Інтеграція освіти через розвиток образного мислення учнів для формування інноваційної особистостіСкачати 22,88 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір22,88 Kb.

Інтеграція освіти через розвиток образного мислення учнів для формування інноваційної особистості

Мислення - це процес узагальненого відображення людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних зв’язках і відношеннях.

Образне мислення – суттєві зв’язки дійсності через зміну образів, уявлень, через перетворення уявлень.

Повага до свободи і гідності кожної дитини як маленької, але непоправної людини.

 • Повага до свободи і гідності кожної дитини як маленької, але непоправної людини.
 • Створення умов для розвитку індивідуальності кожної дитини, орієнтації, передусім, на творчість дитини.

Принципи і підходи до організації вчителем життєвого середовища для образотворчої діяльності і розвитку творчості дітей

Забезпечення атмосфери психологічного комфорту для дітей, врахування вікових, психологічних особливостей при доборі змісту, методів і засобів розвитку навчання і виховання.

 • Забезпечення атмосфери психологічного комфорту для дітей, врахування вікових, психологічних особливостей при доборі змісту, методів і засобів розвитку навчання і виховання.
 • Інтеграція різних напрямків розвитку особистості дитини.

Принципи і підходи до організації вчителем життєвого середовища для образотворчої діяльності і розвитку творчості дітей

Інтеграція наук – це процес і результат побудови такої цілісності, яка створюється синтезуванням наукових знань на основі фундаментальних закономірностей природи і зумовлена відображенням природних зв’язків.

Ступені інтеграції

 • інтеграція двох різних дисциплін;
 • інтеграція на базі споріднених матеріальних об’єктів вивчення;
 • фізикалізація і математизація наук;
 • інтеграція на базі кількох загальних структур функціонування матеріальних об’єктів різних класів (кібернетизовані науки).

Інтеграція

Поповнення

Відновлення

Об’єднання


Напрямки інтеграції

 • інтеграція на основі праці;
 • інтеграція на основі взаємозв'язку загального і спеціального;
 • інтеграція на основі мистецтва та культурознавства;
 • інтеграція на основі центрів за інтересами.

Методичні принципи об’єднання предметів

 • опора на знання з багатьох предметів;
 • взаємозв’язок в змісті окремих дисциплін;
 • зближення однорідних предметів;
 • розвиток загальних рис для ряду предметів.

Інтеграційні процеси базуються на трьох підпорах:

 • Психологічний
 • Дидактичний
 • Методологічний

І. За дидактичною метою:

 • Інтегрований
 • урок
 • засвоєння
 • нових знань
 • формування
 • практичних
 • умінь
 • узагальнення і
 • систематизації
 • знань
 • контрольний

ІІ. За етапами навчальної діяльності:

 • Інтегрований
 • урок
 • Вступний
 • формування понять,
 • вивчення законів
 • і правил
 • застосування знань
 • на практиці
 • формування
 • практичних умінь
 • і навичок
 • повторення і
 • узагальнення
 • матеріалу

Вимоги до інтегрованих уроків:

 • Дидактичні
 • Виховні
 • Розвивальні
 • Загальні

Загальні вимоги

1. Використання нових досягнень науки, передової педагогічної практики, побудови уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.

2. Інформація на уроці оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил.

3. Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з врахуванням їх інтересів здібностей і потреб.

4. Зв’язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів.

5. Мотивація і активізація розвитку всіх сфер особистості.

Загальні вимоги

6. Логічність і емоційність всіх етапів навчально-виховної діяльності.

7. Ефективність використання педагогічних засобів.

8. Зв’язок з життям, особистим досвідом учнів.

9. Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення і діяльності.

10. Формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати об’єм знань.

Дидактичні вимоги

 • чітке визначення задач кожного предмета, що інтегруються на уроці;
 • раціоналізація інформаційного навчання уроку, оптимізація інтегрованого змісту з урахуванням соціальних і особистих потреб;
 • раціональне поєднання різноманітних форм і методів;
 • творчий підхід до формування структури уроку;
 • забезпечення оперативного зворотного зв’язку.

Дидактичні вимоги

 • чітке визначення задач кожного предмета, що інтегруються на уроці;
 • раціоналізація інформаційного навчання уроку, оптимізація інтегрованого змісту з урахуванням соціальних і особистих потреб;
 • раціональне поєднання різноманітних форм і методів;
 • творчий підхід до формування структури уроку;
 • забезпечення оперативного зворотного зв’язку.

Виховні вимоги

 • визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на урок;
 • постановку тільки тих виховних завдань, які органічно витікають із цілей і змісту навчальної роботи;
 • формування життєво необхідних якостей: охайності, відповідальності, самостійності, уважності, чесності, колективізму та ін.;
 • увага і гуманне відношення до учнів, до тримання вимог педагогічного такту, співробітництво зі школярами і зацікавленість у інших успіхах.

Розвивальні вимоги

 • формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, інтересів, творчої ініціативи і активності;
 • вивчення та врахування рівня розвитку і психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку»;
 • проведення інтегрованого уроку на випереджаючому рівні, стимулювання нових якісних змін у розвитку.
 • Хімія
 • Історія
 • Астрономія
 • Біологія
 • Географія
 • Економіка
 • Музика
 • Креслення
 • Інформатика
 • Фізика
 • Математика

Навчальний предмет

Питання програми

Навчальний матеріал математики 6 класу

Клас

Інформатика

Алгоритм і блок-схема

Розв'язування рівнянь за схемами

6

Фізика

Об'єм і маса тіл

Обчислення об'ємів геометричних тіл

6

Коефіцієнт корисної дії

Відсотки

6

Вологість повітря.

Паралельне з'єднування провідників

Додавання дробів із різними знаменниками

6

Послідовне з'єднування конденсаторів

Формула тонкої лінзи

Ізохорний процес

Пряма пропорційність

6

Ізобарний процес

Залежність питомого опору металів від температури

Правило важеля

Обернена пропорційність

6

Рух рідини по трубах

Ізотермічний процес

Правила Кіргофа для замкненого кола

Додавання додатних і від'ємних чисел

6

Хімія

Обчислення з використанням масової частки (%) розчиненої речовини

Відсотки

6

Обчислення масової частки (%) виходу продукту

Знаходження маси компоненту суміші

Степінь електролітичної дисоціації

Відсотки

6

Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

Властивості пропорції

6

Розрахунки за хімічними формулами речовин

Пряма пропорційність. Коефіцієнт пропорційності

6

Складання рівнянь окислювально-відновних реакцій

Додавання додатних і від'ємних чисел

6

Біологія

Кількісні порівняння

Відсотки, графіки і діаграми

6

Закони Менделя (гомозиготне та гетерозиготне схрещення)

Задачі на частини. Пряма пропорційність

6

Географія

Графік зміни температури

Графіки (читання і побудова)

6

Рельєф, читання карт

Додатні і від'ємні числа

6

Географічні координати (довгота, широта)

Система координат

6

Економіка

Продуктивність праці

Додавання звичайних дробів. Відсотки

6

Історія

Літочислення (до н.е. і н.е.), визначення тривалості, початку чи кінця події

Задачі на час

6

Додавання додатних і від'ємних чисел

6

Музика

Ритмічне ділення

Звичайні дроби

6

Креслення

Розгортки поверхонь призми, піраміди, циліндра, конуса

Розгортки геометричних тіл

6

Астрономія

Обчислення відстаней між різними космічними об'єктами

Задачі на рух

6

Календарі

Додатні та від'ємні числа. Задачі на час

6
 • Медична
 • підготовка
 • Фізична
 • культура
 • Хімія
 • Екологія
 • Право
 • Соціологія
 • Психологія
 • Література
 • Математика
 • Біологія
 • Географія
 • Основи
 • здоров’я

Екологічне

Фізичне

Інтелектуальне

Професійне

Духовне

Психологічне

Емоційне

Соціальне

Колесо здоров'я


Оздоровчі системи

 • Метод Стрельникової - дихальна гімнастика.
 • Система Бутейка.
 • Дихальні вправи за методом Дінейки.
 • Система Поля Брега.
 • Оздоровчий комплекс вправ Жданова для поліпшення зору.

Дякуємо за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка