Історія кафедриСкачати 29,52 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір29,52 Kb.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 • Кафедра адміністративного та господарського права була створена
 • у жовтні 2005 року внаслідок реорганізації кафедри конституційного та адміністративного права і земельного та екологічного права.
 • У витоків створення кафедри, викладачі якої забезпечували викладання дисциплін адміністративно-правового профілю, у 1996 році стояв відомий вітчизняний вчений-юрист, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Л.В. Коваль. Саме він сформував основу кадрового складу кафедри, а також створив Запорізьку наукову школу з адміністративного права.
 • Кадровий склад кафедри адміністративного та господарського
 • права протягом останнього десятиріччя формували: Т.О.Коломоєць,
 • Л.Р.Наливайко, Т.П.Кіргож, О.Л.Вовкова, М.С.Гончар (Герасименко),
 • О.П.Рябчинська, Е.А.Стоматов, Р.М.Максакова, Я.О.Сидоров,
 • Л.В.Кузенко, Р.О.Кукурудз, Г.В.Самойленко, О.Ю.Меліхова,
 • О.Г.Комісаров, І.О.Сквірський, О.В.Синєокий, А.В.Головач,
 • Л.М.Шумілова-Діброва, О.Г.Бондар.
 • Суттєвий внесок у формування наукового кадрового потенціалу кафедри зробив д.ю.н., професор, Заслужений юрист України В.К.Шкарупа. Саме під його науковим керівництвом було підготовлено і захищено кандидатські та докторські дисертації багатьма співробітниками кафедри та співробітниками і керівниками установ юстиції Запорізької та Дніпропетровської областей, започатковано проведення щорічної студентської наукової конференції «Адміністративне право і процес у дослідженнях молодих вчених».
 • З 1999 по 2009 рр. співробітниками кафедри захищено 1 докторська та 12 кандидатських дисертацій.
 • З 2002 року при кафедрі було створено лабораторію спеціальної техніки і тактики, потенціал якої активно використовувався у навчальному процесі, з 2008 року лабораторія дещо змінила своє функціональне призначення та перейменована у лабораторію проблем нормотворення і правозастосування. На її базі проводяться аудиторні заняття з дисциплін «Адміністративна реформа в Україні», «Правове регулювання державної служби», «Проблеми бюджетного права та процесу», магістерські слухання, ведеться робота з чинним, перспективним законодавством (комп’ютерні бази даних раніше діючого, чинного та перспективного законодавства із коментарями, аналітичними довідками), з емпіричними
 • матеріалами під час написання курсових,
 • дипломних та магістерських робіт. За підсумками
 • впровадженого у ЗНУ у 2008 році рейтингу
 • кафедр кафедра адміністративного
 • та господарського права зайняла І місце.

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • Кадровий склад кафедри формувався поступово, за рахунок підвищення кваліфікації штатних працівників через навчання в аспірантурі, докторантурі, участі у спеціалізованих семінарах, симпозіумах, конгресах.
 • На сьогоднішній день на кафедрі адміністративного
 • та господарського права працюють:
 • КОЛОМОЄЦЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 • Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного
 • та господарського права декан юридичного факультету, Заслужений юрист України.
 • ПИРОЖКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
 • кандидат юридичних наук,
 • заступник декана юридичного
 • факультету ЗНУ з навчальної роботи.
 • СИДОРОВ ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • кандидат юридичних наук,
 • доцент, доцент кафедри.
 • МЕЛІХОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА
 • старший викладач кафедри
 • адміністративного та
 • господарського права.
 • КУЗЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
 • кандидат юридичних наук,
 • доцент, доцент кафедри.
 • КУКУРУДЗ РОМАН ОРЕСТОВИЧ
 • старший викладач кафедри.
 • ЛЮТІКОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • кандидат юридичних наук,
 • заступник декана юридичного
 • факультету ЗНУ з наукової роботи.
 • МАЗМАНЯН ЦОГІК ГАГІКІВНА
 • викладач кафедри.
 • У перші роки свого існування викладачі кафедри
 • забезпечували викладання навчальних дисциплін:
 • " Адміністративне право",
 • "Фінансове право",
 • "Банківське право",
 • "Податкове право",
 • "Митне право".
 • У подальші роки перелік
 • навчальних дисциплін
 • адміністративно-правового
 • та фінансово-правового циклів,
 • викладання яких забезпечували
 • викладачі кафедри, дещо
 • розширився за рахунок
 • впровадження у навчальний
 • процес дисциплін:
 • "Адміністративна юстиція",
 • "Адміністративна
 • відповідальність",
 • "Правове регулювання
 • державної служби",
 • «Проблеми бюджетного
 • права та процесу»,
 • «Актуальні проблеми
 • податкового права»,
 • «Адміністративна реформа
 • в Україні» тощо.
 • На
 • сьогоднішній
 • день
 • співробітники
 • кафедри
 • забезпечують
 • викладання
 • навчальних
 • дисциплін:
 • «Адміністративне право України»,
 • «Адміністративна відповідальність»,
 • «Адміністративна юстиція»,
 • «Фінансове право України», «Банківське право України»,
 • «Податкове право України», «Митне право України»,
 • «Правове регулювання підприємницької діяльності»,
 • «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»,
 • «Актуальні проблеми бюджетного права та процесу»,
 • «Актуальні проблеми податкового права України»,
 • «Міжнародні стандарти державного управління»,
 • «Адміністративна реформа в Україні», «Теорія управління»,
 • «Господарське право», «Господарський процес».
 • Дисципліни адміністративно-правового та фінансово-правового циклів
 • викладаються на юридичному факультеті
 • (денне та заочне відділення, екстернат), та факультеті
 • менеджменту, економічному, історичному факультетах, а
 • також факультетах соціології та управління і соціальної
 • педагогіки та психології. Окрім того, співробітники кафедри з 2005 року
 • забезпечують викладання навчальних дисциплін
 • господарсько-правового блоку:
 • «Господарське право», «Господарський процес»,
 • «Правове регулювання ЗЕД»,
 • «Правові засади регулювання підприємницької діяльності»
 • як на юридичному факультеті, так і на економічному
 • факультеті та на факультеті менеджменту.
 • Всі дисципліни забезпечені сучасними
 • навчально-методичними комплексами у
 • друкованому та електронному вигляді,
 • електронними підручниками,
 • посібниками, презентаційними матеріалами,
 • розміщеними на сайті ЗНУ.
 • На кафедрі відкрита аспірантура за
 • спеціальністю 12.00.07 – «адміністративне право
 • і процес; фінансове право; інформаційне право»
 • (денна і заочна форма форми навчання).
 • Кафедра є базовою
 • по підготовці магістрів на базі ЗНУ.
 • ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ
 • У навчальному процесі, окрім традиційних форм і методів
 • навчання, активно використовуються виїзні заняття (на базі
 • органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної
 • влади, Центру перепідготовки державних службовців,
 • митних, податкових органів, Запорізького окружного
 • адміністративного суду тощо), відео-лекції провідних вчених -
 • юристів ВНЗ України, керівників правоохоронних органів та
 • установ юстиції, диспут-клуби, ділові ігри, брейн-ринги,
 • імітаційні (ситуаційні) заняття тощо.
 • Окрім кадрового потенціалу кафедри для забезпечення навчального процесу
 • залучаються відомі вчені-юристи України, представники Київського національного
 • університету імені Тараса Шевченка, Київського національного університету внутрішніх
 • справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного
 • університету державної податкової служби України, Луганського державного університету
 • внутрішніх справ імені Е.Дідоренка, Національного університету біоресурсів та
 • природокористування,Академії митної служби України, а також юристи-практики, серед
 • яких голова Запорізького апеляційного суду В.В.Городовенко, голова Запорізького
 • апеляційного господарського суду І.О.Федоров, голова Запорізького окружного
 • адміністративного суду О.В.Прудивус, суддя Запорізького
 • окружного адміністративного суду
 • О.М.Нечипуренко та ін.
 • Співробітники кафедри підвищують рівень своєї професійної та педагогічної майстерності на базі провідних вітчизняних та зарубіжних ВНЗ та наукових установ юридичного профілю. На кафедрі створені умови для підвищення кваліфікації викладачів споріднених ВНЗ, також використовується ресурс школи педагогічної майстерності ЗНУ. Співробітники кафедри є активними учасниками проекту Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), програми Американської асоціації юристів «Правова ініціатива в Центральній та Східній Європі» (ABA/CEELI), антикорупційного проекту UPAC.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 • На кафедрі функціонує науково-пошукове товариство викладачів та студентів
 • з дослідження проблем адміністративного права та процесу, науковці кафедри
 • здійснюють дослідження у рамках спеціальної науково-дослідної теми
 • «Основні напрямки реформування законодавства України у контексті
 • європейської інтеграції». Співробітники кафедри є членами спеціалізованих
 • вчених рад, членами редакційних колегій наукових фахових видань, членами
 • наукової та методичної рад МОН України, експертної комісії ДАК України,
 • міжрегіональної координаційно-методичної ради з правової освіти населення
 • при Запорізькій обласній державній адміністрації, Спілки юристів України,
 • Асоціації правників України, Українського національного союзу молодих юристів,
 • Академії вищої освіти України (відділення «Право») тощо. Науковці кафедри є
 • авторами наукових статей, монографій, співавторами науково-практичного
 • коментарю Кодексу адміністративного судочинства України, навчальних
 • посібників та підручників (в т.ч. із грифом МОН України), які активно
 • використовуються у навчальному процесі вищих навчальних закладів України,
 • що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Правознавство».
 • Співробітники кафедри залучаються до рецензування
 • наукової та навчально-методичної літератури,
 • виступають в якості офіційних опонентів по захисту
 • докторських та кандидатських дисертацій, деякі із
 • представників кафедри досить активно залучаються
 • МОН України в якості експертів при проходженні
 • процедури ліцензування та акредитації ВНЗ України,
 • беруть участь у регіональних фахово-аналітичних
 • заходах, які проводяться за ініціативою органів
 • державної влади. Науковці кафедри є постійними
 • учасниками Всеукраїнських, міжрегіональних та
 • регіональних наукових, науково-практичних заходів,
 • які проводяться в України і за її межами (Російська
 • Федерація, Республіка Білорусь, Республіка
 • Казахстан, Республіка Сербія, США, Федеративна
 • Республіка Німеччина тощо).

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

 • До наукових досліджень кафедри систематично залучаються студенти,
 • магістри. Під керівництвом науковців кафедри здійснюється підготовка
 • наукових студентських конкурсних робіт, рівень яких високо оцінювався
 • неодноразово на різноманітних Всеукраїнських та регіональних наукових
 • заходах:
 • І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
 • гуманітарних та природничих наук під егідою МОН України - 1998 р.,
 • ІІ місце - 2009 р. диплом переможця конкурсу наукових робіт з проблем
 • виборчого права - 2004 р. диплом переможця Всеукраїнського конкурсу
 • студентських наукових робіт «Актуальні проблеми державотворення та
 • права України» Академії правових наук України - 2003 р.
 • І місце у конкурсі студентських наукових робіт, присвячених 60-річниці
 • прийняття Загальної декларації прав людини - 2008 р.
 • І місце у конкурсі наукових робіт обдарованої молоді під егідою Запорізької
 • обласної державної адміністрації 2002р. - 2008 р. диплом переможця
 • конкурсу наукових робіт з проблем протидії людьми та тендерного
 • насилля - 2008 р.
 • ІІ місце у конкурсі студентських наукових робіт
 • «Університет і ми» - 2007 р.
 • Співробітниками кафедри спільно із Лігою студентів
 • Асоціації правників України започатковано проведення
 • щорічної Всеукраїнських студентських інтелектуальних
 • змагань з адміністративного судочинства імені В.Стефанюка
 • із залученням провідних вітчизняних юридичних фірм
 • (з 2008 року), Всеукраїнської наукової студентської
 • конференції «Актуальні проблеми адміністративного права
 • та процесу» (з 2008 року), диспут-клубу з обговорення
 • проблем протидії корупції в Україні та зарубіжних країнах (з 2007 року),
 • Всеукраїнської студентської школи з адміністративного
 • судочинства (з 2009 року). З 2007 року за ініціативою науковців
 • кафедри проводиться Форум вчених-адміністративістів
 • Південно-Східних регіонів України, на постійній основі
 • щорічні «круглі столи» на теми «Допуск молоді до
 • державної служби», «Проблеми адміністративно -
 • деліктного права», «Адміністративні послуги:
 • актуальні питання теорії та практики надання»,
 • «Проблеми та шляхи протидії корупції у
 • Запорізькому регіоні» тощо.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

 • Кафедра є базою для підготовки команди юридичного факультету
 • ЗНУ для участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з
 • правознавства. Важливим напрямком роботи є патронат
 • науковців кафедри над обдарованою молоддю, в т.ч. учнівською
 • молоддю, що обумовило визнання кафедри базовою по
 • організації та проведенню обласного туру Всеукраїнської
 • учнівської олімпіади з правознавства (спільно із Запорізьким
 • інститутом післядипломної педагогічної освіти та Головним
 • управлінням юстиції у Запорізькій області), а також обласного
 • туру конкурсу-захисту учнівських наукових робіт МАН України
 • (історико-географічний профіль, секція «Право»).
 • Спільно із Головним управлінням юстиції у Запорізькій області
 • кафедра ініціює і проводить регіональні різноманітні заходи
 • право просвітницького характеру.
 • Щорічно співробітники кафедри беруть участь у традиційному
 • заході юридичного факультету по організації методичного
 • семінару для вчителів
 • Кураторство. Батьківські збори.
 • Профробота.
 • Науковці кафедри є
 • постійними
 • учасниками право
 • просвітницьких програм на
 • телеканалах
 • Запорізького регіону
 • «ТВ-5, ЗТРК «Запоріжжя»,
 • ТК «Алекс», Радіо «ЮНІВЕРС»
 • тощо, а також
 • авторами рубрик
 • у друкованих ЗМІ.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка