними темами.

Новизна технологій є одним з мотивуючих факторів у навчанні. Мотивація учнів при використанні сайту зумовлена не тільки технологічними можливостями, але й тим, що учні пишуть про те, що важливо особисто для них. Учні самі керують процесом свого навчання, займаючись активним пошуком інформації та отримуючи коментарі від інших людей.

За традиційної організації навчання через брак часу на заняттях та обмеженість обсягу навчальних курсів не у всіх учнів є шанс висловитися і бути почутими. Ведення сайту дозволяє кожному учневі взяти участь у дискусії, що відкриває нові перспективи для навчання.

Використовую сайт як спосіб розміщення важливої інформації, такої як домашня робота, важливі дати, пропущені уроки, проекти, дошки обговорень і іншу корисну інформацію класу, доступну для всіх. Учні можуть отримати доступ до цієї інформації з дому або з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернет.

Вчитель та батьки можуть також використовувати сайт для того, щоб спілкуватися один з одним. Розміщую інформацію для батьків про події, що відбуваються в класі, екскурсії, свята і презентації, щоб з'ясувати щоденні завдання та вимоги до уроків, щоб вони могли перевірити успішність та результативність своїх дітей. У першу чергу завдання вчителя полягає у навчанні своїх учнів, але навчання і спілкування відкрите з батьками через сайт є корисним інструментом, щоб тримати відкритими канали зв'язку між вчителем та сім’ями учнів.

Сайт вчителя світової літератури

Сайт - як засіб спілкування

Позакласна робота із світової літератури


Літературний КВК

Засідання літературного клубу

День поезії. Зустріч з місцевою поетесою Локтіоновою А.А.

Мистецтво бути разом


Результативність діяльності. Участь у ІІІ турі Всеукраїнських олімпіад


№ п/п

Рік

Прізвище учня

Клас

Місце

1.

2001

Жмуріна Юлія

9

ІІІ

2.

2002

Іванова Тетяна

8

ІІ

Рогатинська Євгенія

10

ІІІ

3.

2003

Іванова Тетяна

9

ІІІ

4.

2005

Іванова Тетяна

11

IV

Губернаторо

ва Сніжанна

9

ІІ

5.

2006

Губернаторо

ва Сніжанна

9

ІІІ

Мої учні – моя гордість!

Іванова Тетяна – студентка 6 курсу МНУ ім . В.Сухомлинського.


Вручення диплому переможцю Губернато

ровій Сніжанні

Губернаторо

ва С. студентка Одеського політехнічно

го університету

2007 р.Участь у моніторингу якості підручника “Світова література”

2008 р.Участь у конкурсі на кращу розробку уроків із вивчення творчості М.В.Гоголя.

Розробка уроку.

Вітання з зайнятим І м. у обласному конкурсі

Участь у Всеукраїнському конкурсі “Вчитель – новатор”

2010р.Участь у роботі творчої групи вчителів світової літератури

Презентація досвіду роботи.Публікації

 • Засідання районного МО.Відкритий урок.
 • Ф.Достоєвський. «Злочин і кара»


Вчитель вчиться все життя , тому моє педагогічне кредо: « Навчаючи, навчатись».

Велике значення для мене має навчання на курсах післядипломної педагогічної освіти, відвідування уроків у своїх колег та проведення уроків у рамках районного методичного об*єднання учителів світової літератури, з великим задоволенням співпрацюю з вчителями області на засіданні творчої групи з проблемного питання : «Нові підходи до організації мовно-літературної освіти в умовах профільного навчання.» , беру участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель – новатор», моніторингу якості навчального підручника «Світова література», на кращий освітянський сайт.

Життя триває. Завтра знову зайду до класу… Урок. Я – режисер, котрий не знає, що і як зіграють його актори. Але одне я знаю точно : я гратиму чесно і справедливо, віддаючи дітям своє серце і розум. І це дає право мені сказати : « Я виконую своє призначення : бути вчителем »

Висновок

Використана література :

1. Шуляр В.І. «Стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання». Ч.1. Миколаїв, 2010

2.А.Лук*янчук. ж. «Зарубіжна література» №46, грудень 2007

3. Азарова Н.В. «Використання інформаційних технологій навчання у вищих юридичних закладах освіти»

4. Крамар Н.К., Крамар В.М. « Інноваційні технології розвитку інтелектуальних та творчих здібностей шляхом активізації самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчання фізики». Ж. « Фізика» № 11-12, червень 2009 р.

5. Стахова О.А. «Використання навчальних комп*ютерних продуктів на заняттях з математики»6. Дьюї Дж., Кілпатрик У, Гузєєв В., Сизоненко Г. «Технологія проектної навчальної діяльності»


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка