Кафедра державного менеджментуСкачати 21,41 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір21,41 Kb.
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 • СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
 • ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОЮ СФЕРОЮ
 • КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 • МІСІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
 • Забезпечення формування людського потенціалу публічного управління та адміністрування, здатного розробляти та результативно застосовувати інноваційні технології стратегічного управління громадянським суспільством, його суб’єктами, державою, місцевим самоврядуванням, органами публічної влади, публічною сферою.
 • ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
 • Теоретичні, методологічні та практичні основи інноваційних технологій стратегічного управління публічною сферою та її складовими (політичною, економічною, соціальною, культурною) для досягнення цілей розвитку суспільства, держави, громади, людського колективу, суб’єктів публічної сфери: органів публічного управління – органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів громадянського суспільства, громадських організацій; підприємств, установ і організацій різних форм власності.

ОЧІКУВАНЕ МІСЦЕ РОБОТИ ВИПУСКНИКА

 • Керівні посади в органах державної влади
 • Керівні посади в органах місцевого самоврядування
 • Керівні посади в структурах суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій
 • Управлінські та адміністративні посади в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні, підприємств, установ і організацій різних форм власності.
 • СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Теорії управління суспільством і державою
 • Традиційне публічне управління.
 • Публічний менеджмент.
 • Новий публічний менеджмент.
 • “Добре” публічне врядування.
 • Мотивація – як зміст і як процес. Концепція лідерства
 • Інструментальні концепції управління. Організаційна культура: вимір і управління.
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
 • Сталий розвиток, стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку
 • Пріоритети гарантування
 • безпеки сталого розвитку
 • Регуляторна система суспільного розвитку
 • Модель стратегії сталого розвитку України: глобальні та регіональні параметри
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Система публічного управління в умовах глобалізації та впровадження європейських стандартів
 • Генезис концептуальних ідей. Цінності, цілі й закономірності публічного управління.
 • Технології публічного управління як реалізація закономірностей публічного управління
 • Система публічного управління: цільова, функціональна та організаційна структури
 • Моделі і механізми публічного управління
 • Особливості публічного управління складовими публічної сфери та адміністративно-територіальними утвореннями
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Засади успішного управління: системний, процесний та ситуативний підходи
 • Логічні та кількісні підходи до вивчення інноваційних проблем
 • Теоретичні та методичні засади системного аналізу
 • Моделювання в теорії прийняття рішень
 • Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, недостатньої інформації, у несподіваних та складних ситуаціях
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Технології реалізації стратегій в ситуаційному управлінні, управлінні за відхиленнями та цілями
 • Інноваційні підходи, принципи, інструменти, моделі та сценарії застосування технологій реалізації стратегій в публічній сфері
 • Система управління проблемними ситуаціями за міжнародними стандартами
 • Концептуальні ідеї та підходи до технологій реалізації стратегій
 • Механізми, методи та моделі розв’язання ситуацій у складних та непередбачуваних умовах
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Технології реалізації стратегій та управління в умовах викликів і невизначеностей
 • Поняття, функції та види управлінських конфліктів, причини їх виникнення
 • Технології управління ризиками: світові та вітчизняні практики
 • Стратегії в антикризовому управлінні: розробка та реалізація
 • Технології антикорупційного менеджменту та громадського контролю в публічній сфері
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Технології проектного управління в публічній сфері
 • Ідентифікація та вирішення проблем у публічній сфері із застосуванням технологій та методів проектного управління
 • Стартап технології та їх розвиток в Україні
 • Гранти, краудфандингові та фандрейзингові механізми залучення коштів для реалізації інноваційних проектів
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Інноваційні технології публічного управління
 • Інституціональне проектування: методологія та моделі інституціонального проектування інноваційним розвитком
 • Організаційне проектування: система та методологія; технології організаційного проектування – механізми стратегічного управління
 • Ціннісно-орієнтоване управління та адміністрування
 • Модернізаційне проектування: моделі та технології; Управління якістю: стандарти та технології
 • Стратегічний маркетинг: види та моделі маркетингових стратегій як парадигми зростання конкурентоспроможності
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Адміністрування, адміністративний аудит і відповідальність
 • Адміністрування діяльності: сутність, підходи, моделі та організація
 • Статус, функціонування та особливості взаємовідносин органів публічної влади різних рівнів з громадянами, інституціями громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями
 • Адміністративні стандарти та регламенти:
 • технології їх розробки
 • Види актів органів публічної влади та
 • порядок їх прийняття
 • Інформаційно-аналітична діяльність як передумова прийняття ефективних управлінських рішень
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Адміністрування, адміністративний аудит і відповідальність
 • Адміністративний процес: ознаки, принципи, структура, класифікація, адміністративні послуги та процедури
 • Соціальна відповідальність суб’єктів публічного управління
 • Адміністративний аудит як засіб удосконалення управлінських процесів
 • Правопорушення та відповідальність органів публічної влади та їх посадових осіб
 • Політична відповідальність у країнах ЄС
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Технології управлінських комунікацій взаємодії
 • PR як управлінська функція, моделі PR. Розробка RACE-дослідження / програмування / імплементація / оцінка
 • Реалізація комунікаційних кампаній. Основи комунікації з цільовими групами зовнішньої та внутрішньої громадськості, методи і технології зв’язків з громадськістю. Планування і організація проведення PR-кампанії
 • Взаємодія з мас-медіа, моніторинг медіа, блоггінг.
 • GR-діяльність: сутність, механізми, технології
 • Відкритість влади як фактор підвищення ефективності
 • GR-діяльності: критерії і показники оцінки
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Технології розвитку інтелектуального капіталу стратегічного управління
 • Стратегічне управління людськими ресурсами. Інтелектуальний капітал: теорія та технології її впровадження.
 • Стратегії, технології та практика управлінського впливу й успіху
 • Технології управління людськими ресурсами та їх розвиток, планування діяльності, організаційна поведінка
 • Тайм-менеджмент, технології створення позитивного іміджу посадовця та організації
 • Етикет публічно-службових відносин
 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Практикум – міждисциплінарний тренінг
 • Практичне застосування технологій, методів та розробки, впровадження та оцінювання стратегічних документів
 • Оцінювання результатів її впровадження
 • Державні цільові програми, комплексний план їх реалізації
 • Концепцій (стратегій) розвитку (складової публічної сфери, галузі, підприємства, установи, організації)

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • Здатність застосовувати знання щодо закономірностей та методів інноваційних технологій стратегічного управління публічною сферою

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • Здатність до визначення, формулювання та розв’язання складних задач і проблем публічної сфери шляхом застосування та вироблення новітніх інноваційних технологій стратегічного управління публічною сферою із урахуванням забезпечення безпечного розвитку людини, громади, соціальної групи, суспільства, розвитку їх творчого потенціалу, забезпечення збереження довкілля

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • Здатність виконання функцій та процедур, у тому числі автономно та з дотриманням етичних норм, щодо застосування та вироблення інноваційних технологій

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • Спроможність щодо застосування та вироблення інноваційних технологій з аналізу, прогнозування, планування, організації, бюджетування, стратегічного та оперативного управління, координації, звітності, моніторингу, контролю, аудиту в етичній формі, у тому числі розроблення та управління проектами і програмами

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

 • Здатність до використання інформаційних і комунікативних технологій, формування рішень і позицій органу публічного управління, власних висновків і рішень, їх роз’яснень, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка