Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління наду при Президентові УкраїниСкачати 85,86 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір85,86 Kb.

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Колектив кафедри

 • На кафедрі працюють
 • 6 науково-педагогічних працівників та один фахівець І категорії:
 • завідувач кафедри доктор наук з державного управління, доцент Дрешпак Валерій Михайлович
 • доценти кафедри
 • кандидат хімічних наук, доцент Кравцов Олег Валентинович
 • кандидат технічних наук, доцент Кандзюба Сергій Павлович кандидат технічних наук, доцент Старушенко Галина Аркадіївна старші викладачі
 • Титаренко Олександр Миколайович
 • Кіян Сергій Олександрович
 • фахівець І категорії
 • Моісеєва Світлана Анатоліївна

Історія кафедри

 • Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем є структурним підрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Історія кафедри розпочалась у 2000 році, коли Вченою радою ДФ УАДУ було прийнято рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11.01.2000 р. № 8-к.

Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічною діяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалась навчально-методична база, реалізовувались науково-дослідні роботи та забезпечувалась якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 • Історія кафедри пов’язана з науково-педагогічною діяльністю висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, чиїми зусиллями створювалась навчально-методична база, реалізовувались науково-дослідні роботи та забезпечувалась якісна підготовка студентів і слухачів до подальшої самостійної роботи в умовах становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні.

У різні роки на кафедрі працювали:

 • Перший завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович (2000 – 2010 рр.);
 • професор кафедри, доктор технічних наук, професор Пашковський Геннадій Сергійович (2000 – 2004 рр.);
 • доценти кафедри:
 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Дрюченко Людмила Дмитрівна (2000 р.);
 • кандидат технічних наук, доцент Кошовий Олександр Сергійович (2004 – 2006 рр.);
 • кандидат технічних наук, доцент Заблуда Сергій Михайлович (2006 – 2007 рр.);
 • кандидат фізико-математичних наук, доцент Рева Володимир Миколайович (2006 – 2008 рр.).

старші викладачі кафедри:

 • старші викладачі кафедри:
 • Єжунінов Володимир Володимирович (2000 – 2001 рр.);
 • Причиненко Артем Миколайович (2000 – 2001 рр.);
 • Хмелевський Ростислав Миколайович (2003 – 2006 рр.);
 • Шпітун Іван Іванович (2003 – 2004 рр.);
 • Кривич Євген В’ячеславович (2004 – 2006 рр.);
 • спеціалісти (фахівці) 1 категорії:
 • Безруков Олександр Володимирович (2000 – 2001 рр.);
 • Шурпицька Тетяна Петрівна (2002 – 2004 рр.);
 • Болваненко Людмила Володимирівна (2004 – 2006 рр.);
 • Шевченко Надія Борисівна (2006 – 2007 рр.).

Напрями підготовки

 • Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем бере участь у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів
 • «бакалавр»
 • «спеціаліст»
 • «магістр»
 • за всіма формами навчання за спеціальностями:
 • «Державне управління»
 • «Менеджмент організацій»
 • Також кафедрою викладається низка тем за програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема проводяться короткотермінові тематичні курси за програмою підготовки користувачів персональних комп’ютерів.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

  • На кафедрі ведеться науково-дослідна робота та здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
  • Кафедра надає експертно-консультативні послуги органам державної влади та місцевого самоврядування з питань розвитку електронного врядування, забезпечення відкритості влади, використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській практиці.

Завідувачі кафедри

 • Тема кандидатської дисертації: “Оптимізація теплових процесів в системах із зміною фазового складу”.
 • Тема докторської дисертації: “Теоретичні і експериментальні основи розробки теплових акумуляторів космічних енергетичних установок”.
 • Наукові інтереси: державна інформаційна політика, інформаційне суспільство, інформатизація суспільства.
 • Веде підготовку аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
 • Автор понад 220 наукових і навчально-методичних праць.
 • Габрінець Володимир Олексійович,
 • перший завідувач кафедри (2000 – 2010 рр.), доктор технічних наук, професор
 • Працював доцентом кафедри фізичної хімії
 • Українського державного хіміко-технологічного університету, інженером інформаційно-комп’ютерного центру Українського державного хіміко-технологічного університету, доцентом кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем ДРІДУ НАДУ.
 • Тема кандидатської дисертації: “Синтез і властивості іоногенних та функціональних гідроксилвмістних полімерів”.
 • Наукові інтереси: інформатизація органів державної влади та органів місцевого самоврядування, електронне урядування, інформаційна безпека.
 • Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.
 • Працював редактором Дніпропетровського обласного радіо, завідувачем сектора масової інформації Дніпропетровського міськвиконкому, начальником управління по взаємодії з засобами масової інформації та управління з питань внутрішньої політики Дніпропетровської обласної державної адміністрації, заступником генерального директора Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, доцентом кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ.
 • Тема кандидатської дисертації: “Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації ”.
 • Тема докторської дисертації: “Функціонування семіотичних утворень у державному управлінні: теоретико-методологічні основи ”.
 • Наукові інтереси: державна інформаційна політика, інформаційно-аналітична та комунікативна діяльність у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, семіотика державного управління.
 • Веде підготовку аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
 • Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць.
 • Дрешпак Валерій Михайлович, завідувач кафедри з вересня 2011 р., кандидат наук з державного управління
 • (2005 р.), доцент (2010 р.),
 • доктор наук з державного управління (2011 р.)

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 • Кафедра забезпечує викладання дисциплін:
 • Інформаційна політика в Україні
 • Інформаційні технології
 • Електронний документообіг
 • Вища та прикладна математика
 • Інформаційні системи та технології
 • Інтернет - технології в адмініструванні та бізнесі
 • Інформаційна безпека підприємства
 • Статистика
 • Математичне моделювання економічної діяльності
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Управління ризиком
 • Публічне адміністрування
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Методи і моделі оптимізації управлінських рішень

Невід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2013 рр.) і 15 дипломних робіт (за 2010-2013 н. р.).

 • Невід’ємною складовою навчальної роботи кафедри є наукова робота слухачів і студентів у межах виконання ними курсових, дипломних, магістерських робіт. З 2000 року на кафедрі, зокрема, підготовлено та успішно захищено понад 100 магістерських (2000-2013 рр.) і 15 дипломних робіт (за 2010-2013 н. р.).
 • Викладачі кафедри постійно беруть участь у розробці і проведенні короткотермінових тематичних курсів за обласною програмою підготовки Центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з таких напрямків:
  • Доступ до публічної інформації та зв’язки з громадськістю
  • Використання інформаційних технологій
  • Економіко-математичні методи в економіці та управлінні
 • З 2000 року на цих курсах отримали базову та спеціалізовану комп’ютерну підготовку понад 1200 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
 • Також викладачі кафедри беруть участь у підготовці науково-педагогічних кадрів в аспірантурі інституту за напрямком
  • Інформаційні технології в наукових дослідженнях

НАУКОВА РОБОТА

 • Основні напрямки наукової діяльності кафедри:
 • Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розвитку електронного урядування в Україні.
 • Методика моніторингу та оцінювання стану електронної готовності територіальних угруповань області (на прикладі Дніпропетровської області).
 • Комунікативна політика органів державної влади та місцевого самоврядування.
 • Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчання управлінських кадрів і прийняття управлінських рішень.
 • Математико-економічне моделювання та методи аналізу багатофункціональних систем.

Науково-дослідна робота

 • У період з 2006 року до теперішнього часу викладачі кафедри приймають безпосередню участь у проектах регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина». Програма інформатизації Дніпропетровської області реалізується з 2002 року і спрямована на впровадження елементів «Електронного уряду» та на вирішення завдань переходу до нового етапу розвитку суспільства – етапу інформаційного суспільства, головним змістом якого є діяльність людей, що пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали чи не головним інструментом розвитку сучасної ринкової економіки, вони кардинально впливають на політичні процеси у всьому світі.

«Електронне село»

 • Проект «Електронне село» - спільний проект Дніпропетровської ОДА, Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Фонду Східна Європа.
 • Мета проекту:
 • Вирівнювання інформаційної нерівності в регіоні та надання доступу сільським територіям до нових знань та інформаційних ресурсів.
 • Підвищення ефективності роботи місцевого самоврядування та виконавчої влади шляхом запровадження технологій електронного урядування.
 • Збільшення різноманітності й кількості адміністративних послуг населенню та бізнесу (в електронній формі).
 • Досягнення ефективної участі всіх громадян у процесах становлення інформаційного суспільства.

Науково-дослідні роботи кафедри (2007-2013 рр.)

 • Дослідження стану електронного розвитку районів та міст Дніпропетровської області та розробка головних завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на період 2008 – 2010 роки з урахуванням отриманих результатів досліджень.
 • Обґрунтування показників регіональної програми «Електронна Дніпропетровщина» на 2008 – 2010 роки.
 • Розвиток концепції «електронного села» в контексті побудови інформаційного суспільства.

Участь кафедри у розробленні та реалізації проектів

 • Колектив кафедри у співпраці з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпропетровською обласною радою брав участь у розробленні:
 • проекту комплексу навчальних програм підвищення кваліфікації фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій у межах виконання Регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2011-2013 роки;
 • проекту Регіональної програми формування позитивного іміджу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на 2012-2014 роки.
 • Подано пропозиції до комплексного Плану з упровадження «пілотних» проектів у сфері надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області в електронній формі.

Науково-комунікативні заходи

 • Кафедрою 19 квітня 2013 року проведений науково-практичний семінар «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід».
 • Видано однойменний збірник з матеріалів науково-практичної конференції.
 • Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових і науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних.
 • У збірниках матеріалів цих наукових-комунікативних заходів опубліковано тези близько 50 доповідей і повідомлень науковців кафедри.

Конференції, семінари, круглі столи, в яких брали участь співробітники кафедри

 • 8 - 11 Українські-польські семінари (Варшава, Польща, 2000 – 2003 рр.)
 • Всеукраїнські науково-практичні конференції «Україна наукова» (2001 – 2003 рр.)
 • Міжнародні науково-практичні конференції «Динаміка наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 2002 – 2005 рр.)
 • VII Міжнародна наукова практична конференція «Найновите научни постижения – 2011» (Софія, Болгарія, 2011 р.)
 • III науково-практична конференція «Моделирование и прогнозирование в управлении. Методы и технологии» Орел, Росія, 2011 р.)
 • науково-практичний семінар «Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку» (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, червень 2012 р.)
 • VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні наукові досягнення – 2012» (Прага, Чехія, червень – липень 2012 р.)
 • V Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби» (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)

VІ Щорічна Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком» (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)

 • VІ Щорічна Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком» (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)
 • Всеукраїнська конференція «Наука державного управління; досягнення, завдання, перспективи» (Національна академія державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)
 • Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю «Технології забезпечення якості освіти в державному управлінні; виклики сьогодення» (Національна академія державного управління при Президентові України, листопад 2012 р.)
 • ІІІ Международная научно-практическая конференция «Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи» (г. Орел, Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2012 г.)
 • Круглий стіл «Активізація участі та розробка механізмів контролю громадськості за бюджетним процесом на місцевому рівні» (м. Дніпропетровськ, Центр політичних студій та аналітики, 20.11.2012 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Формування регіонального лідера: виклики сьогодення» (Національне агентство України з питань державної служби, Хмельницький університет управління та права, 28.02.2013 р.)

Підготовка наукових кадрів

 • На кафедрі здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:
 • 1 докторанта
 • 1 здобувача наукового ступеня доктора наук
 • 5 аспірантів
 • 1 здобувача наукового ступеня кандидата наук.

Викладачами кафедри за період 2000 – 2013 рр. підготовлено та видано:

 • 34 навчально-методичні розробки;
 • понад 160 наукових статей і публікацій у матеріалах наукових комунікативних заходів;
 • 10 навчальних посібників за тематикою навчальних дисциплін кафедри.

ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

 • Дрешпак В.М. Концептуальні підходи до формування позитивного іміджу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на регіональному рівні / С.М. Серьогін, В.М. Дрешпак // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. наук. фахове видання. – 2012. – Вип. 1 (7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.
 • Дрешпак В.М. Упровадження технологій забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень як напрям державної інформаційної політики України / В М. Дрешпак // Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку : матеріали науково-практичного семінару, 01 черв. 2012 р.. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С. 14 – 16.
 • Дрешпак В.М. Доступ до публічної інформації в Україні.: навч. посіб. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 44 с.
 • Дрешпак В.М. Концептуальні підходи до функціонування семіотичних утворень у сучасному державному управлінні / Валерій Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 1(8). – С. 19–26.
 • Дрешпак В.М. Підготовка державних службовців до комунікативної діяльності: семіотична складова / В.М. Дрешпак // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації : матеріали наук.-практ. конф., 11 – 12 листопада 2011 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 170–172.
 • Налагодження механізмів взаємодії уряду з неурядовими громадськими організаціями. - Науково-методична розробка / авт. кол. С.А. Чукут (наук. кер.), Н. М. Драгомирецька, С.В. Загвойська, В.М. Дрешпак та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 80 с.
 • Дрешпак В.М. Символи державного управління. - Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 1: Теорія державного управління / наук.-ред. колегія: В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – С. 508 – 509.
 • Дрешпак В.М. Державний Прапор України. - Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. –Т. 3: Історія державного управління / наук.-ред. колегія: А.М. Михненко (співголова), М.М. Білинська (співголова) та ін. – К. : НАДУ,2011. – С. 190 – 191.

Дрешпак В.М. Цензура. - Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 8: Публічне врядування / наук.-ред. колегія: В.С. Загорський (співголова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 613 – 614.

 • Дрешпак В.М. Цензура. - Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 8: Публічне врядування / наук.-ред. колегія: В.С. Загорський (співголова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 613 – 614.
 • Дрешпак В. М. Знаки та символи в державному управлінні : монографія / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 338 с.
 • Дрешпак В. Розвиток семіотичних елементів системи державного управління в умовах інформаційного суспільства та глобалізації / Валерій Дрешпак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 4 (44). – С. 86–90.
 • Дрешпак В. Прес-служба установи, організації, підприємства : навч. посіб. / Валерій Дрешпак. – Д. : Журфонд, 2006. – 124 с.
 • Дрешпак В. М. Практика взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування із засобами масової інформації : практикум / Дрешпак В. М. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 80 с.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади : навч. посіб. / [В. М. Дрешпак, Т. М. Брус, О. В. Тинкован та ін.; за заг. ред. В.М. Дрешпака]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 160 с.
 • Дрешпак В.М. Навчальний модуль «Виступ на телебаченні (радіо)» / В.М. Дрешпак // Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. М.І. Баюка, Т.В. Гаман. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С. 212 – 219.
 • Віртуальний офіс електронних послуг «Відкрита влада» Інформаційний бюлетень / упоряд. В.М. Дрешпак, С.П. Кандзюба, О.А. Вискуб. – Д., 2013. – 70 с.
 • Дрешпак В. М. Структура та функції комунікативної підсистеми державного управління / В. М. Дрешпак // Грані. – 2012. – № 10. – C. 120 – 124.
 • Дрешпак В.М. Диференційований підхід до формування навчальних груп з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання інформаційних технологій / В.М. Дрешпак, О.В. Кравцов // Теорія та практика державної служби : матер. наук.-практ. конф. 9 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 167–169.
 • Дрешпак В.М. Сучасні тенденції розвитку електронного урядування у Республіці Молдова / В.М. Дрешпак // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матер. наук.-практ. семінару, 19 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол. : В. М. Дрешпак (голов.ред.). – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 28 – 30

Кандзюба С.П. Розбудова ринкової інфраструктури в сільському господарстві в контексті створення електронного уряду / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб.наук.пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012.- Вип. 1(7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ejournals/ Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.

 • Кандзюба С.П. Розбудова ринкової інфраструктури в сільському господарстві в контексті створення електронного уряду / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб.наук.пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012.- Вип. 1(7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ejournals/ Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.
 • Кандзюба С.П. Інформаційні технології як засіб автоматизації аналізу ринку праці / С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 3(10). – С.108 – 117.
 • Кандзюба С.П. Інформаційно-аналітична система «Звернення громадян» як інструмент громадянського контролю / С.П. Кандзюба, О.В. Крацов // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб. наук. пр. – Д. ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип.2(6). – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ejournals/Patp/2011_2/11kspigk.pdf. – Назва з екрану.
 • Кандзюба С.П. Технологія інтеграції відомчих баз даних як інструмент підвищення якості інформації в органах державного управління / С.П. Кандзюба., О.В. Кравцов // Теорія та практика державної служби: сучасні пріоритети регіональної кадрової політики : матеріали наук.-практ. конф. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 182 – 184.
 • Кандзюба С.П. Інтеграція баз даних як чинник підвищення достовірності інформації в органах державного управління та місцевого самоврядування / С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3(6). – С.40 – 49.
 • Кандзюба С.П. Проектування середовища електронної взаємодії у державному управлінні соціальною сферою в Україні як РDМ-системою/ С.П. Кандзюба // Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку : матеріали науково-практичного семінару, 01 черв. 2012 р.. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С. 16 – 18.
 • Кандзюба С.П. Проектування середовища електронної взаємодії у державному управлінні соціальною сферою в Україні як PDM-системи / С.П. Кандзюба // Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку: тези наук.-практ. семінару, 1 червня 2012 р. - Х.: ХарРІ НАДУ, 2012. – С. 11 ‑ 12.

Кандзюба С.П. Інтегрована система обміну інформацією в соціальній сфері як елемент інформаційно-технологічної інфраструктури електронного уряду в Україні / С.П. Кандзюба // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матер. наук.-практ. семінару, 19 квітня 2013 р., Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. ‑ С. 37 ‑ 40.

 • Кандзюба С.П. Інтегрована система обміну інформацією в соціальній сфері як елемент інформаційно-технологічної інфраструктури електронного уряду в Україні / С.П. Кандзюба // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матер. наук.-практ. семінару, 19 квітня 2013 р., Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. ‑ С. 37 ‑ 40.
 • Старушенко, Г.А. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Управління ризиком»: У 2 ч. / Г.А. Старушенко, О.В. Кравцов. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. Ч. 1 – 44 С, Ч. 2 – 80 с.
 • Кандзюба, С.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «Використання VBA для розв’язання прикладних задач у галузі менеджменту» / С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 36 с.
 • Кандзюба, С.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS Access. Введення в бази даних» / С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 32 с.
 • Кравцов, О.В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Інформаційні технології» для слухачів спеціальності «Державне управління» / О.В. Кравцов, С.П. Кандзюба. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 34 с.
 • Кравцов, О.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Електронне урядування» Частина перша / О.В. Кравцов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 40 с.
 • Кравцов О.В. Інформаційні технології в державному управлінні / О.В Кравцов, Т.В. Кравцова // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. - Донецьк: ДонДУУ.- 2011.- 282с. – Т.ХІІ.- (Серія «Державне управління»; вип.192). – С.101-110.
 • Кравцов О.В. Електронне урядування / О.В. Кравцов, С.О. Кіян // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 6. – 2011. – С. 132.
 • Кравцов О.В. Документ електронний / О.В. Кравцов, С.О. Кіян // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 6. – 2011. – С. 126.
 • Кравцов О.В. Електронний цифровий підпис / О.В. Кравцов, С.О. Кіян // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 6. – 2011. – С. 134.

Кравцов О.В. Створення єдиної державної інформаційно-аналітичної системи як необхідна умова сталого розвитку / О.В. Кравцов, Т.В. Кравцова // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 1 жовтня 2011 р. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.164-166.

 • Кравцов О.В. Створення єдиної державної інформаційно-аналітичної системи як необхідна умова сталого розвитку / О.В. Кравцов, Т.В. Кравцова // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 1 жовтня 2011 р. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.164-166.
 • Кравцов О.В. Сучасні інтернет-технології в державному управлінні / О.В. Кравцов // Теорія та практика державної служби : напрями модернізації : матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 11-12 листопада 2011 р. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.176-178.
 • Кравцов О.В. Підготовка державних службовців в сфері використання інформаційних технологій / О.В. Кравцов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали V Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю, Дніпропетровськ, 25 листопада 2011р. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.300-302.
 • Кравцов О.В. Особливості діяльності державних службовців в умовах інформаційного суспільства / О.В. Кравцов // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління : зарубіжний і вітчизняний досвід : матер. наук.-практ. семінару, Дніпропетровськ, 19 квітня 2013 р. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 56-59.
 • Габрінець, В.О. Впровадження технологій електронного урядування в аграрних районах України. Навчальний посібник // В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба, О. М. Титаренко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 89 с.
 • Габрінець, В.О. Методичні основи оцінювання електронної готовності територіальних угруповань // В. О. Габрінець, О. В. Кравцов, С. П. Кандзюба, О. М. Титаренко. – К.: НАДУ, 2011. – 46 с.
 • Кандзюба, С.П., Кравцов О.В., Рева В.М. Актуальні завдання сучасної підготовки фахівців органів держслужби в області інформаційних технологій / С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов, В.М. Рева // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип.3(29). – С.235-240.
 • Наумов, О.С. Реалізація потенціалу інформаційних технологій шляхом внутрішнього контролю інформаційних систем у фінансово-кредитних установах. / О.С. Наумов, Т.В. Кравцова, О.В. Кравцов. // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип.2(32). – С.112-117.
 • Кандзюба, С.П., Габрінець В.О., Кравцов О.В. , Рева В.М. Деякі аспекти підготовки держслужбовців в галузі мережевих інформаційних технологій. / С.П. Кандзюба, В.О. Габрінець, О.В. Кравцов, В.М. Рева // Публічне адміністрування: теорія та практика: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1. Режим доступу: www.dridu.dp.ua/zbirnik/index.html.

Аберніхіна, І.Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І.Г. Аберніхіна, Т.В. Кравцова, О.В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління: зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.

 • Аберніхіна, І.Г. Аналіз підходів до оцінювання потенціалу облікового і управлінського персоналу підприємства / І.Г. Аберніхіна, Т.В. Кравцова, О.В. Кравцов // Проблеми сучасного державного управління: зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ. – 2010.– Т.ХІ. – С. 221 – 230.
 • Габрінець, В.О. Електронні громадські слухання як інноваційний інструмент розвитку місцевої демократії / В.О. Габрінець, О.В. Кравцов, С.П. Кандзюба // Актуал. пробл. держ. упр. : Зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010, Вип. 1(1). – С.100-109.
 • Кравцов, О.В. Раціоналізація та інформаційне забезпечення первинного бухгалтерського документообігу для підвищення ефективності процесу прийняття управлінських рішень низовою та середньою ланками менеджерів / О.В. Кравцов, Т.В. Кравцова, І.Г. Аберніхіна. // Проблеми сучасного державного управління : зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУУ. – 2011. – № 186 – с. 124-137.
 • Габрінець В. О., Старушенко Г. А., Заблуда С. М., Кошовий О. С. Дослідження операцій: Навчальний посібник: У 2 ч. Частина I. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 72 с.
 • Габрінець В. О., Старушенко Г. А., Заблуда С. М., Кошовий О. С. Дослідження операцій: Навчальний посібник: У 2 ч. Частина II. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 64 с.
 • Старушенко Г. А., Титаренко О. М. Посібник з розв’язання диференційних рівнянь курсу «Спеціальні розділи вищої математики». – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 62 с.
 • Старушенко Г. А., Титаренко О. М. Математичне моделювання економічної діяльності: навч. посіб. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 76 с.
 • Starushenko G.A. Asymptotic analysis of thin interface in composite materials with coated boundary / I. Andrianov, D. Weichert // Technische Mechanik. – 2011. – V. 31. – Is. 1. – P. 33 – 41.
 • Старушенко Г.А. Критерії надійності / Г.А. Старушенко, О.В. Кравцов // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред.колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін.. – К. : НАДУ, 2011. – Т.2. – 2011. – С. 275 – 278.
 • И. В. Андрианов, Г. А. Старушенко. Использование трехфазной модели для определения эффективных характеристик композитов с любыми периодическими кубическими включениями. – Доповіді Національної академії наук України, 1999, №1, с.с. 52-56.
 • I. V. Andrianov, G. A. Starushenko, V. V. Danishevskyy and S. Tokarzewski. Homogenization procedure and Pade approximants for effective heat conductivity of composite materials with cylindrical inclusions having square cross-section. – Proceeding of Royal Society of London, A, 1999, 455, p.p. 3401-3413.

V. N. Pilipchuk, S. A. Volkova, G. A. Starushenko. Study of a non-linear oscilator under parametric impulsive excitation using a non-smooth temporal transformation. – Journal of Sound and Vibration, 1999, 222(2), p.p. 307-328.

 • V. N. Pilipchuk, S. A. Volkova, G. A. Starushenko. Study of a non-linear oscilator under parametric impulsive excitation using a non-smooth temporal transformation. – Journal of Sound and Vibration, 1999, 222(2), p.p. 307-328.
 • G. Starushenko, N. Krulik, S. Tokarzewski. Employment of non-symmetrical saw-tooth argument transformation method in the elasticity theory for layered composites. – International Journal of Heat and Mass Transfer, 2002. - № 45. - p. 3055-3060.
 • Андрианов И. В., Старушенко Г. А., Рогоза Б. Е. Применение асимптотических приближений теории смазки к исследованию композитных структур. – Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008, вип. 9, С. 3-16.
 • Андрианов И. В., Старушенко Г. А., Бывалин Д. Н. Двухфазная модель композита с цилиндрическими включениями малого размера. – Проблеми обчислюваної механіки і міцності конструкцій. – Д. : Наука і освіта, 2010, вип. 14, с.с. 20-43.
 • Старушенко Г.А. Удосконалення механізмів взаємодії територіальних органів податкової служби з громадськістю / Г.А. Старушенко, В.В. Моренко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 3 (10). – С. 80 – 88.
 • Старушенко Г.А. Використання інформаційних технологій для розробки напрямків державних програм соціальної реабілітації дітей із захворюваннями центральної нервової системи / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Публічне адміністрування: теорія та практика : електронний збірник наукових праць. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 2 (6). – Режим доступу: www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11sgacns.pdf. – Назва з екрану.
 • Старушенко Г.А. Анализ медико-социальных аспектов семейной реабилитации с использованием статистических методов и средств информационных технологий (Тезисы доклада) / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Матеріали V Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком», 25 листопада, 2011 р., Дніпропетровськ, Україна. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2011. – С. 251 – 255.
 • Старушенко Г.А. Геоінформаційні системи / О.В. Кравцов, Г.А. Старушенко // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 2. – 2011. – С. 111 – 112.

Старушенко Г.А. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева / Г.А. Старушенко, Е.А. Старушенко // материалы науч.-практ. конф., г. Орел, 2011. – Орел : ОРАГС, 2011.

 • Старушенко Г.А. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева / Г.А. Старушенко, Е.А. Старушенко // материалы науч.-практ. конф., г. Орел, 2011. – Орел : ОРАГС, 2011.
 • Старушенко Г.А. Анализ способов выбора рискового вложения капитала / О.В. Кравцов, Г.А. Старушенко, О.А. Старушенко // Материали за VІІ Международна научна практична конференція «Найновите научни постижения – 2011», 17-25 март 2011 г. – Т. 6 : Икономики. – София : «Бял ГРАД» ООД. – 2011. – С. 5 – 12.
 • Старушенко Г.А. Использование математических методов для обработки и анализа медицинских статистических данных / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В Рахманов // материалы науч.-практ. конф., г. Орел, 2011. – Орел : ОРАГС, 2011.
 • Старушенко Г.А. Соціальна реабілітації дітей із захворюваннями центральної нервової системи як складова суспільного розвитку: аналіз моделі комунікації засобами інформаційних технологій / Г.А.. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В Рахманов // Матеріали круглого столу «Ресурсне забезпечення процесів суспільного розвитку». – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 115 – 118.
 • Старушенко Г.А., Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Обобщенный статистический анализ значимости социальных факторов в процессе медицинской реабилитации (Тезисы доклада) / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // матеріали VI Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком», 23 листопада 2012 р., Дніпропетровськ, Україна. – Д. : ДРІДУ НАДУ. – 2012. – С. 278 – 282.
 • Старушенко Г.А Старушенко Е.А. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева. – Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи / Г.А. Старушенко, Е.А. Старушенко // матер. III Междун. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Г. Шуметова и проф. О.П. Овчинниковой. – Орел : Изд. ОФ РАНХиГС, 2012. – 336 с. – С. 69–73.
 • Старушенко Г.А., Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Использование математических методов для обработки и анализа медицинских статистических данных / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи : материалы III Междун. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Г. Шуметова и проф. О.П. Овчинниковой. – Орел : Изд. ОФ РАНХиГС, 2012. – 336 с. – С. 315–320.

Старушенко Г.А., Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Эконометрические методы оценки эффективности психосоциальной реабилитации больных с нейросенсорными нарушениями слуха / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи : материалы III Междун. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Г. Шуметова и проф. О.П. Овчинниковой. – Орел : Издательство ОФ РАНХиГС, 2012. – 336 с. – С. 321–325.

 • Старушенко Г.А., Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Эконометрические методы оценки эффективности психосоциальной реабилитации больных с нейросенсорными нарушениями слуха / Г.А. Старушенко, В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов // Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологи : материалы III Междун. науч.-практ. конф. / под общ. ред. проф. В.Г. Шуметова и проф. О.П. Овчинниковой. – Орел : Издательство ОФ РАНХиГС, 2012. – 336 с. – С. 321–325.
 • Старушенко Г.А., Базилевський С.В. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник удосконалення державного регулювання національної економіки в умовах інформаційного суспільства / Г.А. Старушенко, С.В. Базилевський // матер. наук.-практ. семінару «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід», 19 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 86–90.
 • Кандзюба, С.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темою «MS ACCESS. Проектування та створення бази даних» / С.П. Кандзюба. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - 60 с.
 • Кандзюба, С.П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт у середовищі Mathcad / С.П. Кандзюба, М.О. Алексеєв, Л.М. Коротенко, П.Г. Анофрієв, О.С. Шевцова. - Д.: НГУ, 2008. – 44 с.
 • Кандзюба, С.П. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації». Пошук у мережі Internet. Основи HTML / С.П. Кандзюба, О.В. Кравцов. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 28 c.
 • Кандзюба, С.П. Підвищення ефективності муніципального управління в боротьбі з шумовим забрудненням міст / С.П. Кандзюба, П.Г. Анофрієв // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 106 – 113.
 • Кандзюба, С.П. Використання електронних технологій зв’язку в виборчому процесі / С.П. Кандзюба // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1(1). – С.104 – 111.
 • Кандзюба, С.П. Інтеграція баз даних як чинник підвищення достовірності інформації в органах державного управління та місцевого самоврядування / С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3 (6).– С. 40 – 49.

Кандзюба, С.П. Упровадження Інтернет-технологій тестування і сертифікації кандидатів на виборні посади в Україні / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика: зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (4). Режим доступу: www://dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/index.html.

 • Кандзюба, С.П. Упровадження Інтернет-технологій тестування і сертифікації кандидатів на виборні посади в Україні / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика: зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (4). Режим доступу: www://dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/index.html.
 • Кандзюба, С.П. Інформаційно-аналітична система обліку перевезень пільгових категорій населення / С.П. Кандзюба, А.А. Духонченко // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 2(9). – С.107 – 114.
 • Кандзюба С.П. Розбудова ринкової інфраструктури в сільському господарстві в контексті створення електронного уряду / С.П. Кандзюба // Публічне адміністрування: теорія та практика : зб.наук.пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012.- Вип. 1(7). [Ел. ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ejournals/Patp/2012_1/12ssmsrr.pdf. – Назва з екрану.
 • Кандзюба С.П. Проектування середовища електронної взаємодії у державному управлінні соціальною сферою в Україні як РDМ-системою/ С.П. Кандзюба // Інформаційні технології у державному управлінні: тенденції розвитку : матеріали науково-практичного семінару, 01 черв. 2012 р.. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С. 16 – 18.
 • Титаренко О.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Прикладні аспекти впровадження та використання інформаційних систем в управлінні» Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 28 c.
 • Старушенко Г.А., Титаренко О.М. Навчальний посібник з курсу «Економетрія» Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 76 c.
 • Старушенко Г.А. Методичні рекомендації та приклади виконання практичних робіт з курсу «Економетрія» засобами «ЕХСЕL» / Г.А. Старушенко, О.М. Титаренко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 38 с.
 • Титаренко О.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» (тема «Електронний цифровий підпис») / О.М. Титаренко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 24 с.
 • Титаренко О.М. Аналіз реалізації Концепції електронного уряду в Японії / О.М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ УАДУ, 2006. - Вип. 4.
 • Титаренко О.М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О.М. Титаренко, В.О. Габрінець, П.П. Шандиба, Т.М. Шаповалова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 1.
 • В.О. Габрінець, П.П. Шандиба, Т.М. Шаповалова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 2.

Титаренко О.М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О.М.Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відео - конф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К.: НАДУ, 2009. - 1 електрон, опт. диск (СБ-КОМ).

 • Титаренко О.М. Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області / О.М.Титаренко // Електронне урядування в умовах кризи : матер. відео - конф., м. Київ, 14 травня 2009 р. [Електрон. ресурс]. - К.: НАДУ, 2009. - 1 електрон, опт. диск (СБ-КОМ).
 • Титаренко О.М. Цифрова нерівність та шляхи її подолання у контексті розбудови інформаційного суспільства: досвід Бельгії / О.М.Титаренко // матер. наук.-практ. семінару «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід», ДРІДУ НАДУ. 19 квітня 2013 р. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 90 – 92.
 • Кіян С. Електронний уряд як концепція державного управління в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – 2 (20). – 2005 г. - С. 184-191.
 • Титаренко О.М. Розвиток електронного урядування як інструмент вирішення конфліктів у діяльності державних службовців / О.М. Титаренко, Ю. Андріянова, // Теорія та практика державної служби : сучасні пріоритети регіональної кадрової політики : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 5 – 6 листопада 2010 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 139 – 140.
 • Кіян С. Рівень відкритості влади - провідний критерій демократичності держави // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред) та ін. – 4 (22). - 2005 г. - С. 80-90.
 • Кіян С. Відкритість влади як системний функціональний феномен у сфері управління на прикладі України // Ефективність державного управління: зб. наук. праць / Львівський регіональний інститут управління, вип. (8). – 2005 р. - С. 42-54.
 • Кіян С.О., Літвінов О.В. Роль інформаційної відкритості органів влади у здійсненні державної регуляторної політики // Державне управління: теорія та практика : електр. наук. фахове видання - К. : НАДУ при Президентові України, 2006. - Вип. 1 (3). / www.nbuv.gov.ua / Articles / Nadupu / 2006-1.
 • Габрінець В.О., Кіян С.О. Ефект синергетичної моделі розвитку рівня відкритості суспільних систем // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – 4 (30). – 2007 р. – с. 25-35.
 • Кіян С.О. Розвиток відкритості влади за допомогою застосування інформаційних технологій, як одна з передумов євроінтеграції України // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. регіон. наук. - практ. конф. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. - Д. :ДРІДУ НАДУ, 2005. - 196 с.

Кіян С.О. Адаптація українського законодавства до європейського згідно з зовнішньополітичними намірами України // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII міжнар. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. - 212 с.

 • Кіян С.О. Адаптація українського законодавства до європейського згідно з зовнішньополітичними намірами України // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII міжнар. наук. конгресу, 29-30 березня 2007 р. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. - 212 с.
 • - 340 с.
 • Кіян С.О. Трансформація суспільства як певний етап глобалізації та інтеграції в нові регіональні об'єднання // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. 6-ї регіон. наук. - практ. конф. 14 травня 2009р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. - Д. :ДРІДУ НАДУ, 2009.
 • Кіян С.О. Особливості застосування інформаційних технологій для забезпечення відкритості органів влади різних рівнів // Сучасна регіональна політика : освіта, наука, практика : матер. підсум. наук.-практ. конф., 28 жовтня 2011 р. – О. : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2011 р. - С. 134 - 136.
 • Кіян С.О. Соціальні умови впровадження інформаційних технологій в діяльність органів влади України. // Теорія та практика державної служби : напрямки модернізації : матер. наук.- практ. конф., 11-12 лист. 2011 р. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. - С. 137 - 138.
 • Кіян С.О. Аналіз реалізації концепції відкритої влади в органах публічного управління // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції : матер. рег. наук.-практ. конф./ за заг.ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. :ДРІДУ НАДУ, 2012. – C. 69 – 71.
 • Кіян С.О. Новітні інформаційно-комунікаційні технології як чинник підвищення ефективності діяльності органів публічної влади / С.О. Кіян // Теорія та практика державної служби : матер. наук.-практ. конф., 2012. – С. 205 – 207.
 • Кіян С.О. Упровадження платформи SHAREPOINT як засіб модернізації органів публічної влади / С.О. Кіян // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матер. наук.-практ. семінару, 19 квітня 2013 р., Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. ‑ С. 45 – 47.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка